Etikettarkiv: William Petzäll

Med vilken rätt lät samhället William Petzäll dö?

”Att dö är inte den enda effekten som kan komma av missbruk” [och inte heller den värsta], enligt Beatrice Ask i en omtalad intervju. Hennes riksdagskollega William Petzäll dog igår av en förmodad överdos (SvD). Det värsta för William Petzäll och hans anhöriga hände, även om Moderaternas Beatrice Ask inte tycker att det är särskilt allvarligt.

Jag har skrivit en del om William Petzäll sedan han blev öppen med sitt missbruk, dels skrev jag om en person som for lite hit och dit med åsikter och fakta som inte alltid var fakta, dels skrev jag om en person som inte fick den hjälp han förtjänade. Jag skrev också om att den vård han fått (två x en månad vid tolvstegsbehandlingshemmet Nämndemansgården) inte var tillräckligt för någon som vill bryta ett missbruk, och samhället ställde aldrig upp med den vård som behövdes.

Fortsätt läsa Med vilken rätt lät samhället William Petzäll dö?

Tyckande om beroendevård

Det är oerhört mycket tyckande kring beroendevården, där man tycker att en viss vård är bättre/viktigare än någon annan. Allt för ofta tycker man inte något på grundval av vetenskapliga resultat utan med utgångspunkt från antingen sina egna erfarenheter, som om alla livsöden samt fysiska och psykiska förutsättningar skulle vara desamma, eller så handlar det om moralism eller ideologi.

Ideologi kan vara bra, att man har en utgångspunkt för ens åsikter, men ideologi har ingenting i beroendevården att göra. Det handlar om människors liv, och då har vi inte råd att basera åtgärderna som samhället riktar till/mot människorna på föreställningar som har sin grund i annat än det som fungerar på bästa sätt. Detta bästa sätt kan vara olika för olika människor, valet måste därför föras närmare individen, men alltid inom ramen för bästa tillgängliga vetande. Att moralisera om hur man bör vara eller agera har därför inte heller något inom beroendevården att göra, lika litet som det har inom någon annan livskritisk vård att göra.

Fortsätt läsa Tyckande om beroendevård

William Petzäll hos Svenska Brukarföreningen

Man skulle kunna tro att jag är besatt av William Petzäll, men det är jag inte så klart, däremot så förekommer han ofta i debatten inom området numera. Och dessutom ser jag en person som lider och mår oerhört dåligt psykiskt (vilket framgår i gårdagens intervju hos Malou) och som inte får någon (fungerande) hjälp, samt en person som många sliter och drar i för att utnyttja.

Läs hela inlägget>>

Petzäll ”är” ett offer

Jag har inte sett TV4s ”Efter tio” men jag har läst vad Aftonbladet skriver om programmet och förstår utifrån det att han är präglad av den ovetenskapliga tolvstegsfilosofin (han har behandlats vid Nämndemansgården). Den bild som han ger i artikeln är att han är ett offer för beroendesjukdomen, och så ses missbruk och beroende inom tolvstegsrörelsen, inte som en sjukdom som bland annat handlar om att belöningssystemet tillfälligt är ”kidnappat” av biokemiska processer utan som en sjukdom i sig som är fortskridande, obotlig, livslång och med vad man kallar ”maktlöshet”/kontrollförlust. Det kan ses som att individen ses som ett offer för beroendet och de biokemiska processerna.

Läs hela inlägget>>

Petzäll ”talesperson” i riksdagen

Så har då till slut beroendefrågor fått en engagerad talesperson i riksdagen, fd Sverigedemokraten William Petzäll säger sig vilja stanna kvar i riksdagen för att arbeta med beroendefrågor (SvD, DN).

I normala fall skulle jag jubla över något sådant, beroendefrågor behöver verkligen någon som driver frågorna i riksdagen. Det finns det inte idag. Men det finns flera problem med att det blir just Petzäll som tar på sig ledartröjan.

Läs hela inlägget>>