Etikettarkiv: Västerås

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete – del 2

granskningI del 1 av denna granskning redovisade jag dels hur kommunen inte varit helt smidiga när jag begärde ut det undervisningsmaterial som kommunen använder sig av när de sprider ANDT-information. Jag redovisade även en del av de bilder de använder sig av inom ”preparatkunskap”, och mina kommentarer till kvaliteten i det som sprids från Västerås kommun.

Jag gör dessa granskningar för att jag med stöd i vetenskap vet att det krävs en bra kvalitet på budskapen inom ANDT-området för att orsaka så liten skada som möjligt för de medborgare, unga som gamla, som påverkas av vad som lärs ut. Allt för ofta får jag påpeka att kvaliteten är dålig, mer av skrämselpropaganda än saklig och effektiv information, vilket orsakar skada på olika sätt.

Inledningen på granskningen av Västerås material gav inget positivt intryck. Tyvärr blir det värre, och riktigt anmärkningsvärt anser jag.

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete — del 2

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1