Etikettarkiv: vad är missbruk

Svenskt missbruksområde

Svenskt missbruksområde, som rubriken på detta inlägg är, är egentligen ett otillräckligt ord för att beskriva detta inlägg eller det jag vill problematisera. Mer korrekt skulle kanske vara ”min syn på bruk, missbruk, beroende, behandling av dito problem, och politiken inom dessa områden och de ideologier som slåss om förklaringarna och lösningarna inom området”, men en sådan rubrik fungerar inte. Centralt i min syn på området är diskursernas kamp, det är en sociologisk approach på området.

 Diskursernas kamp

Jag menar att det behövs en hel del sociologisk kunskap för att problematisera området, missbruk/beroende är såväl ett individuellt som samhällsmässigt problem, därav är sociologin viktig. Men det är något som är utsatt för en strid idag, där vi främst, på ett övergripande plan, har en samtalsordning som dels ser området utifrån biologin/kemin och dels tar sig an problemen utifrån ett medikaliserat synsätt (vilket inte är detsamma som medicinskt). Det senare innebär att vi har störst fokus på narkotikan samt att vi fokuserar på substansernas (substanser i form av narkotika och alkohol) inverkan på problem och eventuella lösningar, samt, därmed, även fokuserar på individen som ansvarig för såväl problem som lösning. Jag, och en del andra, kallar detta för den medikaliserade diskursen.

Fortsätt läsa Svenskt missbruksområde