Etikettarkiv: utveckling

Som man bäddar får man ligga, alarmister och förbudsförespråkare!

Den senaste tiden har jag noterat ett par nyheter som tar sig an det ökande antalet problematiska användare (som jag skrivit om flera gånger, t ex här) .

En del av dessa nyheter tar sitt ursprung i den SVT-artikel som jag kritiserade här. Så gör t ex IOGT:s tidning Accent i denna artikel.

Faksimil Accent magasin

Fortsätt läsa Som man bäddar får man ligga, alarmister och förbudsförespråkare!

Kommentarer till den narkotikaintresserade Stefan Löfven

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven har den senaste tiden vid ett par tillfällen tagit upp narkotika. Det är lite intressant, dels i sig och dels vad han säger om området.

Den första gången, som jag har noterat i alla fall, var under en partiledardebatt i SVT nyligen.  Enligt Drugnews sade Stefan Löfven

”Narkotikan är ett förbannat gift i vårt samhälle. Det förstör människoliv, det tar människoliv, det göder gängkriminaliteten. Vi måste se till att göra mycket mer för att beivra narkotikabrott och få bort narkotikan.”

Löfven gick sedan in på dels att det var bra att polisen ökade sina insatser mot narkotikan. Fast det finns en del poliser som inte håller med om att så är fallet. Och så tog han upp att vi måste höja straffen för dem som säljer via webbplatser. Jag antar att han då syftar på de få webbplatser som är belägna i Sverige, eller så har han ingen större aning om hur webbhandeln med droger fungerar.

Det intressanta i partiledardebatten var, förutom det sällsynta för att inte säga unika att en statsminister pratar narkotikaproblem, vilket han förtjänar beröm för, att han förefaller tro att det går att få bort narkotikan. Det är i och för sig säkert något som en del politiker tror att de måste säga för att inte anklagas för att se lätt på narkotikafrågan. Men jag skulle föredra en mer verklighetsnära politik än snömos och meningslöst babbel. För talet om det narkotikafria samhället är meningslöst babbel, så mycket enklare det skulle bli om vi alla kunde bli överens om åtminstone det.

Fortsätt läsa Kommentarer till den narkotikaintresserade Stefan Löfven

Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Jag har i bloggen och i sociala media de senaste åren flera gånger påtalat att svenskt beroendeområde enligt min åsikt är i katastrofläge. Det har handlat om att det finns flera källor, såväl ”officiella” som KI/STAD-studien som mer inofficiella som nyhetsmedias olika nivåer av ”nedslag”/reportage, till att antalet individer med problematisk användning av droger ökar.

Det har handlat om att svensk beroendevård inte fungerar eller ens har en aning om det som görs har någon effekt på några års sikt. Det har handlat om bristfälliga kunskaper. Och det har handlat om förebyggande insatser och kampanjer som inte har fungerat eller ens haft en god kvalitet. Och det har handlat om alla dessa dödsfall.

Varianterna på temat katastrofläge har varit många. Och jag har känt mig relativt ensam i att presentera denna bild som står i kontrast mot den mer vedertagna bilden från etablissemanget om att allt är bra, en bild som börjat rämna även officiellt på grund av dödsfallssiffrorna.

Fortsätt läsa Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

DN:s Stockholmsdel hade igår en intressant artikel med rubriken ”Färre missbrukare får hjälp av socialtjänsten”.  År 2002 fick 3766 individer med problematisk droganvändning ”hjälp” från socialtjänsten i Stockholms stad, år 2016 var siffran 1979. Det är en kraftig minskning, Frågan är vad det beror på.

Beror det på att vården från socialtjänstens sida varit så bra? Dels finns det ju (med största sannolikhet) ingen statistik på antalet individer som fått ett fungerande liv efter socialtjänstens insatser, och inte heller är det väl någon brukarorganisation som lyft fram vården i Stockholm som särskilt väl fungerande. IVO tyckte iaf inte det efter Uppdrag Gransknings program.

Beror det på att antalet problematiska brukare har minskat? Antingen genom den bra vård som ges eller genom någon samhällstrend. Knappast. Även om det inte finns någon bra undersökning för Stockholm (det finns det knappt ens för hela landet, men om vi enbart tar antalet problematiska narkotikaanvändare så skattades de år 2004 till 26 000 för hela landet. 2014 skattades de till 55 000. Så det är inte så troligt att det handlar om en minskning.

Fortsätt läsa Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

Problemen ökar inom beroendeområdet = ny utredning

granskningJag har under lång tid, i denna blogg åtminstone sedan 2008 men även på andra ställen, debatterat och försökt problematisera nedskärningar (exempel) inom beroendevården.

Jag menar att allt för få får vård, och allt för många av de som får vård får det i otillräcklig grad genom att de enbart erbjuds öppenvård (ibland kallat hemmaplanslösning) när det finns goda skäl att erbjuda mer kvalificerad vård (vilket har stöd i såväl forskning som teori). Här är ett exempel på inlägg  från 2014 där jag redovisar stöd för påståendet, det finns fler i bloggen, t ex detta från 2009.  Gång på gång rapporterar även media om att det är för få som får vård, att det är svårt att få vård (ex 1 och ex 2 från nyligen i SR).

Det är allt för ofta så att individer måste begå brott för att få chans till en vettig vård. Och inte ens det är en garanti för att vården fungerar…

Fortsätt läsa Problemen ökar inom beroendeområdet = ny utredning

EUs rapport om läget o trender för narkotika

EU har idag publicerat en rapport om läget för den europeiska narkotikamarknaden, vilket bl a SvT rapporterat om. EU skriver i sammanfattningen:

”De viktigaste slutsatserna i EMCDDA:s nya analys av narkotikasituationen i Europa pekar mot en situation där långsiktiga mönster och trender kvarstår samtidigt som nya användningsmönster och åtgärder utvecklas. Globala faktorers betydelse för drogförsäljning och policydiskussioner framgår klart av årets analys, medan både användningsmönster och kampen mot problemen på lokal nivå finns i förgrunden för nya trender.”

Att trenderna består är inte något positivt, det innebär fortsatta problem.

I rapporten lyfter EUr fram några intressanta punkter som jag försöker sammanfatta genom att lyfta ut några citat inom områdena allmänt, några utvalda drogkategorier, dödsfall och så några kommentarer för Sveriges del.

Fortsätt läsa EUs rapport om läget o trender för narkotika

Svensk drogutveckling 2014

CAN presenterade i förra veckan sin senaste rapport om drogutvecklingen i Sverige. I inledningen av pressmeddelandet ges en bra sammanfattande bild då det konstateras att man tolkar utvecklingen positivt för allt utom narkotika. CAN skriver:

 • ”tycks (…) vara fler personer idag som har ett omfattande narkotikamissbruk jämfört med läget för 15 år sedan” (vilket är i linje med den rapport som Karolinska Institutet presenterade i våras om nya rekordsiffror för antalet individer med ett problematiskt narkotikabruk).
 • ”År 2013 var antalet avlidna det högsta någonsin; 589 personer.” (avseende narkotika)
 • ”Andelen skolungdomar som använt narkotika har varit relativt oförändrad under 2000-talet men inom gruppen som använt narkotika har andelen som använt i större omfattning (mer än 20 gånger) ökat.” (detta trots att CAN mäter skolungdomars droganvändning genom klassrumsundersökningar, vilket säkerligen underskattar problematiken)

Med fokus på alkohol och narkotika är detta hur svensk drogutveckling kan sammanfattas. Det är ingen munter läsning, och det borde mana till eftertanke hos såväl politiker som förebyggare som behandlare.

Fortsätt läsa Svensk drogutveckling 2014

Svenskt missbruksområde i katastrofläge

granskningJag har då och då i bloggen påtalat att jag anser att svenskt missbruksområde befinner sig i ett katastrofläge. Jag har hävdat att vi, dvs samhället och dess instanser, har ingen aning om vad vi gör, eller vad som händer.

Några exempel:

 • Jag har pekat på att våra politiker, med alliansens Beatrice Ask och Maria Larsson i spetsen, tätt följda av oppositionspolitikerna, inte tar tag i frågan och vad det gäller Maria Larsson vill ge ett sken av att allt är bra.
 • Jag har pekat på att vi hade en missbruksutredning som identifierade 70-talet akuta åtgärder som behövde genomföras, riksdagen genomförde inte ens en handfull av dem.
 • Jag har pekat på att vi har nya rekordsiffror för antalet individer med tungt missbruk/problematiskt användande.
 • Jag har pekat på att vi inte har en aning om hur många som missbrukarvården hjälper till ett fungerande liv med egenförsörjning.
 • Jag har pekat på att vi har en expertmyndighet som ger ut riktlinjer för vården där man tror att vilken drog man använt är avgörande/styrande för vården.
 • Jag har pekat på att vi anställer individer inom missbruksvården med extremt låg kompetens om såväl missbruk, dess orsaker som vad som krävs för att individer ska kunna bryta ett missbruk och återinträda i ett produktivt samhällsliv.
 • Jag har pekat på att vi i flera år känt till problematiken med de nya psykoaktiva drogerna, de s k nätdrogerna, utan att samhället agerat för att hantera situationen. Denna problematik galopperar f.n.
 • Jag har pekat på, varje höst då Folkhälsomyndigheten har presenterat de nya siffrorna och media skriver om det med en obligatorisk kort TT-artikel, att vi ständigt har nya rekordsiffror för antalet individer som dör i narkotikarelaterad dödlighet.

Fortsätt läsa Svenskt missbruksområde i katastrofläge

EU-undersökning om ungdomars användning och attityder rörande nätdroger

Eu-kommissionen gör då och då en undersökning av de 28 EU-ländernas ungdomar och deras åsikter om och erfarenheter av narkotika, årets har precis publicerats (den förra gjordes 2011). Totalt har under juni månad 13 128 (vanligen 500 per medlemsland, förutom i de små länderna) individer mellan 15 och 24 år intervjuats. Och resultatet är rätt så intressant, och innehåller en (för mig) skön ”vad var det jag sa”.

Några resultat som är värda att lyftas fram är dessa:

Fortsätt läsa EU-undersökning om ungdomars användning och attityder rörande nätdroger

EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Eu-kommissionen gör då och då en undersökning av de 28 EU-ländernas ungdomar och deras åsikter om och erfarenheter av narkotika, årets har precis publicerats (den förra gjordes 2011). Totalt har under juni månad 13 128 (vanligen 500 per medlemsland, förutom i de små länderna) individer mellan 15 och 24 år intervjuats. Och resultatet är rätt så intressant, och innehåller några (för mig) sköna ”vad var det jag sa”.

Några resultat som är värda att lyftas fram är dessa:

Fortsätt läsa EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Några få bilder om missbruksutvecklingen

Folkhälsomyndigheten har i veckan släppt årets folkhälsorapport. I den finns några intressanta aspekter på missbrukssituationen, några få bilder räcker för att få ett grepp om den utveckling som missbruksområdet har fått. Och det är inte en positiv bild som tecknas, men något undantag finns, t ex konstateras att alkoholanvändningen visar på en nedåtgående trend, särskilt bland unga:

alkotrend1

Fortsätt läsa Några få bilder om missbruksutvecklingen

Om fler dödsfall än någonsin och missbruksproblemet

Idag har ännu en nyhet publicerats som rör missbruksutvecklingen (DN, SvD, GP, Syd). Det är en variant på den nyhet som kom för ett par veckor sedan, att vi i Sverige tvingas konstatera ett nytt rekord över antalet narkotikarelaterade missbruksfall (529 döda år 2012, tidigare uppgavs siffran 566). Lägg därtill några tusen för tidigt döda pga problematisk alkoholanvändning så tecknas en någorlunda korrekt bild av missbruksområdet (dock är siffrorna i underkant till följd av ”de nya nätdrogerna underrepresenterade i den aktuella statistiken, men där Rättsmedicinalverket i september/oktober flaggade för en bra bit över 60 dödsfall hittills i år). Det finns några kommentarer att göra till dagens nyhetsartikel:

1. Vi har en lång rad år av oavbruten serie nya rekord för narkotikarelaterade dödsfall. Detta borde mana till eftertanke och självkritik bland våra ansvariga politiker och tjänstemän. Tyvärr lär vi inte se det då missbruksområdet präglas av antingen ointresse eller en förment och förvillande bild av att allt är bra inom svenskt missbruksområdet/narkotikaområde (särskilt populärt är att använda CANs siffror över andelen 16-åringar som provar narkotika, utan särskild reflektion över att CAN brukar ha ett bortfall på 20% i klassrumsundersökningarna samt att det borde, för ett humant samhälle, vara mer intressant att fokusera på de som far illa och lider av området än de ungdomar som rökt en eller ett par jointar).

Fortsätt läsa Om fler dödsfall än någonsin och missbruksproblemet

Katastrofal utveckling, om kommuners budgetar

Inom missbruksområdet har det skett en katastrofal utveckling de senaste åren. I bloggen och på Facebook har jag då och då redovisat nyheter från olika kommuner om hur missbruket ökar (se etiketten ”utveckling” i högerspalten där åtminstone en del av dessa inlägg samlats), det är en trend som pågått under en lång tid. Kanske är det fler och fler som påbörjar ett missbruk, kanske är det behandlingarna som misslyckas, förmodligen är det båda delarna.

Ett problem är att ingen vet, förutom att medierna då och då redovisar dessa intryck från socialtjänster och polis och ibland notiser om budgetöverträdelser där socialtjänsternas utgifter överskrider budget. Det finns ingen kvalitetsuppföljning av missbrukarvården i termer av hur många den hjälper, och det finns ingen systematiserad bevakning av antalet missbrukare (och därmed inte heller behov av vård). Allt vi har att gå efter när vi ska utvärdera såväl kvalitet som effektivitet är olika individers intryck, spridda skurar av budgetnyheter som inte sammanställs av någon myndighet, i kombination med Socialstyrelsens trubbiga mått om beslutade SoL/LVU/LVM-insatser.  Nyligen kom ny statistik om hur narkotikadödsfallen nått ny all time high. Sammantaget får man när man som jag följer området en skrämmande bild, men det är oroväckande tyst om utvecklingen.

Fortsätt läsa Katastrofal utveckling, om kommuners budgetar

Veckans droger

Veckan som gått har innehållit en hel del nyheter och artiklar om drogområdet, och då särskilt narkotika. Av ett par skäl har jag inte hunnit kommentera så mycket som jag velat, så det får bli ett uppsamlingsinlägg nu. Det är fyra ämnen som dominerar. Veckan inleddes med det första, som jag också kommenterade, osaklig rapportering i Sveriges Radio P1 om att vissa patienter säljer sin medicin vilket fick spinoff i en del oseriösa kanaler, t ex Drugnews.

I skottgluggen stod som allt för ofta den s k läkemedelsassisterade behandlingen av opiatberoende (dessa reportage handlar aldrig om hur fentanyl-plåster kommer ut från cancervården, eller hur medelsvensson säljer sina lugnande, det är så mycket enklare för journalister att ge sig på den svagare gruppen med ett narkotikaberoende bakom sig), och i olika debattforum går debattens vågor höga (ju lägre kunskapsnivån är, desto högre går debattonen). Och sällan diskuteras problemet med hur läkare skriver ut mediciner (NA) som t ex i USA ligger högt upp i dödsfallsstatistiken, ett problem vi kommer läsa allt mer om i Sverige framöver också.

Fortsätt läsa Veckans droger

Ännu en text som inte är så viktig, eller?

De senaste åren har nyheterna duggat rätt tätt, nyheterna i lokaltidningarna som handlar om nedläggningar och besparingar inom missbrukarvården. Jag har skrivit om en del av dessa nyheter som jag sett i de olika funktioner jag följer för att få en överblick av vad som är missbruksområdet idag, men jag har inte skrivit om alla, dels pga tidsbrist och dels pga ”det är ändå ingen som vill läsa om det”. Det senare är ett problem, det är visserligen så att få är intresserade av missbruksområdet och ännu färre är intresserade av dessa aspekter.

Fortsätt läsa Ännu en text som inte är så viktig, eller?