Etikettarkiv: utvärdering

De lurade brukarna

granskningSedan ett antal år har det styrande etablissemanget av tjänstemän och politiker inom missbruksområdet på olika sätt matat ut ett mantra om att ”allt är bra”. Jag har skrivit om det några gånger. Precis som jag skrivit ett antal gånger om att vi har ett ökande missbruksproblem (nytt inlägg om det kommer snart) med såväl fler individer med problematisk droganvändning likväl som fler döda narkomaner.

Dessa båda meningar går inte ihop, men trots det saknar vi en debatt om området. Det finns ingen arena som lyfter dessa frågor eftersom vi inte har någon neutral eller oberoende mötesplats för intresserade och berörda personer inom området.

 

nyttigidiot

För snart två år sedan skrev jag ett blogginlägg om mantrat ”allt är bra” utifrån ovanstående bild, ett inlägg som var kritiskt mot bl a RFHL och Attention m fl brukarorganisationer (därav rubriken ”nyttig idiot” vilket förklaras här för den som inte är bekant med vad uttrycket syftar på). Det handlar om ett instrument som det styrande etablissemanget använt för att föra ut detta mantra, de så kallade brukarundersökningarna.

Jag var kritisk eftersom dessa undersökningar och brukarrevisioner används just så som bilden visar, när det i själva verket går åt helt fel håll med alla parametrar på området. Det torde tyda på att vården inte fungerar så bra som den borde, och då kan det ju inte vara ”allt är bra” och då borde ju inte brukarna vara så nöjda.

Fortsätt läsa De lurade brukarna

Den bortglömda forskningsrapporten om missbrukarvården

I somras släpptes en rapport som borde ha blivit föremål för en omfattande samhällsdebatt. Det handlar om en relativt unik uppföljning av hur det går för dem som vårdats för missbruk, det handlar om hur väl samhället lyckas möta behoven och återinföra dessa individer in i samhället som produktiva samhällsmedborgare, det som vi borde förvänta oss att missbrukarvården ska syfta till. Åtminstone är det min syn på vad missbrukarvården ska åstadkomma.

Den forskningsstudie som jag talar om har studerat hur det gått för 4341 individer som vårdades för missbruksproblem någon gång under 1999 till 2003, och uppföljningen har gjorts med ettårsperspektiv efter vårdinsatsen. Vården har bestått av LVM-vård inom Statens Institutionsstyrelse.

Fortsätt läsa Den bortglömda forskningsrapporten om missbrukarvården