Etikettarkiv: ungdomar

Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Jag har i bloggen och i sociala media de senaste åren flera gånger påtalat att svenskt beroendeområde enligt min åsikt är i katastrofläge. Det har handlat om att det finns flera källor, såväl ”officiella” som KI/STAD-studien som mer inofficiella som nyhetsmedias olika nivåer av ”nedslag”/reportage, till att antalet individer med problematisk användning av droger ökar.

Det har handlat om att svensk beroendevård inte fungerar eller ens har en aning om det som görs har någon effekt på några års sikt. Det har handlat om bristfälliga kunskaper. Och det har handlat om förebyggande insatser och kampanjer som inte har fungerat eller ens haft en god kvalitet. Och det har handlat om alla dessa dödsfall.

Varianterna på temat katastrofläge har varit många. Och jag har känt mig relativt ensam i att presentera denna bild som står i kontrast mot den mer vedertagna bilden från etablissemanget om att allt är bra, en bild som börjat rämna även officiellt på grund av dödsfallssiffrorna.

Fortsätt läsa Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Fallbeskrivning: Annas konsekvenser av samhällets ingripande

Varför använder människor narkotika? Eller kanske snarare: vad är anledningen till att Sverige aldrig kommer att uppnå målet som våra politiker och myndigheter satt upp om det narkotikafria samhället?

Det är två viktiga frågeställningar som alla behöver ställa sig.
Svaret är självfallet ”för att man upplever att man får ut något positivt av det”. Första gångerna kanske det handlar om någon annan anledning, men den som fortsätter efter det gör det för att den på något sätt upplever att det är något bra.

Du och jag kan ha olika åsikter om en annan människas val. Och vi kan hoppas att den människans val beror på ett informerat beslut där denne tagit till sig av information den upplever som trovärdig. Men vi måste komma ihåg att bakom beslutet att fortsätta att använda en viss substans finns alltid en anledning.

När det gäller narkotika har Sveriges politiker bestämt att användningen för närvarande ska vara olaglig. Detta beslut kan verkställas på olika sätt, samhällets insatser för att upprätthålla beslutet kan se ut på olika sätt. Och samhällets insatser för att motivera till efterföljsamhet kan se olika ut, precis som samhällets insatser för att verka för att så få som möjligt kommer fram till att narkotika behövs i tillvaron (om det nu är ett önskvärt beslut). Allt detta är en del av vår social- och narkotikapolitik.

Håll ovanstående i minnet så ska vi nu berätta om ett kanske kontroversiellt fall.

polisenungdomar
Foto: Faksimil från polisens hemsida. Fotograf ej angiven. Bilden har ingen koppling till det vi skriver om.

Fortsätt läsa Fallbeskrivning: Annas konsekvenser av samhällets ingripande

”Hårda tag” löser inte ungdomars och skolors ”drogproblem”

De senaste åren har det skett en ökad aktivitet kring droger i våra skolor, och då tänker jag mest på att kommuner och skolor allt oftare gör olika insatser mot narkotikaanvändning. Det handlar dels om ”utbildningsinsatser” och då särskilt gentemot föräldrar och skolpersonal (jag skrev om Örebro kommuns här, och jag arbetar på ett ”större” inlägg i frågan), men det handlar även om uttryck för en mer restriktiv och repressiv approach med drogtester, polishundar och avstängningar vid positiva tester mm. Bara den senaste månaden har det funnits flera nyhetsartiklar om hur polisen genomsöker skolor efter narkotika, och då och då skrivs det i media om avstängningar (här ett ex från min hemstad Örebro som stoltserade med 40-talet avstängningar 2013).

I veckan skrev Norra Skåne om hur en elev i Eslöv kommun klagade över huvudvärk och yrsel och eleven blev då anklagad för att ha använt droger, anmäld till socialtjänsten och avstängd från skolan, samt utsatt för ryktesspridning. Det visade sig att eleven inte använt droger, För dessa hårda tag kritiseras nu skolan.

Fortsätt läsa ”Hårda tag” löser inte ungdomars och skolors ”drogproblem”

EU-undersökning om ungdomars användning och attityder rörande nätdroger

Eu-kommissionen gör då och då en undersökning av de 28 EU-ländernas ungdomar och deras åsikter om och erfarenheter av narkotika, årets har precis publicerats (den förra gjordes 2011). Totalt har under juni månad 13 128 (vanligen 500 per medlemsland, förutom i de små länderna) individer mellan 15 och 24 år intervjuats. Och resultatet är rätt så intressant, och innehåller en (för mig) skön ”vad var det jag sa”.

Några resultat som är värda att lyftas fram är dessa:

Fortsätt läsa EU-undersökning om ungdomars användning och attityder rörande nätdroger

EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Eu-kommissionen gör då och då en undersökning av de 28 EU-ländernas ungdomar och deras åsikter om och erfarenheter av narkotika, årets har precis publicerats (den förra gjordes 2011). Totalt har under juni månad 13 128 (vanligen 500 per medlemsland, förutom i de små länderna) individer mellan 15 och 24 år intervjuats. Och resultatet är rätt så intressant, och innehåller några (för mig) sköna ”vad var det jag sa”.

Några resultat som är värda att lyftas fram är dessa:

Fortsätt läsa EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Korttänkt SvD om gängkriminalitet

SvD lyckas i sin ledare idag presentera en rätt korttänkt och dålig analys över gängkriminaliteten och ungdomsbrottsligheten. Precis som samhället i stort. SvD hyllar gårdagens förslag om bättre samordning mellan myndigheterna Polisen, Skatteverket, Kriminalvården och Kronofogdemyndigheten. Fokus är att komma åt pengarna i den organiserade brottsligheten. Enligt samhället är det pengarna som drar, och det är det ju så klart, till viss del. Eller på ett sätt.

SvD hade kunnat göra en annan analys, man börjar och avslutar ledaren bra. Däremellan går tankarna för kort. Inledningen handlar om att för en del tonåringar präglas tiden av

Fortsätt läsa Korttänkt SvD om gängkriminalitet

Ungas brott och straff

Det verkar finnas en tendens i samhället att allt fler unga begår brott och att åldersgränsen för debuten smyger sig aningen lägre. Åtminstone är det vad Folkpartiet och dess rättspolitiska talesman Johan Pehrson påstår i en debattartikel i DN idag. Folkpartiets lösning på problematiken är att införa fler tvångsåtgärder som polis och socialtjänst kan ta till, i kombination med att skolorna ska få veta att en ungdom begår brott. Föräldrarna ska också göras ekonomiskt ansvariga för de brott som barnen begår. Till sist vill även Folkpartiet utöka insatserna från beroendevården.

Fortsätt läsa Ungas brott och straff