Etikettarkiv: ufold

Tips inför Almedalen 2017

Så är det åter igen dags för politikeventet Almedalen, och som vanligt pratas det en hel del beroendeproblematik samt narkotika och -politik.

Här listar jag de seminarier jag skulle ha gått på om jag varit i Almedalen, samt de seminarier jag ska försöka se om de sänds på webben.

Fortsätt läsa Tips inför Almedalen 2017

Almedalen 2016 – en repris igen med ”bortklippta scener”

almedalenDet är dags för Almedalsveckan igen. Och som vanligt finns det en hel del seminarier kring drogområdet. Jag har kikat närmare på merparten av dessa och valt ut några ”höjdpunkter” som jag vill tipsa om. Eller kanske mest som jag vill belysa hur illa det står till med samtalsklimatet när politiker och beslutsfattare (tjänstmän och annat) tror sig få en bra bild av opinions- och kunskapsläget.

Fokus i år inom narkotikaområdet är dels som vanligt den läkemedelsassisterade behandlingen vid opioidberoende, lite narkotikapolitik och lite cannabis. Som de flesta år alltså, med den skillnaden att det är betydligt fler seminarier som går åt till att begråta KRIS och tolvstegarnas feltolkningar kring varför drogfri behandling kommit på en form av ”undantag”. Hade jag varit där hade jag så klart förklarat det för dem, och argumenterat emot påståenden. 😉

Här presenterar fö KRIS årets satsning. Jag är mest förvånad över att inte KRIS har mer att säga om beroendevårdens problem än tugget om läkemedel.

Fortsätt läsa Almedalen 2016 — en repris igen med ”bortklippta scener”

Uppsala Universitet och U-FOLD – mer megafon än akademi

Igår blev jag uppmärksammad på en intressant text om cannabis på Uppsala Universitets hemsida. Hemsidan fanns på del av Uppsala Universitet (U-Fold) som har någon självpåtagen ”ledartröja” för den akademiska förståelsen av beroendeproblem i Sverige. Texten var skriven av professor Fred Nyberg vid U-Fold, och det är inte första gången jag kommer i kontakt med honom.

För en tid sedan debatterade jag med professor Nyberg på SvD Brännpunkt (se sidan Uppdrag mm). Fred Nyberg hade skrivit ett inlägg i den dåvarande debatten om spice, ett inlägg som lämnade en hel del i övrigt att önska, som t ex forskningsreferenser och t o m grundläggande förståelse för NPS-fenomenet. Han lade även ut texten på U-Folds hemsida i ett inlägg med rubriken ”analys”.

Så mycket analys var det inte. Formuleringen ”Vissa utpekar Spice som en dödsdrog men att den har en koppling till tetra-hydro-cannabinol (THC) i cannabis (marijuana och hasch) nämns endast lite försiktigt i sammanhangen” är nog min favorit. Dels visar Nyberg att han inte förstår skillnaden på ”Spice” och ”spice”, och dels har han missat att de flesta i debatten just pekar på sambandet mellan att cannabis är olagligt och spice lagligt som det centrala i att förstå efterfrågan på spice. Till skillnad från Nyberg kunde jag i mitt svar på SvD Brännpunkt visa på sambandet med hjälp av vetenskapliga artiklar.

Fortsätt läsa Uppsala Universitet och U-FOLD — mer megafon än akademi

Varför är det så svårt?

granskningVi har sedan en tid ett allt mer växande drogproblem i landet. Det är inte bara det att användningen av narkotika ökar bland hela befolkningen och bland ungdomar. Till exempel presenterade CAN i Almedalen siffror som visade på ökning det senaste året, och i media finns numera varje vecka rapporter om ökade problem, och så sent som idag kommer Sveriges Radio Studio ett i eftermiddag prata om den ökande användningen av nätdroger. Det handlar också om att dödsfallen ökar och antalet individer med problematiskt bruk ökar också.

I inlägget om hur problemet ökar i hela befolkningen efterfrågade jag samtal i Almedalen om problematiken, det blev inte så mycket av det. Men något enstaka seminarium fanns det, t ex anordnade Uppsala Universitet ett seminarium om ”Legalisering av narkotika – Fokus: cannabis” (se det längst ner i detta inlägg). Vad det seminariet inte uttalade, men som jag hävdar, är att just detta seminarium visar på en (av flera) anledningar till vår nuvarande allt större problematik inom området.

Fortsätt läsa Varför är det så svårt?

Risker med utpekandet av cannabisanvändare som korkade

Just nu pågår en massiv kampanj mot cannabisanvändning, det är många seminarier, många informationskampanjer, många föräldramöten, och många insändare, gemensamt för dem alla är att i centrum står skrämselpropagandan – DU BLIR KORKAD AV CANNABIS (inte bara under ruset, utan permanent). Det är det senaste russinet som olika förebyggande socialarbetare och olika forskare som vill ligga bra till hos minister Maria Larsson pumpar ut. Grunden för budskapet är den s k Dunedin-studien som släpptes för drygt ett år sedan och som hävdade att IQ minskade för cannabisanvändande tonåringar. I en granskning jag håller på med av fakta som låg till grund för Sveriges Radios P1s Narkotikalandet om cannabis stötte jag på en kanadensisk forskningsstudie som gjort precis samma sak som Dunedin, mätt IQ under lång tid och dragit slutsatser om cannabis. Jag återkommer till den studien, men den fick mig att fundera på, vad är det som håller på att hända?

Är det så att våra svenska myndigheter pumpar ut skräckpropaganda och hoppas på att det ska få våra ungdomar att minska cannabisanvändningen? Trots att vi vet att skräckpropaganda sällan fungerar, särskilt när internet ger möjlighet till mer information. Men mer allvarligt, är det så att våra svenska myndigheter försöker sprida en bild av cannabisanvändare som korkade, det riskerar att få dramatiska konsekvenser under lång tid för såväl cannabisanvändare och cannabismissbrukare givet stigmatiseringen? Särskilt om det är så att den icke-fungerande skrämselpropagandan vilar på svajjig grund….

Fortsätt läsa Risker med utpekandet av cannabisanvändare som korkade

En professorstitel innebär inte automatiskt kunskap

Så är han igång igen, professor Fred Nyberg från Uppsala Universitet. Han har ju varit lite aktiv den senaste tiden, som jag skrivit om tidigare, med bl a en debattartikel byggd på vantolkade uppgifter från en nyligen omdebatterad forskningsstudie om cannabis och IQ. Och igår skrev han på SvD Brännpunkt om legalisering, helt i samma linje, en rad åsikter och ett antal vantolkningar. Men kanske är det standard för professorer från Uppsala Universitet. Och kanske går en del på att en professorstitel innebär kunskaper inom angränsande områden, eller tror att det finns någon legitimitet i åsikterna enbart för en professorstitel. Som tur är, är det samhälle då en professorstitel automatiskt innebar legitimitet borta.

Nyberg inleder debattartikeln genom att påskina att en legalisering (dvs reglering med hjälp av statlig kontroll av produktions- och/eller försäljningskanaler) av cannabis inte skulle innebära en motverkan av de illegala brottsorganisationer som ligger bakom mycket av narkotikahandeln. Han leder inte det i bevis på något sätt, utan bara antyder, vilket självfallet är det samma som att föra fram åsikter utan grund. Eftersom en statlig reglerad marknad för cannabis mig veterligen inte har prövats så har vi ingen reell kunskap om situationen, men det känns som att det är rätt självklart att en stor del av cannabisanvändare hellre skulle handla av en statlig organisation än en kriminell dito, och därmed torde även de kriminellas inkomster minska. Att den statliga försäljningen skulle generera inkomster till staten kallar Fred Nyberg för ett naivt resonemang, jag skulle snarare vilja hävda att det är naivt att tro att det inte skulle göra det.

Fortsätt läsa En professorstitel innebär inte automatiskt kunskap

Ny forskning om kampanjer mot cannabis

I dagarna har det publicerats en ny forskning som bl a berör ungdomar och cannabis. Det är forskare vid Zürich Universitet som intervjuat 11 930 unga män (ca 20 år) om droganvändning och kunskap om riskerna. Det är aktuell forskning eftersom vår ansvariga minister Maria Larsson (KD) under försommaren haft minst två debattartiklar (GP, AB) som båda haft budskapet att ”ungdomar känner inte till riskerna med cannabis, därför ökar cannabisanvändningen, och därför satsar vi på kampanjer mot cannabis”. Detta budskap har upprepats i olika versioner av olika lokala politiker och tjänstemän över hela landet.

I GP skriver Maria Larsson ”Kunskap gör skillnad. Den bristande medvetenheten om riskerna med cannabis är säkerligen den största inkörsporten. Utan en ökad riskmedvetenhet riskerar vi att få en ökning av cannabisanvändningen.”. Och så kör hon favoriten den senaste tiden, hon låter professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet slarvigt, ofullständigt och oärligt, redogöra för senaste forskning om skaderisker för unga beträffande kognition och cannabis, en studie som jag skrivit om flera gånger och där jag pekat på skillnaderna mellan hur studien presenterats i Sverige och vad den verkligen säger.

Fortsätt läsa Ny forskning om kampanjer mot cannabis

Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det (sök på IQ eller Dunedin). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Fortsätt läsa Igen om cannabis och IQ-nivå

”Cannabis dubbelt så starkt”

”Cannabis har blivit dubbelt så starkt nu som på 1970-talet” påstår Sveriges Radio, Vetandets värld. Källan för detta påstående är självfallet FHI (sök gärna på FHI i bloggen för en uppfattning om kompetensnivån), SR skriver:

”De undersökningar och jämförelser som redovisas av Statens folkhälsoinstitut visar i grova drag att halterna fördubblats de senaste decennierna, om man jämför med cannabis på hippietiden”

Och så intervjuar man en forskare vid Uppsala Universitet, Fred Nyberg som påstår att vårt vetande om cannabis baserar sig på forskningsstudier som gjorts på individer som använde de påstått låga koncentrationerna av THC på 1970-talet. Och så kommer programledaren och Fred Nyberg överens om att vi måste ha annan forskning än materialet från 1970-talet, och att forskarvärlden har baserat sitt kunnande om cannabis på dessa inaktuella THC-halterna (t ex uttalanden om hur farligt cannabis är). Men frågan är om ovanstående stämmer…

Fortsätt läsa ”Cannabis dubbelt så starkt”

Uppsala universitet är ett pajasuniversitet?

”Unga förstår inte riskerna med cannabis” är rubriken på ett debattinlägg på SvD Brännpunkt. Det är Erik Leijonmarck, analytiker inom narkotika vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, samt Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet, som skrivit debattinlägget. Med två så imponerande titlar kan man förvänta sig att debattinlägget håller hög klass. Det gör det inte. Som vanligt när etablissemanget ska uttala sig om missbruk och missbruksproblematik.

I början av debattinlägget slår potentaterna fast, kring ett resonemang om den senaste tidens polisinsatser mot cannabisanvändare:

”En av eleverna på skolan berättar att bland hennes jämnåriga är uppfattningen att marijuana är i stort sett ofarligt, i alla fall mycket mindre farligt än alkohol. Detta stämmer inte.”

Fortsätt läsa Uppsala universitet är ett pajasuniversitet?

Missbrukets problematik – Uppsala Universitet

Det finns många många många (kan upprepa det ordet ca 50 ggr för att spegla vad jag menar) problem inom svenskt missbruksområde. Ett av dessa är den vetenskapliga trend som präglar området, i allt från Socialstyrelsens riktlinjer och Missbruksutredningen till behandlingsinstanser, den medikaliserade diskursen. Missbruk förstås och behandlas allt för ofta utifrån ett medicinskt perspektiv. Fokus på forskningen och därmed på vetenskap och kunskap är medikaliserad, det gäller allt ifrån hur evidens definieras till vilka behandlingsmetoder som lyfts fram.

Fortsätt läsa Missbrukets problematik — Uppsala Universitet