Om vårdpersonals attityder och substansanvändares stigma

stigmaEtt av alla mina hang-ups inom drogområdet är stigma, processen där individer som använder narkotika – allt från rekreationellt till problematiskt – genom språket tillförs och tillskrivs negativa laddningar.

Jag har skrivit om det förr ur olika vinklar, allt från medias ordval till bemötande på vårdinrättningar oavsett om det handlar om beroendefrågor eller somatiska problem. Och jag håller på att samla material för att ”mer strukturerat” belysa problemet.

Fortsätt läsa ”Om vårdpersonals attityder och substansanvändares stigma”

Nakna livshistorier

Livshistorier, självbiografier och memoarer har alltid intresserat mig. Idag läser jag i SvD om en av förgrundsgestalterna inom Anonyma Alkoholister och tillika kyrkoherden Olle Carlsson och hans självbiografi. Jag vet inte om det är media (SvD) eller om det är det som är rätt vanligt i de här fallen, behovet av att framställa sig som så eländig där på ”botten”, men det är intressant att journalisten ställer frågan om behovet av att vara självutlämnande.

Jag tycker att frågeställningen är intressant, men ibland när jag antingen lyssnar till en ”life story” (som det kallas när någon inom ”anonyma-rörelsen” eller ”12-stegsrörelsen” berättar om sitt liv) eller läser en självbiografi i området så reflekterar jag över en känsla av att den som berättar har ett behov av att just framställa missbrukets elände väldigt naket.

Fortsätt läsa ”Nakna livshistorier”