Etikettarkiv: thomas lundqvist

Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

103
Exempel på svenska myndigheters skrämselpropaganda om cannabis (avsändare fd Folkhälsoinstitutet och ett antal kommuner)

Genom åren har jag kommit att skriva en hel del om hur vårt samhälle behandlar cannabis, i synnerhet om hur våra myndigheter hanterar ”fakta om cannabis” och relativt ofta om hur media gör det. Jag har inte kritiserat media i tillräcklig utsträckning (tid och bloggens begränsningar har gjort att jag prioriterat de andra aspekterna på frågeställningen).

Jag har försökt avslöja svenska myndigheters  och svenska ”experters” bristande förmåga att rapportera trovärdigt och balanserat kring cannabis. Det har gett en del negativa konsekvenser för mig privat, men det kanske är som min arbetsförmedlare brukar säga – min blogg är ett exempel på ett sjävskadebeteende (likt dem som skär sig osv). Jag har visserligen själv sett det som ”om detta kan jag inte tiga”-fenomen samtidigt som min tolkning av forskningslitteraturen kring hur man förebygger att droger orsaker minst skada handlar som i allt kommunikationsarbete att arbeta trovärdigt.

Givet ovanstående är jag oerhört nöjd med att det i den gångna veckan kom ut ett gediget arbete från forskarna runt professor David Nutt. Det handlar om det vetenskapliga stödet för en del påståenden som cirkulerat kring cannabis, hur det egentligen ser ut med vetenskapen bakom de påståenden som sprids, samt en kommentar till varför det ser ut som det gör.

Fortsätt läsa Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

Kommuners ANDT-information – del 3 ex Kristianstad

granskningKristianstads kommun gick ut med en pressrelease om att personal inom vården, skolan, socialtjänsten och polisen hade för lite kunskap om cannabis och spice så därför bjöd man i slutet av april in till en konferens med ”två av landets ledande experter på området” som föreläsare för dessa grupper.

Det gick tokigt redan i pressreleasen och värre skulle det bli när de ”ledande experterna” rockade loss.

krist0

Kanske handlar det om att kommunens avsändare av pressreleasen, informationsavdelningen, inte är så bra på svenska eller enbart inte kan området så bra, men cannabis är inte en syntetisk cannabinoid utan består av ett antal naturliga örtcannabinoider. I spice däremot förekommer det syntetiska cannabinoider, men ”Spice” stavas inte ”Spice” om man inte syftar på varumärket Spice som slutade säljas i Sverige omkring 2010.

Nåväl, det är lite bagatellartat men eftersom en av arrangörerna bakom konferensen är drog- och brottsförebyggande samordnare i kommunen är det kanske lite oroväckande att denne inte kontrollerar, eller kan, dessa basala delarna.

krist

De två ”ledande experterna” var docent Kai Knudsen och docent Thomas Lundqvist, två ofta anlitade experter inom det svenska drogområdet. Jag har begärt ut det material som kommunen distribuerade i samband med sin konferens, allt utifrån lagarna om ”offentlighetsprincipen”. Nedan följer mina kommentarer till delar av föreläsningarna.

Fortsätt läsa Kommuners ANDT-information — del 3 ex Kristianstad

Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

granskningUnder några år har olika svenska instanser/myndigheter varit engagerade i att minska användningen av cannabis bland våra ungdomar. Detta görs via olika kampanjer, nationellt och framför allt lokalt i kommunerna. Som jag kommenterat ett antal gånger följer inte dessa kampanjer internationella forskningsresultat om hur man bäst förebygger mot cannabisanvändning bland ungdomar, och inte heller grundläggande kommunikationsteorier om att det är bra om ett budskap är trovärdigt. Det är märkligt inte minst i ”internetåldern” då avslöjande av osakliga budskap lätt kan spridas vidare.

10Budskapen i dessa kampanjer är ofta osakliga, och bär mer en prägling av ”russinplockning” där budskapet taget ur sitt sammanhang mer liknar skrämselpropaganda. Särskilt vanligt är kampanjer centrerade kring kognition med budskapet ”du blir dum av att använda cannabis” (något som jag flera gånger i bloggen visat att det saknas underlag för att påstå). Det är allvarligt, inte minst då decennier av internationell forskning kring hur man bäst bedriver drogpreventivt arbete visar att skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktivt, Med andra ord kan vi misstänka att dessa kampanjer snarare bidrar till att öka cannabisanvändningen bland ungdomar.

Fortsätt läsa Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

Visar verkligen forskningen det SvT och Drugnews påstår?

granskningI onsdags, dagen före skärtorsdag, publicerade SVT Nyheter en studie om cannabis, en nyhetsartikel som spreds på flera av Facebooks drogrelaterade grupper och rewriteades av Drugnews på tisdagen efter påsk med den märkliga inledningen ”Sorry legalförespråkare”.

Sin osaklighet trogen visar Drugnews att sajten är helt utan kunskap om att merparten av legalförespråkarna erkänner skadeverkningar, det är bara osann propaganda att cannabisaktivisterna inte tror att cannabis har några skadeverkningar, skillnaden är att cannabisaktivisterna också erkänner cannabis positiva egenskaper, något som är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för många förbudsivrare.

Fortsätt läsa Visar verkligen forskningen det SvT och Drugnews påstår?

Ny forskning om cannabis och kognition

Jag har skrivit mycket om samhällets massiva kampanjer mot cannabis de senaste åren. Ett centralt budskap från samhället har varit att cannabis skadar hjärnan, sänker IQ och ”forskare” som Thomas Lundqvist har t o m pratat om ”teflonhjärna” i DN. Thomas Lundqvist är visserligen en internationellt ifrågasatt forskare, men något av en guru i Sverige för de som arbetar med missbruksområdet.

Jag har specialstuderat en liten del av hans forskning och kommit fram till att det finns mycket tveksamheter kring resultaten han presenterat (se inlägget Kan journalister lita på fakta om droger?). En annan forskare som figurerar än mer ofta i dessa sammanhang är Uppsala Universitets Fred Nyberg, han har gått ut kraftigt den senaste tiden med budskap kring att cannabis minskar IQ etc, trots att den studie han talar om är ifrågasatt.

Fortsätt läsa Ny forskning om cannabis och kognition

Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

Tv 4:s program Kalla fakta (KF) beskriver sig så här:

”Sveriges vassaste program för undersökande journalistik. Har sedan 1991 granskat och kartlagt makt och samhällsfenomen.”

Igår söndag 16/3 tog man sig an den utveckling som media rapporterat om då och då på olika sätt under de senaste åren, ökningen av cannabisanvändningen bland unga (ökningen är nog märkbar inom alla ålderskategorier men det är sällan ämnet för media). Avsnittet som kallades ”Generation cannabis” inleddes med hur ”cannabisvågen” sveper över landet,  och det var en av få fakta som man lyckades få rätt. Särskilt faktaspäckat var dock inte programmet, trots tal om att KF beskriver sig som vassast, undersökande, granskande och kartläggande. Och självfallet saknades all analys. Mer fanns dock av slaget etablissemangspolitiker kommenterar och förfasas och deras lydvasaller bjöd plikttroget på oseriös skrämselpropaganda.

Fortsätt läsa Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

Några frågeställningar utifrån Folkhälsoinstitutets cannabisinformation

granskningSent på fredagskvällen lade jag ut min genomgång av källorna bakom Sveriges Radios påstående om att cannabisanvändare blir barnsliga. Det visade sig att den statliga myndigheten FHI inte hade något alls egentligen på fötterna bakom påståendet. Källorna slutade i några psykoanalytikers freudianska tolkning av några enskilda fall individer, från slutet av 60-talet resp 70-talet.

Världen i stort såg mycket mer annorlunda ut då, samhället präglades av en annan moraluppfattning än dagens, och det är uppenbart att det präglat tolkningen av patientkontakterna, likväl som man såg på forskning på ett annat sätt då, det krävdes uppenbarligen inte särskilt säkerställda fakta för att hävda ett vetenskapligt faktum. Och uppenbarligen har vi tillåtit detta följa med oss i kriget mot drogerna, kanske utifrån principen ”allt som låter negativt är bra och kan säkert avhålla någon från att testa droger”. Men det är självfallet inte okej, vare sig utifrån vetenskapliga ideal eller humanitära.

I en tråd på Facebook där min text diskuterades kommenterade en om det inte handlade om en ”onödig hangup på ordval” och så tillägget ”Går det aldrig att säga rent ur att det naturligtvis är alldeles bäst att aldrig börja med droger.”, det är en rätt provocerande kommentar, för FHIs faktabok har inverkan på mängder av liv. Oavsett vad vi tycker är bäst så kommer individer alltid att vilja prova och vilja använda droger, det är något vi måste utgå från. En inte oväsentlig del är hur det osanna påståendet om att cannabisanvändare blir barnsliga påverkar dessa individer, vilka attityder gentemot cannabisanvändare skapar det, särskilt i kombination med den ifrågasatta forskningen kring cannabis inverkan på IQ.

Hur påverkar det individer som av polisen för många år framåt stämplats som cannabisanvändare vid deras raider mot skolor, hur påverkar det elevernas livschanser? Och vilken påverkan har det på kontakterna med ev. hjälparbetare inom det sociala sektorn som fått lära sig att FHIs skrift om cannabis och Thomas Lundqvists påståenden är sanna? Jag ser det långt ifrån som onödigt, jag ser det som ytterst allvarligt. OM vi ska minska drogers skadeverkningar måste vi basera vårt agerande på bästa tillgängliga information (vetenskap).

Fortsätt läsa Några frågeställningar utifrån Folkhälsoinstitutets cannabisinformation

Kan journalister lita på fakta om droger?

granskningDet finns få som har sådan makt över vårt samhälle som journalister. Journalister bidrar ofta till att skapa bilder av fenomen genom det sätt som fenomenet beskrivs på av journalisterna, det som förmedlas av journalister ses ofta som en ”sanning”. Inom missbruksområdet berör det dels vilka fakta om droger som sprids och, särskilt allvarligt, vilken bild som sprids av individerna som använder droger.

Därför är det viktigt att försöka granska och debattera hur journalister utför detta jobb, och jag har allt för ofta tvingats vara kritisk till såväl hur journalister beskriver ”missbrukare” och brukare, båda beskrivs allt för ofta på ett stigmatiserande sätt, som hur media rapporterar fakta (t. ex inom mitt ”specialområde” nätdroger). Om detta skriver jag ibland i bloggen, ibland i kanske lite för skarp ton men givet makten journalister har att skapa vår verklighetsuppfattning är det allt för ofta provocerande hur journalister framställer området.

Nyligen har jag skrivit en del om Randi Mossige-Norheim och hennes sätt att gestalta ”narkotikalandet” i Sveriges Radio P1 dokumentärredaktions ”Narkotikalandet”. Jag har i bloggen och en debattartikel på SvT Debatt kritiserat journalisten Randi Mossige-Norheim en hel del (senast utifrån att hon var nominerad till Stora Journalistpriset, vilket hon inte vann (som tur var)). En del av min kritik gällde dels hur hon framställde cannabisanvändare, och dels den i mitt tycke bristande källkritik, och de båda hängde ihop i ett fall.

Fortsätt läsa Kan journalister lita på fakta om droger?

Kan journalister lita på fakta om droger, t ex cannabis?

granskningDet finns få som har sådan makt över vårt samhälle som journalister. Journalister bidrar ofta till att skapa bilder av fenomen genom det sätt som fenomenet beskrivs på av journalisterna, det som förmedlas av journalister ses ofta som en ”sanning”. Inom missbruksområdet berör det dels vilka fakta om droger som sprids och, särskilt allvarligt, vilken bild som sprids av individerna som använder droger.

Därför är det viktigt att försöka granska och debattera hur journalister utför detta jobb, och jag har allt för ofta tvingats vara kritisk till såväl hur journalister beskriver ”missbrukare” och brukare, båda beskrivs allt för ofta på ett stigmatiserande sätt, som hur media rapporterar fakta (t. ex inom mitt ”specialområde” nätdroger). Om detta skriver jag ibland i bloggen, ibland i kanske lite för skarp ton men givet makten journalister har att skapa vår verklighetsuppfattning är det allt för ofta provocerande hur journalister framställer området.

Nyligen har jag skrivit en del om Randi Mossige-Norheim och hennes sätt att gestalta ”narkotikalandet” i Sveriges Radio P1 dokumentärredaktions ”Narkotikalandet”. Jag har kritiserat journalisten Randi Mossige-Norheim en hel del. En del av min kritik gällde dels hur hon framställde cannabisanvändare, och dels den i mitt tycke bristande källkritik, och de båda hängde ihop i ett fall.

Fortsätt läsa Kan journalister lita på fakta om droger, t ex cannabis?

Olyckliga offentliga cannabisdebattörer

Jag har tidigare kommenterat att jag inte är så nöjd med hur Psykolog och docent Thomas Lundqvist på Rådgivningsbyrån i Lund debatterar cannabis. Via cannabis.se hittade jag en intervju med denne Lundqvist i Helsingborgs dagblad.

I den intervjun försöker han framställa cannabisanvändaren som en individ med mindre intellekt, alternativt har Lundqvist denna åsikt utifrån att ha misstolkat de forskningsstudier som han läst i samband med hans doktorering. Det är visserligen en propagandavariant som är vanlig från offentliga Sveriges olika aktörer, myndigheter och annat, minns Folkhälsoinstitutets kampanj i Skåne för drygt ett år sedan då man gick ut med reklam (propaganda) av slaget – ”Den här meningen kan inte en cannabisanvändare förstå innebörden av”.

Fortsätt läsa Olyckliga offentliga cannabisdebattörer