Etikettarkiv: Sundsvall

Om #drogkampen i Sundsvalls Tidning

I mitten av maj startades artikelserien #drogkampen i Sundsvalls Tidning (ST), vilket jag skrev om här. I helgen avslutades artikelserien med denna artikel, och idag hade en av journalisterna en krönika i tidningen om en promenad på kyrkogården med förhoppningar att de lekande barnen i närheten skulle avstå drogerna som kunde leda dit.

Journalisten avsåg så klart narkotika med ordet drogerna, trots att alkoholen har orsakat fler för tidiga invånare på kyrkogården, men det är klart, alkoholen dödar inte lika ofta så tidigt som narkotika kan göra. Och även om betydligt fler ungdomar i Sundsvall kommer att få sina liv förstörda och förminskade av alkoholen än narkotikan, så kanske alkohol är ett för känsligt ämne för de prenumererande sundsvallsborna att ta upp (och kanske även för journalisterna som säkerligen tar vägen förbi Systembolaget på fredagarna). Precis som det varit allt för känsligt att ta upp att enbart ett fåtal av de som använder narkotika som berusningsmedel i Sundsvall hamnar i destruktiv problematisk användning, och att det kanske skulle kunna vara en mer framgångsrik väg att hantera narkotikaproblematiken att fokusera mer på skadelindring än avståendets nolltolerans.

Fortsätt läsa Om #drogkampen i Sundsvalls Tidning

Det är inte drogerna som är problemet

Journalisterna Kristina, Katarina och Lotta vid Sundsvalls Tidning skriver idag att ”Vi kan inte blunda för för era signaler”, och så nämner de att de från många håll fått signaler om hur narkotikamissbruk bland unga ökar. De skriver att ST därför inleder #drogkampen och ST vill ”sätta fokus på problemet och möjliga lösningar”, först ut är dagens en, två, tre, fyra, fem, sex artiklar om föräldrar som förlorat sina barn till följd av missbruk, vilket de tre journalisterna kommenterar med ”Om de orkar fortsätta kämpa mot drogerna så måste vi andra också kunna bidra med vårt engagemang”. STs chefredaktör Anders Ingvarsson skriver om satsningen och förhoppningen att ”fler öppnar ögonen”, frågan är bara vilken ögonöppning ST eftersträvar.

Initiativet att ”ta kampen mot drogerna” är vare sig unikt eller nytt. Kampen mot drogerna, the war on drugs, har pågått i över 40 år, i Sverige under parollen ”Ett drogfritt Sverige/samhälle”, och det finns goda skäl att anta att denna kamp orsakat mer lidande än den förhindrat. Ofta följer det t.ex i kölvattnet av dessa kamper en negativ inställning till skadelindrande åtgärder, de ses ofta av aktivisterna i kamperna som en acceptans av droger, eller t.o.m som en möjliggörare av fortsatt missbruk. Och det går att visa på att en hel av dessa kamper orsakar ännu mer inlåsning i fortsatt missbruk/beroende för de individer som ”trillat dit”.

Fortsätt läsa Det är inte drogerna som är problemet

Det dör folk men vi har ingen aaaaning om vad vi gör

Jag skrev om Sundsvall igår, där TV-media gick ut med att 4 individer dött sedan i maj. Nu visar det sig enligt SR att det är 6 st som dött, och frågan är hur många det egentligen är. Det är ju inte så lätt att hålla reda på, det är ju bara missbrukare och för en socialtjänst med ansvar för missbrukarvården är det ju inte så lätt att hålla reda på hur många som dör av dem som man har skyldighet enligt lagen att hjälpa.

Så kan det se ut i en kommun 2012, och det hade ju varit en rätt relevant fråga att ställa till ansvariga tjänstemän och politiker, hur det kommer sig att man inte ens vet hur många som dör.

Fortsätt läsa Det dör folk men vi har ingen aaaaning om vad vi gör

Det ökande missbruket, ex Sundsvall

Jag fortsätter att redogöra för de senaste dagarnas nyheter, nyheter som försvinner i bruset. Som tidigare handlar det om det ökande missbruket, samhällsproblemet som lätt glöms bort i tider då samhället ska beskrivas i termerna ”affärsplan” (för att knyta an till hur Socialdemokraterna numera vill sätta rubriker på sina debattinlägg om samhället). Denna gång är det Sundsvall som berättar i regionala nyhetsprogram om hur tre av de fyra i kommunen som dött under sommaren till följd av missbruk varit ungdomar under 25 år.
Fortsätt läsa Det ökande missbruket, ex Sundsvall