Etikettarkiv: strategi

Behovet av en saklig debatt inom narkotikaområdet

Jag har många gånger påtalat behovet av en saklig debatt, här och i flera av mina debattartiklar (som t ex denna). Det har gjort mig kontroversiell och till del ogillad inom såväl den förbudsrepressiva rörelsen som den förändringspositiva rörelsen, inte minst inom de dogmatiska delarna av båda sidorna.

I linje med ovanstående ingår min kritik mot slarvig redovisning av forskning, och det av båda sidorna. Detta grundat i min tro på att en förändring av politik och praktik inom narkotikaområdet enbart kommer att komma till stånd då såväl allmänhet som experter och viktiga opinionsbildare (inom minst inom vetenskapsområdet) har insett vikten av saklig och neutral kunskap, och vad det finns för implikationer på praktik och politik av bästa tillgängliga kunskap/vetenskap. Min slutsats är att redovisning av forskning inom området talar för förändring av svensk narkotikapolitik och -praktik.

Fortsätt läsa Behovet av en saklig debatt inom narkotikaområdet