Etikettarkiv: sprutbyte

Sprutbyte och sen då?

Så har då riksdagen till slut, i onsdags, nästan två år efter att minister Gabriel Wikström förde upp frågan på dagordningen, röstat för att undanröja kommunernas ideologiskt baserade möjlighet att stoppa smittskyddsåtgärden med rena sprutor och kanyler (mm) till injektionsnarkomaner.

Moderaterna gjorde ett sista försök att möjliggöra för att fler ska dö i blodsmittssjukdomar, men misslyckades som tur är (vilket framgår av röstsiffrorna i riksdagen).

Så nu kommer de av narkotikaanvändarna som använder sprutor och som bor i en så stor stad så att landstingen anser sig kunna införa en sprutbytesverksamhet, och som dessutom är 18 år och bosatta i landstinget (dessa två faktorer är korkade då rätten till att skydda sin hälsa borde omfatta även den som debuterar tidigare och den som vistas på annan ort) kunna öka sannolikheten för att inte drabbas av blodsmittor som Hiv och Hepatit.

Fortsätt läsa Sprutbyte och sen då?

Konsumtionsrum – en outnyttjad möjlighet att rädda fler liv

De senaste åren har vi mötts av allt fler nyheter om hur narkotikadödligheten når nya rekordnivåer i Sverige. Vi låter fler och fler dö i förtid. Och vi avstår från att göra det vi kan för att rädda liv. Läs den senaste meningen en gång till – Sveriges politiker avstår från att införa möjligheter till att rädda liv som sedan många år varit tillgängliga i andra länder. Och vi lama svenskar tillåter våra politiker att de inte gör det de skulle kunna göra genom ett enkelt beslut i riksdagen för att rädda fler liv. Hur kan det få vara så?

konsumtionsrum
Det är tomt i Sverige…

Den åtgärd som jag närmast tänker på handlar om så kallade konsumtionsrum, det vill säga inrättningar där individer som använder narkotika kan inta (injicera vanligtvis) sina droger och där det finns sjukvårdspersonal tillgängliga som kan gripa in om det blir en överdos.

I maj förra året skrev en dansk tidning om att sedan Danmark 2012 införde några konsumtionsrum (fixerum) hade 301 liv räddats där. Ingen som fick en överdos dog. I Sverige hade det med stor sannolikhet blivit ytterligare 301 döda människor.

Fortsätt läsa Konsumtionsrum — en outnyttjad möjlighet att rädda fler liv

Nej, nej, nej Anders Ågren (M) – sprid inte lögner!

Märkligt nog förekommer det fortfarande en debatt om sprutbytesprogrammens vara eller inte vara. Det är politiker i kommuner eller regioner som av ideologisk förblindning eller ren och skär okunskap som argumenterar emot de smittskyddsinsatser som föreslås från sjukvårdens sida. Med det kommande avskaffandet av vetot kommer dessa ignoranta individers inflytande minska, problemet finns dock kvar och måste därför bemötas.

I Umeå har de inte bara drabbats av S-politikern Holmlund utan även M-politikern Anders Ågren. Ågren skrev igår ett blogginlägg med rubriken ”Nej, nej, nej – kapitulera inte inför knarket i Umeå”. Man skulle ju kunna tro att Ågren argumenterar för bättre preventiva åtgärder (dvs inte traditionella kommunala förebyggande aktiviteter) eller bättre vård av individer med problem alternativt bostad först eller något annat humant. Men icke, han argumenterar mot införandet av en smittskyddsåtgärd, dvs mot sprutbyte.

Fortsätt läsa Nej, nej, nej Anders Ågren (M) — sprid inte lögner!

Sverige är EU-bäst på hepatit-smitta, mindre bra på debatt om en bortglömd majoritet inom drogområdet

granskningTidigare i september kom det en studie från EU:s narkotikaenhet EMCDDA som avhandlade narkotikarelaterade infektionssjukdomar, t. ex. Hepatit C, samt injektionsanvändning vid drogbruk. En rapport som specialstuderade injektionsanvändningen inom EU kom i juni

Jag har dragit två slutsatser av rapporterna som jag tycker är intressanta att problematisera. Den första handlar om Sveriges folkhälso-/narkotikapolitik och den andra om vårt offentliga samtal om beroendeproblematiken.

Fortsätt läsa Sverige är EU-bäst på hepatit-smitta, mindre bra på debatt om en bortglömd majoritet inom drogområdet

Hur ECAD påverkar ett ev sprutbyte i Borås kommun

granskningFör ett tag sedan skrev jag om problemet med att ett antal kommuner är medlemmar i den förbuds- och repressivivrande organisationen ECAD utifrån ECADs tvivelaktiga verksamhet och samarbete med Ryssland. Jag skrev dessutom nyligen om problemet med regeringens stöd till ECAD inför UNGASS2016 och vilka åsikter som härjar runt inom ECAD.

En del av de åsikterna berörde sprutbyten, något som ECAD i en debatt med Aftonbladets Oisin Cantwell hade hävdat att de inte var motståndare till. I min granskning hade jag svårt att hitta uppgifter om exakt var ECAD står i sprutbytesfrågan, men i ett dokument i Borås kommuns diarielista finns mer information inför ett kommande ställningstagande kommunstyrelsen i Borås ska göra.

Fortsätt läsa Hur ECAD påverkar ett ev sprutbyte i Borås kommun

Om ECADs och WFADs osanningar i Aftonbladet

granskningI de inlägg jag tidigare har skrivit om RNS har jag visat att deras förhållande till drogområdet allt för ofta inte bär sanningens och vetenskapens prägel. Jag har skrivit allt för lite om RNS internationella organisation WFAD (men det är inte helt enkelt att vara aktivist på fritidsnivå), men av det jag skrivit framgår ändå att WFADs propaganda inte heller är särskilt saklig och vetenskapligt förankrad. Jag har skrivit ännu mindre om ECAD, men av det jag skrivit framgår ändå samma som ovanstående.

Mitt förra inlägg handlade om hur vår minister Gabriel Wikström ger 400 000 kr till ECAD och WFAD för att de ska bedriva propaganda om vår svenska och internationella narkotikapolitik. I det nämnde jag att även Aftonbladets Oisin Cantwell reagerat på detta stöd. ECADs generalsekreterare Erik Leijonmarck (som jag också skrivit om tidigare, bl a i en debattartikel i Folkbladet om hur ett antal statliga myndigheter lät honom sprida sin stigmatiserande propaganda på den stora Drogfokus-konferensen) samt WFADs generalsekretare Linda Nilsson (som jag också skrivit om tidigare, bl a ”hennes” projekt om nätdroger som RNS & co fick över 600 000 kr från staten att slösa bort) svarade igår på Cantwells kritik.

Cantwell svarar själv mycket bra under ECAD/WFADs text, men det finns ytterligare ett par detaljer som avslöjar att Erik och Lindas svar till Oisin som vanligt inte bär sanningens prägel. Det är visserligen inte helt enkelt att tränga igenom vad ECAD och WFAD står för, officiella dokument av typen ”deklarationer” hålls gärna på den luddiga nivån av ”motstånd mot narkotika” som det är lätt för många utan insikt i frågorna att hålla med om. För att hitta vad som egentligen finns bakom fasaden måste man tränga djupare in i texter/åsikter som sprids i dessa nätverk, och det är inte helt enkelt. Men med min begränsade tid och krånglande dator har jag gjort ett försök!

Fortsätt läsa Om ECADs och WFADs osanningar i Aftonbladet

Nygammal sprutbytesdebatt

Inte förvånande har det blossat upp en liten debatt om sprutbytet igen efter Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer till våra kommuner och landsting om att införa sprutbyten. Nu senast ägde den rum på SVT Debatt igår kväll (börjar vid 34:55).

Det är märkligt att denna gamla debatt blossar upp igen, dels eftersom forskningen länge varit tydlig med effekten (ett urval av vad jag skrivit finns här) och dels eftersom myndigheterna länge varit tydliga med behovet och en politisk majoritet genom riksdagsbeslut gjort det möjligt att införa sprutbyte genom lag sedan 2006.

Fortsätt läsa Nygammal sprutbytesdebatt

Fel igen om sprutbyte, RNS!

granskningDet var som väntat inte alla som blev glada av Folkhälsomyndighetens uttalande under onsdagen. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) var snabba på tangenterna och attackerade FoHM.

I sin text skriver generalsekreterare Per Johansson:

”Det är hårda bevis som gäller i form av vetenskapliga studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Och de studierna finns inte som ger vid handen att sprutbyte har en preventiv effekt på hepatit C. (…) Den enda förklaringen jag kan komma på är att man vill stämma in i den kör som anser att sprutbyte har den här effekten. Visserligen saknas bevisen men man tror ändå att det fungerar.”

Fortsätt läsa Fel igen om sprutbyte, RNS!

Slutdiskuterat om sprutbyte?

För oss som följt den vetenskapliga rapporteringen om sprutbyte för individer som använder narkotika och injicerar har det länge varit självklart att sprutbyte är en viktig skademinskande åtgärd (några exempel på vad jag skrivit tidigare). Men trots att det enligt lagen varit tillåtet i Sverige med sprutbyten sedan 2006 har särskilt politiker blockerat lösningar på i synnerhet kommunal nivå då lagen olyckligt nog krävt samverkan mellan landstingets sjukvård och kommunen.

Med dagens tydliga vägledning från Folkhälsomyndigheten borde det vara slutdiskuterat bland politiker om sprutbyte är en klok idé eller inte. Tyvärr lär det inte bli så eftersom okunnig moralism fortfarande är vägledning för en stor skara politiker. Socialdemokraternas kommunalråd Marina Johansson i Göteborg visar t ex prov på både okunskap och moralism i dagens SVT-nyhet. Hon skulle kanske må bra av en snabb överblick på området genom att läsa länken ”några exempel” ovan…

RNS Lennart Karlsson har fortfarande ingen aning om helvetet

Genom någon/ett par av dessa grupper på Facebook som tror/låtsas att de är motståndare till droger (men som nog i själva verket har motsatt verkan) har ett gammalt debattinlägg börjat delas igen sedan några dagar. Det handlar om RNS-polisen Lennart Karlssons 2 år gamla debattartikel i SvD (som märkligt nog även uppdaterats igår, men det är fortfarande lika oärligt om att polismannen som skriver inte är vilket polisman som helst utan styrelseledamot i RNS). Jag kommenterade det då, och kommenterar igen.

Att avkriminalisera bruk av narkotika skulle vara att ta bort polisens viktigaste verktyg” skriver Karlsson. Verktyg för vad då kan man fråga sig, för att frisera polisens statistik? Det finns inget som helst vetenskapligt belägg för att brukkriminaliseringen fungerar hämmande, man kan t o m anta att det är tvärtom. Lennart Karlsson hävdar vidare vi som debatterar den förda narkotikapolitiken skymfar dem som försöker ”rädda liv” och att det även är en skymf mot de som har (har haft) en beroendeproblematik. Jag till exempel skulle alltså skymfas. Av mig själv. Det verkar inte särskilt sannolikt att jag numera skulle vara intresserad av att begå det våldet mot mig själv. Men det märkliga i Karlssons resonemang stannar inte vid detta.

Fortsätt läsa RNS Lennart Karlsson har fortfarande ingen aning om helvetet

IOGT kongress 2013

granskningIOGT håller kongress i Borås, parallellt pågår kongress både för de vuxna i IOGT-NTO och för ungdomarna i UNF, och förmodligen även för barnen i Junis. Jag har småföljt förhandlingarna i UNF och IOGT, och det är som förväntat med rosenkindad klämkäckhet (var annars tar ett kongresspresidium och låtsasvoterar om en av presidiets medlemmar ska klippa håret eller inte mitt under pågående programförhandlingar) och sedvanlig kaffe och bulle-atmosfär som förhandlingarna sker, man är ju inte ett traditionsfullt förbund för intet.

Vad det gäller UNF konstaterade jag att de pratade väldigt mycket om cannabis, det är ju dels inne och dels finns det säkert en hel del bidrag att söka inom det området. UNF slog fast att de skulle bli experter på cannabis, det framgick dock inte om de skulle bli experter som en del av det etablissemang de tillhör idag och därmed med kantad information och kunskap med fokus på russinplockning bland skadeforskningen eller om de skulle bli trovärdiga experter med ett neutralt förhållningssätt till såväl fördelar som nackdelar som ärlig redogörelse för när respektive inträffar.

Det är ju en position som saknas i svenskt missbruksområde, och som är i linje med hur man bäst förebygger mot cannabis, men låt mig gissa på att UNF inte intar den positionen. Det gav om inte annat utsagorna från talarstolen indikation på, det var ordval som ”haschtomtar” om dem som berusar sig med cannabis till utlåtanden om att dem som tror att olika varianter på legalisering skapar bästa lösning inte är ”vettiga i skallen” osv.

Fortsätt läsa IOGT kongress 2013

Folkpartiets narkotikapolitik

Folkpartiet har igår presenterat ett nytt partiprogram. I det finns det några punkter som berör drogpolitik. FP skriver i avsnittet om välstånd följande:

”Sve­rige ska ha en restrik­tiv alko­hol­po­li­tik. Sär­skilt vik­tigt för att minska alko­ho­lens ska­de­verk­ningar är att ung­do­mar skju­ter upp sin alko­hol­de­but, att hög­kon­su­men­ter i risk­zo­nen nås av insat­ser och att den totala alko­hol­kon­sum­tio­nen hålls nere, bland annat genom en hög alko­holskatt. System­bo­la­gets detalj­han­delsmo­no­pol ska behål­las. I EU ska hän­sy­nen till folk­häl­san väga tyngre än jordbruksintressen.

Den som blir bero­ende av dro­ger i någon form för­lo­rar sin fri­het. Noll­to­le­rans ska råda mot nar­ko­tika i alla led av han­te­ringen. För att avhålla från nar­ko­ti­ka­de­but ska använd­ning vara kri­mi­na­li­se­rad. De brotts­be­käm­pande insat­serna ska kon­cen­tre­ras sär­skilt mot de kri­mi­nella som pro­fi­te­rar på miss­bru­ket genom till­verk­ning, smugg­ling och försäljning.

En nära sam­ver­kan mel­lan polis, soci­al­tjänst och miss­bruks­vård är vik­tig för att per­so­ner som ham­nat i miss­bruk ska erbju­das hjälp. Ide­ella orga­ni­sa­tio­ner står för en vik­tig del av stödin­sat­serna till per­so­ner med bero­en­de­pro­blem och ska få stöd av det all­männa för detta.

Miss­bruks­vår­den ska vara veten­skap­ligt grun­dad. Miss­bruks­vår­den ska i största möj­liga mån minska det mänsk­liga lidan­det genom exem­pel­vis sub­sti­tu­tions­be­hand­ling och sprut­ut­by­tes­pro­gram som kom­bi­ne­ras med reha­bi­li­te­ring. Att stärka den enskil­des moti­va­tion för att själv bryta miss­bru­ket är avgö­rande för fram­gång. Tvångs­åt­gär­der ska före­komma om det krävs för att rädda människoliv.”

Fortsätt läsa Folkpartiets narkotikapolitik

Moderaternas narkotikapolitik bygger på okunskap och fördomar

Det är ju inte direkt första gången som jag skriver om Moderaterna och deras positioner i svensk narkotikapolitik. Det skulle kunna vara väldigt enkelt att skriva dessa blogginlägg, en och samma mening skulle kunna räcka: Nu visar Moderaterna åter igen att de saknar kunskap men har moralism och naivitet i överflöd. Dock vore det nog inte så roligt för bloggläsarna att ta del av denna sammanfattning om och om igen. Men nu är det dags igen. En moderat riksdagsledamot från Umeå, Edvard Riedl, skriver i Aftonbladet och på VK-bloggen.

Vilken kompetens Riedl har för att uttala sig inom narkotikaområdet framgår inte, men jag får anta att det ligger i Moderaternas politik att man inte behöver ha kompetens för att vara verksam i ett område. Det skulle förklara såväl viss skolpolitik som en övertro på den s k ”arbetslinjen”. I verkliga livet, bortom politikernas skyddade verkstad, är det dock väldigt bra med kompetens, så att man vet vad man gör (den nyheten bjuder jag Moderaterna och Riedl på).

Det verkar som om Riedl är båtbyggare, vilka likheterna är mellan båtbyggande och beroendevård samt drogförebyggande arbete, eller mellan båtbyggande och forskning inom beroendeområdet, framgår inte. Och inte heller verkar inte Riedl ha kunnat tillgodogöra sig kunskap inom området genom att läsa på vad frågeställningarna han skriver om handlar om. Det gör debattartikeln i Aftonbladet märklig, men den bör ändå kommenteras.

Fortsätt läsa Moderaternas narkotikapolitik bygger på okunskap och fördomar

Om sprututbyte, mjältbrand och journalister

Åter igen sprids i Europa mjältbrand-smittat heroin (SvD1, SvD2, Expr). Flera individer har avlidit den senaste tiden, och Danmark har drabbats av två fall (varav minst en avlidit till följd av mjältbranden).

Tullen och SMI går ut och varnar för detta, förmodligen för att heroinister ska kunna hålla koll på symptomen och snabbt söka vård, vilket ökar överlevnadschanserna (att hålla koll på är t ex om injektionsstället blir varigt, svullet, får mörk skorpa, om man får feber etc, se t ex engelska Wikipedia, faktadelen i SvD-artikel nr 1 eller SBF).

Fortsätt läsa Om sprututbyte, mjältbrand och journalister