Minskade sprutbytesverksamheterna narkotikadöden 2016?

Det är svårt att lämna detta drogområde… Det beror bland annat på kommentarer från några personer om att jag borde försöka skriva trots att vissa personer försöker hindra mig genom attentat eller att begränsa min möjlighet att sprida texterna i sociala media, men även på att jag far illa av att närstående som är fast i drogsvängen utsätts för ett illa fungerande område mm. I ”med mera” ingår till exempel en frustration över hur osakligt området hanteras, hur populism härjar och hur olika beslutsfattare och opinionsbildare ”misshandlar” området med att sprida det.

Igår reagerade jag på en nyhet. Det var SvD som skrev om en av de serier över narkotikadödsfall som Folkhälsomyndigheten redovisar, den statistik som Sverige rapporterar till EU. Det framgår av artikeln att Sverige rapporterar 590 dödsfall för 2016, en minskning med 11 %.

Fortsätt läsa ”Minskade sprutbytesverksamheterna narkotikadöden 2016?”