• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv socionomer

Alla dessa dödsfall. Och allt bristande engagemang. Det måste få ett slut.

I helgen läste jag en nyhet som visserligen inte är särskilt ovanlig för mig att stöta på. Och ändå högg den tag i mig. Som denna typ av nyheter alltid gör. Det har blivit många hugg med åren.

Denna gång handlade det om en 18-åring, den åldern då man är på tröskeln till vuxenlivet och all världens möjligheter borde ligga för fötterna. Så blev det inte för denne 18-åring. Han slutade sitt liv i förtid. Som allt för många gjort till följd av droger.

Om denne 18-årings öde skriver SVT:

”18-åringens missbruk blev bara värre, och personalen på ungdomsboendet larmade upprepade gånger socialtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo.  Men inget gjordes och till slut avled mannen till följd av sitt missbruk.”

Läs dessa två meningar en gång till. Inget gjordes. Och när berättelsen fortsätter blir jag inte förvånad.

Socionomstudenten skjuter snett värre

Det är lite hoppfullt att en socionomstudent tar till orda och vill diskutera missbruksutredningen. Vi är ju inte direkt bortskämda med att socionomer har åsikter om det som handlar om deras område… Tyvärr känns debattinlägget på SvD Brännpunkt lite typiskt socionomer inom missbruksområdet, det är inte särskilt troget verkligheten. Debattinlägget verkar vara ett desperat försök att hitta på möjliga svagheter i utredningen, och kritiken skjuter kraftigt vid sidan av målet.

Debattören Terese Farkas hävdar att

”tyngdpunkten kommer att läggas på medicinering och sjukvård. […] Förslaget att landstingen ska ta över missbruksvården är inget annat än ett övergrepp mot missbrukarna”.

Socialt haveri

SvD och AB skriver idag om hur socialbidragstagare har utnyttjats som gratis arbetskraft inom Landskrona kommun. Det är bl a en chef inom Socialförvaltningen som tvingat personer med försörjningsstöd att arbeta åt henne i hennes hem. Villkoren som gällt har varit; arbeta gratis eller bli av med din försörjning. Det är modernt slavarbete.

Och för min egen del, eftersom jag sökt jobb inom socialförvaltningen i Landskrona kommun, är jag glad att detta avslöjas nu. Det visar på att värdegrunden inom Landskrona kommun inte är särskilt sund.