Etikettarkiv: skolor

Örebro kommun agerar ovetenskapligt

I dagens NA kan man läsa om att totalt 19 gymnasieelever stängdes av från sin utbildning under förra året. I 9 fall handlade det enbart om att eleverna konstaterats ha använt droger, säkerligen cannabis i flertalet fall.

Det är anmärkningsvärt att Örebro kommun anser att man ska inverka skadligt på dessa elevers framtidsmöjligheter enbart för att de har använt annat berusningsmedel än alkohol.

Fortsätt läsa Örebro kommun agerar ovetenskapligt

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet – del 3/3

granskningHittills har jag visat att Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete/utbildning av personal som kommer i kontakt med skolelever dels för fram osaklig information om effekter och skadeverkningar av i synnerhet cannabis som dessutom bygger på fördomar och stigmatisering/smutskastning av individer som använder droger.

Delen som kallas ”preparatkunskap” hålls av en polis i Västerås, han presenterar sig genom en bild som jag har korrigerat med röd text:

pel1

Det är rätt ofta som olika aktörer inom RNS figurerar i media och liknande offentliga sammanhang där företrädarna glömmer att redovisa sina dubbla roller/att de sitter på två stolar. Det gäller i detta fall under Västerås kommuns utbildning, men även nyligen i Läkartidningen där en profilerad RNS-medlem som synts i media under hösten kommenterandes narkotikapolitik under enbart läkartiteln ånyo glömmer bort att redovisa dubbla stolar när denne RNS-medlem recenserar RNS-medlemmen Pelle Olssons senaste bok utgiven av RNS bokförlag (Läkartidningen nämner ingen av de 3 RNS-stolarna, vilket säger en del om Läkartidningens saklighet/kvalitet).

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet — del 3/3

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Det händer onekligen en hel del på det narkotikapolitiska området just nu. Dels pågår en intensiv debatt om den svenska narkotikapolitiken (där jag får möjligheten genom mitt jobb på RFHL att bidra till debatten på olika sätt).

Det hörs hela tiden allt fler kritiska röster mot dagens politik vilket möts att små försök från etablissemanget att antingen försöka debattera emot eller låtsas som att allt är under ”klok hantering”. Gabriel Wikströms debattartikel i Aftonbladet där han på tre olika sätt försökte maskera att kejsaren är naken genom att formulera ordet utredning på tre sätt är ju ett bra exempel på det senare (här är ett bra svar på det) .

Fortsätt läsa Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Drogtester och avstängningar fungerar inte mot narkotika

granskningDet finns nog ingen som vill att skolbarn ska knarka. Men det inträffar, såväl rekreationellt som problematiskt. Samhället har länge arbetat på olika sätt med att bekämpa detta problem.

En hel del av det arbetet har utgått från en tro på vad som fungerar, och en hel del av det arbetet har varit likartat det som Sverige har ägnat sig åt på det övergripande planet – ett restriktivt och repressivt angreppssätt och ibland t o m baserat på så kallad ”skrämselpropaganda” för att få skolbarnen att verkligen förstå att ”knark är bajs”. Detta trots att det finns en hel del forskning som motsäger att det är bästa vägen att agera.

Fortsätt läsa Drogtester och avstängningar fungerar inte mot narkotika

Dags för Harm reduction i skolorna?

Under flera år, åtminstone sedan jag försökte driva ett kompetensutvecklingsföretag inom drogområdet år 2010-2011, har jag haft synpunkter på (bland annat) det svenska förebyggande arbetet, t ex skolornas ANDT-information. Jag skrev redan på företagets tid ett inlägg om problem med det skolmaterial som spreds då. Och så har jag många gångar påtalat problemen med den skrämselpropaganda som kännetecknar svenskt preventionsarbete, t ex att  forskning visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv. Men som min pågående skolgranskning visar så envisas svenska myndigheter/kommuner med en naiv tro på skrämsel i vår nolltolerans-anda.

Min syn har varit att forskningen ger bäst stöd för en ärlig, objektiv och neutral ANDT-information, och så finns det en hel del forskning om hur man gör det bäst, t ex genom att involvera elever. Nyligen publicerades intressant forskning i Journal of Drug Education kring effekten av ”harm reduction” i skolornas preventionsarbete utifrån ett försök i Australien. Låt mig gissa att det är forskning som vårt svenska etablissemang kommer välja att inte tro på, för er andra finns det några intressanta resultat att notera.

Fortsätt läsa Dags för Harm reduction i skolorna?

Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer – del 2

granskningDrogers olika effekter på individer är ett komplext ämne på många sätt. Det är inte bara det att olika individer är olika känsliga utifrån genetiska förutsättningar, det handlar även om dos och frekvens, likväl som det handlar om att vissa droger har kemisk sammansättning som varierar även om drogen går under ett namn (gäller t ex cannabis) och inte minst handlar det om att kunskapskällan, forskning, kan utföras på många olika sätt och med varierande kvalitet (vilket leder till att forskningsresultat kan vara motsägelsefulla).

Ibland verkar t o m forskarna som utfört forskningsstudierna inte kunna skilja på korrelation (samband) och kausalitet (orsakssamband), och ibland är studierna dåligt kontrollerade för andra komponenter som kan påverka resultatet. Och vad det gäller cannabis är en hel del forskning ny, inte minst vad det gäller de positiva effekterna av cannabis då fokus hittills varit på skador. Komplexiteten är stor. Givet denna komplexitet gäller det att manövrera sig fram i den snårskog som förståelse av drogers positiva och negativa effekter kan vara.

Det är en sak om man som ”intresserad individ” försöker förstå drogers effekter och i det arbetet ibland hamnar fel när man ska tolka komplexiteten, det är en helt annan sak när myndigheter gör det. Jag har många gånger påtalat att saker och ting kanske inte alltid är som de verkar när myndigheter kommenterar droger, att det kan röra sig om förenklingar eller i vissa fall medvetna vantolkningar av fakta/studier. Det är allvarligt, även i de fallen då det handlar om en tro på att det tjänar ett högre syfte – att motverka skador och ”skrämma” bort användning.

Problemet med denna ”goda intention” är att det finns forskning som visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv och orsaka mer problem alternativt mer användning. Det är som med all kommunikation, trovärdighet är grundläggande för effektiv kommunikation, och inte minst genom internet är det enkelt att kontrollera saklighet och därigenom trovärdighet. Tyvärr verkar det som att samhällets drogkampanjer inte känner till det. Det har verkat så när jag studerat kampanjer de senaste åren, och den senaste tiden har dessa kampanjer (”informationsmöten” etc) förekommit i rätt riklig mängd. Jag skrev nyligen om Örebro kommuns skolkampanj, och under våren har jag tagit del av ett antal kommuners kampanjer. De rör främst cannabis och spice, och de skrämmer mig.

Fortsätt läsa Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer — del 2

RNS-kampanj: Släpp cannabis fritt

d

Jag höll häromdagen på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag läste mitt Facebook-flöde, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle drar i morgon igång en kampanj ”Cannabis Fritt” med målgrupp Sveriges skolor. De vill inte ha en skola som är cannabisfritt utan cannabis ska vara fritt. Well, det finns viss evidens för att den skadliga effekten av cannabis skulle minska om vi avkriminaliserar det, att helt släppa cannabis fritt utan några som helst regleringar tror jag dock är oklokt i dagsläget.

Fortsätt läsa RNS-kampanj: Släpp cannabis fritt

Om skolornas preventionsmaterial ”Berusning på schemat”

Artikel skriven 19/1 2011, lägger in den här eftersom jag vill spara den och inte vet var…

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har i dagarna lanserat ett material för hur man arbetar med förebyggande verksamhet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping, tobak) bland skolelever. Materialet, som heter ”Berusning på schemat”, ska fungera som stöd och inspiration för lärare. Det finns anledning att ta sig an materialet med viss skeptisk inställning, även om det innehåller en hel del goda rekommendationer och uppslag.

Fortsätt läsa Om skolornas preventionsmaterial ”Berusning på schemat”