• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv sexmissbruk

Sex och missbruk

Kanske börjar det gå upp för myndigheterna att missbruk är ett komplext fenomen, ett syndrom i stället för den omhuldade sjukdomsmodellen, men faen tro’t. I dagens tidningar (SvD, DN)  finns en artikel om hur unga som tvångsvårdas inom SiS visar sig ha sålt sex. Och inte förvånande visar det sig att en stor andel gjort det.

Tyvärr fokuserar huvudartikeln från TT, i linje med den okunskap som finns på området, att de sålt sex för att finansiera sitt missbruk, och så kommenteras att det också var vanligt att att sälja sex p.g.a. intrapsykiska orsaker. Tänk om det är så att dessa sammanfaller och att mörkertalet på det senare är stort, vilket lidande är inte obearbetat då… Nu säger någon (inom SiS tolkar jag det som) att:

Vad är missbruk? Sexmissbruk.

Expressen slår fast att det inte finns något sexmissbruk. Det är intressant. Och sexmissbruk är också intressant. Frågeställningen berör jag en aning i min snart avslutade C-uppsats ang Socialstyrelsens riktlinjer för missbrukarvården, vad är missbruk? Det finns en pågående debatt om konstruktionerna och definitionerna inom missbruksområdet, utifrån det tar min uppsats sin utgångspunkt.