Etikettarkiv: scientologerna

Drogfritt.nu har bytt namn till droginformation.nu

Den kritiserade organisationen, med koppling till scientologkyrkan, Drogfritt.nu har bytt namn till Droginformation.nu. Det handlar förmodligen om en kombination av att skaka av sig den negativa publicitet som Drogfritt fått i media (t ex SvD1, SvD2, DN) och bloggar som denna (det kommer regelbundet hit besök via google på sökningar för Drogfritt.nu) samt att ”Droginformation” är ett bättre ord än ”Drogfritt” för de osakliga föreläsningar de bedriver i skolor och i andra sammanhang.

Så det är viktigt att google får möjlighet att indexera detta inlägg för framtida googlingar, och för besökare som kommer hit via google går det förutom att läsa medialänkarna ovan även använda sig av etiketten ”droginformation.nu” nedan för att se några inlägg jag skrivit om Drogfritt.nu.

F(u/e)lfakta inom drogområdet

granskningJag skriver ofta om olika missförhållanden eller felaktig information inom drogområdet, anledningen är att jag anser att det är ett allvarligt problemområde som kostar många liv i antingen förtidig död eller ”begränsat liv” och jag tror att bästa tillgängliga kunskap är en del av lösningen på problematiken.

Ett stort problem inom drogområdet är att det finns en hel del aktörer som har anledning att inte sprida bästa kunskap (för att befästa makt eller ekonomiska intressen), eller som bara helt enkelt inte har förmågan att hitta/presentera/förstå det. Som jag ser det bidrar dessa aktörer till att förvärra problemet. Därför blir det ännu ett inlägg om ett par av dessa aktörer.

Fortsätt läsa F(u/e)lfakta inom drogområdet

Söndag 12/1 kl 22:10, viktigt TV-program för missbruksområdet

Söndagen den 12/1 kl 22.10 sänder SvT 2:s program Dokument Utifrån ett program om Scientologerna. För alla intresserade av missbruksområdet är det ett viktigt program att se, direkt eller på SvTPlay (antar att det kommer läggas ut där en månad).

Förutom att Scientologerna ligger bakom organisationen Drogfritt.nu som anlitas av många svenska skolor för s.k. drogförebyggande verksamhet (med ovetenskapligt innehåll) bedriver de även behandlingshemmet Narconon (som t ex tyvärr fått ramavtal med en rad kommuner i Göteborgsområdet nyligen, särskilt tjänstemän där borde alltså se TV-programmet).

 

Landstinget i Värmland stödjer scientologernas Drogfritt.nu

granskningScientologernas organisation Drogfritt.nu, vars likartade verksamhet finns över hela världen utifrån scientologernas framgångsrika koncept, fortsätter sin verksamhet i landets skolor och fortsätter att sprida sin osakliga ”droginformation” i såväl skolor som på webben. Den senaste tiden har de bland annat varit och föreläst på Karlstad Universitet (universitetet som är känt för att söka samarbete med de delar av samhället som många andra tar avstånd från).

Karlstad universitets studentkår ordnade en föreläsningsdag om droger och sexualitet och hade bjudit in scientologernas organisation som föreläsare. Vad om sades från scientologerna denna gång vet vi inte, men jag har skickat ett mail till studentkåren och finansiären Landstinget i Värmland och frågat bl a det, då det tidigare förekommit desinformation från Drogfritt som varit omskrivet i media och här i bloggen.

Jag ställde en del frågor om arrangemanget i övrigt, hur det kommer sig att Karlstad Universitets studentkår och landstinget i Värmland kan anlita en sådan organisation som Drogfritt. Som svar på frågorna fick jag ett allmänt skrivet brev där studentkåren och landstinget skriver:

Fortsätt läsa Landstinget i Värmland stödjer scientologernas Drogfritt.nu

Påtänd i 2000 år enligt Drogfritt.nu

63Scientologerna som har varit omskrivna här och i SvD ang deras osakliga och ovetenskapliga droginformation som en stor del av Sveriges kommuner köpt in har fått in ett genmäle på SvD idag. Rubriken är att deras syfte är att värna ungdomarna. Och det är bra, barn ska värnas.

Men det är också DET som är problemet med Drogfritt.nu:s droginformation i skolorna, den sker inte på ett sätt som vetenskapen visar ger ett bestående (om än litet) resultat om syftet är att värna ungdomarna på så sätt att sannolikheten för droganvändning minskar. I själva verket finns skäl att tro att droganvändningen snarare ökar till följd av Drogfritts osakliga propaganda.

Fortsätt läsa Påtänd i 2000 år enligt Drogfritt.nu

Scientologerna i Drogfritt svarar

Det här är roligt! Scientologerna bakom/i Drogfritt som SvD har skrivit om den senaste veckan (se mina blogginlägg bakåt) har nu svarat. Dels har de på sajten lagt ut bevis för några av deras kritiserade påståenden, dels har de lagt ut ett brev skrivit av Åsa Graaf som är ordförande för Drogfritt och Hans Erik Dyvik Husby (som är någon form av kändis-fd missbrukare och som även går under namnet Hank von Hell). I brevet skriver de bl a:

– ”droger förstör människors liv”, men jag tror att de ev menar att droger kan förstöra människors liv, det senare är mer sant än det förra.

Fortsätt läsa Scientologerna i Drogfritt svarar

Inkompetenta kommuner, om förebyggande arbete

Över hela Sverige finns nu en liten panikstämning i kommunerna då det gått upp för allt fler i skolans värld att användningen av droger existerar och t o m ökar, de senaste veckorna har min inbox tagit emot tidningsnotiser och tidningsartiklar om flera tillslag mot skolelever i jakten på användare av illegala droger. Man har en tro att om man kallar in polisen löser sig problemet, det gör det inte. Man har också en tro på div kampanjer från samhällets sida, dessa kampanjer imponerar inte. Sedan fortsätter man säkert att arbeta ”drogpreventivt”.

Många tror på detta med ”drogpreventivt arbete”, få verkar känna till effekterna av denna typ av insatser och därmed är fältet öppet för övertro och självgott tillbakalutande. Jag har skrivit om problemen med skolans ANDT-material tidigare, framtaget av FHI, och idag berättar SvD om det som inte är en nyhet för oss som är insatta i området, att organisationen Drogfritt (numera Droginformation.nu) som verkar i skolorna är okunniga och fördomsfulla och en del av Scientologi-rörelsen. Att Drogfritt är en del av Scientologi-rörelsen framkommer t o m på Drogfritts hemsida, så det är lite förvånande att skolcheferna i SvDs artikel är okunniga om den kopplingen. Å andra sidan framkommer också i SvD att en del skolor tycker att det är viktigast att föredragshållaren är rolig i stället för kompetent…

På Drogfritts hemsida står för övrigt att deras metod är evidensbaserad, detta nya modeord inom missbruksområdet som orsakar mental kollaps hos allt för många som hör detta ord. Evidensbaserat innebär att något är ”bevisat”, i detta fall har man gjort en studie där man jämfört scientologirörelsens program i skolor med inget program alls och funnit effekter, sålunda finns evidens. Att det inte är med i större studier som görs rätt ofta i USA kring olika preventionsprogram ingår självfallet inte att tala om i detta sammanhang, dessa studier/utvärderingar använder sig inte ens FHI av i sitt arbete för skolans ANDT-prevention, något som jag skrivit om flertalet gånger (tröttsamt).

Fortsätt läsa Inkompetenta kommuner, om förebyggande arbete

Drogportalen och Scientologerna

Ett antal svenska organisationer och myndigheter driver tillsammans en sajt som heter Drogportalen. Redaktörer är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), och i samarbetet ingår t ex Statens Institutionsstyrelse, Stockholms läns landstings Beroendecentrum, Föräldraföreningen mot Narkotika, Hassela och IOGT-NTO:s NBV. Sajten publicerar nyheter inom ”drogområdet” och ska publicera forskningsrapporter, stötta föräldrar och så sprida fakta om droger och missbruk.

Via Drogsociologis twitter hittade jag en nyhetsartikel som denna organisation spred, de twittrade ut följande tweet, som också finns under avsnittet ”Nyheter” på Drogportalens hemsida:

75

Fortsätt läsa Drogportalen och Scientologerna

Villfarelser om ADHD

Min inställning till frågeställningar inom missbruk och psykiatri är att basera så mycket som möjligt på forskning och vetenskap, men självfallet med en granskning. En första enkel granskning är att utgå från en grundläggande källkritik. En organisation som är aktiv inom såväl missbruk som psykiatri är sekten Scientologkyrkan. Och när en sekt är avsändare av ”fakta” blir jag genast misstänksam…

I skottgluggen för scientologerna har på senare tid allt mer stått verksamhet kring ADHD-problematiken, och scientologkyrkan försöker med olika oseriösa metoder smutskasta och misstänkliggöra forskning kring adhd.

Fortsätt läsa Villfarelser om ADHD

”Vi vet ingenting” – Om Scientologernas Narconon

Det finns en sak som stör mig inom den offentliga verksamheten, förmågan att inte veta någonting. För den som ”varit i branschen” ett tag är det ingen nyhet att missbrukarvården i det som kallas Narconon har en tydlig koppling till Scientologkyrkan. Men uppenbarligen är det helt okänt för ett antal socialtjänster i ett antal svenska kommuner. Det kommer tydligen framgå i kvällens Uppdrag Granskning enligt AB. SvD skriver också om det, där intervjuas det socialdemokratiska kommunalrådet i Eslöv och säger:

Fortsätt läsa ”Vi vet ingenting” — Om Scientologernas Narconon