Taggarkiv: scientologerna

Drogfritt.nu har bytt namn till droginformation.nu

Den kritiserade organisationen, med koppling till scientologkyrkan, Drogfritt.nu har bytt namn till Droginformation.nu. Det handlar förmodligen om en kombination av att skaka av sig den negativa publicitet som Drogfritt fått i media (t ex SvD1, SvD2, DN) och bloggar som denna (det kommer regelbundet hit besök via google på sökningar för Drogfritt.nu) samt att ”Droginformation” är ett bättre ord än ”Drogfritt” för de osakliga föreläsningar de bedriver i skolor och i andra sammanhang.

Så det är viktigt att google får möjlighet att indexera detta inlägg för framtida googlingar, och för besökare som kommer hit via google går det förutom att läsa medialänkarna ovan även använda sig av etiketten ”droginformation.nu” nedan för att se några inlägg jag skrivit om Drogfritt.nu.

F(u/e)lfakta inom drogområdet

Jag skriver ofta om olika missförhållanden eller felaktig information inom drogområdet, anledningen är att jag anser att det är ett allvarligt problemområde som kostar många liv i antingen förtidig död eller ”begränsat liv” och jag tror att bästa tillgängliga kunskap är en del av lösningen på problematiken.

Ett stort problem inom drogområdet är att det finns en hel del aktörer som har anledning att inte sprida bästa kunskap (för att befästa makt eller ekonomiska intressen), eller som bara helt enkelt inte har förmågan att hitta/presentera/förstå det. Som jag ser det bidrar dessa aktörer till att förvärra problemet. Därför blir det ännu ett inlägg om ett par av dessa aktörer.

En aktör som jag skrivit om några gånger tidigare är Scientologkyrkan/-rörelsen. De bedriver verksamhet inom drogområdet över hela världen, i Sverige finns åtminstone tre enheter inom/kopplat till deras drogverksamhet. Det är dels propagandaverksamheten (främst mot psykiatrin och läkemedel, t ex mot substitutionsbehandling och mot ADHD-medicinering) inom KMR, dels behandlingshemmet Narconon och dels organisationen Drogfritt(.nu). Mest aktivt är Drogfritt som bedriver såväl insamlingsrörelse från privatpersoner och företag som föreläsningar i skolor och liknande (t ex skriver man på hemsidan om att man deltog på ett stort kristet ungdomsläger i somras). I mitt närområde ordnar t ex Nattvandrarna i Hallsberg och Hallsbergs kommuns fritidsgård C2 gemensamt en föreläsning med Drogfritt i november, marknadsfört av en organisation med Örebro kommun som huvudägare (med bl a länkar till Drogfritt).

Förutom skolverksamheten har Drogfritt sedan länge en omfattande verksamhet dels på hemsidan och dels på Facebook, men den senaste tiden har man dessutom trappat upp verksamheten med ett par nya hemsidor, dels har Drogfritt.nu lanserat droginformation.nu och dels har Narconon lanserat två hemsidor särskilt inriktade mot de två hetaste ”drogområdena” just nu. En handlar om nätdroger och en om cannabis. Tyvärr kan många förledas att tro att det som står på dessa sidor är korrekt, men så är inte fallet.

Narconons cannabissida heter cannabisinfo.nu och består av lite korta inledande fakta om marijuana och hasch, för att sedan mynna ut i mer eller mindre osaklig/felaktig information om skadeverkningarna. En del är direkt felaktigt, men mestadels handlar det om kraftigt överdrivna skadeverkningar, vantolkade och framställda i skrämselpropagandans anda (för att inte säga definitionen av vad skrämselpropaganda är). Det är främst under ”missbruk” på ”huvudsidan” samt i synnerhet under ”hasch”-sidan som felaktigheterna/vantolkningarna finns. Drogfritt.nu:s cannabissida heter cannabisdrog.se och har precis som Cannabisinfo mängder av småfel på grundfaktasidan och oseriöst, felaktigt och onyanserat redovisade skadeverkningar i skrämselpropagandans anda. Sättet som framställningen sker på är symtomatiskt för scientologrörelsens ”droginformation” världen över, och slagorden är likartade. Internationellt används mest ”Say no to drugs – say yes to life” och i Sverige används mest ”I say no drugs”.

Studerar man sedan Narconons specialsida om nätdrogerna är den lika deprimerande som cannabissidorna vad det gäller fakta. Sidan inleds med en beskrivning av spice, även om spice genomgående skrivs med stor bokstav, vilket innebär att man egentligen syftar på varumärket Spice som var den huvudsakliga första rökmixen med syntetiska cannabinoider på nätdrogsmarknaden, och Spice är långt ifrån aktuellt nu inom ”spice-området”. Sedan berättas att spice är en blandning av ”syntetiska cannabinoider och flera psykoaktiva indiska kryddor”, vilket inte är sant. Visserligen marknadsfördes Spice och andra rökmixar i början som psykoaktiva örter växter, men så var inte fallet (vilket man kan läsa om i min bok ”Nätdroger & RC-droger”). UPDATE: Den 14 oktober lanserade Drogfritt.nu en ny sida om nätdrogen ”spice” (www.spicedrog.se), den påminner i stort om Narconons sida men är lite mer professionellt utformad och lite mer detaljerad.

När Narconon sedan beskriver spice-ruset, som ”större centralstimulerande” effekt jämfört med cannabis skiljer sig även det från hur användare beskriver ruset, de liknelser (förutom med cannabis) som är vanligast är antingen mer hallucinogent eller mer opiatliknande snarare än centralstimulerande, men om det skriver Narconon ingenting. Och ”ingenting” är en bra sammanfattning av den andra sidan om ”Mer internetdroger”, det finns ingenting av faktavärde på den sidan.

Varför svenska skolor och våra kommuner fortsätter att samverka med denna oseriösa verksamhet med scientologkoppling övergår mitt förstånd. Å andra sidan är det mycket jag inte förstår inom drogområdet…

Ett annat exempel vad jag inte förstår är den fel/ful-fakta inom nätdrogsområdet som Drugsmart tillhandahåller. Statligt finansierade Drugsmart (vilken produceras av CAN och som vänder sig till ungdomar) borde hålla en högre kvalitet än vad den gör med tanke på de resurser som man har fått. Drugsmart inleder med att förklara att spice ”består av torkade örter eller torkade växtdelar (det är därifrån namnet kommer)”, vilket inte är sant. Det påstods som sagt var inledningsvis att Spice bestod av ”växtdelar”, men namnet kommer från en helt annat sammanhang (exakt hur beskriver jag i min bok och med tanke på att den finns i CANs eget bibliotek borde det inte vara så svårt för CAN att få till rätt fakta (även om det sker till priset av att de måste ange min bok som källa, och något säger mig att CAN hellre sprider felfakta än gör det).

Drugsmart skriver vidare att ”Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får man också andra effekter”, vilket inte heller stämmer. Korrekt är att det synnerligen lättavdunstande Aceton ofta används vid produktionen av rökmixar, men att påstå att det är ”olika lösningsmedel” och att det ger olika skadeverkningar som sedan räknas upp på hemsidan är mycket tveksamt om man har grund för. Jag vill påstå att det är direkt felaktigt.

Den andra nätdrogen som CAN lyckats identifiera är MDPV, och självfallet måste man komma dragandes med slaskmedias påståenden om att MDPV kallas kannibaldrog. Att Aftonbladet (främst) kör den varianten ibland betyder ju inte att det hör hemma på en faktasida finansierad med skattemedel.

Den mest intressanta frågan är hur det kommer sig att Drugsmarts faktasida om nätdroger innehåller två exempel bland alla droger som cirkulerar, spice och MDPV. Det är märkligt bristfälligt och kan knappast hjälpa vare sig ungdomar eller deras föräldrar. Våra skattepengar borde kunna producera bättre information än detta!

Och så har vi favoriten i repris, Polisens verksamhet. Det finns mängder av poliser i Sverige som gärna talar om droger, i media eller på skolor, problemet är att de i stort sett alltid sprider fel-/fulfakta och är okunniga inom området. Ett relativt färskt exempel är polisen i Kalmar (SR). Det är en sak att Sveriges radios journalist skriver spice med varumärkesformen (Spice), det är en annan sak att polisen som intervjuas i det fallet tror att det är styrkan som är det farliga, det spelar visserligen roll men farligheten ligger snarast i effekterna de syntetiska cannabinoiderna kan ha på kroppen (även om det självfallet finns en doskoppling).

Polisen lever också efter tron att de syntetiska cannabinoiderna delar samma kemiska struktur (i artikeln ovan, länken SR, säger polisen ”På något sätt är det ändå samma innehåll, men det förändras litegrann.”) och att det kan gå att enkelt lagstifta bort dem via s k familjeklassning, så är inte fallet vilket jag skrivit om tidigare flera gånger. I övrigt kan man ju tycka att polisen i södra Kalmar län kunde prata lite med polisen i norra Kalmar län, eftersom polisen i norra Kalmar verka leva under föreställningen att det är enbart i Oskarshamn som nätdroger/spice är ett problem. Men att dela information inom polisen är nog lika svårt som att få poliser att kunna något om det de uttalar sig om…

Men staten har väl anledning att upprätthålla en okunnig massa inom drogområdet, och man får väl vara tacksam för att polisens uppgift än så länge inte är att förfölja sådana som mig som tjatar om att kunskap och fakta är en nyckel till att komma tillrätta med drogproblemen…

Söndag 12/1 kl 22:10, viktigt TV-program för missbruksområdet

Söndagen den 12/1 kl 22.10 sänder SvT 2:s program Dokument Utifrån ett program om Scientologerna. För alla intresserade av missbruksområdet är det ett viktigt program att se, direkt eller på SvTPlay (antar att det kommer läggas ut där en månad).

Förutom att Scientologerna ligger bakom organisationen Drogfritt.nu som anlitas av många svenska skolor för s.k. drogförebyggande verksamhet (med ovetenskapligt innehåll) bedriver de även behandlingshemmet Narconon (som t ex tyvärr fått ramavtal med en rad kommuner i Göteborgsområdet nyligen, särskilt tjänstemän där borde alltså se TV-programmet).

 

Landstinget i Värmland stödjer scientologernas Drogfritt.nu

Scientologernas organisation Drogfritt.nu, vars likartade verksamhet finns över hela världen utifrån scientologernas framgångsrika koncept, fortsätter sin verksamhet i landets skolor och fortsätter att sprida sin osakliga ”droginformation” i såväl skolor som på webben. Den senaste tiden har de bland annat varit och föreläst på Karlstad Universitet (universitetet som är känt för att söka samarbete med de delar av samhället som många andra tar avstånd från).

Karlstad universitets studentkår ordnade en föreläsningsdag om droger och sexualitet och hade bjudit in scientologernas organisation som föreläsare. Vad om sades från scientologerna denna gång vet vi inte, men jag har skickat ett mail till studentkåren och finansiären Landstinget i Värmland och frågat bl a det, då det tidigare förekommit desinformation från Drogfritt som varit omskrivet i media och här i bloggen.

Jag ställde en del frågor om arrangemanget i övrigt, hur det kommer sig att Karlstad Universitets studentkår och landstinget i Värmland kan anlita en sådan organisation som Drogfritt. Som svar på frågorna fick jag ett allmänt skrivet brev där studentkåren och landstinget skriver:

”Vid bokningstillfället framkom inte några kopplingar mellan drogfritt och scientologkyrkan. (…) På Drogfritt.nu hemsida lyfts fram att Drogfritt är en icke-religiös förening som juridiskt och organisatoriskt är en helt fristående förening. Organisationen drogfritt har uppfattats som seriös mot bakgrund av att de har ett 90-konto som är listat av svensk insamlingskontroll och har föreläsningar på skolor runtom i landet, vilket har tagits som goda referenser.”

Det är självklart kanske inte så enkelt för alla att känna till kopplingarna mellan Drogfritt och scientologerna, som för de av oss som är insatta i drogområdet, särskilt inte när Drogfritt anstränger sig för att försöka dölja dem genom t ex det citat som citeras i brevet eller att hävda att Drogfritt är ett privat initiativ (när man kan läsa om deras internationella ”I say no drugs”-verksamhet här…). Och googlar man inte drogfritt blir det så klart inte så enkelt för skolor och landsting att veta. Ännu svårare blir det t ex om man inte kollar på det material som finns utlagt på Drogfritts hemsida (filmen ligger längst upp på Drogfritts hemsida, och på deras Youtube-kanal):

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9RzMPnhWUqo?rel=0]

I slutet av filmerna ser man att Drogfritt ”sponsrat” en Narconon-föreläsning med Alex Breeze, och om någon spontant inte vet vad Narconon är brukar ju google hjälpa en. I just den här filmen framför Breeze ett av scientologernas kännetecken, teorin om fettlagringen som även syns på denna engelska Narconon-sida, en sida som för övrigt meddelar att Narconon är en del av ”The Association for Better Living and Education”, och om någon tvekar över scientologikopplingen så framgår det tydligt här.

Att sedan landstinget i Värmland anser att denna syn på drogernas kemi, vilket saknar vetenskapligt stöd, och annat som kan ha ”förmedlats” till studenterna vid Karlstad Universitet, är värt att betala 4 000 kr av skattebetalarnas pengar för är rätt anmärkningsvärt, förutom den själva grundläggande frågeställningen om skattebetalares pengar ska gå till Scientologikyrkan över huvud taget oavsett kvaliteten på deras föreläsningar.

Påtänd i 2000 år enligt Drogfritt.nu

63Scientologerna som har varit omskrivna här och i SvD ang deras osakliga och ovetenskapliga droginformation som en stor del av Sveriges kommuner köpt in har fått in ett genmäle på SvD idag. Rubriken är att deras syfte är att värna ungdomarna. Och det är bra, barn ska värnas.

Men det är också DET som är problemet med Drogfritt.nu:s droginformation i skolorna, den sker inte på ett sätt som vetenskapen visar ger ett bestående (om än litet) resultat om syftet är att värna ungdomarna på så sätt att sannolikheten för droganvändning minskar. I själva verket finns skäl att tro att droganvändningen snarare ökar till följd av Drogfritts osakliga propaganda.

I genmälet skriver scientologerna om att deras undervisning om hur droger lagras i kroppen, och att man kan bli påverkad långt efteråt, vilket inte är sant då den rusgivande effekten inte fungerar på det sättet. Som bevis anför de bland annat att studier på mumier påvisat kokainanvädning, själva fynden är mycket omdebatterade, men frågan är om ens en 10-åring tror att mumien kan bli påtänd efter 2000 år. Och frågan är om det är så klokt att undervisa om att drogrester i hårstrån kan återföras in i biokemiska systemet och ge en ny påtändning i hjärnan, jag skulle vilja se den kemist/biolog/biokemiskt/läkare/forskare som håller med scientologerna om detta. Möjligtvis kan någon drogsamordnare i kommunal verksamhet gå på detta, men det visar mer vilket problem vi har inom missbruksområdet än att Drogfritt.nu:s verksamhet fungerar.

Men så är det ju detta med vetenskap, forskning, evidens, det ger inte Drogfritt mycket för. De struntar i forskningsstudier som visar på vilken droginformation som ger resultat etc. De anför i stället att de vet vad de talar om, och som bevis för detta anger de 40 000 brev. Det kan vara så att 10% av de ca 450 000 elever som hört deras (des-)information under 16 år har skrivit dessa 40 000 brev. Det säger egentligen ingenting eftersom vi inte vet att informationen haft någon betydelse för huruvida fler eller färre prövar och fastnar i narkotikabruk, och om man vill värna barnen måste ju ändå det vara mer intressant än att någon skrivet ett brev om att föreläsningen var underhållande…

UPDATE: Det här blogginlägget fanns tidigare länkat från artikeln i SvD. Den länken försvann nog den 31/5 när SvD var inne här. Scientologerna har varit här rätt mycket den senaste tiden (syns i debattfältet…) och i min besöksstatistik över IP-adresser. På något sätt har scientologerna fått SvD att censurera deras artikel och ta bort länken hit, inte dåligt jobbat av en sekt. Desto märkligare är SvDs agerande…

Update 14/7. Den som vill veta mer om vad det är för organisation som är ute i våra skolor och ”utbildar” barn och ungdomar (eller för den delen bedriver behandlingshem dit kommuner skickar individer med missbruksproblem), kan med fördel läsa denna artikel. Där finns också lite exempel på att scientologerna är duktiga på att manipulera media, så som uppenbart skett med SvD enligt ovanstående.

Scientologerna i Drogfritt svarar

Det här är roligt! Scientologerna bakom/i Drogfritt som SvD har skrivit om den senaste veckan (se mina blogginlägg bakåt) har nu svarat. Dels har de på sajten lagt ut bevis för några av deras kritiserade påståenden, dels har de lagt ut ett brev skrivit av Åsa Graaf som är ordförande för Drogfritt och Hans Erik Dyvik Husby (som är någon form av kändis-fd missbrukare och som även går under namnet Hank von Hell). I brevet skriver de bl a:

– ”droger förstör människors liv”, men jag tror att de ev menar att droger kan förstöra människors liv, det senare är mer sant än det förra.

– ”När så en drogliberal  person som Björn Johansson…”. Till att börja med heter han Johnson, men Drogfritt är ju inte kända för att ha koll på saker och ting. Sedan ”drogliberal”, det är ju populärt att slänga sig med från vissa håll som skällsord, särskilt när jag vet att Björn (åtminstone var det giltigt förr, jag vet inte om Björns åsikter precis som mina har förändrats sedan vi pratade om just denna sak) inte är för en legalisering t ex. Men Drogfritt menar nog att de har fog för att kalla Björn Johnson drogliberal då han stöder evidensbaserad vård i linje med Cochranes riktlinjer, Drogfritt skriver ”Det verkar inte som han förespråkar ett drogfritt liv”. Om nu ledande forskningsinstitut visar att ”drogfritt liv” leder till fler dödsfall och förlängt missbrukshelvete verkar det rätt galet att vara förespråkare för ”ett drogfritt liv”, men det är ju bara min åsikt.

– ”När SvD ställer upp för att bagatellisera drogers skadliga effekter på vuxna och speciellt barn blir jag bara ledsen”. Där kom den, tänk på baaarnen! SvD ställer inte upp på det, SvD har publicerat ett antal reportage om oseriös, ovetenskaplig och osaklig verksamhet i våra skolor, verksamhet som Drogfritt bedriver i oklart syfte.

– ”Allt är FEL” (lol) skriver de också om SvDs granskning ang Drogfritts påståenden bl a om att droger kan fastna i fettet och att man kan få återtrippar/flashbacks. Drogfritt har på hemsidan också lagt ut bevisen för deras påståenden. Så hur se de ut?

För flashbacks lägger de upp en länk till Drugsmart. Och det stämmer nog vad Drugsmart svarar i den relevanta delen av Drogfritts länk (denna), men det är förmodligen ovanligt och jag är tveksam till hur många som noterar detta. På Drogfritts faktasidor (I say no drugs) skriver de detta om flashbacks och lagringen och exemplifierar med LSD. LSD och THC är två olika substanser, det verkar dock inte Drogfritt ha koll på. De skriver även att flashbacksen kan komma flera år efteråt och att användaren kan fastna i ”otäcka hallucinationer” (snygg skrämselpropaganda…), det stämmer inte heller. Det finns inget stöd för att THC skulle lagras så länge och LSD är inte är inte fettlösligt och lagras alltså inte i fettvävnader som Drogfritt påstår.

Ang THC så handlar det som Drugsmart skriver om i länken (som är beviset enl Drogfritt för påståendet om fettlagringen även om Drugsmart pratar specifikt om THC och Drogfritt allmänt om droger), vanligtvis om ca 4 veckor (vanligaste referensen brukar ange det), men i undantagsfall vid omfattande intag i upp till 3 månader. 3 månader är ungefär den längsta tid som jag lämnat positiva drogtest på THC utan att ha använt något, under den tiden märkte jag inte av något rus mer än de allmänna skadeverkningarna som cannabis kan ge, vilket är en hel annan sak än rus.

Beträffande LSD kan nog Drogfritt förväxla fettlagringen med (det i och för sig omdiskuterade) fenomenet/skadeverkningen HPPD, men då borde de resonera om det och inte ägna sig åt osaklig information.

Att man kan bli beroende direkt bevisar Drogfritt med en länk till en intervju där Magnus Hedman påstår att ”Sekunden jag sätter läpparna mot koppen [kaffe med amfetamin i] så är jag beroende”. Det Drogfritt inte förstår är att Hedman berättar en anekdot som är rätt vanlig i missbrukssammanhang, särskilt i tolvstegsrörelsen där man han en förkärlek till anekdoter som sprids och blir sanningar, om ”love at first sight”. Det är inte detsamma som att det ÄR så rent vetenskapligt, möjligtvis skulle man kunna hävda att ett psykologiskt beroende skulle kunna uppstå på detta vis men det är väl, åtminstone som jag ser det, tvivelaktiga tassemarker om man påstår att beroendet är manifesterat psykologiskt så snabbt. Oavsett vad så duger inte en intervju med Hedman som bevis hur mycket Drogfritt än gillar fotboll.

Avslutningsvis, tack till Drogfritt för lite underhållning så här på natten till måndag!

Inkompetenta kommuner, om förebyggande arbete

Över hela Sverige finns nu en liten panikstämning i kommunerna då det gått upp för allt fler i skolans värld att användningen av droger existerar och t o m ökar, de senaste veckorna har min inbox tagit emot tidningsnotiser och tidningsartiklar om flera tillslag mot skolelever i jakten på användare av illegala droger. Man har en tro att om man kallar in polisen löser sig problemet, det gör det inte. Man har också en tro på div kampanjer från samhällets sida, dessa kampanjer imponerar inte. Sedan fortsätter man säkert att arbeta ”drogpreventivt”.

Många tror på detta med ”drogpreventivt arbete”, få verkar känna till effekterna av denna typ av insatser och därmed är fältet öppet för övertro och självgott tillbakalutande. Jag har skrivit om problemen med skolans ANDT-material tidigare, framtaget av FHI, och idag berättar SvD om det som inte är en nyhet för oss som är insatta i området, att organisationen Drogfritt som verkar i skolorna är okunniga och fördomsfulla och en del av Scientologi-rörelsen. Att Drogfritt är en del av Scientologi-rörelsen framkommer t o m på Drogfritts hemsida, så det är lite förvånande att skolcheferna i SvDs artikel är okunniga om den kopplingen. Å andra sidan framkommer också i SvD att en del skolor tycker att det är viktigast att föredragshållaren är rolig i stället för kompetent…

På Drogfritts hemsida står för övrigt att deras metod är evidensbaserad, detta nya modeord inom missbruksområdet som orsakar mental kollaps hos allt för många som hör detta ord. Evidensbaserat innebär att något är ”bevisat”, i detta fall har man gjort en studie där man jämfört scientologirörelsens program i skolor med inget program alls och funnit effekter, sålunda finns evidens. Att det inte är med i större studier som görs rätt ofta i USA kring olika preventionsprogram ingår självfallet inte att tala om i detta sammanhang, dessa studier/utvärderingar använder sig inte ens FHI av i sitt arbete för skolans ANDT-prevention, något som jag skrivit om flertalet gånger (tröttsamt).

Så hur kan då 65 kommuner handla detta program av Scientologerna, ett program som dessutom framförs av en individ som helt uppenbart saknar tillräcklig kunskap (det är hysteriskt kul att höra denna pajas prata, om än sorgligt eftersom det är så felaktigt) inom området? Svaret är självklart att det saknas kompetens i kommunerna, man vet ingenting om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Ev ”drogsamordnare” i kommunerna är antingen inkompetenta eller saknar förutsättningar för att föra ut sin kompetens, det var en del av det som jag försökte bidra med i mitt fd företag, men eftersom kommunerna inte är intresserade av kompetens inom området var de inte heller intresserade för att betala för det.

Det finns fungerande preventionsprogram för skolorna, effekterna av dem är dock små, men om man ska göra något, vilket jag ändå tycker att man ska, borde man göra det så korrekt som möjligt. Detta håller inte Sveriges politiker, myndigheter och kommuner med om. Och när effekterna av denna inkompetens (tillsammans med mycket annat som bidrar) blir ett ökat missbruk skickar man polisen på skoleleverna i stället för att ta det egna ansvaret. Det är märkligt, men tyvärr så som det ser ut på detta område. Och ingen bryr sig.

I övrigt är det rätt talande att när SvD ”avslöjar” detta problem och ska ha ett uttalande från en expert på området, som då gärna ska vara neutral vilket innebär att det är enkelt att leta inom akademins värld. Den expert som uttalar sig i SvD är den gode Björn Johnson vid Malmö högskola. Han har doktorerat på turerna kring införandet av metadonbehandling i Sverige, han har forskat vidare inom substitutionsbehandling och är mycket insatt i missbruksområdet även om hans forskningsområde är fokuserat på dels substitution och dels statsvetenskapliga aspekter av socialförsäkringarna (sjukskrivningar och sånt). Att SvD vänder sig till honom för att få kommentarer kring skolpreventionsarbete kring narkotika tycker jag är intressant, och en aspekt av det stora problem detta område dras med.

Problemet med det senare är att vi har oerhört få specialiserade forskare inom missbruks- och beroendeområdet i Sverige, trots att studier visar att problemområdet berör ca 1 miljon svenskar. Och vi har i stort sett inga profilerade forskare som är mediaverksamma, förutom Björn Johnson som förtjänstfullt deltar i den offentliga debatten så som en kompetent forskare ska göra. Men Björn Johnson är inte expert på det han uttalar sig om, även om han förmodligen är mer kunnig än de flesta som undervisar inom socialt arbete… Men var är sociologen, eller för den delen statsvetaren, med kunskap om samhällets arbete inom missbruksprevention? Var är forskaren inom socialt arbete (socionomernas ”huvudämne”) som studerat det som är huvudbudskapet från Maria Larsson (”förebygga är att tänka på baaarnen”)? De finns inte. Det är en del av det stora problemet med det ökande missbruket.

Update: Går man till Drogfritts hemsida ”I say no drugs” (trist att öka deras googlestatus genom att länka till dem) ser man en del av den felaktiga information som lärs ut, här t ex om hur droger lagras i kroppen, ett avsnitt som inte är korrekt. Och här förklaras beroende, bl a med detta lätt underhållande citat:

Alkoholen förbränner stora mängder vitaminer i kroppen och därför kan man känna sig trött och sjuk efter att ha druckit alkohol.

Så nu vet vi det…. (humor). Humor är också att de som stöttar denna verksamhet som sponsorer är t ex behandlingshemmet Nämndemansgården och Skandia – idéer för livet. Men korrekt och vetenskaplig fakta inom droger och missbruk är kanske inte så viktigt för dessa företag…

Update 14/7. Den som vill veta mer om vad det är för organisation som är ute i våra skolor och ”utbildar” barn och ungdomar (eller för den delen bedriver behandlingshem dit kommuner skickar individer med missbruksproblem), kan med fördel läsa denna artikel.

Drogportalen och Scientologerna

Ett antal svenska organisationer och myndigheter driver tillsammans en sajt som heter Drogportalen. Redaktörer är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), och i samarbetet ingår t ex Statens Institutionsstyrelse, Stockholms läns landstings Beroendecentrum, Föräldraföreningen mot Narkotika, Hassela och IOGT-NTO:s NBV. Sajten publicerar nyheter inom ”drogområdet” och ska publicera forskningsrapporter, stötta föräldrar och så sprida fakta om droger och missbruk.

Via Drogsociologis twitter hittade jag en nyhetsartikel som denna organisation spred, de twittrade ut följande tweet, som också finns under avsnittet ”Nyheter” på Drogportalens hemsida:

75

Via länken kommer man till en pressrelease om hur en 22-åring i Borås dödade sin mormor i slutet av förra året, och så finns det en uppräkning av de mediciner som 22-åringen hade fått utskrivet (s k antidepressiva mediciner, sömntabletter och ”lugnande”) och så nämns det om hans missbruksproblem. Pressmeddelandet avslutas med:

Än en gång har en person, i stället för att avgiftas och bli av med sitt missbruk, utsatts för ”läkemedelsassisterad behandling” där det illegala missbruket blandas med ett legalt sådant – med katastrofala följder. Vi har sett flera liknande fall den senaste tiden.

Är det den här behandlingsmodellen som regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson vill införa i hela landet?

Drogportalen väljer att inte länka till ursprungspressmeddelandet utan länkar till en ”uppsnyggad” variant, men det äkta originalet är detta. I originalet framgår det som alla som är vana att läsa ”nyheter” inom missbruksområdet redan inser vid det uppsnyggade pressmeddelandet, budskapet kommer från scientologikyrkan. Scientologikyrkan beskrivs av många som en sekt, en sekt som har sin egen behandlingsmetod mot narkotikaproblem och som bedriver en manisk jakt på all läkemedelsbehandling, och så finns det en hel del affärsprojekt kopplat, t ex drogfritt.nu som säger sig ha spridit sitt budskap till över en halv miljon svenska skolelever.

Det är otvivelaktigt så att scientologernas missbruksområde står skilt från vetenskapen, och frågan är då varför denna syn sprids från CAN, Statens institutionsstyrelse, landstinget i Stockholm mm. Drogsociologis Johan Nordgren ställde frågan, men har vad jag sett inte fått något svar. Det lär inte heller jag få.

Kring mordet i Borås finns dock ett antal väsentliga frågor att ställa som framgår av Sveriges Radios rapportering om rättegången. Det handlar om en individ som under lång tid lidit av såväl psykologiska problem som missbruksproblem, och så berättar mamman följande enligt SR:

Hon berättar om hans narkotikamissbruk och svåra psykiska problem, bland annat ångestattacker, med återkommande besök på psyket under ett års tid, och hur hon förgäves försökt få socialtjänsten att hjälpa till att ta hand om honom.

Åter igen har vi ett samhälle, en kommun, som sviker missbrukare. Hade han bott i Umeå hade nog kommunalrådet Holmlund sagt att han själv valt sina psykiatriska problem, men så är det ju självfallet inte. Det som är verkligt är däremot att politikerna, nationellt och lokalt i Borås, valt att inte ge 22-åringen vård/valt att inte ge honom vård som fungerat för honom. Så ser det ut när politikerna prioriterar enkla lösningar och billiga lösningar. DET är problemet om det ska definieras till ett problem, inte 22-åringens försök att självmedicinera med lagliga och illegala droger. Och DET borde skattefinansierade Drogportalen ägna sig åt att beskriva i stället för att sprida scientologernas budskap.

Villfarelser om ADHD

Min inställning till frågeställningar inom missbruk och psykiatri är att basera så mycket som möjligt på forskning och vetenskap, men självfallet med en granskning. En första enkel granskning är att utgå från en grundläggande källkritik. En organisation som är aktiv inom såväl missbruk som psykiatri är sekten Scientologkyrkan. Och när en sekt är avsändare av ”fakta” blir jag genast misstänksam…

I skottgluggen för scientologerna har på senare tid allt mer stått verksamhet kring ADHD-problematiken, och scientologkyrkan försöker med olika oseriösa metoder smutskasta och misstänkliggöra forskning kring adhd. Sedan några dagar marknadsför scientologerna och deras aktivist Janne Larsson en bok, eller snarare ett häfte, med namnet Adhd och piller – Om behandling av barn med adhd. Kontentan av boken sammanfattar sekten enligt följande:

”Det är dock hos de vuxna och i den omgivning de skapar för barnen som de egentliga problemen ligger, inte i obevisade defekter i barnens hjärnor.”

Scientologerna har självfallet ingen grund för deras påståenden och deras attacker mot medicineringen, det är snarare så att problematiken kring ADHD är ett av de mer välstuderade områdena, enligt Socialstyrelsen. Det är olyckligt att en sekt sprider villfarelser på detta sätt. För den som är intresserad av vetenskap kring adhd är det bättre att vända sig till Socialstyrelsen och t ex deras sammanfattning i frågan. Där framgår effekterna av medicinering utifrån ett vetenskapligt perspektiv, till skillnad från scientologernas affärsmässiga sektintresse…

Vad det gäller Scientologernas metoder, och särskilt författaren till denna bok så har Läkartidningen en sammanställning om arbetsmetoderna, vilket är viktigt att ha i åtanke om någon skulle tro att det ligger något i de påståenden som Scientologerna, deras organisation ”Kommittén för mänskliga rättigheter” eller aktivisten Janne Larsson, kommer med.

Uppdaterat: Läs gärna vad Frk F har att säga om denna KMR-kampanj utifrån hennes viktiga perspektiv med erfarenhet av frågeställningarna.

”Vi vet ingenting” – Om Scientologernas Narconon

Det finns en sak som stör mig inom den offentliga verksamheten, förmågan att inte veta någonting. För den som ”varit i branschen” ett tag är det ingen nyhet att missbrukarvården i det som kallas Narconon har en tydlig koppling till Scientologkyrkan. Men uppenbarligen är det helt okänt för ett antal socialtjänster i ett antal svenska kommuner. Det kommer tydligen framgå i kvällens Uppdrag Granskning enligt AB. SvD skriver också om det, där intervjuas det socialdemokratiska kommunalrådet i Eslöv och säger:

Jag tror faktiskt inte att politiken kan gå in och styra var de gör av sin vinst, säger Cecilia Lind (s), kommunalråd i Eslövs kommun som de senaste fem åren har betalat över 1,5 miljoner kronor till Narconon.

För socialdemokraten Lind är det tydligen viktigare att förse Scientologikyrkan med pengar än att vara solidarisk med missbrukare som riskerar att dras in i en sekt. Upprörande, men ett talande exempel på hur det ser ut med den socialdemokratiska solidariteten inom det sociala området.

Bara genom att studera Narconons hemsida så ser man tydligt kopplingen. Men visst, det står inte rakt ut att kopplingen finns, men man måste ju vara väldigt långt ifrån allmänbildad om man inte känner till att Ron L Hubbard är grundaren av Scientologikyrkan.

Och, den socialsekreterare som arbetar med missbruk och studerar Narconons hemsida och där läser följande rader:

Mitt i det biokemiska problem som Hubbard utförligt beskrev i sin bok Ren Kropp: Klart Sinne, finner vi att hans avgörande upptäckt, att droger och andra biokemiska substanser lagras i kroppens fettvävnader många år efter att de intagits. De fortsätter att påverka uppträdande, förmåga att tänka klart, kroppsliga funktioner och även mentala och andliga attityder.

Programmet, som enbart är avsett att hantera drogrelaterade barriärer till andliga vinster, löser effektivt upp drogrester så att dessa substanser kan stötas ut.

måste ju vara rätt egendomligt funtad om man inte reagerar på skrivningen om Hubbards avgörande upptäckt, likväl som att det ska mycket till om man inte reagerar på att läsa om behandlingsprogrammet som talar rätt mycket om att med bastu och annat rena bort dessa kemiska produkter som är kärnan i missbruksproblematiken. Visst har den kemiska sidan en betydelse, men i detta sammanhang blir allt ett mumbojumbovirrvarr.

Jag läste också Huddinge kommuns utredning (PDF) av Narconon och där framgår att flera av personalen är medlemmar i Scientologi kyrkan, vilket gör att det vore oerhört intressant att veta hur professionellt de delar på deras privata scientolog tro och deras arbete med missbrukare. Eftersom flertalet av personalen dessutom är f d klienter inom Narconons missbrukarvård kan man ju misstänka att kopplingen är tydligare än vad som framgår, och närheten mellan att bli utnyttjad av en sekt för att fylla missbrukets andliga tomhet gör det hela extra upprörande. Obehagligt. Men om inte annat är det ju bara att hoppas att alla omedvetena och okunniga socialsekreterare ser programmet Uppdrag Granskning på teve i kväll och där lär sig lite mer.