Etikettarkiv: ringa narkotikabrott

3. Lite om drogtest, privat vård och NA:s gissande

Idag ringde den psykolog som jag skrev om i mitt inlägg igår. De hade haft en ny remissrunda vid Allmänpsykiatrin USÖ idag. Tyvärr var samtalet enbart ett meddelande om att de inte hade hunnit med mitt ärende (remissen från vårdcentralen som Allmänpsykiatrin skickade remiss till när Allmänpsykiatrin inte tyckte att de inte skulle ge mig vård). Men att de nog skulle hinna med det i nästa vecka. Intressant hur psykiatrin inte fungerar och ännu ett argument i raden för att det krävs en omstart även för psykiatrin.

Foto: Alex Thomson/Flickr
Foto: Alex Thomson/Flickr

Psykologen meddelade även att om det blir aktuellt att ta in mig så kommer de att kräva drogtest.

Det tyckte jag var mycket intressant, särskilt eftersom svaret blev nekande på om alla psykiatrins patienter avkrävs drogtest.

– ”Så ni ägnar er åt diskriminering”, frågade jag. Det var helt klart en fråga han inte hade väntat sig eftersom han kom av sig. Men han tyckte ändå inte att det var diskriminering. Vilket det självklart är om man helt utan grund, enbart utifrån tidigare historik, efterfrågar drogtest.

Fortsätt läsa 3. Lite om drogtest, privat vård och NA:s gissande

Orättvisan angående skolelever och cannabis; Sverige vs Colorado

granskningHelsingborgs Dagblad berättade i veckan om en skolelev som först friades i tingsrätten för ringa narkotikabrott (cannabisanvändning) för att sedan fällas i hovrätten.

Det hela handlar om att någon, antingen ”moralens väktare” eller någon som är ute efter att skada eleven, tipsar polisen om att det förekom narkotika på skolan. Polisen rycker ut och hittar eleven och genomför ett snabbtest, vilket visar sig vara negativt. Då bestämmer sig polisen för integritetskränkningen urinprov som skoleleven olyckligtvis går med på (lärdom: neka alltid urinprov och kräv i stället blodprov, då är sannolikheten för positivt prov lägre. Men om du vet att du använt narkotika i viss mängd den närmaste tiden före testet blir det dyrare när du fälls då du får betala även kostnaden för blodprovet). Urinprovet visade sig däremot vara positivt, något som kan förklaras med att eleven varit på en fest och på något sätt fått i sig cannabis där. Kanske serverade någon godis med cannabis i, vem vet.

Och så blir det rättegång, en rättegång där rätten tror på att det saknas uppsåt och därför friar (gissar jag). En alternativ förklaring kan ju ha varit att de i rätten som friade insett att ringa narkotikabrott gör mer skada än nytta. Åklagaren ansåg dock att det var värt att lägga skattepengar på att försöka förstöra en del framtidsmöjligheter för skoleleven och överklagade därför till hovrätten. Där fälldes eleven och väntar nu inte enbart böter utan även förekomst i register och med det förmodade problem med körkort, jobb etc under flera år framåt.

Fortsätt läsa Orättvisan angående skolelever och cannabis; Sverige vs Colorado

Fallbeskrivning: Annas konsekvenser av samhällets ingripande

Varför använder människor narkotika? Eller kanske snarare: vad är anledningen till att Sverige aldrig kommer att uppnå målet som våra politiker och myndigheter satt upp om det narkotikafria samhället?

Det är två viktiga frågeställningar som alla behöver ställa sig.
Svaret är självfallet ”för att man upplever att man får ut något positivt av det”. Första gångerna kanske det handlar om någon annan anledning, men den som fortsätter efter det gör det för att den på något sätt upplever att det är något bra.

Du och jag kan ha olika åsikter om en annan människas val. Och vi kan hoppas att den människans val beror på ett informerat beslut där denne tagit till sig av information den upplever som trovärdig. Men vi måste komma ihåg att bakom beslutet att fortsätta att använda en viss substans finns alltid en anledning.

När det gäller narkotika har Sveriges politiker bestämt att användningen för närvarande ska vara olaglig. Detta beslut kan verkställas på olika sätt, samhällets insatser för att upprätthålla beslutet kan se ut på olika sätt. Och samhällets insatser för att motivera till efterföljsamhet kan se olika ut, precis som samhällets insatser för att verka för att så få som möjligt kommer fram till att narkotika behövs i tillvaron (om det nu är ett önskvärt beslut). Allt detta är en del av vår social- och narkotikapolitik.

Håll ovanstående i minnet så ska vi nu berätta om ett kanske kontroversiellt fall.

polisenungdomar
Foto: Faksimil från polisens hemsida. Fotograf ej angiven. Bilden har ingen koppling till det vi skriver om.

Fortsätt läsa Fallbeskrivning: Annas konsekvenser av samhällets ingripande

Integritetskränkande drogtester är argument för avkriminalisering

SVT uppmärksammade i lördags en ny rapport från BRÅ om ”Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott”. Jag har skrivit om detta med drogtester och ringa narkotikabrott tidigare, följ ”etiketterna” i anslutning till inlägget för att läsa mer.

Foto: Alex Thomson/Flickr
Foto: Alex Thomson/Flickr

I den aktuella rapporten framgår bland annat att polisen tvingar närmare 40 000 personer till provtagning varje år, mestadels övervakade urinprov. I rapporten konstateras att provtagning ”är en mycket integritetskränkande form av myndighetsutövning”. Dessutom visar rapporten att antalet negativa prov ökat från nära 10 procent 1998 till mellan 20 och 25 procent 2015. För barn och ungdomar är det nästan hälften av proven som är felaktiga.

Fortsätt läsa Integritetskränkande drogtester är argument för avkriminalisering

Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

Varje år genomförs mängder av drogtester i Sverige. Det handlar till exempel om drogtester i arbetslivet (30 000 varje år i Sverige), drogtester i samband med behandlingar, drogtester av barn i skolorna, drogtester i samband med rättsväsendet (inte minst i samband med alla som misstänks för ”ringa narkotikabrott”, vilka har ökat med 10 300 fällda individer de senaste 10 åren).

Konsekvenserna kan vara stora, allt från förlust av anställning till att en ungdoms framtid slås i spillror. Detta förutom utpekandet som en ”problematisk individ” i samhällets ögon med tillhörande påförande av stigma.

Det här är ett problem, och jag har skrivit om det tidigare. Det jag inte skrivit så mycket om  är detaljer kring hur illa det kan vara med testförfarandet (även om jag nämnt det).

Fortsätt läsa Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

RNS förslag mot narkotikadöden mer farliga än nyttiga

I söndags publicerades det en debattartikel i GP undertecknad av fem kända aktivister inom den förbudspolitiska rörelsen. De fem undertecknarna är (där mitt förtydligande finns inom parentes) Staffan Hübinette författare och lärare, Tollare Folkhögskola (och aktiv i IOGT och RNS), Per Johansson generalsekreterare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, Christer Karlsson förbundsordförande, Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, (KRIS ingår i IOGT-familjen och är en del av IOGT:s NBV), Lennart Karlsson narkotikapolis Stockholm (samt åtminstone tidigare medlem av RNS styrelse) samt Kerstin Käll överläkare, Beroendekliniken Universitetssjuk-huset Linköping (och känd från RNS-sammanhang sedan länge).

Debattartikeln handlar om det som varit lite uppe på bordet den senaste tiden utifrån dels EU-rapporten och dels en läcka från någon myndighet, den svenska narkotikarelaterade dödligheten. En mycket bra debattartikel i frågan har skrivits av tre forskare vid Malmö Högskola och publicerats i SvD Debatt. Jag har några kompletterande åsikter och har för avsikt att återkomma med en debattartikel när den senaste officiella statistiken har publicerats offentligt.

Debattartikeln från de förbudspolitiskt engagerade skribenterna behöver dock kommenteras.

Fortsätt läsa RNS förslag mot narkotikadöden mer farliga än nyttiga

Effekter av vår repressiva narkotikapolitik

ringafpDet är många som vill tro att vår repressiva narkotikapolitik fungerar. Det är även många som vill tro att cannabis är en farlig drog att använda såväl rekreationellt som problematiskt samt att cannabis inte har några medicinska egenskaper trots att den använts för det ändamålet i tusentals år (Courtwright, 2005, Drogernas historia, s 57).

I detta inlägg vill jag berätta om fyra vuxna män som fattat ett medvetet beslut att använda cannabis i medicinskt syfte, men som straffats (alt kommer att straffas) av samhället för det. I vissa fall innebär straffet mycket hårda konsekvenser. Straffet motiveras med att våra politiker strävar efter att Sverige ska vara ett narkotikafritt samhälle, och att förbudet mot att bruka narkotika oavsett syfte leder till färre problem. Men frågan är om samhället ens når målet att förbudet ska leda till mindre problem.

Fortsätt läsa Effekter av vår repressiva narkotikapolitik

Onyttan med drogtest

I veckan har det varit en del uppmärksamhet kring SVT:s användning av drogtester bland anställda. Först framkom det att SVT känt sig tvungna att använda drogtest efter att en tittare agerat moralismens väktare och ringt in en ”orosanmälan. Sedan framkom det att SVT begärde drogtest av en anställd som sökte hjälp för psykisk ohälsa utifrån en fördom att alla som har psykisk ohälsa självmedicinerar med droger.

Jag vet inte vilken grund SVT har för att använda sig av drogtest, kanske handlar det om en rädsla att deras medarbetare i direktsändning ska börja bete sig konstigt eller börja filma taket i stället för det som händer framför kameran, eller så handlar det om ren och skär moralism och kontroll av anställda.

Fortsätt läsa Onyttan med drogtest

3 militärer och avkriminalisering

I UNT kunde man tidigare i veckan läsa om tre militärer som fått sparken, och lämnats över till polisen för vidare hantering av rättssystemet. Deras brott? Spioneri? Brott mot rikets säkerhet? Nej, de hade ertappats med att ha använt narkotika. Det framkommer inte närmare omständigheter, men man kan anta att militärerna ertappats via drogtester och i linje med det anklagas för missbruk, då all användning av narkotika är kriminaliserat och juridiskt kallas missbruk enligt lagen om (ringa) narkotikabrott.

Även socialt, i samhället, har vi bestämt oss för att kalla all användning av narkotika för missbruk, narkotika ”går inte” att bruka på det sätt som andra rusmedel, som t ex alkohol, går att bruka. Som tur är finns det tendenser att detta synsätt håller på att förändras, det ser vi inte minst genom alla rapporter om ökad användning. Inte minst hos ungdomar. Det är en bra utveckling.

Fortsätt läsa 3 militärer och avkriminalisering

Viljan att veta via drogtest

Det finns de som hävdar att vi lever i ett kontrollsamhälle, inte som Orwells 1984 utan mer i linje med Foucaults Viljan att veta, och ett samhälle som blir allt mer elitistiskt och individualistiskt, där det senare innebär att samhället dras isär och skapar allt mer skiktade grupperingar. Som Foucault menar handlar viljan att veta så mycket som möjligt, att kontrollera individer, om ett sätt att utöva makt, t ex en maktutövning över våra ideal och värderingar.

Tänk dig frågeställningen ”Vad är en duglig samhällsmedborgare?”, med andra ord vilka får vara med och agera i vårt samhälle som på flera olika sätt tenderar att dras allt mer isär mellan ”vi” och ”dem”, där vi är dem som har och dem de som inte har. Ett jobb t ex, en plats i samhällssamtalet t ex, och kanske i förlängningen rätt till sjukvård, skola osv med saker och ting som åtminstone tidigare varit rätt självklara för alla.

Det här är en olycklig samhällsutveckling, det blir aldrig ett bra samhälle med elittänkande (det har flera regimer testat på, det tydligaste exemplet är nazi-Tyskland), men det räcker med att gå till modern tid och vissa socialt utsatta områden/städer/länder med kravaller, våld och brottslighet som präglar de fall då det finns en mer eller mindre tydlig känsla av ”vi” och ”dem”.

Fortsätt läsa Viljan att veta via drogtest

Ringa narkotikabrott

Det finns nog en sak i den svenska narkotikapolitiken där vi kanske utmärker oss. Jag vet inte riktigt, för jag har inte orkat kolla upp den internationella statistiken. Däremot ansträngde jag mig till lite tråkigt statistikexercis här om dagen efter att jag hade undvikit en frågeställning i det egendomliga pressmeddelandet som Vita Huset skickade ut. Jag kommenterade allt i meningen

Sweden’s commitments to drug education, treatment for drug addicts, and enforcement efforts have led to significant decreases in drug use over the past three decade.

förutom ”enforcement efforts”.

Fortsätt läsa Ringa narkotikabrott

Naivitetens högborg

Om det finns en högborg för naivitet finns den bland dem som arbetar med narkotika och missbruk. Det är bara en i raden av negativa konsekvenser av att kompetens, särskilt genom att veta vad man sysslar med genom egen erfarenhet, inte är uppskattad i de högtravande sammanhang som detta kretsar kring.

Nu senast är det tidningen Expressen som skriver om det utifrån att polisen i Malmö har gripit 70 beroenden (!) runt ett internetcafé. Polisen är av någon outgrundlig anledning förvånad över att det finns missbruk i stor omfattning. Uttalandet från narkotikaspanaren Jakob Winqvist visar med all önskvärd tydlighet att inte ens narkotikapolisen har en aning om missbruk och beroende. Skrämmande.

Fortsätt läsa Naivitetens högborg

Kommentarer till drogdebatt i AB

Trevligt nog finns det lite socialpolitik i valrörelsen, t o m narkotikapolitik. Lite undanskymt debatterar justitieminister Ask tillsammans med folkhälsominister Larsson med riksdagskandidaten Fries och forskaren Johnson.

Kärnfrågan i den debatten är lagen om förbud mot att vara påverkad av narkotika, den s k kriminaliseringen av eget bruk. Fries och Johnson menade i en första debattartikel (som var svar på Asks försök att debattera mot V i frågan om vad hon kallade legaliseringspolitik, V svarade till slut på Asks artikel nu i veckan) att lagen inte var utvärderad och att den inte användes för sitt syfte, att minska narkotikaproblemet.

Fortsätt läsa Kommentarer till drogdebatt i AB

Nerikes Allehanda och missbruket

Nerikes Allehanda har de senaste dagarna uppmärksammat narkotikamissbruket. Igår rapporterade NA om, som man får anta heroin-överdoser, även om det kan vara andra droger. Visserligen blir statistiken missvisande med den ingående olyckshändelsen med den 7-åriga flickan. Det intressanta är iaf den ca 600%-iga ökningen av överdoser i Örebro län mellan åren 2000 och 2009. Den stämmer överens med bilden av problematiken med ett ökande missbruk som många inom relaterade verksamheter har, men som inte riktigt motsvaras av samhällets officiella statistik. Min hypotes är att samhällets statistik är lite väl trubbig.

Idag skriver NA om missbrukaren David som, åtminstone enligt artikeln, genom sociala kretsar kom i kontakt med ett med tiden allt tyngre missbruk, det som började med hasch blev heroin.

Fortsätt läsa Nerikes Allehanda och missbruket

Nerikes Allehanda och kunskapen

Liberala Nerikes Allehandas ledarblogg (eller blogg och blogg egentligen med dess begränsade kommentarsmöjligheter och pingbackfunktion, inte ens twingly… rädslan för dialog är uppenbarligen stor i Örebro) skriver om ett förslag på Vänsterns kongress om att återgå till att inte kräva avkriminalisering av eget  bruk. Idag är detta, dvs ringa narkotikabrott, straffbart och leder till såväl en notering i belastningsregistret samt böter. Främst det förra skapar stora problem för re-socialisationen av en missbrukare då allt fler arbetsgivare både begär utdrag som leds av fördomsfulla individer.

Fortsätt läsa Nerikes Allehanda och kunskapen