Etikettarkiv: rfhl

Recension: Idéerna som tände debatten – Narkotikan i medierna

För ett tag sedan fick jag en bok på posten, boken ”Idéerna som tände debatten – Narkotikan i medierna” av Jan Malmstedt, utgiven på Fri Tanke förlag 2015 (Bokus, Adlibris).  Det borde för övrigt vara obligatoriskt för förlag/författare inom drogområdet att sända ett gratisexemplar till mig…

På baksidan står det ”Den här boken borde sättas i händerna på var och en som öppnar munnen i debatten om droger”. Det är kanske en liten överdrift, men det ligger ändå något i det.

Det blev många öronflikningar över intressanta sidor.

Boken är alltså mycket intressant, men den har tagit ovanligt lång tid att läsa och det beror inte enbart på att min privata situation är sådan att den påverkar hur lång tid saker som t ex bokläsning tar. Det beror även på sättet som boken är skriven på, dels mängder av ”referenser” och dels en del väldigt tunga avsnitt med diverse teorier (allt för ofta utan närmare referens).

Boken handlar främst om narkotikadebatten på 60-talet och har två riktigt stora förtjänster. Den visar dels att inom debattområdet har ingenting hänt och dels att det samtidigt har skett en riktigt stor och betydelsefull förändring.

Fortsätt läsa Recension: Idéerna som tände debatten — Narkotikan i medierna

Granskning av harmreduction.nu – del 2

En vän uppmärksammade mig på att föreningen Harm Reduction.nu som jag granskade i ett inlägg förra veckan eventuellt har kommenterat min granskning.

Föreningen skriver på sin Facebooksida ett inlägg som börjar med ”Det har kommit till vår kännedom att det förekommer en debatt kring Harm Reduction.nu som inte är korrekt.”.

Min första reaktion var att det kan inte vara mitt inlägg som de syftar på eftersom det inte är någon ”debatt”. Men så kom jag att tänka på vad en person sade till mig när jag började på RFHL, att ”det kommer att bli problem eftersom de varken kan tänka, skriva eller resonera”. Så frågan är om denna Wiki-länk kan hjälpa inblandade personer att förstå vad debatt är. Men om jag får hjälpa Harm Reduction.nu så menar de nog att det har publicerats en granskning som inte enligt deras åsikt inte är korrekt.

Fortsätt läsa Granskning av harmreduction.nu — del 2

DO under Agneta Brobergs ledning möjliggör diskriminering

I våras anmälde jag RFHL:s riksförbund till Diskrimineringsombudsmannen. Jag gjorde det dels utifrån att jag sedan anställningen började känt mig både mobbad och orättfärdigt behandlad, dels diskriminerad då RFHL inte följt lagens skrivningar om tillgänglighet och anpassning vid diskrimineringsgrunden neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och dels utifrån att RFHL sade upp mig på märkligt sätt och märkliga grunder.

Delar av det märkliga kring uppsägningen har jag redan indirekt kommenterat i inlägget jag skrev om RFHL:s ekonomi. RFHL fick sänkt statsbidrag från 2,4 miljoner år 2015 till 2,1 miljoner för år 2016. Min totala lönekostnad för RFHL var omkring 3900 kr/mån, en summa de lätt kunnat spara in på flera sätt (bara det att datakommunikationen för RFHL:s hemsida kostade ca 90 000 kr per år, åtminstone enligt bokföringen, när min hemsida med fler besök (jag mätte det i höstas) kostar max 500 kr per år). Så att anta att uppsägningen av mig berodde på annat än att spara 3900 kr per månad är inte så svårt att göra.

Fortsätt läsa DO under Agneta Brobergs ledning möjliggör diskriminering

Granskning av RFHL och hur 2,4 Mkr av skattemedel använts

granskningFör fyra år sedan gjorde jag en granskning av vad våra skattepengar som dåvarande FHI (nuvarande Folkhälsomyndigheten) fördelade gick till.

När jag arbetade på RFHL:s riksförbund såg jag en vad jag tyckte var märklig användning av de skattemedel som RFHL får, så därför är det dags för en liten granskning av RFHL. Det jag granskar är riksförbundets övergripande verksamhet, vilket är något annat än de olika lokalföreningarna som finns ute i landet.

Ironin i att RFHL som är föremål för DO:s granskning pga diskriminering skriver på Facebook-sidan om just diskriminering.
Foto: Faksimil från del av RFHL:s hemsida (märkligt nog har jag 45 FB-vänner som gillar RFHL på FB)

RFHL tilldelades 2 400 000 kr i bidrag från Socialstyrelsen för år 2015. Därtill fick RFHL ytterligare ca 1 miljon kr för olika projekt, bland annat från Allmänna Arvsfonden. Totalt hade förbundet vid senaste årsskiftet 1 460 medlemmar, därefter har den största lokalföreningen RFHL Stockholm lämnat förbundet och så har även en handfull mindre föreningar gjort.

Fortsätt läsa Granskning av RFHL och hur 2,4 Mkr av skattemedel använts

Om samhället och hatbrott

Det finns flera anledningar till att jag inte skrivit på ett tag. En är att jag påverkats starkt av terror-/hatbrottet i Orlando som ägde rum förra helgen. Precis före helgen fick jag dessutom veta att åklagaren äntligen bestämt sig för att väcka åtal för det brott jag utsattes för i mitt hem den 20/12 förra året. Både åtalet och Orlando drog igång ett starkt känsloläge.

När åtalet nu väckts kände jag ändå ett behov av att försöka stötta de som förmodligen inte vågat/orkat anmäla det de utsatts för av den gärningsman som utsatte mig för vad jag upplevde som ett rån i mitt hem.

NAsex
Från dagens NA

För det finns förmodligen fler offer, polisen trodde det, och jag tror det. Därför kontaktade jag NA och idag finns en artikel om brottet (NA-1). NA skriver anonymiserat och utan vissa detaljer. Inte heller jag har berättat om alla detaljer även om jag skrivit om vad som hänt både här och på Facebook. Men det finns så klart en anledning till det. Precis som det finns en orsak till att polisen besökt mig 5-6 gånger med anledning av brottet (underbara poliser!).

Fortsätt läsa Om samhället och hatbrott

Stigmatiserande brukarorganisation

När jag arbetade inom RFHL ansträngde jag mig för två saker som är viktiga för mig. Dels att vara saklig och dels att försöka undvika stigmatiserande ordval. När jag nu ser RFHL:s nya hemsida blir jag deprimerad. Självfallet blir jag lite nöjd också eftersom en del av texterna är skrivna av mig, även om det inte alltid framgår.

En text som definitivt inte är skriven av mig heter ”Avkriminalisera missbrukaren” (delar av texten är dock min, tyvärr är mitt dokument redigerat av någon som inte kan eller förstår problemområdet).

Förutom sakfel, se nedan, använder sig RFHL i rubriken, och i texten, av de stigmatiserande orden ”missbrukaren”  och ”missbruk”. Att använda ”missbrukare” är särskilt allvarligt. Det är tråkigt när en organisation som påstår sig verka för utsatta individer själv bidrar till att skapa detta utanförskap genom stigmatiserande ordval.

Fortsätt läsa Stigmatiserande brukarorganisation

Brukarinflytande eller Kejserliga kläder?

Jag har tidigare skrivit en del om brukarinflytande och brukarperspektiv inom beroendevården/psykiatrin. 2011 skrev jag om brukarrådet vid Beroendecentrum i Örebro som gav intryck av att mest vara en informationsrunda med kaffe och kaka. 2013 skrev jag (och kallade RFHL för årets ”nyttiga idiot”) om hur så kallade ”brukarrevisioner” lätt kan bli redskap i myndigheternas strävan efter att ge en bild av att beroendevården fungerar så bra, när verkligheten så ofta ger en helt annan bild.

Och 2014 skrev jag om ”de lurade brukarna” apropå att forskning hade kommit fram till samma budskap som jag framfört, att det finns en diskrepans mellan ”brukarrevisioner” och verkligheten.

För ett tag sedan, när jag hade fullt upp med att bli uppsagd från RFHL på grund av ”arbetsbrist” (vill man bli lurad är ju kompetens ett hinder), gick en lokal organisation i Jönköping (forskningsenhet inom Region Jönköping) ut med hur brukarrevisioner är ett viktigt instrument för att öka inflytandet apropå ett event som gick av stapeln i Jönköping där ”brukarinflytande” diskuterades (nja, förmodligen inte diskuterades utan ”ryggklappades” för att få nyttiga idioter att känna sig bättre till mods).

Fortsätt läsa Brukarinflytande eller Kejserliga kläder?

Narkotikapolitisk kamp och nytt jobb

Under min uppväxt var min morbror Lennart Callmyr en av de individer som nog hade mer betydelse för mig än vad jag insåg då. Förutom att han var journalist var han mycket engagerad i socialpolitiska frågor och verkade under många år inom RSMH, bland annat som redaktör för RSMH:s tidning Revansch!. Jag läste alltid hans texter med intresse även om den verklighet de beskrev låg långt från min egen. Och hans feedback på de texter jag skrev ibland på den tiden var alltid något som betydde mycket för mig, även om de innehållsmässigt skiljde sig markant från hans.

rfhllogo200När han gick bort alldeles för tidigt skrev man i Revansch! att min morbror kunde ”vara hård och tuff mot vrånga myndigheter, övergrepp och orättvisor…” och att ”få kunde som Lennart lyssna i timmar i telefon om hur orättvist livet farit fram med en medmänniska”. Livet for orättvist fram med honom också, och han dog för tidigt för att beroendevården då som nu inte fungerade så bra som den borde göra. Hans kamp mot vrånga myndigheter, övergrepp och orättvisor tystnade 1992, min kamp mot detsamma började med en debattartikel i RFHL:s tidning Oberoende 2005. Sedan blev det mer fortsättning på den kampen min blogg och så småningom debattartiklar om socialpolitik och narkotikafrågor. Förhoppningsvis har jag präglats lite av de ideal som drev min morbror och som blev det omdöme hans arbete fick i Revansch!. Tyvärr är det svårt att som enskild få något större genomslag även om jag då och då blivit läst av rätt många och kunnat påverka enskilda individer.

Fortsätt läsa Narkotikapolitisk kamp och nytt jobb

”Dessa satans mördare”

Olof Palme myntade en gång i tiden uttrycket ”Dessa satans mördare”. Jag är inte helt säker på om det var våra politiker inom det sociala området han syftade på, men jag tror det. Jag har skrivit om det tidigare många gånger, drogområdet är ett område i katastrofläge.

Vi har en situation där antalet förtidigt döda p g a drogrelaterad situation ligger på några tusen per år, och antalet döda i narkotikarelaterad död har nått nya rekord år efter år den senaste tiden (och då är ändå nätdrogerna underrapporterade i den statistiken). Vi har en situation där antalet individer med problematisk användning når nya höjder för varje ny skattning som görs. Vi har en situation där man år efter år konstaterar att politikernas mantra om en politik för ett drogfritt samhälle inte fungerar utan i stället kan misstänkas för att vara en delförklaring till att problemen ökar och ökar.

Fortsätt läsa ”Dessa satans mördare”

De lurade brukarna

granskningSedan ett antal år har det styrande etablissemanget av tjänstemän och politiker inom missbruksområdet på olika sätt matat ut ett mantra om att ”allt är bra”. Jag har skrivit om det några gånger. Precis som jag skrivit ett antal gånger om att vi har ett ökande missbruksproblem (nytt inlägg om det kommer snart) med såväl fler individer med problematisk droganvändning likväl som fler döda narkomaner.

Dessa båda meningar går inte ihop, men trots det saknar vi en debatt om området. Det finns ingen arena som lyfter dessa frågor eftersom vi inte har någon neutral eller oberoende mötesplats för intresserade och berörda personer inom området.

 

nyttigidiot

För snart två år sedan skrev jag ett blogginlägg om mantrat ”allt är bra” utifrån ovanstående bild, ett inlägg som var kritiskt mot bl a RFHL och Attention m fl brukarorganisationer (därav rubriken ”nyttig idiot” vilket förklaras här för den som inte är bekant med vad uttrycket syftar på). Det handlar om ett instrument som det styrande etablissemanget använt för att föra ut detta mantra, de så kallade brukarundersökningarna.

Jag var kritisk eftersom dessa undersökningar och brukarrevisioner används just så som bilden visar, när det i själva verket går åt helt fel håll med alla parametrar på området. Det torde tyda på att vården inte fungerar så bra som den borde, och då kan det ju inte vara ”allt är bra” och då borde ju inte brukarna vara så nöjda.

Fortsätt läsa De lurade brukarna

Årets nyttiga idiot!

Från olika politikers håll brukar det heta att missbrukarvården är bra i Sverige, allt är så bra inom missbruksområdet, det är ett populärt mantra som jag skrivit om flera gånger tidigare (t ex Maria Larssons tal brukar vara på det temat). Och särskilt stort intresse att förändra missbruksområdet har inte funnits från politiskt håll, t ex låter ju propositionerna utifrån Missbruksutredningen vänta på sig. Samtidigt förs det då och då fram kritik mot missbrukarvården, jag t ex har haft och har mycket synpunkter och kritik mot hur man arbetar med dagens missbrukarvård på en rad områden. Men jag har haft fel, vad det verkar.

För i stort sett alla användarna av Stockholms missbrukarvård håller inte med mig, och är mycket nöjda med den vård som de får, med andra ord, om vården bara får hållas kan vi nog anta att det problematiska missbruket är försvunnit om några år. Vården fungerar ju så bra och användarna är ju så otroligt nöjda, åtminstone om man får tro den pressrelease som landstinget i Stockholm skickat ut efter att Sveriges kommuner och landstings s k brukarråd genomfört sin första brukarrevision av missbrukarvården i Stockholm. Landstinget skriver:

”97 procent uppger sig vara mycket eller ganska nöjda med vården. 75 procent upplever ett stort eller ganska stort inflytande. […] Tillgängligheten är god – 96 procent vill inte komma oftare. En majoritet uppger minskad användning av beroendeskapande medel

Vilket fantastiskt resultat! Och rubriken i DN är ”Missbrukarvården gillas”, den rubriken måste verkligen glädja våra politiker och verksamhetsansvariga inom missbruksområdet (vilket framgår av ansvarig politikers blogg som har rubriken ”Stor nöjdhet…”). Att sedan experterna i Missbruksutredningen kritiserat vården för just tillgänglighet och kvalitetsproblem är bara en bisak och alltså motbevisat av brukarna själva.

Fortsätt läsa Årets nyttiga idiot!

Representativitet – vem är missbrukaren?

Något som fascinerat mig är hur det ser ut i samhället när missbruk ska diskuteras eller debatteras, jag var inne lite på det i inlägget om krisen i KRIS. Det finns ett par faktorer som är värda att resonera lite kring.

Till att börja med brukar missbruk definieras som en ”kidnappning av belöningssystemet”, och även om det är en snäv biologisk förklaring av missbruk så låt gå för att det kan gälla.

Problem uppstår dock om man tror att enbart alkohol och narkotika kan åstadkomma denna påverkan på belöningssystemet, missbruksobjekten kan vara så mycket mer än dessa två, det intressanta är om påverkan på belöningssystemet sker och, för att låna lite från sjukvårdens diagnosmanualer när missbruk och beroende diagnostiseras, om det får negativa (sociala eller hälsomässiga) konsekvenser för individen. Givet detta är det självklart att andra objekt som t ex spel, socker eller t o m sex kan betraktas som missbruks- eller beroendeobjekt. Men i debatten är det alltid alkohol eller narkotika som debatteras, det är begränsande och en svaghet.

Läs hela inlägget>>

Osakligt RFHL

Det är intressant att RFHL tar sig in i den offentliga debatten kring narkotikapolitik, SvD idag. De gör det genom en debattartikel som svarar på förra veckans debattinlägg kring önskade förändringar i narkotikapolitiken, som jag kommenterade här.

Det är olyckligt att RFHL väljer att använda sig av felaktiga och osakliga argument i debatten, t ex att svensk narkotikapolitik skulle ha lett till att vi leder dödsfallsstatistiken. Vi har höga dödstal och det måste diskuteras, men det är bättre om det sker sakligt och inte osakligt.

Fortsätt läsa Osakligt RFHL

Besparingarnas orsak?

Jag besökte idag RFHLs hemsida, där fanns det en blogg (som tyvärr inte är så aktiv). Och i bloggen fanns det ett brev från en fd anställd vid socialtjänsten i en skånsk kommun. Jag återger delar av brevet här:

”Min uppgift enligt annonsen och anställningsintervjun var att utveckla ett öppenvårdsalternativ i kommunal regi. Det verkade lugnt och bra och lät spännande. Så här blev det:

Öppenvård i kommunal regi betydde att ta hand om allt.
Vår socialdirektör meddelade i sitt jultal att kommunen under 2008 haft 4 LVU-placeringar, en LVM-placering och ingen frivillig behandlingsplacering.

Fortsätt läsa Besparingarnas orsak?