DO under Agneta Brobergs ledning möjliggör diskriminering

I våras anmälde jag RFHL:s riksförbund till Diskrimineringsombudsmannen. Jag gjorde det dels utifrån att jag sedan anställningen började känt mig både mobbad och orättfärdigt behandlad, dels diskriminerad då RFHL inte följt lagens skrivningar om tillgänglighet och anpassning vid diskrimineringsgrunden neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och dels utifrån att RFHL sade upp mig på märkligt sätt och märkliga grunder.

Delar av det märkliga kring uppsägningen har jag redan indirekt kommenterat i inlägget jag skrev om RFHL:s ekonomi. RFHL fick sänkt statsbidrag från 2,4 miljoner år 2015 till 2,1 miljoner för år 2016. Min totala lönekostnad för RFHL var omkring 3900 kr/mån, en summa de lätt kunnat spara in på flera sätt (bara det att datakommunikationen för RFHL:s hemsida kostade ca 90 000 kr per år, åtminstone enligt bokföringen, när min hemsida med fler besök (jag mätte det i höstas) kostar max 500 kr per år). Så att anta att uppsägningen av mig berodde på annat än att spara 3900 kr per månad är inte så svårt att göra.

Fortsätt läsa ”DO under Agneta Brobergs ledning möjliggör diskriminering”

Om samhället och hatbrott

Det finns flera anledningar till att jag inte skrivit på ett tag. En är att jag påverkats starkt av terror-/hatbrottet i Orlando som ägde rum förra helgen. Precis före helgen fick jag dessutom veta att åklagaren äntligen bestämt sig för att väcka åtal för det brott jag utsattes för i mitt hem den 20/12 förra året. Både åtalet och Orlando drog igång ett starkt känsloläge.

När åtalet nu väckts kände jag ändå ett behov av att försöka stötta de som förmodligen inte vågat/orkat anmäla det de utsatts för av den gärningsman som utsatte mig för vad jag upplevde som ett rån i mitt hem.

NAsex
Från dagens NA

För det finns förmodligen fler offer, polisen trodde det, och jag tror det. Därför kontaktade jag NA och idag finns en artikel om brottet (NA-1). NA skriver anonymiserat och utan vissa detaljer. Inte heller jag har berättat om alla detaljer även om jag skrivit om vad som hänt både här och på Facebook. Men det finns så klart en anledning till det. Precis som det finns en orsak till att polisen besökt mig 5-6 gånger med anledning av brottet (underbara poliser!).

Fortsätt läsa ”Om samhället och hatbrott”

Narkotikapolitisk kamp och nytt jobb

Under min uppväxt var min morbror Lennart Callmyr en av de individer som nog hade mer betydelse för mig än vad jag insåg då. Förutom att han var journalist var han mycket engagerad i socialpolitiska frågor och verkade under många år inom RSMH, bland annat som redaktör för RSMH:s tidning Revansch!. Jag läste alltid hans texter med intresse även om den verklighet de beskrev låg långt från min egen. Och hans feedback på de texter jag skrev ibland på den tiden var alltid något som betydde mycket för mig, även om de innehållsmässigt skiljde sig markant från hans.

rfhllogo200När han gick bort alldeles för tidigt skrev man i Revansch! att min morbror kunde ”vara hård och tuff mot vrånga myndigheter, övergrepp och orättvisor…” och att ”få kunde som Lennart lyssna i timmar i telefon om hur orättvist livet farit fram med en medmänniska”. Livet for orättvist fram med honom också, och han dog för tidigt för att beroendevården då som nu inte fungerade så bra som den borde göra. Hans kamp mot vrånga myndigheter, övergrepp och orättvisor tystnade 1992, min kamp mot detsamma började med en debattartikel i RFHL:s tidning Oberoende 2005. Sedan blev det mer fortsättning på den kampen min blogg och så småningom debattartiklar om socialpolitik och narkotikafrågor. Förhoppningsvis har jag präglats lite av de ideal som drev min morbror och som blev det omdöme hans arbete fick i Revansch!. Tyvärr är det svårt att som enskild få något större genomslag även om jag då och då blivit läst av rätt många och kunnat påverka enskilda individer.

Fortsätt läsa ”Narkotikapolitisk kamp och nytt jobb”