Etikettarkiv: psykos

Om förorter och War on drugs

I dagens ledare, med rubriken ”Glöm inte knarket”, försöker Eskilstuna Kuriren problematisera gängkriminalitet och de problem i våra förorter som media uppmärksammat på sistone, till del med hjälp av en debattartikel i Barometern från i lördags. Det är olyckligt.

Jag återkommer till problemet med Kurirens ledare nedan och inleder med debattartikeln i Barometern. Det är en text skriven av sex läkare som argumenterar för ”ett större ansvarstagande och en mer nyanserad debatt i media” om festivaler.

Läkarna skriver ”debatten har ofta en  romantiserande karaktär där man anser att det hör ungdomen till att få vara lite crazy, att våld förstås inte är acceptabelt men att droger är ok.”. Nu har inte jag sett så jättemycket debatt om sommarfestivalerna, men jag är tror å andra sidan inte att läkarna ljuger utan säkerligen är mer intresserade av festivaler än vad jag är och att de därför har mer koll på debatten än jag.

Fortsätt läsa Om förorter och War on drugs

Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

När jag en gång i tiden försökte mig på att skriva en C-uppsats om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroendevården fann jag vad man kan kalla en medikaliserad diskurs. Det handlar inte så mycket om att det finns en vilja att behandla substansberoende med mediciner, även om det för alla substanser finns sådana yttringar inom forskningen.

Det mer intressanta ur en sociologisk vinkel var fokuseringen oavsett behandlingsmetod på begreppet ”evidens”, vilket var kopplat till så kallade RCT-studier (kontrollerade och slumpmässiga försök) som är vanligt i medicin-studier. En annan del som jag tyckte mig finna var en ”individualisering”, även det som en del i medikaliseringen, med ett underliggande budskap att individen är själv ansvarig för sin problemsituation och själv ansvarig för att ta sig ur den (dvs ”osynliggörande” av samhällets roll i problemsituationen likväl som behandlarens roll i vägen ut). En tredje del i medikaliseringen är fokus på substans, i fallet med riktlinjerna så sorteras behandlingsmetoder utifrån substans i stället för alternativa synsätt som är kopplade till individens unika situation etc.

Fortsätt läsa Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

I efterdyningarna av SvD:s nyhet om unga och psykoser (en nyhet som byggde på feltolkning av siffror och saknade belagt samband) har det här och där uppstått en debatt. En av dessa debattörer är en professionell tyckare, aka ledarskribent, vid en landsortstidning i norra Sverige, Lilian Sjölund. Lilian Sjölund skrev en ledartext som behöver diskuteras. Texten var helt inspirerad av SvD:s felaktiga nyhetstext och saknade varje uns av källkritik och dubbelkoll av fakta, alltså helt i linje med svensk journalistik inom drogområdet.

Rubriken på Lilians text är ”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård”. Redan där går det nog fel för Lilian, texten förmedlar ett intryck av att Lilian ser cannabisanvändning som något riktigt hemskt och farligt och att en ”fredagsjoint” kan leda till lång inläggning i slutenvård. Att en ”fredagsjoint” kan leda till en kortare inläggning i slutenvård kan säkerligen hända, inte för att jag vet det, men det skulle inte förvåna mig. I så fall handlar det om en övergående drogutlöst psykos där kanske användaren utifrån avsaknad av korrekt information om ruset och påverkad av skrämselpropaganda i t ex skolan inte förstår vad som händer. I den paniken som kan uppstå då är det förståeligt om någon tar kontakt med allmänpsykiatrin och kanske blir inlagd över natten. Vår skräck för att prata öppet, sakligt och neutralt om droger kan ha sina konsekvenser. De mer komplicerade psykossituationerna kommer dock efter längre användning, inte sällan i kombination med andra droger, och med en doskoppling. Inget av det resonerar Lilian kring, det är som om den kunskapen saknas (där det även ingår studier av cannabis roll i en del av psykosvarianterna) och inte behövs för att diskutera problematiken.

Fortsätt läsa Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

Media och psykosen

granskning”Fler unga drogar sig in i en psykos” skriver Svenska Dagbladet den 13/4. Det blev en nyhet som återrapporterades i en rad media, allt från Expressen till Dagens Medicin och SVT. SvD rapporterade om en kraftig ökning av psykoser bland unga, psykoser som kan orsakas av en rad olika faktorer, men även om en kraftig ökning för vad som kallas för psykisk störning i diagnosmanualen ICD-10.

I fallet med de psykiska störningarna presenterade SvD statistik från Socialstyrelsen uppdelat på ”blandat flera droger” respektive cannabis. Av det drog man slutsatsen att ”fler unga drogar sig in i en psykos”. Siffrorna ”backas upp”/kompletteras av en psykiatrichef och en professor som båda uttalar sig allmänt och svävande om psykoser och lite om droger. Problemet är bara att SvDs siffror inte visar vad de påstås visa.

Fortsätt läsa Media och psykosen

RNS och psykosen

23”En av tio cannabisrökare drabbas av PSYKOS” skriker RNS kampanj inom ramen för ”En narkotikafri skola” ut. Och ordet psykos är med versaler och i fetstil, det är precis som om man vill skrämmas med löpsedeln som skolor uppmanas skriva ut på färgglatt papper.

Och visst låter det otäckt, ”psykos”, men för den som är kunnig inom området skrämmer inte ordet på samma sätt som RNS önskar att våra skolungdomar ska skrämmas. En s k ”psykos” kan vara en hel del olika saker, från milda sinnesförändringar (som dessutom kan vara en positiv upplevelse, det skulle t ex jag kunna berätta om utifrån egen upplevelse) av t ex synintryck till ”schizofreniliknande-varianten” som är mer allvarligt. Ibland sammanblandas panikångest-attacker (som kan bero på en rad olika saker) med psykoser. Och i det sammanhanget är det nog det allra värsta att mytbildningen och det bristande drogförebyggande samtalet (av slaget skräckpropaganda som RNS bedriver) om vad psykoser är kan försätta mindre erfarna narkotikaanvändare i panik och förmodligen förvärra situationen i onödan.

Fortsätt läsa RNS och psykosen