Etikettarkiv: nutt

Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

103
Exempel på svenska myndigheters skrämselpropaganda om cannabis (avsändare fd Folkhälsoinstitutet och ett antal kommuner)

Genom åren har jag kommit att skriva en hel del om hur vårt samhälle behandlar cannabis, i synnerhet om hur våra myndigheter hanterar ”fakta om cannabis” och relativt ofta om hur media gör det. Jag har inte kritiserat media i tillräcklig utsträckning (tid och bloggens begränsningar har gjort att jag prioriterat de andra aspekterna på frågeställningen).

Jag har försökt avslöja svenska myndigheters  och svenska ”experters” bristande förmåga att rapportera trovärdigt och balanserat kring cannabis. Det har gett en del negativa konsekvenser för mig privat, men det kanske är som min arbetsförmedlare brukar säga – min blogg är ett exempel på ett sjävskadebeteende (likt dem som skär sig osv). Jag har visserligen själv sett det som ”om detta kan jag inte tiga”-fenomen samtidigt som min tolkning av forskningslitteraturen kring hur man förebygger att droger orsaker minst skada handlar som i allt kommunikationsarbete att arbeta trovärdigt.

Givet ovanstående är jag oerhört nöjd med att det i den gångna veckan kom ut ett gediget arbete från forskarna runt professor David Nutt. Det handlar om det vetenskapliga stödet för en del påståenden som cirkulerat kring cannabis, hur det egentligen ser ut med vetenskapen bakom de påståenden som sprids, samt en kommentar till varför det ser ut som det gör.

Fortsätt läsa Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis