Etikettarkiv: nederländerna

Ännu ett exempel på War on drugs misslyckande, från Holland

Nederländerna har under en lång rad år haft en relativt framgångsrik narkotikapolitik, med betydligt bättre skadestatistik än Sverige. Men under de senaste åren har landet varit utsatt för hårt tryck från olika håll att förändra sin relativt milda politik, och landet har som många förbudsivrare hyllat tagit steg mot en mer repressiv politik. Nu börjar konsekvenserna synas av det.

En central punkt i Nederländernas narkotikapolitik har varit att sälja cannabis via de s k coffeeshops. Det är ett sätt att hantera det faktum att människor sedan forntiden varit intresserade av att berusa sig, och samtidigt ta ett samhälleligt ansvar och försöka minska skadorna. Försäljningen har varit reglerad via dessa coffeeshops, bland annat har man strävat efter att minska brukarnas kontakt med andra droger, t ex heroin, kokain, amfetamin och liknande droger. Dessa privata coffeeshops med statlig reglering har blivit av med tillstånd etc om det förekommit brott mot regleringen och t ex handel med andra droger än cannabis i/i anslutning till coffeeshoperna.

Fortsätt läsa Ännu ett exempel på War on drugs misslyckande, från Holland

FN kritiserar svensk narkotikapolitik

Som framgår av IOGTs tidning Accent kritiserar FN Sverige för vår förda narkotikapolitik som bland annat bygger på en kriminalisering av individen som använder narkotika. Det är helt i sin ordning och borde uppmärksammas mer eftersom den svenska politiken snarare är kontraproduktiv än förebyggande, de fördelar som finns med kriminaliseringen kan man med liten ansträngning komma åt via annan lagstiftning. Men till det finns vare sig den politiska viljan eller kunskapen i olika sammanhang…

Sedan visar det sig att Maria Larsson, ansvarig minister med titeln ”Barn- och äldreminister”, försvarar Sveriges politik med: ”…Sverige med vår restriktiva politik ligger bra till när det gäller narkotikaanvändandet jämfört med andra länder. Sverige är ett föregångsland.”. Så hur är det nu med föregångslandet?

Fortsätt läsa FN kritiserar svensk narkotikapolitik

Vems misslyckande?

Det finns få saker som är så tröttsamt som att diskutera Nederländerna och deras narkotikapolitik, jämfört med vår. Oftast hamnar man enbart i olika statistiska siffror där olika sidor lätt kan hitta siffror som talar för den egna saken. Det mest tröttsamma är föreställningen att Nederländerna inte har narkotikaproblem, vilket de har. En utmanare till denna trötthet är Portugal.

Och det komiska i det hela är att jag delar en hel del av dessa båda länders inställning, t ex att inte kriminalisera individen och att satsa rejält på skademinskning/harm reduction. I det sammanhanget är det viktigt att skilja på legalisering av droger i sig och avkriminalisering av individen.

Fortsätt läsa Vems misslyckande?