Etikettarkiv: narkotikapolitik

Behovet av en saklig debatt inom narkotikaområdet

Jag har många gånger påtalat behovet av en saklig debatt, här och i flera av mina debattartiklar (som t ex denna). Det har gjort mig kontroversiell och till del ogillad inom såväl den förbudsrepressiva rörelsen som den förändringspositiva rörelsen, inte minst inom de dogmatiska delarna av båda sidorna.

I linje med ovanstående ingår min kritik mot slarvig redovisning av forskning, och det av båda sidorna. Detta grundat i min tro på att en förändring av politik och praktik inom narkotikaområdet enbart kommer att komma till stånd då såväl allmänhet som experter och viktiga opinionsbildare (inom minst inom vetenskapsområdet) har insett vikten av saklig och neutral kunskap, och vad det finns för implikationer på praktik och politik av bästa tillgängliga kunskap/vetenskap. Min slutsats är att redovisning av forskning inom området talar för förändring av svensk narkotikapolitik och -praktik.

Fortsätt läsa Behovet av en saklig debatt inom narkotikaområdet

Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Det händer onekligen en hel del på det narkotikapolitiska området just nu. Dels pågår en intensiv debatt om den svenska narkotikapolitiken (där jag får möjligheten genom mitt jobb på RFHL att bidra till debatten på olika sätt).

Det hörs hela tiden allt fler kritiska röster mot dagens politik vilket möts att små försök från etablissemanget att antingen försöka debattera emot eller låtsas som att allt är under ”klok hantering”. Gabriel Wikströms debattartikel i Aftonbladet där han på tre olika sätt försökte maskera att kejsaren är naken genom att formulera ordet utredning på tre sätt är ju ett bra exempel på det senare (här är ett bra svar på det) .

Fortsätt läsa Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Uppdrag granskning och missbruksvården

Kvällens Uppdrag granskning var smärtsamt att se. Det handlade om två unga killar vars liv avslutades väldigt tidigt och som lämnade sörjande anhöriga och vänner efter sig.

Men det handlade också om svensk missbruksvård sammanfattad.

Det handlade om politiker som inte riktigt bryr sig, och som år efter år sänkt budgeten för missbruksvård.

Det handlade om tjänstemän i den myndighetsutövande delen av socialtjänsten som hellre valde boende för 800 kr/natt före dyrare behandlande vårdinstanser eller dyrare motiverande (i teorin) tvångsvård/LVM-vård.

Fortsätt läsa Uppdrag granskning och missbruksvården

Om #drogkampen i Sundsvalls Tidning

I mitten av maj startades artikelserien #drogkampen i Sundsvalls Tidning (ST), vilket jag skrev om här. I helgen avslutades artikelserien med denna artikel, och idag hade en av journalisterna en krönika i tidningen om en promenad på kyrkogården med förhoppningar att de lekande barnen i närheten skulle avstå drogerna som kunde leda dit.

Journalisten avsåg så klart narkotika med ordet drogerna, trots att alkoholen har orsakat fler för tidiga invånare på kyrkogården, men det är klart, alkoholen dödar inte lika ofta så tidigt som narkotika kan göra. Och även om betydligt fler ungdomar i Sundsvall kommer att få sina liv förstörda och förminskade av alkoholen än narkotikan, så kanske alkohol är ett för känsligt ämne för de prenumererande sundsvallsborna att ta upp (och kanske även för journalisterna som säkerligen tar vägen förbi Systembolaget på fredagarna). Precis som det varit allt för känsligt att ta upp att enbart ett fåtal av de som använder narkotika som berusningsmedel i Sundsvall hamnar i destruktiv problematisk användning, och att det kanske skulle kunna vara en mer framgångsrik väg att hantera narkotikaproblematiken att fokusera mer på skadelindring än avståendets nolltolerans.

Fortsätt läsa Om #drogkampen i Sundsvalls Tidning

Prevention & förebyggande arbete

Min trötthet ang vad det gäller den svenska narkotikapolitiken fortsätter. Idag skriver SvD (och DN) om den misslyckade preventionen i den svenska narkotikapolitiken. Den fungerar inte. Nähä. Så oväntat. Eller inte. Så länge svensk narkotikapolitik och särskilt det s k preventionsarbetet styrs och utförs av olika lallare kommer det se ut som det gjort, hundratals döda och tusentals liv till ”spillo” varje år.

Fortsätt läsa Prevention & förebyggande arbete