Etikettarkiv: missbruksvård

Om dubbeldiagnoser och värdighet

Jag ramlade över en forskningsartikel som var intressant. Det är en norsk doktorsavhandling inom området ”dubbeldiagnoser” (psykiatrisk problematik  och problematisk droganvändning) där individerna djupintervjuats.

Det fanns några intressanta slutsatser. En var att de psykiatriska problemen uppstod först och drogerna kom in för att dämpa problemen eller biverkningarna av mediciner. Motivationen till att trots den upplevda hjälpen sluta med droger handlade primärt om att bryta social isolering. Andra motiv var rädsla för beroende och psykotiska episoder. För att sluta med drogerna hade deltagarna dels brutit med individer/miljöer kopplat till drogerna, arbetat med positivt tänkande och lärt sig att hantera svåra tankar utan att ta till droger.

Fortsätt läsa Om dubbeldiagnoser och värdighet

Den tröttsamma döden dit ”godheten” inte når

För tre veckor sedan skrev jag om Anton, en tonåring i Uppsala som dog en missbruksrelaterad död alldeles för tidigt för att samhällets vård inom området inte fungerar och för att samhällets attityder underblåser ett utanförskap. En månad för det skrev jag om min vän J vars förtidiga död jag fått besked om kvällen före. För drygt en vecka sedan var det ännu en vän som gick samma öde till mötes. Jag har skrivit om liknande händelser tidigare, t ex i slutet av 2011 om min vän Anders eller t ex i början av 2009 om Robin som jag inte kände men vars omständigheter runt dödsfallet är allt för bekant.

Det finns tyvärr fler inlägg i bloggen som liknar dessa, och tyvärr skulle jag kunna ha skrivit om många fler som är relaterade till beroende. Jag kan skriva om Martin, vars dödsfall NT skrev om i veckan. Det är en historia om hur missbruksvård och psykiatri upprepade gånger misslyckas med att hjälpa Martin, som till slut, 22 år gammal, tar sitt eget liv i en cell på Skänninge-anstalten.

Fortsätt läsa Den tröttsamma döden dit ”godheten” inte når

Uppdrag granskning och missbruksvården

Kvällens Uppdrag granskning var smärtsamt att se. Det handlade om två unga killar vars liv avslutades väldigt tidigt och som lämnade sörjande anhöriga och vänner efter sig.

Men det handlade också om svensk missbruksvård sammanfattad.

Det handlade om politiker som inte riktigt bryr sig, och som år efter år sänkt budgeten för missbruksvård.

Det handlade om tjänstemän i den myndighetsutövande delen av socialtjänsten som hellre valde boende för 800 kr/natt före dyrare behandlande vårdinstanser eller dyrare motiverande (i teorin) tvångsvård/LVM-vård.

Fortsätt läsa Uppdrag granskning och missbruksvården

Anhöriga mot droger borde byta namn

Det finns många organisationer som verkar inom missbruksområdet. Själv är jag som bekant aktiv inom Beroendeombudet, och en av ”inspirationskällorna” till mitt arbete där var ett möte på ett tåg med Lena Larsson som nu är ordförande i annan förening inom området, Anhöriga mot droger, AMD. Vi gick inte in på några sakfrågor då, utan enades bara om, eftersom hon var på väg för att medverka vid en stor narkotikakonferens (Drogfokus) där ”brukarperspektivet” aldrig varit aktivt representerat, att det var konstigt att man kunde ha en stor konferens om med inte tillsammans med de direkt berörda.

I natt kom jag att läsa Anhöriga mot drogers remissvar till den så kallade Missbruksutredningen, det fanns i RNS tidskrift Narkotikafrågan (om vilken man kan säga mycket men men…). Efter att ha läst remissvaret föreslår jag att AMD ska byta namn till Anhöriga mot missbrukare, det känns mer passande.

Läs hela inlägget>>

Menar Professor Fridell att knarkare är korkade?

Det är rätt intressant att läsa forskning om missbruk och beroende. Mitt uppsatsprojekt kommer delvis handla om det. I dagens SvD presenteras en forskningsstudie från Statens Institutionsstyrelse (SiS) som bla Professor Mats Fridell vid Lunds Universitet gjort. Den innehåller mycket intressant, och en del upprörande. Jag har för avsikt att skriva en del om detta under en tid framöver.

Ovanstående forskningsrapport handlar om hur det gått 5 år efter 230/132/109 (de olika urvalen) kvinnors placering vid ett av SiS behandlingshem (f ö dessa 5 år som SiS tjatar om och som hindrar mig att söka jobb vid SiS är rätt störande). I forskningsöversikten tar Fridell & Co upp en slutsats:

Fortsätt läsa Menar Professor Fridell att knarkare är korkade?