Etikettarkiv: miljöpartiet

Beror fulspel i narkotikadebatten på att förbudsförespråkare är trängda?

Det är inte direkt första gången som jag skriver ett inlägg om det dåliga och begränsade samtals-/debattklimatet beträffande narkotika och narkotikaproblematik. Det märks i allt från Facebook-grupper till debattartiklar och däremellan allt övrigt samtal om området.

Särskilt bekymmersamt tycker jag att två fenomen är. Det första handlar om användningen av stigmatiserande uttryck och benämningar på allt från problematik till individer, inte minst de negativt värdeladdade orden ”missbruk” och ”missbrukare” används allt för flitigt när det finns sätt att undvika dessa ord även om det ibland krävs ett eller två extra ord. Det andra handlar om benägenheten att tilldela negativt laddade benämningar på de av oss som skiljer på bruk och bruk som orsakar problem samt har uppfattningen att dagens politik och praktik (vård mm) har brister och lämnar en hel del i övrigt att önska.

Fortsätt läsa Beror fulspel i narkotikadebatten på att förbudsförespråkare är trängda?

Troende ledare i Småland

Det är få områden som i så hög grad är utsatt för trosföreställningar som missbruksområdet. Många tror att det är si eller så eller kommer bli si eller så, eller att det och det gör att det blir si eller så. Vetande och faktisk kunskap står inte särskilt högt i kurs inom missbruksområdet, vare sig i politiken eller praktiken. Tyvärr. Ett exempel på tro och tyckande kommer idag från ledarredaktionen på Barometern (M), en ledare som har rubriken ”Försvara nolltoleransen mot narkotika”.

Det märks redan i första meningen att ledarskribenten inte är särskilt insatt i frågorna, denne skriver ”Svensk narkotika­politik är långtifrån perfekt, men framstår i vart fall inte i ett internationellt sammanhang som misslyckad.”. Detta påstående är lite märkligt då Sverige då och då förekommer som ett exempel på misslyckad politik i internationella sammanhang, men som bevis för sitt påstående för ledaren fram att ”Europeiska jämförelser (Espad) visar att en lägre andel svenska ungdomar provar droger än i genomsnittet.”.

Fortsätt läsa Troende ledare i Småland

Narkotikadebatt i SvT

Gårdagens utspel från Jakop Dalunde ledde till att det blev en debatt i SVTs Godmorgonsoffa. Jakop Dalunde (MP) mötte där Roland Utbult (KD). Det som kom att diskuteras var det som jag enbart kommenterade med ”gott så” igår, dvs att Dalunde sällar sig till de av oss som anser att narkomanerna måste avkriminaliseras.

Fortsätt läsa Narkotikadebatt i SvT

Dalunde går vilse i narkotikapolitiken

Det finns mycket att säga om den narkotikapolitiska debatten. Miljöpartiets Jakop Dalunde säger en del i Expressen idag. Han drar slutsatsen att Sverige behöver avkriminalisera missbruk, gott så. Men vägen dit är som så ofta kantad av okunniga slutsatser och felaktiga källor. Dalunde är inte enbart emot kriminalisering av det egna bruket, han är emot drogprevention och hävdar att det inte har någon effekt. Hur han kommit till den slutsatsen förvånar en del.

Dalunde påstår att FHI hävdar att ”undervisning för unga ”inte har någon styrkt förebyggande effekt” när det gäller riskbeteenden som cannabisrökning.”.

Fortsätt läsa Dalunde går vilse i narkotikapolitiken

Substitution och politik

DN och SvD skriver idag om forskningen vid Malmö Högskola som bl a Björn Johnson bedrivit. Den handlar om heroinister och substitutionsbehandlingen. Resultatet av forskningen är att de flesta landstingen lyckas att erbjuda vården inom vårdgarantins tid på sex månader, dock framgår det inte i DN och SvD vilken kvalité  det är på vården, om det enbart är medikaliserad vård eller om vården innebär en bredare människosyn än så.

En slutsats forskaren Johnson drar är att väntetiderna är oacceptabla och han menar att två veckor är maximal väntetid i detta fall, vilket är en syn som jag helt delar.

Fortsätt läsa Substitution och politik