Etikettarkiv: maria larsson

Om minister Maria Larsson och trovärdigheten

Minister Maria Larsson (KD) som ansvarar bl a för drogpolitiken i Sverige skriver idag en debattartikel i Göteborgs Posten. Vi har dock läst den förut, den inleds dels med att vi har en ökande användning och dels med att det dock i Sverige ser väldigt bra ut även om det ökar.

Maria Larsson bygger alltid sina uttalanden om att det står bra till i Sverige på ett par skolundersökningar om hur många skolelever i högstadiet eller gymnasiet som testar narkotika. Ingenting sägs om dessa undersökningars metodproblem med 20 %-igt bortfall trots att undersökningarna genomförs i klassrum, vilket för övrigt i sig är ett metodproblem då det finns skäl att anta att inte alla känner sig bekväma med att besvara dylika enkäter under de omständigheterna.

Ingenting sägs om det egentliga problemet, hur många som har ett problematiskt förhållande till rusobjekt (som droger eller alkohol), hur många som är i behov av vård eller ens hur många som bli föremål för vård som verkligen får en vård som fungerar på sikt. Och inte heller talar den ansvariga ministern om hur många som hamnat utanför till följd av drogproblematik som verkligen lyckas ta sig tillbaka till ett fungerande självständigt liv. Om alla de väsentliga aspekterna är den ansvariga ministern tyst, och dessvärre även den opposition som ev finns i svensk socialpolitik.

Fortsätt läsa Om minister Maria Larsson och trovärdigheten

Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Så är det dags igen. Maria Larsson skriver ännu en debattartikel inom narkotikaområdet. Budskapen är desamma som tidigare; narkotikaanvändningen, och i synnerhet cannabis, ökar bland unga, vi gör en hel del åtgärder och vi har experter som hjälper oss. Sammanfattat i en mening säger Maria Larsson, ”allt är egentligen bra och med våra insatser kommer det snart bli mycket bättre”. Tyvärr är det inte sant, och givet vad som görs är det mycket tveksamt vilken kompetens de s k experterna egentligen sitter inne med.

Ta bara den professor som Maria Larsson lyfter fram i debattartikeln, Fred Nyberg. Nyberg är professor i Biologisk beroendeforskning, och även om detta medikaliserade perspektiv har sin plats i samtalet om droger så är det långt ifrån ett gyllene perspektiv för att förstå och eventuellt komma tillrätta med ett narkotikaproblem. Ett biologiskt perspektiv tenderar att förenkla missbruksproblemet och fokusera på substansen i sig, och då är det nästan givet att man hamnar fel när man pratar om problemet och ev åtgärder.

Fortsätt läsa Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Lokalnyheterna, missbruksmanifestationen & Maria Larsson

Det senaste året har jag då och då här, på twitter och på min Facebook-sida lagt ut små nyheter om hur missbruket ökar, det handlar om hur kommuners budgetar spräcks p g a att missbruket är större än vad kommuners tjänstemän och politiker förväntat sig, eller hur allt fler beslag görs av antingen tullen eller polisen, eller hur cannabisanvändningen ökar, eller hur nätdrogsanvändningen ökar osv osv. Jag skulle kunna räkna upp fler exempel.

Jag hämtar notiserna bland de ”nyhetsmail” jag får genom Google News, som idag t ex då Sveriges Radios P4 i Värmland rapporterar att budgeten redan nu spräcks kraftigt i Karlstad. Och trots att jag regelbundet lagt ut dessa spritt över de kanaler jag verkar inom, är det enbart ett fåtal av alla nyheter jag noterar som jag lägger ut. Men en nyhetsartikel då och då är inte så intressant, det som är mer intressant är bilden av en trend alt tendens. De som följer mig på en eller flera av ovanstående kanaler kan nog se samma trend som jag, att missbruket ökar.

Fortsätt läsa Lokalnyheterna, missbruksmanifestationen & Maria Larsson

Om regeringens proposition om missbrukarvården

Om en månad är det fem (5) år sedan minister Maria Larsson initierade det som kom att kallas Missbruksutredningen. Hon gjorde det i DN med orden, först problemformulering; ”den enskilde missbrukaren får idag kämpa för att få det stöd och den rehabilitering som behövs. Och när missbruksvård väl ges är den inte sällan fragmentarisk och utan fungerande vårdkedjor. Ibland avgör bostadsorten möjligheterna att få den hjälp som behövs. Så kan det inte få fortsätta. (…) Kvalitén på vården är av allt att döma mycket varierande.” och sedan lösning; ”En ny utredning tillsätts som ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren bör även överväga eventuella behov av förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver.

I debattartikeln nämns fyra andra punkter, utöver utredningen. De var:

1. Ny strategi, med målen; Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda.

2. Överenskommelse, mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om gemensamma insatser.

3. Förstärkt och samordnad tillsyn. Socialstyrelsen och länsstyrelserna fick i uppdrag att gemensamt genomföra en fördjupad tillsyn av missbruks- och beroendevården i hela landet.

4. Ökad valfrihet även inom missbruks- och beroendevården. Regeringen ville öka individens möjligheter att själv kunna välja utförare av tjänster utifrån vad som är bäst för just honom eller henne.

Fortsätt läsa Om regeringens proposition om missbrukarvården

Veckans droger

Veckan som gått har innehållit en hel del nyheter och artiklar om drogområdet, och då särskilt narkotika. Av ett par skäl har jag inte hunnit kommentera så mycket som jag velat, så det får bli ett uppsamlingsinlägg nu. Det är fyra ämnen som dominerar. Veckan inleddes med det första, som jag också kommenterade, osaklig rapportering i Sveriges Radio P1 om att vissa patienter säljer sin medicin vilket fick spinoff i en del oseriösa kanaler, t ex Drugnews.

I skottgluggen stod som allt för ofta den s k läkemedelsassisterade behandlingen av opiatberoende (dessa reportage handlar aldrig om hur fentanyl-plåster kommer ut från cancervården, eller hur medelsvensson säljer sina lugnande, det är så mycket enklare för journalister att ge sig på den svagare gruppen med ett narkotikaberoende bakom sig), och i olika debattforum går debattens vågor höga (ju lägre kunskapsnivån är, desto högre går debattonen). Och sällan diskuteras problemet med hur läkare skriver ut mediciner (NA) som t ex i USA ligger högt upp i dödsfallsstatistiken, ett problem vi kommer läsa allt mer om i Sverige framöver också.

Fortsätt läsa Veckans droger

Minister Maria Larsson och ointresset

Minister Maria Larsson skriver idag på SvD Brännpunkt ett svar på den kritik som hon fick häromdagen från beroendeläkare/psykologer beträffande att det inte blev så mycket av den stora missbruksutredningen. Rubriken är lite komiskt ”Därför förändrar vi inte missbruksvården” eftersom Maria Larsson i texten hävdar att regeringen gör och gjort så mycket förändringar/förbättringar. Det skulle kunna ses som en del av det som jag brukar anklaga Maria Larsson för, att påstå att ”Allt är bra”, men så är inte direkt fallet denna gång för redan i första meningen konstaterar Maria Larsson att det finns brister.

Kanske är det så att Maria Larsson testar en annan strategi nu, för att förekomma oss kritiker, men det hjälper inte mycket för i texten finns det ändå en anda av att ovanstående till trots så fungerar det rätt så bra inom missbruksområdet. Det som dock är allra mest intressant med denna debattartikel är vad Maria Larsson säger indirekt.

Fortsätt läsa Minister Maria Larsson och ointresset

Näktergalen sjunger falskt

granskningMed Expressen (Kvp m fl) tidningar har i veckan en bilaga om ”Beroende och Missbruk” distribuerats. Det är en tidning som är producerad av företaget Mediaplanet, tyvärr ett av alla oseriösa företag inom annonsförsäljningsbranschen eftersom affärsidén med ovan nämnda publikation verkar vara att profitera på området genom att sälja annonser och därtill sprida osaklig information inom missbruksområdet. Det är olyckligt, och det drabbar alla individer som har ett bruk, missbruk eller beroende.

Jag ska skriva om denna bilaga i några inlägg, först ut är ett inlägg om en minister.

Läs vidare

Nej, Maria Larsson förstår verkligen inte missbruk

Gång på gång visar Maria Larsson att hon förstår inte, och hon kan inte, missbruksområdet och den problematik som både är missbruk/beroende och som omger missbruk/beroende. Idag har hon skrivit ett debattinlägg på Aftonbladet debatt där hon åter igen visar detta. Det går åt skogen redan i första meningen:

”Det ska inte behöva finnas en motsättning mellan en restriktiv politik och omsorg om de tyngsta missbrukarna.”

Maria Larsson menar väl, hon är en trevlig människa och hon vill med all säkerhet göra gott, men hon förstår inte vad ”restriktiv politik” innebär och vilka effekter det får för oss med en beroendeproblematik. Hon och hennes medarbetare har inte kompetensen inom socialpsykologin för att förstå hur människor drabbas av den restriktiva politiken.

Fortsätt läsa Nej, Maria Larsson förstår verkligen inte missbruk

Narkotikadebatt i riksdagen

I torsdags såg jag en debatt i Sveriges riksdag kring narkotikapolitiken. Det var Socialdemokraternas Hillevi Larsson som hade ställt tre frågor till ansvariga ministern Maria Larsson (KD).

Frågorna var:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska den narkotikarelaterade dödligheten?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka narkotikamissbrukares tillgång till vård och behandling, oavsett var de bor i landet?

3. Kan statsrådet tänka sig att förstatliga finansieringen av missbrukarvården för att jämna ut de regionala skillnaderna i tillgång till vård och behandling?

Fortsätt läsa Narkotikadebatt i riksdagen

Är Maria Larssons narkotikapolitik god eller ond?

Maria Larsson konstaterar i Expressen att rörelsen som vill legalisera narkotika vinner mark. Det är inte så konstigt. Jag kan utgå från mig själv. Från början brydde jag mig inte, som så många andra. Det var inte en aktuell eller angelägen fråga för mig, som för så många andra, på sin höjd tyckte jag ”jävla narkomaner” om de som använde narkotika, det ingår ju i samhällsbilden man får serverad av skola och media osv. Sedan gled jag själv in i ett narkotikaberoende, då hade jag fullt upp med att hantera tillvaron.

När jag sedan insåg behovet av att bryta beroendet gjorde jag det bland annat tolvstegsrörelsen som dominerar/dominerat agendan inom missbruks-/vårdområdet, då började jag bli intresserad av de politiska aspekterna. Och jag hade ett stort behov av att hitta en ny plattform, smälta in och bli en del av samhället och resocialisera mig. Det i kombination med en önskan om självförsörjning och ett behov av meningsfull tillvaro gjorde att jag började studera vid ”Missbrukarvårdsprogrammet” som hade dels ett samhälleligt angreppssätt (sociologi) och ett vårdperspektiv (socialt arbete). Då började jag förstå ännu mer av såväl fenomenet beroende som den politiska sidan, men och det finns ett stort men.

Fortsätt läsa Är Maria Larssons narkotikapolitik god eller ond?

Varför granskas inte minister Maria Larsson hårdare?

Debatten är rätt intensiv om narkotikapolitiken nu, och regeringen och i synnerhet deras ansvariga statsråd Maria Larsson ansätts hårt. Maria Larsson har reagerat väldigt kraftigt på en krönika som Johan Norberg skrev i Metro. Maria Larsson skriver att Johan Norberg är okunnig och oförskämd när han i krönikan kritiserar henne och vår narkotikapolitik som han menar inte är så effektiv som Maria Larsson numera ständigt vill lyfta fram.

Men Maria Larsson har inte alltid låtit som hon låter numera (”allt är bra med svensk missbrukspolitik”). Maria Larsson har själv varit väldigt kritisk. Under resans gång, kanske efter påtryckningar från lobbygrupper som IOGT-NTO och RNS, har hennes budskap förändrats.

Läs hela inlägget>>

Snälla Maria Larsson, sluta med dimridåerna!

Jag skulle först inte kommentera minister Maria Larssons debattinlägg i Expressen idag, mest pga att jag är tveksam till om bloggen verkligen fyller någon funktion, men men… det är svårt att vara tyst.

Maria Larsson svarar på bland annat Johannes Forssbergs ledare från i tisdags (en del sidor lästa från Expressen här i måndags, hade uppskattat ett ”hej” här eller på twitter men men…) och ett flertal andra debattartiklar som figurerat i olika sammanhang den senaste tiden.

Fortsätt läsa Snälla Maria Larsson, sluta med dimridåerna!

Kommentarer till drogdebatt i AB

Trevligt nog finns det lite socialpolitik i valrörelsen, t o m narkotikapolitik. Lite undanskymt debatterar justitieminister Ask tillsammans med folkhälsominister Larsson med riksdagskandidaten Fries och forskaren Johnson.

Kärnfrågan i den debatten är lagen om förbud mot att vara påverkad av narkotika, den s k kriminaliseringen av eget bruk. Fries och Johnson menade i en första debattartikel (som var svar på Asks försök att debattera mot V i frågan om vad hon kallade legaliseringspolitik, V svarade till slut på Asks artikel nu i veckan) att lagen inte var utvärderad och att den inte användes för sitt syfte, att minska narkotikaproblemet.

Fortsätt läsa Kommentarer till drogdebatt i AB