• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv människosyn

Hanne Kjöller och hjärtinfarkten

Kanske är det inte Wolodarski utan Hanne Kjöller som står bakom DNs människosyn att inte alla människor har lika värde. I en komplettering till deras märkliga ledare från igår intervjuar DN Hanne Kjöller och i inslaget säger hon som argument emot en vårdgaranti:

Att en vårdgaranti riskerar att urholka det självbestämmande som det är viktigt att socialtjänsten ska ha

Det hon menar är alltså att det är viktigt att socialsekreterare får makten att bestämma vilka som ska ha rätt till livräddande åtgärder. Att allas liv är inte värda att rädda har jag förstått är DNs (liberala) politik. Men att hon lägger över det beslutet på socialsekreterare ställer frågan, vilken komptens har socialsekreterarna att besluta om vem livs som går att rädda och vems liv som är meningslöst att försöka rädda. Frågan till DNs Hanne Kjöller blir alltså, anser du att socialsekreterare har den kompetensen och om inte, vad ska göras åt det.

DNs människovärde

DN skriver idag på deras huvudledare och riktar kritik mot en ev vårdgaranti för missbrukare. DNs människosyn bygger på att ett lidande och en humanitär misär inte ska förhindras och botas så långt det bara går. För, för DN är inte alla människor människor, alla har inte samma rättigheter som andra.

Missbruk är ofta en psykosocial problematik, men när den yttrar sig på annat sätt antar jag att DN anser att man ska få vård. Jag har inte sett att DN agerat emot t ex de som lider av depression och deras rätt till vård. Detta säger allt om DNs människosyn. En missbrukare är inte särskilt mycket värd för DN.