• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv livsfilosofi

Behandlingshemmet Ljungbacken

Att vara placerad på behandlingshem under tvång är självfallet något speciellt. Till att börja med är det en inskränkning i integriteten som vi som samhälle anser vara befogat utifrån de risker den enskilde utsätter sig för. Det ställer också stora krav på behandlingshemmet.

Den statliga myndighet som hanterar dessa placeringar utifrån främst (men inte bara) missbruk är Statens institutionsstyrelse (SiS) med ett stort antal hem i Sverige. Ett av dessa är Ljungbacken utanför Uddevalla. På hemsidan skriver de om sin verksamhet så här:

Kjöller – hellre dum än fet?

En bok som betytt rätt mycket i utvecklandet av min syn på den professionella yrkesrollen inom missbrukarvården, dvs före jag insåg att diskursen är att man som f.d. missbrukare inte ska arbeta inom missbrukarvården, är ”Människan är en berättelse”. Jag skulle vilja omformulera det till att människan är sin berättelse. Med det menar jag att vi är och blir de erfarenheter vi har, de val vi gör och de händelser vi råkar ut för. Genom att lyssna till denna berättelse går det att förstå en hel del.

Hanne Kjöller och hjärtinfarkten

Kanske är det inte Wolodarski utan Hanne Kjöller som står bakom DNs människosyn att inte alla människor har lika värde. I en komplettering till deras märkliga ledare från igår intervjuar DN Hanne Kjöller och i inslaget säger hon som argument emot en vårdgaranti:

Att en vårdgaranti riskerar att urholka det självbestämmande som det är viktigt att socialtjänsten ska ha

Det hon menar är alltså att det är viktigt att socialsekreterare får makten att bestämma vilka som ska ha rätt till livräddande åtgärder. Att allas liv är inte värda att rädda har jag förstått är DNs (liberala) politik. Men att hon lägger över det beslutet på socialsekreterare ställer frågan, vilken komptens har socialsekreterarna att besluta om vem livs som går att rädda och vems liv som är meningslöst att försöka rädda. Frågan till DNs Hanne Kjöller blir alltså, anser du att socialsekreterare har den kompetensen och om inte, vad ska göras åt det.