Etikettarkiv: legalisering

Legalisera cannabis för att motverka spice?

I kväll handlar SvT Debatt om spiceproblematiken. Jag fick en fråga igår kväll om jag ville vara med, men jag tackade nej av främst två skäl. Dels är det för sent för mig att få en fråga kvällen före, dels har jag svårt för att komplicerade ämnen avhandlas i det format som Debatt brukar ha (korta oneliners, personer som gapar och avbryter etc). Jag vill ha en mer seriös debatt än så.

Under dagen har jag sett att experten Kai Knudsen kommer deltaga, och förhoppningsvis har han slutat att tro (som han skrivit på Internetmedicin.se) att spice handlar om örter som ger en del av effekten samt att Australien har lyckats få bort spice genom familjeklassning (för den som undrar om det verkligen stämmer finns svaret i en bild en bit ner i inlägget). Jag har också sett att Piratpartiets Christian Engström kommer att delta, han debatterade bl a på Dagens Samhälle (samt en annan nyhetssida som jag inte läser) och förespråkade legalisering av cannabis som en lösning. Det kommer säkerligen bli rätt livat om SvT har satsat på det igen, t ex genom att plocka in några starka motståndare till legalisering, dvs just ett sånt klimat jag inte vill hamna i då jag försöker resonera sakligt om drogområdet.

Läs mer

Legalisering av droger

Det finns en internationell och svensk debatt om legalisering av droger. Att vilja legalisera droger kan man vilja utifrån ett antal olika aspekter, t ex utifrån ideologi eller en uppfattning om att det är det mest skademinskande osv. Jag själv menar att vare sig ideologi eller ”uppfattning” duger då vårt internationella och svenska samhälle har ett allvarligt drogproblem med stora skadeverkningar och då bör vi ”skynda långsamt och täppa till så mycket springor som möjligt”, dvs vi bör utgå från så mycket vetande som möjligt.

Området har blivit lidande av allt tyckande och gissande eller ogrundade uppfattningar om hur saker och ting bör vara, därför måste vi allt mer basera våra åtgärder på fakta som genereras med vetenskaplig metodik. Det är utgångspunkten för mitt svar till Liberala Partiets debattartikel på SvT Opinion, en debattartikel som blandar och ger av avkriminalisering och legalisering men som förefaller grundad i libertariansk ideologi och en ekonomisk styrmodell. Läs gärna mitt svar här!

Om Sveriges Radio P4 Örebros saklighet

Jag skriver på ett längre blogginlägg om debatten utifrån dels situationen att cannabisanvändningen ökar kraftigt över landet, dels hur samhället bemöter detta och dels reaktionerna efter CUF:s beslut om legaliseringsförslaget. Under tiden måste jag kommentera ett inslag i lokalradion här i Örebro.

På Sveriges Radios hemsida kan man läsa att i uppdraget ingår att:

”Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion.”

Sammanfattningsvis kan man konstatera att P4 Örebro misslyckades med det igår. Det aktuella programmet handlade även det om cannabis, ett område som är mer komplext än många tror och där vi länge matats med föreställningar som kan liknas vid skräckpropaganda vilket även gör området till mer känsligt än vad många tror.

Läs mer

War on drugs eller legalisera?

Igår såg jag The House I live in, en prisbelönt amerikansk dokumentär om kriget mot narkotikan, The war on drugs (amerikanska presidenter har tävlat med svenska riksdagsledamöter/svenska lobbyister att ha ledartröjan, en ledartröja vi förlorat då allt fler nu använder Sverige som exempel på misslyckande). Ett smakprov på filmen:

Läs mer

Rausing: Legalisera narkotika

I onsdags skrev svägerskan till Eva Rausing som avled i missbruket förra året en debattartikel i tidningen The Guardian. I den berättar hon dels lite kort om broderns missbrukskarriär och en del om hur rättssystemet fungerar, men framför allt är det ett politiskt inlägg om att vår nuvarande narkotikapolitik inte fungerar, alltså ännu en av alla berörda som vänder sig mot Warondrugs vilket självfallet gör det till ett starkt inlägg i debatten.

Läs mer

Är legalisering lösningen på nätdrogerna?

Idag skriver Sveriges radio dels om att nätdroger enligt polisen seglat upp bredvid cannabis som betydande instegsport/möjlig instegsport till ”tyngre droger” och dels att Tullen för 2012 noterat nya rekord för beslag i postförsändelser (upp från 3000 år 2011 till 4200 år 2012 enbart på Arlanda), merparten av dessa nätdroger.

Nu är visserligen påståendet om cannabis som gatewaydrog omtvistat vetenskapligt, men många betraktar ändå cannabis på det sättet. Uppenbarligen tillhör Rikspolisens ”narkotikaexpert” Stewe Alm (vars kunskaper även förvånar mig t ex här) de som betraktar cannabis som ”gateway” till tyngre droger som amfetamin och kokain. Han ser även som framkommer i länken ovan ”nätdrogerna” som denna inkörsport, men det framkommer inte varför vissa nätdroger skulle vara lättare än amfetamin, det finns ju t o m skäl att anta att det kan vara så att en nätdrog gör mer skada än amfetamin. Jag förstår inte riktigt polisens ”experts” resonemang, men jag håller helt med Alm om att ”kunskapen inte är tillräcklig” bland våra poliser. Stewe Alms kunskapsnivå förvånade mig redan för drygt ett år sedan då han hävdade att den s k ”förstörandelagen” täppt till möjligheterna att sälja nätdroger till ungdomar, men det är bra att Alm nu insett att så inte var fallet (men tänk vad mycket tid polisen tjänat om de i stället lyssnat på mig, eller läst min bok när den kom ut, för snart 2 år sedan, men men…).

Läs mer

New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

Det rör på sig i kriget mot narkotikan, allt fler inser att den hårda och repressiva politiken mot särskilt cannabis är en felaktig väg att gå. New Yorks guvernör Andrew Cuomo har lagt fram ett förslag som skulle mildra de hårda amerikanska straffen vid innehav för eget bruk.

Läs mer

Är Maria Larssons narkotikapolitik god eller ond?

Maria Larsson konstaterar i Expressen att rörelsen som vill legalisera narkotika vinner mark. Det är inte så konstigt. Jag kan utgå från mig själv. Från början brydde jag mig inte, som så många andra. Det var inte en aktuell eller angelägen fråga för mig, som för så många andra, på sin höjd tyckte jag ”jävla narkomaner” om de som använde narkotika, det ingår ju i samhällsbilden man får serverad av skola och media osv. Sedan gled jag själv in i ett narkotikaberoende, då hade jag fullt upp med att hantera tillvaron.

När jag sedan insåg behovet av att bryta beroendet gjorde jag det bland annat tolvstegsrörelsen som dominerar/dominerat agendan inom missbruks-/vårdområdet, då började jag bli intresserad av de politiska aspekterna. Och jag hade ett stort behov av att hitta en ny plattform, smälta in och bli en del av samhället och resocialisera mig. Det i kombination med en önskan om självförsörjning och ett behov av meningsfull tillvaro gjorde att jag började studera vid ”Missbrukarvårdsprogrammet” som hade dels ett samhälleligt angreppssätt (sociologi) och ett vårdperspektiv (socialt arbete). Då började jag förstå ännu mer av såväl fenomenet beroende som den politiska sidan, men och det finns ett stort men.

Läs mer

Missbruk och komplexitet, dags att legalisera?

Missbruk och beroende, och då i synnerhet narkotikamissbruk, är ett svårt och komplext område. Det är svårt och komplext att förstå och sätta sig in i alla dess olika aspekter, det är en central slutsats jag dragit av min personliga resa. Det är också svårt på andra sätt, t ex kring vad som är de främsta angreppssätten. Allt för ofta gör många det allt för enkelt för sig, många kan leverera de enkla svaren eller åsikterna utan att ha gjort en större ansträngning att greppa denna komplexitet. Samtalet om området blir lidande av detta.

Min egen ”förståelseresa” började självfallet med min egen problematik, att förstå den och sätta in den i sitt sammanhang för att hantera den, och på köpet har jag gjort en del iakttagelser som förändrat mina åsikter. På sätt och vis börjar min resa under tidig uppväxt, jag är uppvuxen mitt i ett kraftigt medberoende till en alkoholist. En alkoholist som sedan dog av en blandning av alkohol och legalt förskrivna läkemedel vid 54 års ålder. Jag hade en väldigt känslomässig relation till det missbruket, och en ”moralistisk” uppfattning som bland annat uttrycktes i att jag såg missbruket som ett val, ett val som det bara var att ta sig i kragen för att rätta till. Den biten finns t ex väl dokumenterad i P1:s dokumentär om mig från 1990 som ligger som länk på höger sida.

Läs hela inlägget>>

En utvärdering av legalisering

Hur skulle det bli om all narkotika legaliserades? Eller hur skulle det bli om enbart viss narkotika legaliserades? Det är intressanta frågeställningar eftersom vi ständigt möts av exempel på all negativa konsekvenser av att narkotika är illegalt att använda, till skillnad från den mer skadliga drogen alkohol som är legal att använda men utsatt för vissa restriktioner av varierande grad i olika länder.

Det har varit väldigt tyst om det i media, men faktum är att svenska IOGT-rörelsens och svenska RNS-rörelsens organ WFAD är delaktig i att ha tagit fram en rapport om detta, en rapport kallad ”Drug Legalisation: An Evaluation of the Impacts on Global Society”. Det låter väl förtroendeingivande, de har gjort en utvärdering! När man utvärderar något brukar man peka på vad olika delar i det som ska utvärderas får för dokumenterad effekt, annars är det ju ingen säkerställd, evidensbaserad utvärdering. Utan källa för sina påståenden om vad något (som t ex legalisering) visat sig leda till blir det ju åsiktsproduktion, tyckande, i stället för utvärdering. Men IOGT/RNS/WFAD har gjort en utvärdering, den lanserades internationellt den 21 december 2011 (finns i PDF här), och aktuella som WFAD alltid är skrev de om det den 23 januari (!).

Läs hela inlägget>>

Kriminalisering och avkriminalisering

Jag har en förmåga att inte flyta med strömmen och inte inta en åsikt enbart för att det skulle vara lönande. Jag försöker i stället utgå från dels mina egna erfarenheter och dels det jag lyckas ta till mig/hitta av vetenskap (svåra balansgånger för båda aspekterna). Kombinationen av dessa två meningar inom missbruksområdet är inte helt enkel.

Ett tag har jag brottats med en frågeställning som är mer komplex än den kan verka, frågeställningen om kriminalisering av det egna bruket, vilket rör såväl svensk lag om att man inte får ha narkotiska substanser i kroppen  utan legitim läkarordination som innehav av liten mängd illegal narkotika för personligt bruk. Jag har pendlat mellan å ena sidan åsikten att det finns ett preventivt värde i lagstiftningen, likväl som det möjliggör så kallat ”tidigt ingripande” och å andra sidan åsikten att det är inhumant att straffa individer som har ett kemiskt och psykiskt beroende samt att lagföring kan få onödigt försvårande konsekvenser för individer med denna problematik att ”återinträda” i samhället/behålla samhällspositionen.

Läs hela inlägget>>

Legalisering eller avkriminalisering?

En sak som är såväl intressant som slående i den svenska socialpolitiska/kriminalpolitiska debatten, den om cannabis, den som ingen etablerad politiker vågar eller inser vikten av att delta i, är att många svänger sig med ordet legalisering när de i själva verket menar avkriminalisering.

En sådan individ är Viktor som DN intervjuar i torsdagens tidning. Viktor fick en psykos (vad är det för läkare som tutat i honom att han inte fick en psykos, någon som inte känner till de olika psykosvarianterna?) och är efter det förespråkare för legalisering eftersom han menar att då kan folk ”våga söka hjälp” och så lägger han i uppgivenhetens tecken och i avsaknad av reflektion kring i vilken utsträckning: ”Unga röker ju ändå”.

Läs hela inlägget>>

Narkotikapolitik i Almedalen

På twitter häromdagen twittrades det en hel del om ett teve-inslag från en ”seminarium” i Almedalen. Seminariet kallades det mest intressanta seminariet i Almedalen. Det var en organisation kallad Axess som ordnade det. Axess beskriver sig enligt följande ”Axess Magasin är en tidskrift inom området humaniora/ samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.”.

Läs mer

Alliansens alkoholpolitik?

Nyliberalen Mattias Svensson, redaktör för nyliberala Neo, och den moderate politikern Johnny Munkhammar går i en debattartikel i Aftonbladet ut och propagerar för att släppa alkoholen fri med argument som att regleringarna är löjliga. De påstår att trots den konsumtionsökning av alkohol som skett sedan EU-inträdet så har inte alkoholskadorna ökat som befarat. Som vanligt med nyliberaler är det ett påstående som stöd för argumenten som inte har med sanningen att göra.

Läs mer

Sprit, utbud, legalisering

SvD skriver idag om den trend som gått att följa i CAN:s årliga rapporter över missbrukssituationen i Sverige, den ökande alkoholkonsumtionen och kopplingen till EU-inträdet. Ett EU-inträde som lett till sjunkande priser på alkohol. Det är en forskningsrapport från SoRAD som ligger bakom och vars huvudpoäng är att bakom den konsumtionsökning av alkohol som vi sett de senaste åren ligger främst ekonomi med 85% förklaringsvärde och i andra hand den ökande tillgängligheten med nya öppettider etc (15%).

Läs mer