Etikettarkiv: kriminalitet

4. Lite om alla dessa skjutningar

Det har ju inte undgått någon att vi har ett problem med allt fler skjutningar. Just nu är Stockholm på tapeten med tre skjutningar och fyra döda de senaste dagarna. Även Malmö är hårt drabbat med flera skjutningar, och de senaste åren har det skett flera uppmärksammade skjutningar i Göteborg. Och det är nog inte helt osannolikt att ”oskyldiga” kan komma att hamna i vägen i det som händer.

Även om det kanske verkar så i media är det inte ett nytt fenomen i sig, jag tror att rätt många minns mc-krigen. Nyss i Aktuellt nämndes såväl dagens gängkrig som mc-krigen, och det lyftes fram att det finns en skillnad. MC-gängen är mer organiserade och dagens aktuella gäng är mer löst organiserade, vilket enligt polisen försvårar deras jobb. Så är det säkert.

Fortsätt läsa 4. Lite om alla dessa skjutningar

Allt är bra, eller bs. Sociala insatsgrupper i Örebro.

Att ”Allt är bra” inom det sociala området, att ”vi gör rätt….”, att allt har ”evidens”, och att det inte finns mycket till problem, är välkända mantran inom det sociala området, och då särskilt missbruksanknutna områden. Det är främst politiker som upprepar dessa mantran, och så olika tjänstemän beroende på vilken frågan är. Och ve den som vågar hävda annat (som undertecknad t ex).

I Örebro, likväl som i ett antal andra kommuner, pågår från mars 2011 till oktober 2012 ett projekt kallat ”Sociala insatsgrupper” (ska ge tankar åt stormtrupper förmodligen). Det är regeringen (Beatrice Ask och Maria Larsson) som gett Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta för att minska ungdomars kriminella livsstil, SKL beskriver projektet så här, och syftet presenteras som att man ska minska kriminaliteten genom att stärka det sociala nätverket. Projektet bygger alltså på någon tro att ökad samverkan mellan Socialtjänst och Polismyndighet skulle åstadkomma syftet och därmed leda till färre problem, vad man inte verkar ha insett är att formeln ”skit in = skit ut” gäller även här.

Fortsätt läsa Allt är bra, eller bs. Sociala insatsgrupper i Örebro.

Debatten om straffen är en jakt på falsk trygghet

Jag hamnade i en liten twitter-diskussion med TT:s politiska journalist Owe Nilsson som kallade Högsta domstolens senaste narkotikadomar för smygliberalism av svensk narkotikapolitik.

Som man måste förstå det var han kritisk mot att HD först ansett att de stimulerande drogerna MDPV, Amfetamin och Ecstasy ska betraktas likvärdiga ur skadesynpunkt (och inte som tidigare då hantering av MDPV samt Ecstasy gav väsentligt hårdare straff), och sedan nu häromdagen tagit hänsyn till omständigheter som vid en dom för Ecstasy mildrat straffet då de menade att det var skillnad på att enbart förvara drogen en (1) dag och att förvara en drog för att sälja den vidare.

Detta har kritiserats från förbudsivrare som Riksförbundet Narkotikafritt Sverige (och då särskilt deras framträdande poliser som ofta uttalar sig som poliser trots att den ene är ordförande för RNS och den andre styrelsesuppleant).

Fortsätt läsa Debatten om straffen är en jakt på falsk trygghet

Korttänkt SvD om gängkriminalitet

SvD lyckas i sin ledare idag presentera en rätt korttänkt och dålig analys över gängkriminaliteten och ungdomsbrottsligheten. Precis som samhället i stort. SvD hyllar gårdagens förslag om bättre samordning mellan myndigheterna Polisen, Skatteverket, Kriminalvården och Kronofogdemyndigheten. Fokus är att komma åt pengarna i den organiserade brottsligheten. Enligt samhället är det pengarna som drar, och det är det ju så klart, till viss del. Eller på ett sätt.

SvD hade kunnat göra en annan analys, man börjar och avslutar ledaren bra. Däremellan går tankarna för kort. Inledningen handlar om att för en del tonåringar präglas tiden av

Fortsätt läsa Korttänkt SvD om gängkriminalitet

Ungas brott och straff

Det verkar finnas en tendens i samhället att allt fler unga begår brott och att åldersgränsen för debuten smyger sig aningen lägre. Åtminstone är det vad Folkpartiet och dess rättspolitiska talesman Johan Pehrson påstår i en debattartikel i DN idag. Folkpartiets lösning på problematiken är att införa fler tvångsåtgärder som polis och socialtjänst kan ta till, i kombination med att skolorna ska få veta att en ungdom begår brott. Föräldrarna ska också göras ekonomiskt ansvariga för de brott som barnen begår. Till sist vill även Folkpartiet utöka insatserna från beroendevården.

Fortsätt läsa Ungas brott och straff

Polisen leder socialt arbete hos Alliansen

Jag har inte sett så mycket konkreta satsningar från Alliansen på den sociala sidan, idag går det att läsa på Brännpunkt i SvD att justitieminister Beatrice Ask vill ta tuffa tag mot den organiserade brottsligheten, dvs bl a den s k gängkriminaliteten.

Förslaget grundar sig helt och hållet i en repressiv anda, det är genom större insatser och utökade befogenheter som brottsligheten ska ned. Jag tror inte den modellen är särskilt effektiv, jag tror mer på att erbjuda möjligheter till ett annat liv. Och läser man justitieministerns förslag kan man tro att hon vikarierar lite som socialminister också. Å andra sidan har väl socialministern fullt upp med att reda ut bensinskatter och fastighetsskatter, det är lite rörigt på alliansens politiska karta.

Fortsätt läsa Polisen leder socialt arbete hos Alliansen