Etikettarkiv: kommun

Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

DN:s Stockholmsdel hade igår en intressant artikel med rubriken ”Färre missbrukare får hjälp av socialtjänsten”.  År 2002 fick 3766 individer med problematisk droganvändning ”hjälp” från socialtjänsten i Stockholms stad, år 2016 var siffran 1979. Det är en kraftig minskning, Frågan är vad det beror på.

Beror det på att vården från socialtjänstens sida varit så bra? Dels finns det ju (med största sannolikhet) ingen statistik på antalet individer som fått ett fungerande liv efter socialtjänstens insatser, och inte heller är det väl någon brukarorganisation som lyft fram vården i Stockholm som särskilt väl fungerande. IVO tyckte iaf inte det efter Uppdrag Gransknings program.

Beror det på att antalet problematiska brukare har minskat? Antingen genom den bra vård som ges eller genom någon samhällstrend. Knappast. Även om det inte finns någon bra undersökning för Stockholm (det finns det knappt ens för hela landet, men om vi enbart tar antalet problematiska narkotikaanvändare så skattades de år 2004 till 26 000 för hela landet. 2014 skattades de till 55 000. Så det är inte så troligt att det handlar om en minskning.

Fortsätt läsa Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

Nej, det var inte informationsmöten som minskade spice-efterfrågan

Igår såg jag en nyhet i mitt mailflöde som jag möjligtvis feltolkar, eller så gör jag inte det och då är det bara ytterligare ett exempel i raden på att våra tjänstemän inom drogområdet inte har den förståelse och kunskap som de borde ha.

Det var Nya Wermlands Tidningen som rapporterade från ett seminarium i Degerfors om narkotikaläget i Degerfors samt Karlskoga.

Fortsätt läsa Nej, det var inte informationsmöten som minskade spice-efterfrågan

Örebro kommun agerar ovetenskapligt

I dagens NA kan man läsa om att totalt 19 gymnasieelever stängdes av från sin utbildning under förra året. I 9 fall handlade det enbart om att eleverna konstaterats ha använt droger, säkerligen cannabis i flertalet fall.

Det är anmärkningsvärt att Örebro kommun anser att man ska inverka skadligt på dessa elevers framtidsmöjligheter enbart för att de har använt annat berusningsmedel än alkohol.

Fortsätt läsa Örebro kommun agerar ovetenskapligt

Socialdemokraternas solidaritet: ”Gå och fika på ett café”

Socialdemokratisk beroendevård?
Socialdemokratisk beroendevård?

Något café, en studiecirkel eller kanske bara träffas hos varandra”, eller kanske en praktikplats, är den ansvarige S-politikern Roger Källs (NT) idé om hur de drygt 30 personerna som slängs ut när den kommunala stödverksamheten Gränden stängs ned i Norrköping (jag skrev om det i förra veckan här i samband med ett inlägg om hur Norrköping illustrerar svensk beroendevård).

Uppenbarligen har Gränden fungerat bra för de 30 personer som i nuläget vistas där regelbundet. En brukare kommenterar nedstängningen med ”Jag är rädd för att få panikångest. Att kröka varje dag och stå utanför bolaget istället för att vara här. Att hela helvetet med tvångsomhändertagande för missbruk, psykiatrin och annat sätter igång igen”.

Fortsätt läsa Socialdemokraternas solidaritet: ”Gå och fika på ett café”

Svensk beroendevård sammanfattad från Norrköping

Norrköpings beroendevård var i fokus i augusti i samband med att en individ som bollats mellan socialtjänst och psykiatri utan att få hjälp knivhögg tre individer. Det är ett exempel på att beroendevården i Sverige inte fungerar särskilt väl, inte minst för de som har lite mer komplex problematik. Det märkliga är att det kan se ut så trots att politiker under åtminstone 10-15 år som jag följt området pratat om att det är ett problem med individer som faller mellan stolarna, dvs behöver hjälp både från psykiatrin och kommun (som tyvärr fortfarande har huvudansvaret vid beroendeproblematik). Och trots att förre ministern Maria Larsson skrev en lag om att kommuner och landsting måste samarbeta kring dessa personer.

Men goda tankar och vackra ord (inkl lagtext) räcker inte långt. Och eftersom det inte finns någon organisation som på ett effektivt och genomtänkt sätt bevakar området och driver dessa frågor så kommer politiker och tjänstemän undan med att låta beroendevården fungera dåligt år efter år.

Fortsätt läsa Svensk beroendevård sammanfattad från Norrköping

Kan man älska socialtjänsten?

Ibland är jag hård mot de som arbetar inom socialt arbete inom kommuner. Ibland är det nog förtjänat, och ibland kanske det är lite orättvist. Ibland glömmer jag nog dessutom bort att ta hänsyn till den politiska aspekten som finns alldeles för nära socialt arbete till följd av kommunorganisationen. Och ibland är det svårt att formulera sig klokt när skrivandet sker på hobbyplanet. Och ibland är det svårt att bortse från den stora frustrationsnivå som finns när man levt i konsekvenserna av att saker och ting inte fungerar så bra inom social omsorg och vård. Särskilt när man fortfarande lever mitt i det genom engagemang och kontakt med de brukare som fortfarande behöver samhällets hjälp men inte får det som behövs.

Faksimil från Västerbottens-Kuriren
Faksimil från Västerbottens-Kuriren

Under en lång rad år har vi kunnat notera nedskärningar inom det sociala området som rör beroendefrågor. Det handlar såväl om nedskärningar i budgetar som (bort)prioriteringar. För drygt en vecka sedan läste jag en nyhet om situationen hos socialtjänsten i Umeå (artikel ligger bakom betalvägg så därför kan jag inte länka, men jag fick läsa artikeln genom en av bloggens läsare). Nyheten handlade om att socialtjänsten i Umeå kommun skötts så dåligt att en bristsituation uppstått inom Individ och Familjeomsorgs-enheten där det saknas socialsekreterare. Därför beslutade kommunen att låta en del av de socialsekreterare som arbetade med vuxna börja arbeta med barn och unga i stället. Det resultat som kalkyleras syns i bilden, kommunen räknar med allvarliga problem men det är ändå något som går igenom.

Fortsätt läsa Kan man älska socialtjänsten?

Hur ECAD påverkar ett ev sprutbyte i Borås kommun

granskningFör ett tag sedan skrev jag om problemet med att ett antal kommuner är medlemmar i den förbuds- och repressivivrande organisationen ECAD utifrån ECADs tvivelaktiga verksamhet och samarbete med Ryssland. Jag skrev dessutom nyligen om problemet med regeringens stöd till ECAD inför UNGASS2016 och vilka åsikter som härjar runt inom ECAD.

En del av de åsikterna berörde sprutbyten, något som ECAD i en debatt med Aftonbladets Oisin Cantwell hade hävdat att de inte var motståndare till. I min granskning hade jag svårt att hitta uppgifter om exakt var ECAD står i sprutbytesfrågan, men i ett dokument i Borås kommuns diarielista finns mer information inför ett kommande ställningstagande kommunstyrelsen i Borås ska göra.

Fortsätt läsa Hur ECAD påverkar ett ev sprutbyte i Borås kommun

Vart femte eller vart tjugonde barn?

Ett av de allvarliga problem som svenskt drogområde lider av är kunskaps- och kompetensbrist. Jag brukar skriva om det då och då… De senaste åren har ett sånt ämne varit att varje år har det körts en kampanj om hur barn till individer med problematiskt substansbruk far illa, rätt ofta brukar dessa kampanjer (från bl a IOGT och våra kommuner) använda sig av stigmatiserande ord som ”missbrukare” i stället för individer med problematiskt bruk. Förmodligen handlar det senare om att använder man stigmatiserande ord blir det svårare för föräldrarna att bryta problematiken och då får tjänstemän vid arrangerande organisationer anledning att känna sig mer nöjda med sig själva och sina ”insatser”.

Fortsätt läsa Vart femte eller vart tjugonde barn?

Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

granskningUnder några år har olika svenska instanser/myndigheter varit engagerade i att minska användningen av cannabis bland våra ungdomar. Detta görs via olika kampanjer, nationellt och framför allt lokalt i kommunerna. Som jag kommenterat ett antal gånger följer inte dessa kampanjer internationella forskningsresultat om hur man bäst förebygger mot cannabisanvändning bland ungdomar, och inte heller grundläggande kommunikationsteorier om att det är bra om ett budskap är trovärdigt. Det är märkligt inte minst i ”internetåldern” då avslöjande av osakliga budskap lätt kan spridas vidare.

10Budskapen i dessa kampanjer är ofta osakliga, och bär mer en prägling av ”russinplockning” där budskapet taget ur sitt sammanhang mer liknar skrämselpropaganda. Särskilt vanligt är kampanjer centrerade kring kognition med budskapet ”du blir dum av att använda cannabis” (något som jag flera gånger i bloggen visat att det saknas underlag för att påstå). Det är allvarligt, inte minst då decennier av internationell forskning kring hur man bäst bedriver drogpreventivt arbete visar att skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktivt, Med andra ord kan vi misstänka att dessa kampanjer snarare bidrar till att öka cannabisanvändningen bland ungdomar.

Fortsätt läsa Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

Svenska kommuner smeker Ryssland medhårs

granskningDen senaste debattartikeln som jag fått publicerad handlade om narkotikapolitik och var ett svar till organisationen ECADs debattartikel på Dagens Samhälle. ECAD är en del av den internationella repressiva förbudsrörelsen med ursprung i Sverige. I helgen har det stormat lite på Facebook och Twitter runt ECAD och en skrift de sprider, jag kommer att återkomma till såväl stormen som skriften i ett särskilt inlägg.

Stormen gjorde att jag kikade lite mer på ECAD och hittade ett rätt otroligt dokument som behöver problematiseras. Det handlar om internationell narkotikapolitik och i synnerhet om Ryssland och heroinproblematiken där.

Fortsätt läsa Svenska kommuner smeker Ryssland medhårs

F(u/e)lfakta inom drogområdet

granskningJag skriver ofta om olika missförhållanden eller felaktig information inom drogområdet, anledningen är att jag anser att det är ett allvarligt problemområde som kostar många liv i antingen förtidig död eller ”begränsat liv” och jag tror att bästa tillgängliga kunskap är en del av lösningen på problematiken.

Ett stort problem inom drogområdet är att det finns en hel del aktörer som har anledning att inte sprida bästa kunskap (för att befästa makt eller ekonomiska intressen), eller som bara helt enkelt inte har förmågan att hitta/presentera/förstå det. Som jag ser det bidrar dessa aktörer till att förvärra problemet. Därför blir det ännu ett inlägg om ett par av dessa aktörer.

Fortsätt läsa F(u/e)lfakta inom drogområdet

Mentalt haveri i Östra Göinge

Jag brukar ofta kritisera svensk missbrukarvård, dels utifrån strukturella faktorer och dels utifrån att allt för många anställda har fått jobbet utifrån papperskompetens (läs socionomtitel) och politisk korrekthet (läs tystnad om politiska missförhållanden, av slaget att ”allt är bra” inom området). Det är som att inkompetens är målbilden för missbruksområdet (kan jag ju dessutom med gott samvete hävda eftersom jag inte fått jobb trots mängder av sökta jobb senaste åren).

Denna inkompetens leder ofta till onödigt lidande bland individer med missbruks-/beroendeproblem. Dock är det sällan som inkompetensen avslöjas i media, i princip aldrig eftersom media sällan arbetar grävande inom detta område, utan avslöjas det sker det genom ”misstag”. Så är fallet i Östra Göinge just nu.

Fortsätt läsa Mentalt haveri i Östra Göinge

I stället för fakta, ”drogliberal” blir skällsordet på modet!

I linje med Värnamo som jag skrev om igår så tycker en socialarbetare i Örnsköldsvik att de drogliberala är på frammarsch. Det handlar inte om att ungdomar och vuxna blir mer informerade och kunniga samt oberoende av skräckpropaganda för att fatta beslut, socialarbetarnas slutsats är att ett antal individer har fel åsikter, de är s k ”drogliberala”.

Drogliberal är ett fint skällsord som man tar till för att skrämmas med när man inte riktigt kan skrämmas med påståenden/information, det är nämligen svårt numera eftersom internet både har bloggar och forskningsfakta tillgängligt som kan ifrågasätta påståenden.

Fortsätt läsa I stället för fakta, ”drogliberal” blir skällsordet på modet!

Om moralpaniken i Värnamo

Då och då uppstår extrem moralpanik kring musik, fenomenet är bekant sedan 1920-talet då USA började med att då och då gå bananer över musik (först jazz) som lockade unga in i fördärvet (dvs cannabisanvändning och annat omoraliskt levene). Vi har sett det några gånger de senaste åren kring olika artister, nu senast ägde ett utbrott rum i den lilla småländska staden Värnamo där en artist kallad Dani M uppträdde igår.

Jag har själv ingen aning om vem Dani M är men har lyssnat lite idag på Youtube, det är inte riktigt min musikstil men jag gillar verkligen grejen att någon som har ett budskap och något som denne vill säga och använder musik för det. Och tydligen är Dani M öppen med sin cannabisanvändning och har åsikter om hur polisen agerar med urinprov (vilket är en bra sak att vi får upp till diskussion i samhället, jag har skrivit en del tidigare om aspekter på dessa drogtester) etc, använd sökfunktionen!

Fortsätt läsa Om moralpaniken i Värnamo