• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv kommun

Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

DN:s Stockholmsdel hade igår en intressant artikel med rubriken ”Färre missbrukare får hjälp av socialtjänsten”.  År 2002 fick 3766 individer med problematisk droganvändning ”hjälp” från socialtjänsten i Stockholms stad, år 2016 var siffran 1979. Det är en kraftig minskning, Frågan är vad det beror på.

Beror det på att vården från socialtjänstens sida varit så bra? Dels finns det ju (med största sannolikhet) ingen statistik på antalet individer som fått ett fungerande liv efter socialtjänstens insatser, och inte heller är det väl någon brukarorganisation som lyft fram vården i Stockholm som särskilt väl fungerande. IVO tyckte iaf inte det efter Uppdrag Gransknings program.

Beror det på att antalet problematiska brukare har minskat? Antingen genom den bra vård som ges eller genom någon samhällstrend. Knappast. Även om det inte finns någon bra undersökning för Stockholm (det finns det knappt ens för hela landet, men om vi enbart tar antalet problematiska narkotikaanvändare så skattades de år 2004 till 26 000 för hela landet. 2014 skattades de till 55 000. Så det är inte så troligt att det handlar om en minskning.

Nej, det var inte informationsmöten som minskade spice-efterfrågan

Sorry you have no rights to view this entry!

Örebro kommun agerar ovetenskapligt

Sorry you have no rights to view this entry!

Socialdemokraternas solidaritet: ”Gå och fika på ett café”

Sorry you have no rights to view this entry!

Svensk beroendevård sammanfattad från Norrköping

Norrköpings beroendevård var i fokus i augusti i samband med att en individ som bollats mellan socialtjänst och psykiatri utan att få hjälp knivhögg tre individer. Det är ett exempel på att beroendevården i Sverige inte fungerar särskilt väl, inte minst för de som har lite mer komplex problematik. Det märkliga är att det kan se ut så trots att politiker under åtminstone 10-15 år som jag följt området pratat om att det är ett problem med individer som faller mellan stolarna, dvs behöver hjälp både från psykiatrin och kommun (som tyvärr fortfarande har huvudansvaret vid beroendeproblematik). Och trots att förre ministern Maria Larsson skrev en lag om att kommuner och landsting måste samarbeta kring dessa personer.

Men goda tankar och vackra ord (inkl lagtext) räcker inte långt. Och eftersom det inte finns någon organisation som på ett effektivt och genomtänkt sätt bevakar området och driver dessa frågor så kommer politiker och tjänstemän undan med att låta beroendevården fungera dåligt år efter år.

Kan man älska socialtjänsten?

Sorry you have no rights to view this entry!

Hur ECAD påverkar ett ev sprutbyte i Borås kommun

Sorry you have no rights to view this entry!

Vart femte eller vart tjugonde barn?

Sorry you have no rights to view this entry!

Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

Sorry you have no rights to view this entry!

Svenska kommuner smeker Ryssland medhårs

Sorry you have no rights to view this entry!

F(u/e)lfakta inom drogområdet

Sorry you have no rights to view this entry!

Är ungdomarna i Västerås särskilt korkade?

Sorry you have no rights to view this entry!

Mentalt haveri i Östra Göinge

Sorry you have no rights to view this entry!

I stället för fakta, ”drogliberal” blir skällsordet på modet!

Sorry you have no rights to view this entry!

Om moralpaniken i Värnamo

Sorry you have no rights to view this entry!