Etikettarkiv: iogt

Drogfokus stigmatiserar och borde ställa in seminarium

drogfokustextIdag öppnar den stora konferens om Sveriges drogområde som äger rum i Norrköping. Där samlas större delen av de anställda inom området, åtminstone de inom offentlig verksamhet. Arrangörer är ett antal statliga myndigheter inom området, tillsammans med CAN. CAN bjöd på uppdrag av arrangörsgruppen in Erik Leijonmarck att hålla föredrag i morgon, med ovanstående budskap. Varför ägnar sig våra myndigheter åt denna skuldbeläggning och stigmatisering? Det som räknas upp kan till stor del lika gärna ses som ett resultat av kriget mot droger. Bl a om detta skriver jag en debattartikel i en av Norrköpings lokaltidningar idag.

Texten i programmet är aningen annorlunda jämfört med i den skrift (se bilden) i ämnet som Erik Leijonmarck och Walter Kegö skrev, och som IDSP gav ut. Denna skrift finansierades av Socialstyrelsen och används av IOGT-NTO:s studieförbund NBV som utbildningsmaterial. Materialet sprids f ö i dagarna även av Göteborgs kommun.

Det finns några viktiga frågor i detta, förutom den ovanstående. Vad har de för människosyn på våra myndigheter och hos Drogfokus? Vilka fördomar har personer som anser att ovanstående är vettigt? Är det representativt för deltagarna på Drogfokus, oerhört många jobbar i behandlingsverksamhet, står den som behandlar individer med problem verkligen bakom Drogfokus budskap och hur påverkar det behandlingen?

I övrigt, det är inte så märkligt att Erik Leijonmarck numera är generalsekreterare för IOGT/RNS-kopplade ECAD. Det är däremot kanske märkligt att han i år fick pris av KRIS som den som gjort ”betydande insats” för deras medlemmar, exakt hur text som ovanstående hjälper KRIS medlemmar förstår inte jag. Det är snarare tvärtemot. Men å andra sidan, ett pris till den som smutskastar de som använder narkotika var nog politiskt helt korrekt agerat av KRIS, våra styrande myndigheter verkar ju gilla det…

Socialstyrelsen/IVO måste stänga IOGTs behandling!

Det stormar igen kring nykteristerna IOGTs behandlingshem utanför Nora/Örebro. Igår berättade SvTs Tvärsnytt om att föreståndaren skickat hem alla patienterna, detta med anledning av hon inte ansåg sig kunna garantera patientsäkerheten eftersom det saknades kompetens på behandlingshemmet. Och t o m personalen har riktat kritik mot hur IOGT sköter verksamheten.

Men det är inte första gången som behandlingshemmet är i blåsväder.

Läs mer

IOGT kongress 2013

IOGT håller kongress i Borås, parallellt pågår kongress både för de vuxna i IOGT-NTO och för ungdomarna i UNF, och förmodligen även för barnen i Junis. Jag har småföljt förhandlingarna i UNF och IOGT, och det är som förväntat med rosenkindad klämkäckhet (var annars tar ett kongresspresidium och låtsasvoterar om en av presidiets medlemmar ska klippa håret eller inte mitt under pågående programförhandlingar) och sedvanlig kaffe och bulle-atmosfär som förhandlingarna sker, man är ju inte ett traditionsfullt förbund för intet.

Läs mer

Nej, vart femte barn far inte illa

logo_vart_femte_barnStor

Det finns många saker som förvånar mig inom missbruksområdet. En av dessa saker är att det finns många aktörer som anstränger sig för att inte hålla sig till fakta/bästa kunskap/bästa forskning, en annan av de sakerna är att det är märkligt att så många anstränger sig för att sprida en negativ bild av de individer som har alkohol- eller narkotikaproblem. Särskilt tråkigt är det när dessa två sammanfallet, som nu denna vecka då det är ”uppmärksamhetsvecka” kring ”Vart femte barn”.

Läs mer

Ger mer samarbete mellan KRIS och IOGT en bättre drogpolitik?

Det finns en relativt ny blogg inom ”missbruksområdet” som jag vill pusha lite för, främst eftersom det finns så få bloggar inom missbruksområdet som tar sig an samtalet om området på ett regelbundet och seriöst sätt, det förtjänar alltid att lyftas fram oavsett vilka åsikter som finns eftersom området om något behöver uppmärksamhet och dialog. Bloggen drivs av två IOGT-aktivister, Oskar Jalkevik och Niklas Christerson, och har hittils, i linje med namnet, mest handlat om Alkoholpolitik (utifrån IOGTs grundsatser).

Idag publiceras det första blogginlägget som även berör narkotikafrågan, ett intressant inlägg på ett par sätt.

Läs mer

Om Nocturum och missbruksvården 2022

Det finns många organisationer verksamma inom missbruksområdet, vissa är mer välfinansierade än andra och har alltså mer resurser att påverka samtalet om missbruksområdet än andra. Och det finns inget politiskt intresse att skapa förutsättningar för ett neutralt samtal eller ens ett samtal baserat på bästa möjliga kunskap. Så blir resultatet också därefter, höga siffror för antalet individer med problem och höga siffror för dödstal, inom såväl alkohol- som narkotikaområdet. Det är som om vi i Sverige inte vill att dessa siffror ska vara låga.

En av organisationerna som är särskilt bra på att dra in pengar från medlemmar, och från allmänheten (genom aggressiv försäljning av nätspel och skraplotter) samt att dra in pengar från olika statliga håll är IOGT-NTO. Och så har man många förgreningar som underlättar såväl inflytandet över det dagliga samtalet som dra-in-pengar-perspektivet som försörjning av aktivister. En av alla dessa IOGT-enheter är en variant av ”think tank”/tankesmedja kallad Nocturum med ordförande Zahra Ousi i spetsen (länk till hennes IOGT-sida). Och just tankesmedjor inom missbruksområdet är vi inte direkt bortskämda med inom missbruksområdet, angreppssättet är mycket intressant och lovvärt även om det är lite småtrist med en tankesmedja som är en del av IOGT, vilket de iofs döljer…

Läs mer

Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det i två inlägg (1 och 2). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Det är svårt att komma på någon nyhet inom området, mer än MDPV-kannibalen som fick större genomslag förra året. Men, så finns det ett stort men…

Läs mer

Näktergalen sjunger falskt

Med Expressen (Kvp m fl) tidningar har i veckan en bilaga om ”Beroende och Missbruk” distribuerats. Det är en tidning som är producerad av företaget Mediaplanet, tyvärr ett av alla oseriösa företag inom annonsförsäljningsbranschen eftersom affärsidén med ovan nämnda publikation verkar vara att profitera på området genom att sälja annonser och därtill sprida osaklig information inom missbruksområdet. Det är olyckligt, och det drabbar alla individer som har ett bruk, missbruk eller beroende. Jag ska skriva om denna bilaga i några inlägg, först ut är ett inlägg om en minister.

Läs vidare

Om IOGT-NTO:s kunskapsnivå

En aktör som ofta uttalar sig i frågor relaterade till missbruksområdet och narkotika är IOGT-NTO. Jag har många gånger tidigare skrivit om det problematiska i att de ofta saknar kunskap, alternativt väljer bort sådan kunskap/vetenskap som inte passar den moralistiska agendan om att alla sinnesförändrande substanser (utom kaffe och socker i bullarna för deras egna möten) är felaktiga.

IOGT-NTO är en av de aktörer som har stort inflytande över svensk missbruks- och narkotikapolitik, och tillhör de organisationer som samhället gärna öser pengar över inom detta område. Det är därför som bristen på kunskap blir särskilt problematisk.

Läs mer

Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?

Jag har ibland skrivit om Folkhälsoinstitutet (FHI) och deras problematiska förhållningssätt till vetenskap. Och ibland har jag skrivit om ”Dagens FHI”. FHI har ett uppdrag som handlar om att de ska vara ”ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier”, och inom missbruksområdet beskriver de sitt uppdrag enligt följande:

”Institutet ska som nationellt kunskapscentrum bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier på ANDTS-området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella/idéburna organisationer, samt stödja tillämpningen av förebyggande metoder och strategier.”

Och sedan följer, vilket är temat för dagens ”Dagens FHI” att man ska:

”fördela bidrag till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak”.

40 miljoner ligger i potten för 2012. Så hur fördelar statens FHI våra skattemiljoner? Jag har kikat lite på det, vad är det då för utvecklingsprojekt som är så viktiga för att skattebetalare att finansiera via FHI?

Läs mer

Varför måste Drugnews fokusera på inkompetens?

IOGT:s och RNS webbsajt Drugnews fortsätter sin tradition att hellre skriva än att veta vad man skriver om. Igår publicerade man en ”nyhet” om det ”senaste” kring MDPV. Och det finns en del saker att uppmärksamma.

1. Drogen MDPV beskrivs som ”Den är stark även i låga doser och kan förutom euforikänslor även ge sidoeffekter som ångest, panikattacker och aggressivitet”. Det kunde kanske nämnas att ångest, panikattacker, aggressivitet etc förekommer som biverkningar av många andra droger. Eller snarare, och mer korrekt, kan förekomma, för som alltid med sinnesförändrande substanser så har ”set and setting” samt individuell mental sårbarhet sin betydelse. Men för att förstå det måste man kunna narkotikaområdet, och den kompetensen finns inte inom ovanstående organisationer.

I övrigt bör nog Drugnews förklara vad de menar med ”vansinnesdrogen”, vilken är källan för den benämningen? Om annan än ”journalistens” fantasi.

Läs mer

Folkhälsostämman 2012

Just nu pågår Folkhälsostämman 2012 i Stockholm. Det är ett arrangemang av Folkhälsoinstitutet, FHI. Syftet är att man ska ”diskutera hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå”. I det ingår självfallet missbruk, märkligt nog nämnde inte ansvarig minister för folkhälsoarbetet, Göran Hägglund (KD), det i sitt inledningstal. Men när jag frågade honom om det på twitter så svarade han:

”Hela talet handlar om hur vi bör angripa folkhälsoproblem där missbruk förstås är en betydande del.”

Och så är det ju, inte minst med tanke på att missbruksproblemen ökar som allt fler rapporterat om den senaste tiden.
Läs hela inlägget>>

Regeringens lobbypåverkade ANDT-råd

Det finns många saker som är märkliga med vår missbruks- och narkotikapolitik. En av de sakerna är egendomligt nog inte särskilt uppmärksammande. Regeringen har ett rådgivande organ kallat ANDT-rådet som styrs från Socialdepartementets/regeringens ANDT-sekretariat. Detta ANDT-sekretariat fungerar som en samordningsfunktion för regeringens alkohol- narkotika-, dopnings- och tobakspolitik.

Läs hela inlägget>>

Om Subutex, dödsfall i Piteå, IOGT och brukarråd

Runt om i landet pågår arbetet i eller med att starta s k Brukarråd inom ramen för ”Kunskap till praktik”. Det är godtyckligt utvalda individer som sägs representera missbrukare och ska fungera som en länk mellan politik och praktik inom missbruksområdet. Tanken är god i sig, men det är upplagt för en rad problem och mycket tyckande. Rekryteringen till dessa brukarråd tenderar att ske via de etablerade organisationerna, och det lämnar dörren vidöppen för godtycke och dessutom den mycket farligare moralismen.

Läs hela inlägget>>

Skräckpropaganda och KD-politiker i skön mix

Jag fastnade på en tweet från Sofia Modigh, politiker för Kristdemokraterna och aktiv inom IOGT samt KRIS, där hon twittrat om Tv 3 granskande program om missbrukarvården. En del av det programmet handlade om en tjej som hade ett opiatmissbruk (som jag förstod det bl a heroin under åren), nu fick hon hjälp av Svenska Brukarföreningen och TV 3-programmet handlade en hel del om hennes kamp för att få läkemedelsassisterad behandling. Väntetiden var över 3 månader, och tjejen i programmet berättade att hon under tiden självmedicinerade med illegalt köpt Subutex och hur hon led i detta. Sofia Modigh twittrade då:

Läs hela inlägget>>