Etikettarkiv: internationellt

Internationell status

En av alla dessa offentliga utredningar som minister Maria Larsson beställt och som ligger i något hörn på hennes kontor är SOU 2011:66 ”Sveriges
internationella engagemang på narkotikaområdet”. Den konstaterar bl a:

På sjuttio- och åttiotalen och en bit in på nittiotalet hade Sverige som exempel en mer framskjuten position i det internationella samarbetet. Det är en position som vi skulle kunna nå igen. Det kräver emellertid en omfokusering, från bevakning till främjande av svenska intressen. För detta behövs inga stora omdaningar. Vår politik är tydlig, det som krävs är att den formuleras och presenteras på ett sätt som gör den mer tillgänglig och begriplig i ett internationellt sammanhang.

Utredningen innehåller så dels en redogörelse för den internationella debatten, dels en sammanfattning av den svenska narkotikapolitiken, dels redogörelse för några samarbetsarenor inom området och så dels lite förslag om hur Sverige skulle kunna bli mer involverat i den internationella debatten.

Fortsätt läsa Internationell status

WFAD/RNS-debattörerna har inte förstått debatten

Det påstås idag i en debattartikel i SvD att många har ”förvirrats” av debatten kring vår narkotikapolitik, en debatt där det drygt 40-åriga kriget mot narkotikan ställs emot ett skadelindringsperspektiv. Och det stämmer att det finns en del förvirring, inte minst när aktörer som RNS i det offentliga samtalet allt för ofta far med förvanskade forskningsresultat etc.

Med dagens debattartikel vill man förvirra debatten ytterligare genom att hävda att kritiken mot dagens narkotikapolitik handlar om/allt oftare handlar om ”mänskliga rättigheter-perspektiv”, att det skulle vara en mänsklig rättighet att knarka och så försöker debattörerna ställa det mot ett barnperspektiv. Det är sedvanlig strategi från RNS och deras sällskap, varför återge saker och ting sanningsenligt när man kan förvanska det.

Fortsätt läsa WFAD/RNS-debattörerna har inte förstått debatten

Det Bill Clinton, Alyona och Nga kan lära oss om narkotikapolitik

Bill Clinton höll för drygt en vecka sedan ett tal under avslutningen av den stora internationella konferensen om hur vi bäst kan hantera problematiken kring HIV/AIDS. Clinton lyfte bland annat upp att vi måste börja hantera narkotikaproblemet som en hälsofråga i stället för en juridisk fråga (apropå den senaste debatten i Sverige där en del efterfrågar hårda och hårdare straff).

Clinton lyfte även fram denna debattartikel med rubriken att det går inte att få slut på AIDS-problematiken förrän War on drugs/Kriget mot narkotikan avslutas, och förrän vi slutar att motarbeta harm reduction-insatser som sprututbyte t ex. Därmed ställer sig även Bill Clinton bakom kritiken mot vår nuvarande narkotikapolitik. Se hela talet här:

Fortsätt läsa Det Bill Clinton, Alyona och Nga kan lära oss om narkotikapolitik

Ännu ett exempel på War on drugs misslyckande, från Holland

Nederländerna har under en lång rad år haft en relativt framgångsrik narkotikapolitik, med betydligt bättre skadestatistik än Sverige. Men under de senaste åren har landet varit utsatt för hårt tryck från olika håll att förändra sin relativt milda politik, och landet har som många förbudsivrare hyllat tagit steg mot en mer repressiv politik. Nu börjar konsekvenserna synas av det.

En central punkt i Nederländernas narkotikapolitik har varit att sälja cannabis via de s k coffeeshops. Det är ett sätt att hantera det faktum att människor sedan forntiden varit intresserade av att berusa sig, och samtidigt ta ett samhälleligt ansvar och försöka minska skadorna. Försäljningen har varit reglerad via dessa coffeeshops, bland annat har man strävat efter att minska brukarnas kontakt med andra droger, t ex heroin, kokain, amfetamin och liknande droger. Dessa privata coffeeshops med statlig reglering har blivit av med tillstånd etc om det förekommit brott mot regleringen och t ex handel med andra droger än cannabis i/i anslutning till coffeeshoperna.

Fortsätt läsa Ännu ett exempel på War on drugs misslyckande, från Holland

”Droger är fantastiska…”

Jag gillar, som så många andra, författaren Paulo Coelho (säg den som inte gillar t ex Alkemisten). I denna film tillsammans med bl a Bill Clinton, Jimmy Carter m fl tar de upp det orimliga med ett narkotikafritt samhälle och kriget mot drogerna.

Och jag delar helt synen som Coelho för fram i filmen, ”Droger är fantastiska, du kommer att gilla dem, men….”. Jag är helt övertygad om att det är en bättre förebyggande strategi än ”Knark är bajs”. Det är dags att öppna våra ögon, dags att bryta de tabun som finns inom området, och sedan kan vi arbeta smartare, mer realistiskt, mer vetenskapligt, mer humant för att minska problematiken med droger. Svensk narkotikapolitik är precis som merparten av världens narkotikapolitik ett stort misslyckande.

Nedanstående trailer ger mersmak att se hela filmen, som tyvärr verkar vara svår att hitta. Filmen borde dock vara obligatorisk för svenska politiker…

http://www.youtube.com/watch?v=rXWdKsA8EFU

Finns det någon tänkande svensk polis?

Över hela världen finns det aktiva och pensionerade poliser som deltar i diskussionen om hur vi ska minska problemen med droger, och då särskilt narkotikan. Jag har skrivit några gånger det senaste året om dessa exempel. Internationellt finns det en stark rörelse mot vår nuvarande narkotikapolitik, och bland alla som ifrågasätter, resonerar och kritiserar finns det en hel del poliser. Men inte i Sverige.

Här är de enda poliser som uttalar sig även styrelsemedlemmar i en av den repressiva politikens främsta lobbyistorganisationer, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Och i vårt land kallar vår ansvariga minister Maria Larsson den som enbart vill vetenskapligt utvärdera vår internationellt sett extremt hårda politik för ”legaliseringsivrare”.

Fortsätt läsa Finns det någon tänkande svensk polis?

Kritik mot Sveriges WFAD-avtal

Så börjar det komma lite kritik mot det avtal som Sverige ingick under WFAD-konferensen. Men självfallet kommer inte kritiken från tungt politiskt håll utan från en organisation verksam inom mänskliga rättigheter.

Daniel Wolfe vid International Harm Reduction Development Program skriver i Huffington Post igår om det problematiska i ett gemensamt avtal med Ryssland. Kritiken tar sin utgångspunkt i Rysslands minst sagt motsträviga inställning till skademinskning och deras motvilja mot att införa substitutionsbehandling. Den andan kan spåras även i avtalet från WFAD som även Sveriges Maria Larsson skrivit under, något jag skrev om för två veckor sedan.

Fortsätt läsa Kritik mot Sveriges WFAD-avtal

New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

Det rör på sig i kriget mot narkotikan, allt fler inser att den hårda och repressiva politiken mot särskilt cannabis är en felaktig väg att gå. New Yorks guvernör Andrew Cuomo har lagt fram ett förslag som skulle mildra de hårda amerikanska straffen vid innehav för eget bruk.

Fortsätt läsa New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

Intelligens vs RNS – vem vinner?

Det är alltid intressant att ställa frågan om vem som vinner när det gäller dikotomier av slaget intelligens och RNS. RNS ställer idag frågan om vem som vinner, Portugal eller Sverige? Det är lite oklart vad kampen mellan de båda länderna gäller, men vi får anta att det handlar om narkotikapolitik. Det kan vara ungdomars användning av cannabis också. Eller så kan det handla om ungdomars supande. Eller om ungdomars drogande över huvud taget. Eller så handlar det om vilket land som är mest moraliserande över hur ungdomar ska bete sig för att stämplas som godkända medborgare. Eller så handlar det om något annat som bara en RNS-medlem kan förstå vad det handlar om.

Det är inte helt oväsentligt vad RNS vill säga. RNS sitter i knät på den ansvariga ministern Maria Larsson (via bl a ANDT-rådet), eller om det är tvärtom, deras ordförande har bara den senaste veckan uttalat sig som expert i media ett par gånger och fått Aftonbladet att skriva organisationens åsikter som fakta, och man har tidigare försökt att föra ut ett förvanskat budskap om situationen i Portugal (se inlägget debatten om Portugals narkotikapolitik).

Fortsätt läsa Intelligens vs RNS — vem vinner?

Barn och ”Kriget mot narkotika”

64Ett ämne som berör alla känslomässigt är barn och narkotika. Alla vill skydda barn, att värna (eller tänka på som en del uttrycker sig) barn är prioriterat. På den nyligen avslutade konferensen WFAD var skyddet av barnen mot illegala droger ett huvudämne, och propagandakanalen för arrangörsorganisationen RNS, Drugnews, har skrivit ett inlägg idag om en ny bok som presenterades under WFAD.

Den beroende journalistiken hos Drugnews hoppas att barnrättsfrågan ska bli en hävstång för debatten om lagstiftningen som håller på att förloras, och påstår (i linje med den vanliga bristen på kunskap som finns hos Drugnews) att barnrättsperspektivet har undvikits hos sidan som ifrågasätter ”Kriget mot narkotikan”. Well… som så ofta får jag hjälpa Drugnews lite med fakta.

Fortsätt läsa Barn och ”Kriget mot narkotika”

AlJazeeras specialprogram om ”Kriget mot droger”

TV-kanalen AlJazeera sände nyligen ett specialprogram under vinjetten ”Counting the cost” om kriget mot narkotikan, och dess konsekvenser och debatten kring lösningarna avkriminalisering och legalisering. Programmet är mycket intressant, båda sidor kommer till tals och argumenterar för sin sak. Avsnittet varar ca 40 min och är på engelska.

Se det här:

Avtal om intensifierat War on drugs

Kriget mot narkotikan ska intensifieras enligt en presskonferens på måndagen kl 09.30. Sverige, USA, Ryssland, Storbritannien och Italien tecknar en gemensam överenskommelse om det. Kul! Lycka till eller vad man säger… Problemet är att man tecknar överenskommelse om än mer problem och än mer lidande. Det borde räcka med alla de offer som Kriget mot narkotikan skördar i Sverige och internationellt… Men Maria Larsson verkar inte inse att den ”goda sidan” i själva verket är den onda…

Och mitt i allt detta står enligt pressmeddelandet stackars Silvia och fattar ingenting. Det är väl som den där historien med hennes pappas fabrik som han kom över fördelaktigt från en jude, båda trodde väl att de höll på den goda sidan… Men verkligheten var en annan. Då som nu.

Bilder av narkotikapolitik och veckans WFAD-konferens

Nästa vecka, på måndag, börjar WFAD (World Federation Against Drugs) konferens i Stockholm. Ett gäng representanter för den förda repressiva politiken mot narkotikan, det 41-åriga kriget mot narkotikan, anförda av svensk RNS, möts för att begrunda hur man ska gå vidare när marken skälver av alla som kommit till insikt. Jag skulle vilja skicka med några bilder. Den första är denna:

65
Det är inte en bild över hur många som man räddat från undergång i narkotika. Det är en bild över antalet individer i fängelse i USA under en serie år. Den andra bilden visar mer tydligt effekten av kriget mot narkotikan i USA, den visar utvecklingen från några år efter att ”War on drugs” började till här om året:

66

Fortsätt läsa Bilder av narkotikapolitik och veckans WFAD-konferens

Tisdagens stora narkotikadebatt

Som jag skrivit om tidigare gick den stora narkotikadebatten ”Versus” av stapeln i tisdags. Det var några tungviktare och några experter och några debattörer som drabbade samman kring världens narkotikapolitik och då i synnerhet om frågan huruvida ”The War on Drugs” var lyckat eller misslyckat.

Debatten kan sammanfattas med att det var ungefär som vanligt, det slängdes lite siffror på varandra och statistik användes till delar felaktigt (av främst en sida…). Lite slarvigt kan det sägas vara en debatt för eller emot legalisering, slarvigt eftersom sidan som anser att kriget mot narkotikan är förlorat inte vill legalisera på det sättet som folk tror att legalisera innebär.

Fortsätt läsa Tisdagens stora narkotikadebatt