• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv Inger Forsgren

Granskning av miljonrullningen till RFHL – del 2

I början av veckan publicerade jag den första delen av årets granskning av miljonrullningen till RFHL och vad de gjort för pengarna. Granskningen inledde jag i somras men den har dragit ut på tiden, dels eftersom jag inte är i ”full form” bland annat till följd av det som hände mig när jag arbetade på RFHL och dels på grund av att det har varit svårt att få ut/fram uppgifter och svar.

Jag ser denna granskning som viktig, dels eftersom det dels handlar om hur skattepengar används, och även hur människors besparingar används av Allmänna Arvsfonden, och dels handlar om att detta knepiga område med många utsatta människor behöver en seriös aktör i debatten – något som RFHL inte är.

Granskningen har väckt en del uppmärksamhet, främst i form av mail och frågor om vad som kan göras. Jag tänker återkomma till det längre fram. Dagens inlägg börjar med en granskning av det material (återrapporteringsblanketten) som RFHL lämnat in till Socialstyrelsen i linje med förordningen som styr hanteringen av statsbidrag till organisationer inom det sociala området, vilken jag skrev lite om i första inlägget.

Granskning av miljonrullningen till RFHL – del 1

Jag har skrivit om även detta ämne några gånger, men upprepning kan behövas, tex här om fd Folkhälsoinstitutet och här om RFHL. Det handlar om vad som händer med våra skattepengar inom det sociala området, och vad gör egentligen de organisationer som säger sig verka inom den del av socialpolitiken som rör drog- och beroendefrågor.

För 2017 delades 31 426 000 skattekronor ut åt organisationer inom alkohol- och drogområdet, vilket sköts av Socialstyrelsen. Mest fick en kristen organisation som gör ett bra arbete inom socialt arbete, Hela människan, med 4 750 000 kr, därefter IOGT-NTO med 3 600 000 kr och på tredje plats Motormännens helnykterhetsförbund med 3 100 000 kr. Därefter kom RFHL med 2 400 000 kr, RFHL granskade jag som sagt var förra året och så dök de upp igen i sommarens granskning av en märklig organisation kallas Harmreduction.nu.

Jag har dåliga erfarenheter av RFHL, och då menar jag inte turerna med mobbning och diskriminering (som tyvärr aldrig prövades riktigt, det de skriver innebär att de inte vågar sig på en rättsprocess, inte något ställningstagande om själva diskrimineringen i sig eftersom ett av mina bevis, från Arbetsförmedlingen, egentligen talar för sig självt även om DO inte vågade gå till domstol på det), utan i stället av vad de gör med de miljoner de får från Socialstyrelsen och andra ställen, som t. ex. Allmänna Arvsfonden. RFHL behöver granskas igen och igen, åtminstone till de får till en seriös organisation som på riktigt driver de frågor de påstår sig driva. Så här kommer en granskning av några av de miljonbelopp RFHL erhållit för 2016. Jag börjar med Socialstyrelsens bidrag på 2,1 Mkr.

Granskning av harmreduction.nu – del 2

En vän uppmärksammade mig på att föreningen Harm Reduction.nu som jag granskade i ett inlägg förra veckan eventuellt har kommenterat min granskning.

Föreningen skriver på sin Facebooksida ett inlägg som börjar med ”Det har kommit till vår kännedom att det förekommer en debatt kring Harm Reduction.nu som inte är korrekt.”.

Min första reaktion var att det kan inte vara mitt inlägg som de syftar på eftersom det inte är någon ”debatt”. Men så kom jag att tänka på vad en person sade till mig när jag började på RFHL, att ”det kommer att bli problem eftersom de varken kan tänka, skriva eller resonera”. Så frågan är om denna Wiki-länk kan hjälpa inblandade personer att förstå vad debatt är. Men om jag får hjälpa Harm Reduction.nu så menar de nog att det har publicerats en granskning som inte enligt deras åsikt inte är korrekt.

Granskning av RFHL och hur 2,4 Mkr av skattemedel använts

Sorry you have no rights to view this entry!