Etikettarkiv: harm reduction

Uppdatering om situationen i Portugal efter avkriminaliseringen

Portugal är som alla vet ett intressant fall sedan de förändrade sin narkotikapolitik från restriktivrepressiv (som Sverige fortfarande tillämpar) till att fokusera på hälsofrämjande skadelindrande politik.

Förändringen skedde för Portugals vidkommande år 2001. Jag har tidigare skrivit ett par inlägg om situationen i Portugal (se förmodligen under relaterade inlägg nedan). I korthet och aningen förenklat innebar förändringen en avkriminalisering av droganvändning och en utbyggnad av vård och harm reduction-åtgärder.

Så vad har hänt sedan dess enligt den senaste statistiken från EMCDDA?

Fortsätt läsa Uppdatering om situationen i Portugal efter avkriminaliseringen

Är legalisering lösningen på nätdrogerna?

Idag skriver Sveriges radio dels om att nätdroger enligt polisen seglat upp bredvid cannabis som betydande instegsport/möjlig instegsport till ”tyngre droger” och dels att Tullen för 2012 noterat nya rekord för beslag i postförsändelser (upp från 3000 år 2011 till 4200 år 2012 enbart på Arlanda), merparten av dessa nätdroger.

Nu är visserligen påståendet om cannabis som gatewaydrog omtvistat vetenskapligt, men många betraktar ändå cannabis på det sättet. Uppenbarligen tillhör Rikspolisens ”narkotikaexpert” Stewe Alm (vars kunskaper även förvånar mig t ex här) de som betraktar cannabis som ”gateway” till tyngre droger som amfetamin och kokain. Han ser även som framkommer i länken ovan ”nätdrogerna” som denna inkörsport, men det framkommer inte varför vissa nätdroger skulle vara lättare än amfetamin, det finns ju t o m skäl att anta att det kan vara så att en nätdrog gör mer skada än amfetamin.

Jag förstår inte riktigt polisens ”experts” resonemang, men jag håller helt med Alm om att ”kunskapen inte är tillräcklig” bland våra poliser. Stewe Alms kunskapsnivå förvånade mig redan för drygt ett år sedan då han hävdade att den s k ”förstörandelagen” täppt till möjligheterna att sälja nätdroger till ungdomar, men det är bra att Alm nu insett att så inte var fallet (men tänk vad mycket tid polisen tjänat om de i stället lyssnat på mig, eller läst min bok när den kom ut, för snart 2 år sedan, men men…).

Fortsätt läsa Är legalisering lösningen på nätdrogerna?

Debatten om Portugals narkotikapolitik

Det är måhända okänt för en del att det förekommer en debatt om Portugals omtalade narkotikapolitik, som kan beskrivas som mer ”liberal” än t ex Sveriges. Jag har skrivit om landets narkotikapolitik tidigare utifrån en vetenskaplig artikel. Nu har jag läst ännu en artikel, en artikel som publicerats nyligen i en vetenskaplig tidskrift, Drug and Alcohol Review (DAR). Och denna artikel handlar just om debatten om Portugals narkotikapolitik, med intressanta avslöjanden om debatten.

På ena sidan i debatten står liberaler/legaliseringsförespråkare med den omtalade Cato-rapporten i fokus och på den andra står förbudsivrare med en mindre känd rapport utförd av ordföranden för Portugals motsvarighet till RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle), APLD.

Fortsätt läsa Debatten om Portugals narkotikapolitik

The Lancet fokuserar på missbruk

Den förnämliga tidskriften The Lancet skriver då och då om missbruk och här om dagen hade man ett specialnummer om narkotikamissbruksproblematiken, uppdelad på tre vetenskapliga artiklar. Artiklarna är som i de flesta fallen i The Lancet mycket välskrivna med gedigna vetenskapliga referenser för de olika konstateranden som görs, vilket gör materialet till tung med mycket intressant läsning.

Den första artikeln handlade om problematikens utbredning, antalet användare av narkotika och skadorna samt faktorer som leder till/ökar risken för missbruk.

Fortsätt läsa The Lancet fokuserar på missbruk

Fantastiskt yttrande av Örebro kommun

Örebro kommuns yttrande i den så kallade Missbruksutredningen är mycket intressant, Örebro kommun anser att missbruksutredningen

andas en uppgivenhet som ger vid handen att Sverige misslyckats i våra ambitioner inom missbruks- och beroendevården. Örebro kommuns uppfattning är istället att Sverige är jämförelsevis framgångsrikt inom området.

Är inte detta fantastiskt! I Sverige dör ca 3 000 individer per år av missbruksrelaterade orsaker, vi har ett ständigt ökande antal tunga missbrukare, vi ligger över EU-genomsnittet för antalet döda narkomaner och enbart en av fem missbrukare får vård. Detta tycker Örebro kommun är Framgångsrikt! Snälla någon, kan någon som inte befinner sig i Örebro ge mig ett jobb så att jag kan flytta ifrån denna mentala härdsmälta som kallas Örebro kommun! Jag vill inte bo i en kommun som tycker att 3 000 döda PER ÅR, väsentligt fler döda narkomaner än i jämförbara länder (Nederländerna, Tyskland osv) och kraftig underfinansiering = utebliven behandling är tecken på framgång.

Fortsätt läsa Fantastiskt yttrande av Örebro kommun

Gratis heroinutdelning i Norge

Nu tar Norge ett steg närmare gratis heroinutdelning till de heroinister som misslyckats med vanliga behandlingar och substitutionsprogram som subutex och metadon (Nrk om utredningen, Nrk om politiken, SvD, DN). Det är den schweiziska (stava) satsningen som ligger som modell för tankarna, vilken också stått modell för Danmarks motsvarande projekt. Det skriver också Nrk om.

Fortsätt läsa Gratis heroinutdelning i Norge

Folkpartiet osakligt om sprututbyte

Ett antal folkpartipolitiker går i dagens DN Debatt till försvar för den politik som motsätter sig sprututbytesprogram. Man gör det genom att hävda en rad osakliga faktorer.

Dels påstår FP-politikerna att det finns ingen saklig grund för att sprututbytesprogram har någon effekt. Om det finns en rad vetenskapliga artiklar tillgängliga, googla. För den som inte orkar det rekommenderar jag en artikel skriven av forskaren Bengt Svensson som tydligt redogör för vetenskap i frågan. Den artikeln förklarar också de metodologiska problemen med forskning av det slag som nu diskuteras. Intresserade tar med fördel del av den genomgången i Svenssons artikel.

Fortsätt läsa Folkpartiet osakligt om sprututbyte

Sprututbyte

Så har resultatet från undersökningen i Stockholm kommit, som SvD skriver om här och som jag skrev om för ca ett år sedan. Och den talar sitt tydliga språk. Många narkomaner smittas av HIV och mångdubbelt fler smittas av den dödliga sjukdomen Hepatit C. Det är tragiskt, och en sida av den svenska narkotikapolitiken som vi knappast kan vara stolta över, om vi definierar oss som humana och solidariska.

Fortsätt läsa Sprututbyte

Gammelliberalers okunskap, om sprututbyte

Nerikes Allehanda  ledare gjorde mig lite matt. Fast iofs, vad hade jag väntat mig av en gammelliberal tidning som hyllar det stockholmska Landstingsrådet Rydberg. NAs ledarskribent och Rydberg är lika okunniga, även om Lars Ströman visar upp det mer. Det är svårt att veta var man ska börja.

Fortsätt läsa Gammelliberalers okunskap, om sprututbyte

Tänk ett steg längre

I dagens Svenska Dagblad finns det en artikel om det lovvärda men tydligen misslyckade projektet med mobila HIV-tester för att komma till rätta med HIV-ökningen bland sprutnarkomaner, som obehandlat skulle kunna fortsätta den kraftiga ökning som noterades förra året. Ledningen har dock problem. Projektledaren Kristina Hillgren som är psykolog vid Maria Beroendecentrum och forskningsansvarige Sven Britton visar prov på att sakna kunskap och insikt i beroendeproblematiken.

Var finns doldisarna och debutanterna, undrar Hillgren. Jag funderar på att ställa mig med ett informationsplakat på Stureplan, säger Britton.

 

Fortsätt läsa Tänk ett steg längre

Fakta om sprututbyte

Det är skönt att läsa i DN att S/Ylva Johansson är tydlig kring sprututbytesfrågan. I en debattartikel klargör hon intentionen att införa sprututbytesprogram i Stockholm, något som idag med en dåres envishet blockeras av Folkpartiet med dess Landstingsråd Birgitta Rydberg (SvD). Bra Ylva Johansson och till skampålen med Birgitta Rydberg.

Fortsätt läsa Fakta om sprututbyte

Okunskap om sprututbyte

Det pågår en ”slänga rapporter”-i-skallen-debatt igen, denna gång om sprututbytet i DN. Som så ofta när det gäller social forskning finns det olika resultat, även om jag inte sett någon rapport som visar på negativa effekter av sprututbytet.

Klart är dock att det finns rapporter som visar viss tveksamhet kring om det har några positiva effekter, och klart är att WHO:s rapport som är väldigt positiv är skriven av en person som etiketteras som legaliseringsivrare.

Fortsätt läsa Okunskap om sprututbyte