Etikettarkiv: Fred Nyberg

Tips inför Almedalen 2017

Så är det åter igen dags för politikeventet Almedalen, och som vanligt pratas det en hel del beroendeproblematik samt narkotika och -politik.

Här listar jag de seminarier jag skulle ha gått på om jag varit i Almedalen, samt de seminarier jag ska försöka se om de sänds på webben.

Fortsätt läsa Tips inför Almedalen 2017

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Sverige mot narkotika a.k.a Sverige mot människor

granskningLandskrona kommun har med de lokala skattebetalarnas hjälp anordnat en konferens i veckan som gick. Konferensen kallas ”Sverige mot narkotika”. Det var tidigare namnet på den konferens som numera heter ”Drogfokus”.

Drogfokus samlar en stor del av det offentliga Sveriges tjänstemän inom företrädesvis offentlig sektor och bär en underton av ideologiskt fokus i stället för vetenskapligt även om man anstränger sig för att ha någon form av vetenskaplig approach (det lär bli svagare nästa år i och med att konferensen anordnas i Uppsala). Sverige mot narkotika gick däremot all in på att vara en samlingsplats för den ideologiskt baserade repressiva rörelsen i Sverige.

lkrona
Fortsätt läsa Sverige mot narkotika a.k.a Sverige mot människor

Replik till Fred Nyberg om medicinsk cannabis

medcb1Andreas Thörn skrev för ett tag sedan en debattartikel på Metro Debatt om sin användning av medicinsk cannabis i form av CBD-olja.

Professor Fred Nyberg svarade med en replik som visade att han inte läst Andreas debattartikel och utgick från sedvanlig slarvig redogörelse för forskning. Igår lade jag ut en replik från två forskare som Metro inte publicerade men som ger en mer seriös bild av forskningen än Fred Nybergs ideologiserade vantolkning av forskningen. Idag publicerar Metro en slutreplik som jag skrivit tillsammans med Andreas.

Fortsätt läsa Replik till Fred Nyberg om medicinsk cannabis

Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

I efterdyningarna av SvD:s nyhet om unga och psykoser (en nyhet som byggde på feltolkning av siffror och saknade belagt samband) har det här och där uppstått en debatt. En av dessa debattörer är en professionell tyckare, aka ledarskribent, vid en landsortstidning i norra Sverige, Lilian Sjölund. Lilian Sjölund skrev en ledartext som behöver diskuteras. Texten var helt inspirerad av SvD:s felaktiga nyhetstext och saknade varje uns av källkritik och dubbelkoll av fakta, alltså helt i linje med svensk journalistik inom drogområdet.

Rubriken på Lilians text är ”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård”. Redan där går det nog fel för Lilian, texten förmedlar ett intryck av att Lilian ser cannabisanvändning som något riktigt hemskt och farligt och att en ”fredagsjoint” kan leda till lång inläggning i slutenvård. Att en ”fredagsjoint” kan leda till en kortare inläggning i slutenvård kan säkerligen hända, inte för att jag vet det, men det skulle inte förvåna mig. I så fall handlar det om en övergående drogutlöst psykos där kanske användaren utifrån avsaknad av korrekt information om ruset och påverkad av skrämselpropaganda i t ex skolan inte förstår vad som händer. I den paniken som kan uppstå då är det förståeligt om någon tar kontakt med allmänpsykiatrin och kanske blir inlagd över natten. Vår skräck för att prata öppet, sakligt och neutralt om droger kan ha sina konsekvenser. De mer komplicerade psykossituationerna kommer dock efter längre användning, inte sällan i kombination med andra droger, och med en doskoppling. Inget av det resonerar Lilian kring, det är som om den kunskapen saknas (där det även ingår studier av cannabis roll i en del av psykosvarianterna) och inte behövs för att diskutera problematiken.

Fortsätt läsa Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

Uppsala Universitet och U-FOLD – mer megafon än akademi

Igår blev jag uppmärksammad på en intressant text om cannabis på Uppsala Universitets hemsida. Hemsidan fanns på del av Uppsala Universitet (U-Fold) som har någon självpåtagen ”ledartröja” för den akademiska förståelsen av beroendeproblem i Sverige. Texten var skriven av professor Fred Nyberg vid U-Fold, och det är inte första gången jag kommer i kontakt med honom.

För en tid sedan debatterade jag med professor Nyberg på SvD Brännpunkt (se sidan Uppdrag mm). Fred Nyberg hade skrivit ett inlägg i den dåvarande debatten om spice, ett inlägg som lämnade en hel del i övrigt att önska, som t ex forskningsreferenser och t o m grundläggande förståelse för NPS-fenomenet. Han lade även ut texten på U-Folds hemsida i ett inlägg med rubriken ”analys”.

Så mycket analys var det inte. Formuleringen ”Vissa utpekar Spice som en dödsdrog men att den har en koppling till tetra-hydro-cannabinol (THC) i cannabis (marijuana och hasch) nämns endast lite försiktigt i sammanhangen” är nog min favorit. Dels visar Nyberg att han inte förstår skillnaden på ”Spice” och ”spice”, och dels har han missat att de flesta i debatten just pekar på sambandet mellan att cannabis är olagligt och spice lagligt som det centrala i att förstå efterfrågan på spice. Till skillnad från Nyberg kunde jag i mitt svar på SvD Brännpunkt visa på sambandet med hjälp av vetenskapliga artiklar.

Fortsätt läsa Uppsala Universitet och U-FOLD — mer megafon än akademi

Intensiv debatt om spice

jamaican-spiritSom jag nämnde i föregående inlägg skrev jag i förra veckan en replik på Fred Nybergs debattartikel om spice. Därefter kom ännu ett svar från en doktor i kemi, Fredrik von Kieseritzky, och idag kom Nybergs slutreplik. Fredrik utvecklade det jag berörde i min artikel om att se spiceanvändningen ur ett juridiskt perspektiv och argumenterade för att legalisera cannabis (en lösning som Fred Nyberg i sin första debattartikel avfärdade som naiv). Jag vill peka på ett par faktorer i Fred Nybergs slutreplik.

Till att börja med väljer Nyberg att inte svara på Fredriks replik med hänvisning till att den ”mestadels” gick in på aspekter som hans ”ursprungliga artikel inte alls handlade om”. Det är ett helt osannolikt påstående då Nyberg själv skriver raljerande om just det Fredrik utvecklade i sin replik, självfallet kan inte Fred Nyberg fly från att kommentera det han på två olika sätt ger sig in på. För Nyberg berör narkotikapolitik och juridisk verklighet enbart genom att diskutera spice, som tillägg till att han själv tog upp det explicit.

Fortsätt läsa Intensiv debatt om spice

Varför är det så svårt?

granskningVi har sedan en tid ett allt mer växande drogproblem i landet. Det är inte bara det att användningen av narkotika ökar bland hela befolkningen och bland ungdomar. Till exempel presenterade CAN i Almedalen siffror som visade på ökning det senaste året, och i media finns numera varje vecka rapporter om ökade problem, och så sent som idag kommer Sveriges Radio Studio ett i eftermiddag prata om den ökande användningen av nätdroger. Det handlar också om att dödsfallen ökar och antalet individer med problematiskt bruk ökar också.

I inlägget om hur problemet ökar i hela befolkningen efterfrågade jag samtal i Almedalen om problematiken, det blev inte så mycket av det. Men något enstaka seminarium fanns det, t ex anordnade Uppsala Universitet ett seminarium om ”Legalisering av narkotika – Fokus: cannabis” (se det längst ner i detta inlägg). Vad det seminariet inte uttalade, men som jag hävdar, är att just detta seminarium visar på en (av flera) anledningar till vår nuvarande allt större problematik inom området.

Fortsätt läsa Varför är det så svårt?

Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

Tv 4:s program Kalla fakta (KF) beskriver sig så här:

”Sveriges vassaste program för undersökande journalistik. Har sedan 1991 granskat och kartlagt makt och samhällsfenomen.”

Igår söndag 16/3 tog man sig an den utveckling som media rapporterat om då och då på olika sätt under de senaste åren, ökningen av cannabisanvändningen bland unga (ökningen är nog märkbar inom alla ålderskategorier men det är sällan ämnet för media). Avsnittet som kallades ”Generation cannabis” inleddes med hur ”cannabisvågen” sveper över landet,  och det var en av få fakta som man lyckades få rätt. Särskilt faktaspäckat var dock inte programmet, trots tal om att KF beskriver sig som vassast, undersökande, granskande och kartläggande. Och självfallet saknades all analys. Mer fanns dock av slaget etablissemangspolitiker kommenterar och förfasas och deras lydvasaller bjöd plikttroget på oseriös skrämselpropaganda.

Fortsätt läsa Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

En professorstitel innebär inte automatiskt kunskap

Så är han igång igen, professor Fred Nyberg från Uppsala Universitet. Han har ju varit lite aktiv den senaste tiden, som jag skrivit om tidigare, med bl a en debattartikel byggd på vantolkade uppgifter från en nyligen omdebatterad forskningsstudie om cannabis och IQ. Och igår skrev han på SvD Brännpunkt om legalisering, helt i samma linje, en rad åsikter och ett antal vantolkningar. Men kanske är det standard för professorer från Uppsala Universitet. Och kanske går en del på att en professorstitel innebär kunskaper inom angränsande områden, eller tror att det finns någon legitimitet i åsikterna enbart för en professorstitel. Som tur är, är det samhälle då en professorstitel automatiskt innebar legitimitet borta.

Nyberg inleder debattartikeln genom att påskina att en legalisering (dvs reglering med hjälp av statlig kontroll av produktions- och/eller försäljningskanaler) av cannabis inte skulle innebära en motverkan av de illegala brottsorganisationer som ligger bakom mycket av narkotikahandeln. Han leder inte det i bevis på något sätt, utan bara antyder, vilket självfallet är det samma som att föra fram åsikter utan grund. Eftersom en statlig reglerad marknad för cannabis mig veterligen inte har prövats så har vi ingen reell kunskap om situationen, men det känns som att det är rätt självklart att en stor del av cannabisanvändare hellre skulle handla av en statlig organisation än en kriminell dito, och därmed torde även de kriminellas inkomster minska. Att den statliga försäljningen skulle generera inkomster till staten kallar Fred Nyberg för ett naivt resonemang, jag skulle snarare vilja hävda att det är naivt att tro att det inte skulle göra det.

Fortsätt läsa En professorstitel innebär inte automatiskt kunskap

Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Så är det dags igen. Maria Larsson skriver ännu en debattartikel inom narkotikaområdet. Budskapen är desamma som tidigare; narkotikaanvändningen, och i synnerhet cannabis, ökar bland unga, vi gör en hel del åtgärder och vi har experter som hjälper oss. Sammanfattat i en mening säger Maria Larsson, ”allt är egentligen bra och med våra insatser kommer det snart bli mycket bättre”. Tyvärr är det inte sant, och givet vad som görs är det mycket tveksamt vilken kompetens de s k experterna egentligen sitter inne med.

Ta bara den professor som Maria Larsson lyfter fram i debattartikeln, Fred Nyberg. Nyberg är professor i Biologisk beroendeforskning, och även om detta medikaliserade perspektiv har sin plats i samtalet om droger så är det långt ifrån ett gyllene perspektiv för att förstå och eventuellt komma tillrätta med ett narkotikaproblem. Ett biologiskt perspektiv tenderar att förenkla missbruksproblemet och fokusera på substansen i sig, och då är det nästan givet att man hamnar fel när man pratar om problemet och ev åtgärder.

Fortsätt läsa Maria Larsson (KD) famlar i mörkret