Etikettarkiv: förebyggande

Som man bäddar får man ligga, alarmister och förbudsförespråkare!

Den senaste tiden har jag noterat ett par nyheter som tar sig an det ökande antalet problematiska användare (som jag skrivit om flera gånger, t ex här) .

En del av dessa nyheter tar sitt ursprung i den SVT-artikel som jag kritiserade här. Så gör t ex IOGT:s tidning Accent i denna artikel.

Faksimil Accent magasin

Fortsätt läsa Som man bäddar får man ligga, alarmister och förbudsförespråkare!

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet – del 3/3

granskningHittills har jag visat att Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete/utbildning av personal som kommer i kontakt med skolelever dels för fram osaklig information om effekter och skadeverkningar av i synnerhet cannabis som dessutom bygger på fördomar och stigmatisering/smutskastning av individer som använder droger.

Delen som kallas ”preparatkunskap” hålls av en polis i Västerås, han presenterar sig genom en bild som jag har korrigerat med röd text:

pel1

Det är rätt ofta som olika aktörer inom RNS figurerar i media och liknande offentliga sammanhang där företrädarna glömmer att redovisa sina dubbla roller/att de sitter på två stolar. Det gäller i detta fall under Västerås kommuns utbildning, men även nyligen i Läkartidningen där en profilerad RNS-medlem som synts i media under hösten kommenterandes narkotikapolitik under enbart läkartiteln ånyo glömmer bort att redovisa dubbla stolar när denne RNS-medlem recenserar RNS-medlemmen Pelle Olssons senaste bok utgiven av RNS bokförlag (Läkartidningen nämner ingen av de 3 RNS-stolarna, vilket säger en del om Läkartidningens saklighet/kvalitet).

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet — del 3/3

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete – del 2

granskningI del 1 av denna granskning redovisade jag dels hur kommunen inte varit helt smidiga när jag begärde ut det undervisningsmaterial som kommunen använder sig av när de sprider ANDT-information. Jag redovisade även en del av de bilder de använder sig av inom ”preparatkunskap”, och mina kommentarer till kvaliteten i det som sprids från Västerås kommun.

Jag gör dessa granskningar för att jag med stöd i vetenskap vet att det krävs en bra kvalitet på budskapen inom ANDT-området för att orsaka så liten skada som möjligt för de medborgare, unga som gamla, som påverkas av vad som lärs ut. Allt för ofta får jag påpeka att kvaliteten är dålig, mer av skrämselpropaganda än saklig och effektiv information, vilket orsakar skada på olika sätt.

Inledningen på granskningen av Västerås material gav inget positivt intryck. Tyvärr blir det värre, och riktigt anmärkningsvärt anser jag.

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete — del 2

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Nej, droger är (oftast) inte onda

En central del av vår, och stora delar av världens, narkotikapolitik bygger på att peka ut droger som ”onda”. Och i ”onda” ingår allt från ”de kommer förstöra ditt liv om de inte dödar dig” till att de inte har något positivt att erbjuda. De som är insatta vet att inget av de två påståendena är korrekt.  Ändå gillar de flesta samhällen och deras företrädare skräckkampanjer för att få folk att inte använda droger. Trots att det sedan länge i praktiken och i vetenskapen är bevisat att dessa skräckkampanjer inte fungerar. Men det känns bra (för många) att de bedrivs.

Ett tillhörande fenomen till ”droger är onda” är ”War on drugs”, kriget mot drogerna, som förs med allt från polisinsatser till militärinsatser. Även detta har samhällen fortsatt med trots att drogerna är mer tillgängliga än tidigare, billigare och mer potenta.  War on drugs är sålunda misslyckat, ändå fortsätter man med detta krig. Förmodligen för att det känns bra även med denna del.

Fortsätt läsa Nej, droger är (oftast) inte onda

Ny forskning om cannabis och IQ

granskningFör två år sedan kom den s k Dunedin-studien som bl a handlade om relationen cannabisanvändning och IQ där hela Sveriges drogområde gick på påståendet om att cannabis sänker IQ-nivån (vilket effektivt pumpades ut av div organisationer, vissa media och en viss professor i synnerhet).

Jag har skrivit om det många gånger, inkl om riskerna med hur studien användes. Jag har även skrivit om alternativa studier kring cannabis och IQ. En farhåga jag hade var att studiens resultat skulle visa sig inte stämma, och att det då fanns en risk för att ungdomar skulle sluta tro på det så kallade preventiva arbetet, redan från början fanns ju kritik mot rapporten och saker som borde få en seriös aktör att tänka efter före man basunerade ut att cannabisanvändning gör dig korkad. Resultatet har blivit att i stort sett samtliga kommuner och många aktörer inom svenskt drogområde har gjort precis det jag varnade för, använt Dunedin-studiens resultat i ”droginformation” till ungdomar och föräldrar.

Nu har det kommit ännu en stor studie, större än Dunedin. Den presenterades på förmiddagen idag under en stor neurovetenskaplig konferens i Berlin. Och som jag bedömer det, mer välgjord kring hur samband har testats mot olika faktorer som kan påverka, t ex socioekonomiska faktorer (fattigdom etc), även om Dunedinförfattarna hävdar att de gjort de tester som andra andra forskare hävdar att de inte kan ha gjort (vilket jag redogjort för, sök på Dunedin). Och resultatet bekräftar mina skriverier.

Fortsätt läsa Ny forskning om cannabis och IQ

Vill örebropolitiker från KD öka cannabisanvändningen?

Ända sedan åtminstone 1990-talet har det internationella vetenskapsfältet vetat att (skrämsel)information om drogers skadeverkningar (länk till en enda artikel från 1990, det finns många fler för den som har tid att surfa) har liten eller t o m kontraproduktiv (amerikanska NIDAs häfte om prevention från 1997, fast något man misstänkte redan på 1970-talet) effekt på ungdomars droganvändning.

Denna vetskap har inte riktigt slagit igenom i Sverige, förmodligen eftersom vi sedan 1970-talet i stället har haft en mycket stark tro på budskap om att knark är bajs och det enda som är rätt är det narkotikafria samhället.

>5I linje med detta skrev en politiker i Örebro från Kristdemokraterna för ett år sedan en motion som i tisdags behandlades i landstingsfullmäktige i Örebro. Ewa Sundkvist skriver att:

”Rökning av cannabis, i synnerhet bland ungdomar ökar” (…) ”En stark lobbyrörelse beskriver drogen som lätt berusningsmedel och som smart och ofarlig, utan att ge någon form av baksmälla” (…) ”Det är en farlig och lömsk drog som kan förstöra en hel ungdomsgeneration om den får fäste i vårt samhälle”.

Man skulle ju kunna tro att det handlar om Reefer Madness, men det är som sagt var en politikers motion för en kampanj mot cannabis år 2014.

Så här ser motionen ut:

Fortsätt läsa Vill örebropolitiker från KD öka cannabisanvändningen?

Ny forskning om cannabis och kognition

Jag har skrivit mycket om samhällets massiva kampanjer mot cannabis de senaste åren. Ett centralt budskap från samhället har varit att cannabis skadar hjärnan, sänker IQ och ”forskare” som Thomas Lundqvist har t o m pratat om ”teflonhjärna” i DN. Thomas Lundqvist är visserligen en internationellt ifrågasatt forskare, men något av en guru i Sverige för de som arbetar med missbruksområdet.

Jag har specialstuderat en liten del av hans forskning och kommit fram till att det finns mycket tveksamheter kring resultaten han presenterat (se inlägget Kan journalister lita på fakta om droger?). En annan forskare som figurerar än mer ofta i dessa sammanhang är Uppsala Universitets Fred Nyberg, han har gått ut kraftigt den senaste tiden med budskap kring att cannabis minskar IQ etc, trots att den studie han talar om är ifrågasatt.

Fortsätt läsa Ny forskning om cannabis och kognition

Om moralpaniken i Värnamo

Då och då uppstår extrem moralpanik kring musik, fenomenet är bekant sedan 1920-talet då USA började med att då och då gå bananer över musik (först jazz) som lockade unga in i fördärvet (dvs cannabisanvändning och annat omoraliskt levene). Vi har sett det några gånger de senaste åren kring olika artister, nu senast ägde ett utbrott rum i den lilla småländska staden Värnamo där en artist kallad Dani M uppträdde igår.

Jag har själv ingen aning om vem Dani M är men har lyssnat lite idag på Youtube, det är inte riktigt min musikstil men jag gillar verkligen grejen att någon som har ett budskap och något som denne vill säga och använder musik för det. Och tydligen är Dani M öppen med sin cannabisanvändning och har åsikter om hur polisen agerar med urinprov (vilket är en bra sak att vi får upp till diskussion i samhället, jag har skrivit en del tidigare om aspekter på dessa drogtester) etc, använd sökfunktionen!

Fortsätt läsa Om moralpaniken i Värnamo

Ny forskning om kampanjer mot cannabis

I dagarna har det publicerats en ny forskning som bl a berör ungdomar och cannabis. Det är forskare vid Zürich Universitet som intervjuat 11 930 unga män (ca 20 år) om droganvändning och kunskap om riskerna. Det är aktuell forskning eftersom vår ansvariga minister Maria Larsson (KD) under försommaren haft minst två debattartiklar (GP, AB) som båda haft budskapet att ”ungdomar känner inte till riskerna med cannabis, därför ökar cannabisanvändningen, och därför satsar vi på kampanjer mot cannabis”. Detta budskap har upprepats i olika versioner av olika lokala politiker och tjänstemän över hela landet.

I GP skriver Maria Larsson ”Kunskap gör skillnad. Den bristande medvetenheten om riskerna med cannabis är säkerligen den största inkörsporten. Utan en ökad riskmedvetenhet riskerar vi att få en ökning av cannabisanvändningen.”. Och så kör hon favoriten den senaste tiden, hon låter professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet slarvigt, ofullständigt och oärligt, redogöra för senaste forskning om skaderisker för unga beträffande kognition och cannabis, en studie som jag skrivit om flera gånger och där jag pekat på skillnaderna mellan hur studien presenterats i Sverige och vad den verkligen säger.

Fortsätt läsa Ny forskning om kampanjer mot cannabis

RNS-kampanj: Släpp cannabis fritt

d

Jag höll häromdagen på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag läste mitt Facebook-flöde, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle drar i morgon igång en kampanj ”Cannabis Fritt” med målgrupp Sveriges skolor. De vill inte ha en skola som är cannabisfritt utan cannabis ska vara fritt. Well, det finns viss evidens för att den skadliga effekten av cannabis skulle minska om vi avkriminaliserar det, att helt släppa cannabis fritt utan några som helst regleringar tror jag dock är oklokt i dagsläget.

Fortsätt läsa RNS-kampanj: Släpp cannabis fritt

Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det (sök på IQ eller Dunedin). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Fortsätt läsa Igen om cannabis och IQ-nivå

Moderata lögnare, del 5011

Att Moderaterna har problem med missbruksområdet är ju ingen nyhet. De saknar fakta och kunskap, och de förvränger mer än gärna verkligheten. Det har jag skrivit om tidigare. Nu är det dags igen. Idag har Stockholms moderater ledde av socialborgarrådet Anna König Jerlmyr gått ut med meddelandet (megafonerat av t ex Sveriges Radio):

”Att vi ser en positiv utveckling inom alla områden visar att vårt förebyggande arbete går i rätt riktning”

Fortsätt läsa Moderata lögnare, del 5011

Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?

Jag har ibland skrivit om Folkhälsoinstitutet (FHI) och deras problematiska förhållningssätt till vetenskap. Och ibland har jag skrivit om ”Dagens FHI”. FHI har ett uppdrag som handlar om att de ska vara ”ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier”, och inom missbruksområdet beskriver de sitt uppdrag enligt följande:

”Institutet ska som nationellt kunskapscentrum bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier på ANDTS-området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella/idéburna organisationer, samt stödja tillämpningen av förebyggande metoder och strategier.”

Och sedan följer, vilket är temat för dagens ”Dagens FHI” att man ska:

”fördela bidrag till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak”.

40 miljoner ligger i potten för 2012. Så hur fördelar statens FHI våra skattemiljoner? Jag har kikat lite på det, vad är det då för utvecklingsprojekt som är så viktiga för att skattebetalare att finansiera via FHI?

Fortsätt läsa Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?

Polisen: ”Det fungerar!”

Drogportalen twittrar som vanligt glatt vidare en rad nyheter inom missbruksområdet. Idag twittrade man om att snabb vård kan förebygga tungt missbruk med en länk till en nyhet som polismyndigheten som gått ut med om att deras ingripanden fungerar.

Med tanke på den senaste tidens massiva polisinsatser mot cannabisanvändare över hela landet förstår jag att man är angelägna från polisens sida att sprida PR om att metoden fungerar, å andra sidan behöver de nog inte oroa sig eftersom vi inte har någon debatt om området och inte mycket till granskning heller.

Fortsätt läsa Polisen: ”Det fungerar!”