Etikettarkiv: folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsens åtgärdsplan är otillräcklig

Idag skriver jag på Dagens Samhälles debattsajt om att Socialstyrelsens åtgärdsplan som nyligen överlämnades till regeringen är otillräcklig och bristfällig för att minska dödsfallen i narkotika.

Och inte bara det, den visar på att myndigheterna är okunniga och oinsatta inom drogområdet, exempelvis genom fantasierna om hur brukarrörelsen skulle kunna bidra. Det finns inte mycket till brukarrörelse inom drogområdet, särskilt inte efter att Svenska Brukarföreningen tvingats till konkurs efter oegentligheter (SBF hade visserligen även före detta framkom en väldigt ringa aktivitet i landet med få aktiva lokalföreningar). Men för att känna till det måste man ju känna till drogområdet och det gör inte Socialstyrelsens eller Folkhälsomyndighetens ”experter”/byråkrater.

Om nätdroger/NPS och regeringens utredning

granskningBorås Tidning hade igår ett par artiklar om nätdrogshandeln av NPS (Nya Psykoaktiva Substanser). En av artiklarna handlar dels om hur en webbshop säljer ut en opioid-NPS (fentanyl-analog) inför en stundande narkotikaklassning, en artikel som även innehåller en intervju med en pappa som förlorade sin son tidigare i år på grund av fentanyl.

Pappan är så klart upprörd och förtvivlad. Bland annat för att svenska webbshopar nu säljer ut den drog som hans son dog av.

fentrea
Faksimil från en svensk NPS-webbshop, skärmdump 160806

I en tidigare artikel om sonens dödsfall säger pappan ”Det är för jävligt att sådana här saker kan få förekomma. Det finns inte ord för vad jag tycker och känner”, och det kan man ju förstå är en första reaktion. Sedan dödsfallet har pappan engagerat sig i ”nätdrogs-frågan”. Det är bara att hoppas att denna pappa sätter sin in i problematiken från grunden, vilket verkar svårt inom nätdrogsområdet där många åsiktare utan gedigen kunskap härjar. Facebook-sidan ”Stoppa knarket i Västerås” är ett tragiskt exempel på hur anhöriga till någon som gått bort till följd av NPS villar bort sig helt i drogdjungeln .

Fortsätt läsa Om nätdroger/NPS och regeringens utredning

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Om Statskontorets utvärdering av ANDT-strategin

granskningI veckan noterade jag en tweet på Twitter från en offentliganställd inom ”drogområdet”. Den handlade om Statskontorets utvärdering av regeringens strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Och när jag läste Statskontorets presentation av rapporten satte jag kaffet i vrångstrupen. Statskontoret skriver:

statskontoret

Regeringens strategi har alltså varit ”ändamålsenlig” för att nå målen om att komma tillrätta med problemen inom ANDT-området. Det kan ju låta som att allting är bra, vi har rätt politisk strategi, vi gör rätt saker och vi är nära att ha löst alla problem på drogområdet. Det är inte vad jag brukar skriva. Dock har jag sedan flera år tillbaka påtalat att ett stort problem är att politiker och tjänstemän inom drogområdet är måna om att kommunicera att ”allt är bra” inom drogområdet. Det har förargat mig eftersom jag ser hur problemen ökar, hur människor inte får vård, hur de som kommer in i vård får dålig vård, hur individer med problematisk droganvändning står utanför samhället, diskrimineras och inte kommer till sin fulla rätt och inte minst hur allt fler avlider i förtid. Jag har tyckt, och tycker, att regering och riksdag gör fel saker och inte satsar för att lösa problemen.

På olika sätt har jag försökt väcka opinion om detta, bland annat genom bloggen. Men det är som att spotta i motvind, och priset är rätt högt, och då och då tvivlar jag, inte minst då det är få röster som i det offentliga samtalet påtalar samma saker. Så kanske är det så att politiker och tjänstemän har rätt, allt är bra och samhället gör rätt saker – typ ”lite svinn får man räkna med beträffande dödsfall och förminskade liv”. Fast jag tror ju inte det, så frågan är vad Statskontorets rapport egentligen säger.

Fortsätt läsa Om Statskontorets utvärdering av ANDT-strategin

Slutdiskuterat om sprutbyte?

För oss som följt den vetenskapliga rapporteringen om sprutbyte för individer som använder narkotika och injicerar har det länge varit självklart att sprutbyte är en viktig skademinskande åtgärd (några exempel på vad jag skrivit tidigare). Men trots att det enligt lagen varit tillåtet i Sverige med sprutbyten sedan 2006 har särskilt politiker blockerat lösningar på i synnerhet kommunal nivå då lagen olyckligt nog krävt samverkan mellan landstingets sjukvård och kommunen.

Med dagens tydliga vägledning från Folkhälsomyndigheten borde det vara slutdiskuterat bland politiker om sprutbyte är en klok idé eller inte. Tyvärr lär det inte bli så eftersom okunnig moralism fortfarande är vägledning för en stor skara politiker. Socialdemokraternas kommunalråd Marina Johansson i Göteborg visar t ex prov på både okunskap och moralism i dagens SVT-nyhet. Hon skulle kanske må bra av en snabb överblick på området genom att läsa länken ”några exempel” ovan…

Nätdroger och kompetens

Jag vet inte hur länge jag stört mig över inkompetensen inom drog- och missbruksområdet, förmodligen sedan jag fick egen erfarenhet av myndigheter och verksamma individer inom området. Det är inte bara det att det finns ett genuint och grundligt vetenskapsförakt bland många aktörer inom området, definitionen på kompetens inom området verkar dessutom inte ens dra till så mycket intresse att den ens diskuteras (förutom en kort period i samband med den borttrollade Missbruksutredningen).

Samhället, dess företrädare (politiker och vissa tjänstemän) och dess praktiker (vissa tjänstemän inkl kliniker), är inte bara okunniga och ointresserade av området, utan ständigt förvånade. Förvåningen yttrar sig dels i ständiga budgetproblem (som media utan större analys lojt rapporterar vidare), dels i ständigt ökande problem (läs ökat antal individer som missbrukar respektive dör) och dels i ständig alarmering (särskilt kring cannabis samt nätdrogerna). Men ingenting görs, vare sig åt kompetensproblematiken eller resursbristen. Om något annat är än inkompetens är idealet är det tystnaden.

Fortsätt läsa Nätdroger och kompetens

Inkompetent FHI. Igen.

Jag brukar ju hävda att våra svenska såväl lokala som framför allt centrala myndigheter är inkompetenta och att de flesta tjänstemännen är allt för inkompetenta för deras jobb. Notera de flesta, inte alla, ibland generaliserar jag för mycket och skriver för slarvigt. Jag har inte åsikten att alla offentliganställda inom missbruksvården är inkompetenta, bara de flesta.

Fortsätt läsa Inkompetent FHI. Igen.

Förenkling av beroende är att svika

Jag blir lite uppgiven och rätt besviken på debatten om de sociala problemen, oavsett om det är förortsproblem eller missbruksproblem som diskuteras. Visst, sociala problem är ofta mångfasetterade och man behöver såväl ett helikopterperspektiv som analysförmåga som en bred kunskapsnivå för att se längre än till ytan. Att se ytskiktet är bra men för att verkligt kunna göra något krävs mer än så.

Ta detta med alkoholproblematiken. Visst är det så att det svenska samhällets syn på alkohol som ”socialt smörjmedel” är ett problem, det måste adresseras och vi behöver arbeta med de värderingar som ligger bakom alkoholnormen. Men att rikta in sig på enbart detta, som UNFs ordförande Vidar Aronsson gjorde i gårdagens debattartikel, och som IOGT allt för ofta gör, är att studera problematiken allt för ytligt.

Fortsätt läsa Förenkling av beroende är att svika