Etikettarkiv: filosofi

Sverige mot droger

granskningDå och då dyker det upp olika arrangemang mot narkotikan, ofta kallas dem ”XX mot droger” som om enbart narkotika var droger (medvetet eller undermedvetet vill många undanta den egna kära alkoholen från att vara en drog, men givet den vedertagna definitionen att det handlar om substanser som har psykoaktiv verkan så är självfallet även alkohol en drog trots att den är lagliga i många samhällen).

Ofta baserar sig arrangemangen på starka känslomässiga upplevelser, som t ex i höstas då en vän till en familj som förlorat ett barn till narkotikan samlade massorna i ett arrangemang mot knarket i Västerås. Politiker engagerar sig gärna mot narkotikan, det syns i artikeln om Västerås, och det ger politiska poäng att vara emot något som är så laddat och förknippat med negativa bilder som narkotika. Många politiker tävlar om att vara mest emot narkotika, det låter så bra.

Men som i Västerås när många talade om att narkotikan tar liv i onödan, så glöms det lätt bort att alkoholen i Sverige tar 5-6 gånger så många liv som narkotikan och orsakar mer skada. Men ett samhälle behöver något att ena sig mot (i linje med t ex Durkheims teori), och givet att användning av alkohol är så välspridd så går inte det utan då passar narkotikan bättre. Och ofta blir det känslosamt, som i Västerås när t o m mamman till den döde ungdomen talade och sade ”Låt vår historia vara ett varnande exempel. Ingen går säker”, det är lätt att enas kring de känslorna som medföljer en mammas ord samt den skrämmande varningen att ingen går säker för det hemska narkotikan (att narkotika inte är hemskt för alla är en annan sak och spelar ingen roll i detta inlägg).

Fortsätt läsa Sverige mot droger

Att förstå missbruk är inte så enkelt

Rätt ofta konfronteras jag med att så många har så svårt att förstå missbruk, de senaste dagarna har jag noterat två fall som fått mig att lyfta lite på ögonbrynen (jag är annars rätt härdad). Häromdagen hade jag en liten diskussion med en läkare i diskussionsgrupp om narkotika, han menade att enbart vissa droger påverkade belöningssystemet och hänvisade bl a till djurförsök.

Grunden till diskussionen var ett uttalande av en forskare som i radio i veckan hävdat att alla droger påverkar belöningssystemet, vilket de gör (enligt min förståelse). Jag orkade inte gå in särskilt djupt i diskussionen, och valde medvetet att inte dra diskussionen till hur även olust kan vara drivande i missbruk, men det är allt för tydligt att den biologiska förklaringsmodellen sitter allt för starkt rotad i samtalsordningen.

Fortsätt läsa Att förstå missbruk är inte så enkelt

Tyckande om beroendevård

Det är oerhört mycket tyckande kring beroendevården, där man tycker att en viss vård är bättre/viktigare än någon annan. Allt för ofta tycker man inte något på grundval av vetenskapliga resultat utan med utgångspunkt från antingen sina egna erfarenheter, som om alla livsöden samt fysiska och psykiska förutsättningar skulle vara desamma, eller så handlar det om moralism eller ideologi.

Ideologi kan vara bra, att man har en utgångspunkt för ens åsikter, men ideologi har ingenting i beroendevården att göra. Det handlar om människors liv, och då har vi inte råd att basera åtgärderna som samhället riktar till/mot människorna på föreställningar som har sin grund i annat än det som fungerar på bästa sätt. Detta bästa sätt kan vara olika för olika människor, valet måste därför föras närmare individen, men alltid inom ramen för bästa tillgängliga vetande. Att moralisera om hur man bör vara eller agera har därför inte heller något inom beroendevården att göra, lika litet som det har inom någon annan livskritisk vård att göra.

Fortsätt läsa Tyckande om beroendevård

Där människan inte finns – om psykiatri mm

Idag på DN Debatt går det att läsa ännu en debattartikel om svensk psykiatri, om hur vården inte fungerar. Den är skriven av en anhörig till en psykiskt sjuk kille som tog livet av sig förra året. Det handlar åter igen om systemfelet inom svensk psykiatri. Det är inget nytt utan har debatterats på olika sätt genom åren.

Dagens debattartikel tar upp några viktiga faktorer kring ett systemfel som enligt debattören, som jag tolkar det, består av tre delar, resursbrist, organisation och behandlingsfilosofi. Och eftersom missbrukarvården är den del av denna psykiatri känner jag igen det, tyvärr. Det är samma problematik som finns inom missbrukarvård som allmänpsykiatri.

Fortsätt läsa Där människan inte finns — om psykiatri mm