Etikettarkiv: ekonomi

Ännu en text som inte är så viktig, eller?

De senaste åren har nyheterna duggat rätt tätt, nyheterna i lokaltidningarna som handlar om nedläggningar och besparingar inom missbrukarvården. Jag har skrivit om en del av dessa nyheter som jag sett i de olika funktioner jag följer för att få en överblick av vad som är missbruksområdet idag, men jag har inte skrivit om alla, dels pga tidsbrist och dels pga ”det är ändå ingen som vill läsa om det”. Det senare är ett problem, det är visserligen så att få är intresserade av missbruksområdet och ännu färre är intresserade av dessa aspekter.

Fortsätt läsa Ännu en text som inte är så viktig, eller?

Ännu en rapport om ökande missbruksproblem

Som så många gånger förr kan vi läsa ännu en rapport från en kommun om hur missbruket ökar, denna gång är det Växjö kommun det handlar om, och kostnaderna för någon form av vård ”galopperar”.

Det vill säga att det handlar om helt andra saker än vad som Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning får fram när de frågar skolelever om de provat narkotika. Om som vanligt handlar det om att kommunerna reagerar över att det blir dyrt. Det blir så här när våra politiker och tjänstemän envisas med att föra en politik som inte leder till minskad problematik utan i stället på sin höjd fokuserar på att ”sända signaler”, och det blir så här när vi har en politisk ledning av landet som tycker att det värsta är inte att människor dör pga missbruket utan att det finns dem som provar och så tror man i en naiv och osaklig verklighetsbild att lösningen heter hårdare tag, längre straff etc.

Fortsätt läsa Ännu en rapport om ökande missbruksproblem

Social välfärd måste få kosta

Det finns mycket inom det sociala området som bekymrar och irriterar mig. Det är så många saker som inte fungerar som det skulle kunna göra, och intresset för området är allt för ofta väldigt lågt. En allt för ifrågasatt trend inom området är besparingar, särskilt missbruksområdet är utsatt för det, men även andra sociala områden.

Örebro kommun har identifierat att det finns behov av stöd till ”ensamkommande flyktingbarn” och söker därför ”volontärer” för detta (NA). Ett alternativ till det är ju att erbjuda avlönat timarbete för arbetet. NA skriver dessutom idag på ledarplats om att det saknas arbetskraft till det sociala arbetets arbetsplatser, en oro som bl a Jan Björklund delar. NA tar också upp att kostnaderna för vår sociala välfärd har ökat. Därför menar NA att det borde införas social värnplikt.

Fortsätt läsa Social välfärd måste få kosta

Narkotikadebatt i riksdagen

I torsdags såg jag en debatt i Sveriges riksdag kring narkotikapolitiken. Det var Socialdemokraternas Hillevi Larsson som hade ställt tre frågor till ansvariga ministern Maria Larsson (KD).

Frågorna var:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska den narkotikarelaterade dödligheten?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka narkotikamissbrukares tillgång till vård och behandling, oavsett var de bor i landet?

3. Kan statsrådet tänka sig att förstatliga finansieringen av missbrukarvården för att jämna ut de regionala skillnaderna i tillgång till vård och behandling?

Fortsätt läsa Narkotikadebatt i riksdagen

Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?

Jag har ibland skrivit om Folkhälsoinstitutet (FHI) och deras problematiska förhållningssätt till vetenskap. Och ibland har jag skrivit om ”Dagens FHI”. FHI har ett uppdrag som handlar om att de ska vara ”ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier”, och inom missbruksområdet beskriver de sitt uppdrag enligt följande:

”Institutet ska som nationellt kunskapscentrum bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier på ANDTS-området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella/idéburna organisationer, samt stödja tillämpningen av förebyggande metoder och strategier.”

Och sedan följer, vilket är temat för dagens ”Dagens FHI” att man ska:

”fördela bidrag till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak”.

40 miljoner ligger i potten för 2012. Så hur fördelar statens FHI våra skattemiljoner? Jag har kikat lite på det, vad är det då för utvecklingsprojekt som är så viktiga för att skattebetalare att finansiera via FHI?

Fortsätt läsa Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?