Etikettarkiv: Dunedin

Om cannabis, IQ och vetenskap

I början av veckan sändes ett avsnitt av SVT Vetenskapens värld (SVT Play tom 170828). Det programmet har jag skrivit om tidigare, då handlade avsnittet om spice där den vetenskapliga nivån lämnade en hel del i övrigt att önska.

Denna gång handlade avsnittet en hel del om resultat från den så kallade Dunedin-studien, och även denna gång lämnar avsnittet en del i övrigt att önska. Bland annat togs forskning utifrån Dunedin-studie som berör cannabis och IQ upp.

Fortsätt läsa Om cannabis, IQ och vetenskap

Ny forskning om cannabis och IQ

Kunskapsbildningen om hur och om cannabis påverkar IQ-nivån vid bruk och problematiskt bruk har fått ännu ett bidrag. Jag har i taggen (se nedan) IQ redovisat ett antal artiklar som tidigare har kommit ut inom detta område, artiklar som ger en annan bild än den ifrågasatta men i Sverige välanvända Dunedin-studien som hävdar att problematiskt bruk i ungdomen ger bestående IQ-sänkning.

Det är bra att denna bild ifrågasätts ytterligare, även om etablissemanget i Sverige med största sannolikhet inte kommer redovisa de vetenskapliga artiklar som har annat budskap än det som etablissemanget tror skulle kunna skrämma individer från cannabisanvändning. Som tur är kan ju åtminstone en del googla och då kanske läsa forskning som ger en annan bild…

Fortsätt läsa Ny forskning om cannabis och IQ

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Studien om cannabis och IQ som du nog aldrig hört talas om

12160800144_b570f00ab5_q
Foto: Brett Levin CC BY 2.0 www.flickr.com/photos/scubabrett22

Cannabis är ett särskilt intressant ämne att avhandla inom drogområdet. Det finns nog ingen drog som samtalet om är så laddat på olika sätt som samtalet/ diskussionen/ debatten om cannabis. Det är tydligt för dem som känner till historiken kring cannabis och det är tydligt för dem som följer drogområdet. Inte minst i Sverige.

Jag har särskilt intresserat mig för viljan att föra fram vinklade budskap, gärna i samband med tvivelaktig redovisning av forskning. Skulle man ägna sig åt den vetenskapliga disciplinen diskurser kring cannabis skulle man nog ha ett mycket intressant forskningsområde. Men att landa i enstaka delar av det på hobbynivå är nog så intressant det.

Fortsätt läsa Studien om cannabis och IQ som du nog aldrig hört talas om

Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

När jag en gång i tiden försökte mig på att skriva en C-uppsats om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroendevården fann jag vad man kan kalla en medikaliserad diskurs. Det handlar inte så mycket om att det finns en vilja att behandla substansberoende med mediciner, även om det för alla substanser finns sådana yttringar inom forskningen.

Det mer intressanta ur en sociologisk vinkel var fokuseringen oavsett behandlingsmetod på begreppet ”evidens”, vilket var kopplat till så kallade RCT-studier (kontrollerade och slumpmässiga försök) som är vanligt i medicin-studier. En annan del som jag tyckte mig finna var en ”individualisering”, även det som en del i medikaliseringen, med ett underliggande budskap att individen är själv ansvarig för sin problemsituation och själv ansvarig för att ta sig ur den (dvs ”osynliggörande” av samhällets roll i problemsituationen likväl som behandlarens roll i vägen ut). En tredje del i medikaliseringen är fokus på substans, i fallet med riktlinjerna så sorteras behandlingsmetoder utifrån substans i stället för alternativa synsätt som är kopplade till individens unika situation etc.

Fortsätt läsa Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

I efterdyningarna av SvD:s nyhet om unga och psykoser (en nyhet som byggde på feltolkning av siffror och saknade belagt samband) har det här och där uppstått en debatt. En av dessa debattörer är en professionell tyckare, aka ledarskribent, vid en landsortstidning i norra Sverige, Lilian Sjölund. Lilian Sjölund skrev en ledartext som behöver diskuteras. Texten var helt inspirerad av SvD:s felaktiga nyhetstext och saknade varje uns av källkritik och dubbelkoll av fakta, alltså helt i linje med svensk journalistik inom drogområdet.

Rubriken på Lilians text är ”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård”. Redan där går det nog fel för Lilian, texten förmedlar ett intryck av att Lilian ser cannabisanvändning som något riktigt hemskt och farligt och att en ”fredagsjoint” kan leda till lång inläggning i slutenvård. Att en ”fredagsjoint” kan leda till en kortare inläggning i slutenvård kan säkerligen hända, inte för att jag vet det, men det skulle inte förvåna mig. I så fall handlar det om en övergående drogutlöst psykos där kanske användaren utifrån avsaknad av korrekt information om ruset och påverkad av skrämselpropaganda i t ex skolan inte förstår vad som händer. I den paniken som kan uppstå då är det förståeligt om någon tar kontakt med allmänpsykiatrin och kanske blir inlagd över natten. Vår skräck för att prata öppet, sakligt och neutralt om droger kan ha sina konsekvenser. De mer komplicerade psykossituationerna kommer dock efter längre användning, inte sällan i kombination med andra droger, och med en doskoppling. Inget av det resonerar Lilian kring, det är som om den kunskapen saknas (där det även ingår studier av cannabis roll i en del av psykosvarianterna) och inte behövs för att diskutera problematiken.

Fortsätt läsa Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

Ny forskning om cannabis och IQ

granskningFör två år sedan kom den s k Dunedin-studien som bl a handlade om relationen cannabisanvändning och IQ där hela Sveriges drogområde gick på påståendet om att cannabis sänker IQ-nivån (vilket effektivt pumpades ut av div organisationer, vissa media och en viss professor i synnerhet).

Jag har skrivit om det många gånger, inkl om riskerna med hur studien användes. Jag har även skrivit om alternativa studier kring cannabis och IQ. En farhåga jag hade var att studiens resultat skulle visa sig inte stämma, och att det då fanns en risk för att ungdomar skulle sluta tro på det så kallade preventiva arbetet, redan från början fanns ju kritik mot rapporten och saker som borde få en seriös aktör att tänka efter före man basunerade ut att cannabisanvändning gör dig korkad. Resultatet har blivit att i stort sett samtliga kommuner och många aktörer inom svenskt drogområde har gjort precis det jag varnade för, använt Dunedin-studiens resultat i ”droginformation” till ungdomar och föräldrar.

Nu har det kommit ännu en stor studie, större än Dunedin. Den presenterades på förmiddagen idag under en stor neurovetenskaplig konferens i Berlin. Och som jag bedömer det, mer välgjord kring hur samband har testats mot olika faktorer som kan påverka, t ex socioekonomiska faktorer (fattigdom etc), även om Dunedinförfattarna hävdar att de gjort de tester som andra andra forskare hävdar att de inte kan ha gjort (vilket jag redogjort för, sök på Dunedin). Och resultatet bekräftar mina skriverier.

Fortsätt läsa Ny forskning om cannabis och IQ

Varför är det så svårt?

granskningVi har sedan en tid ett allt mer växande drogproblem i landet. Det är inte bara det att användningen av narkotika ökar bland hela befolkningen och bland ungdomar. Till exempel presenterade CAN i Almedalen siffror som visade på ökning det senaste året, och i media finns numera varje vecka rapporter om ökade problem, och så sent som idag kommer Sveriges Radio Studio ett i eftermiddag prata om den ökande användningen av nätdroger. Det handlar också om att dödsfallen ökar och antalet individer med problematiskt bruk ökar också.

I inlägget om hur problemet ökar i hela befolkningen efterfrågade jag samtal i Almedalen om problematiken, det blev inte så mycket av det. Men något enstaka seminarium fanns det, t ex anordnade Uppsala Universitet ett seminarium om ”Legalisering av narkotika – Fokus: cannabis” (se det längst ner i detta inlägg). Vad det seminariet inte uttalade, men som jag hävdar, är att just detta seminarium visar på en (av flera) anledningar till vår nuvarande allt större problematik inom området.

Fortsätt läsa Varför är det så svårt?

Risker med utpekandet av cannabisanvändare som korkade

Just nu pågår en massiv kampanj mot cannabisanvändning, det är många seminarier, många informationskampanjer, många föräldramöten, och många insändare, gemensamt för dem alla är att i centrum står skrämselpropagandan – DU BLIR KORKAD AV CANNABIS (inte bara under ruset, utan permanent). Det är det senaste russinet som olika förebyggande socialarbetare och olika forskare som vill ligga bra till hos minister Maria Larsson pumpar ut. Grunden för budskapet är den s k Dunedin-studien som släpptes för drygt ett år sedan och som hävdade att IQ minskade för cannabisanvändande tonåringar. I en granskning jag håller på med av fakta som låg till grund för Sveriges Radios P1s Narkotikalandet om cannabis stötte jag på en kanadensisk forskningsstudie som gjort precis samma sak som Dunedin, mätt IQ under lång tid och dragit slutsatser om cannabis. Jag återkommer till den studien, men den fick mig att fundera på, vad är det som håller på att hända?

Är det så att våra svenska myndigheter pumpar ut skräckpropaganda och hoppas på att det ska få våra ungdomar att minska cannabisanvändningen? Trots att vi vet att skräckpropaganda sällan fungerar, särskilt när internet ger möjlighet till mer information. Men mer allvarligt, är det så att våra svenska myndigheter försöker sprida en bild av cannabisanvändare som korkade, det riskerar att få dramatiska konsekvenser under lång tid för såväl cannabisanvändare och cannabismissbrukare givet stigmatiseringen? Särskilt om det är så att den icke-fungerande skrämselpropagandan vilar på svajjig grund….

Fortsätt läsa Risker med utpekandet av cannabisanvändare som korkade

Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det (sök på IQ eller Dunedin). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Fortsätt läsa Igen om cannabis och IQ-nivå

Vad spelar fakta om Cannabis IQ-påverkan för roll?

Vad är det som gör att så många så gärna rapporterar bristfälligt och osakligt om missbruksområdet, och då i synnerhet narkotikaområdet? Handlar det om stigmatiseringen, där det inte är så viktigt att utgå från fakta och kunskap utifrån samhällets och medborgarnas syn på individerna? Handlar det om att området i första hand är utsatt för ett ideologiserat förhållningssätt där tro och ideologi är viktigare än vetande och fakta? Jag tror att dessa två är viktiga förklaringar.

Jag har kommit att tänka på problemställningen utifrån dels gårdagens nyhet om den Nya Zealändska studien om cannabis och IQ, och dels utifrån en av alla dessa politiker jag springer på i Twitter-flödet.

Fortsätt läsa Vad spelar fakta om Cannabis IQ-påverkan för roll?

Sänker cannabis IQ-nivån?

I dagarna är det mycket om cannabis i media. Sveriges radio gick i morse ut med nyheten ”Cannabis sänker IQ”. Det är inte första gången som forskning påstås visa detta (vilket denna forskning till del även gör), men det är första gången en stor och långvarig studie visar att det finns en koppling mellan tungt cannabismissbruk i tonåren och den kognitiva utvecklingen/IQ-nivåmässigt. Men helt säker är inte forskningen eftersom det finns faktorer som kan inverka visar internationella kommentarer, något som Sveriges radio inte rapporterat om.

Fortsätt läsa Sänker cannabis IQ-nivån?