Etikettarkiv: drogtester

Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Jag har i bloggen och i sociala media de senaste åren flera gånger påtalat att svenskt beroendeområde enligt min åsikt är i katastrofläge. Det har handlat om att det finns flera källor, såväl ”officiella” som KI/STAD-studien som mer inofficiella som nyhetsmedias olika nivåer av ”nedslag”/reportage, till att antalet individer med problematisk användning av droger ökar.

Det har handlat om att svensk beroendevård inte fungerar eller ens har en aning om det som görs har någon effekt på några års sikt. Det har handlat om bristfälliga kunskaper. Och det har handlat om förebyggande insatser och kampanjer som inte har fungerat eller ens haft en god kvalitet. Och det har handlat om alla dessa dödsfall.

Varianterna på temat katastrofläge har varit många. Och jag har känt mig relativt ensam i att presentera denna bild som står i kontrast mot den mer vedertagna bilden från etablissemanget om att allt är bra, en bild som börjat rämna även officiellt på grund av dödsfallssiffrorna.

Fortsätt läsa Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

3. Lite om drogtest, privat vård och NA:s gissande

Idag ringde den psykolog som jag skrev om i mitt inlägg igår. De hade haft en ny remissrunda vid Allmänpsykiatrin USÖ idag. Tyvärr var samtalet enbart ett meddelande om att de inte hade hunnit med mitt ärende (remissen från vårdcentralen som Allmänpsykiatrin skickade remiss till när Allmänpsykiatrin inte tyckte att de inte skulle ge mig vård). Men att de nog skulle hinna med det i nästa vecka. Intressant hur psykiatrin inte fungerar och ännu ett argument i raden för att det krävs en omstart även för psykiatrin.

Foto: Alex Thomson/Flickr
Foto: Alex Thomson/Flickr

Psykologen meddelade även att om det blir aktuellt att ta in mig så kommer de att kräva drogtest.

Det tyckte jag var mycket intressant, särskilt eftersom svaret blev nekande på om alla psykiatrins patienter avkrävs drogtest.

– ”Så ni ägnar er åt diskriminering”, frågade jag. Det var helt klart en fråga han inte hade väntat sig eftersom han kom av sig. Men han tyckte ändå inte att det var diskriminering. Vilket det självklart är om man helt utan grund, enbart utifrån tidigare historik, efterfrågar drogtest.

Fortsätt läsa 3. Lite om drogtest, privat vård och NA:s gissande

Orättvisan angående skolelever och cannabis; Sverige vs Colorado

granskningHelsingborgs Dagblad berättade i veckan om en skolelev som först friades i tingsrätten för ringa narkotikabrott (cannabisanvändning) för att sedan fällas i hovrätten.

Det hela handlar om att någon, antingen ”moralens väktare” eller någon som är ute efter att skada eleven, tipsar polisen om att det förekom narkotika på skolan. Polisen rycker ut och hittar eleven och genomför ett snabbtest, vilket visar sig vara negativt. Då bestämmer sig polisen för integritetskränkningen urinprov som skoleleven olyckligtvis går med på (lärdom: neka alltid urinprov och kräv i stället blodprov, då är sannolikheten för positivt prov lägre. Men om du vet att du använt narkotika i viss mängd den närmaste tiden före testet blir det dyrare när du fälls då du får betala även kostnaden för blodprovet). Urinprovet visade sig däremot vara positivt, något som kan förklaras med att eleven varit på en fest och på något sätt fått i sig cannabis där. Kanske serverade någon godis med cannabis i, vem vet.

Och så blir det rättegång, en rättegång där rätten tror på att det saknas uppsåt och därför friar (gissar jag). En alternativ förklaring kan ju ha varit att de i rätten som friade insett att ringa narkotikabrott gör mer skada än nytta. Åklagaren ansåg dock att det var värt att lägga skattepengar på att försöka förstöra en del framtidsmöjligheter för skoleleven och överklagade därför till hovrätten. Där fälldes eleven och väntar nu inte enbart böter utan även förekomst i register och med det förmodade problem med körkort, jobb etc under flera år framåt.

Fortsätt läsa Orättvisan angående skolelever och cannabis; Sverige vs Colorado

Integritetskränkande drogtester är argument för avkriminalisering

SVT uppmärksammade i lördags en ny rapport från BRÅ om ”Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott”. Jag har skrivit om detta med drogtester och ringa narkotikabrott tidigare, följ ”etiketterna” i anslutning till inlägget för att läsa mer.

Foto: Alex Thomson/Flickr
Foto: Alex Thomson/Flickr

I den aktuella rapporten framgår bland annat att polisen tvingar närmare 40 000 personer till provtagning varje år, mestadels övervakade urinprov. I rapporten konstateras att provtagning ”är en mycket integritetskränkande form av myndighetsutövning”. Dessutom visar rapporten att antalet negativa prov ökat från nära 10 procent 1998 till mellan 20 och 25 procent 2015. För barn och ungdomar är det nästan hälften av proven som är felaktiga.

Fortsätt läsa Integritetskränkande drogtester är argument för avkriminalisering

Stoppa missbruket av drogtester!

Sedan en längre tid tar Sverige allt mer efter USA i användningen av drogtester. Drogtester har kommit att bli en rutin vid nyanställning vid allt fler företag/organisationer, det i kombination med utdrag ur belastningsregistret.

Denna ”viljan att veta” är jag som jag tidigare beskrivet, förutom att det är en del av vår repressiva narkotikapolitik, ett sätt att kontrollera individer och bygga ett samhälle som allt mer vilar på elitism och utanförskapsgörande. Samhällsutvecklingen är olycklig och allt för få belyser vad som sker.

Fortsätt läsa Stoppa missbruket av drogtester!

Debattartikel – drogtester i skolan

ds2I torsdags hade jag en debattartikel på Dagens Samhälles sajt. Det är en replik till IOGT/RNS-profilen Staffan Hübinette som har förespråkat mer drogtester i skolan samt ”konsekvenser” (i form av avstängning). Den som har följt vad jag skrivit tidigare här på bloggen vet att forskningsläget kring drogtester i skolan innebär att det t o m kan vara kontraproduktivt med dessa åtgärder. I annat fall går det att ta del av det jag skrivit genom antingen denna sökning eller etiketten nedan.

I debattartikeln lämnar jag även förslag på hur problematisk droganvändning bland ungdomar kan förebyggas, de flesta av de förslagen har jag hämtat från inlägg jag skrivit i bloggen om forskning i ämnet.

Drogtest av hår ger osäkra resultat för cannabis

testharProblem runt drogtester har jag skrivit om tidigare. Nyligen kom en intressant forskningsartikel som ytterligare sätter fokus på att drogtester enbart borde användas i särskilt kritiska situationer och i stort sett enbart med hjälp av kvalificerade labtester av blod (tester som för övrigt aldrig en enskild individ borde avkrävas betalning för).

Hittills har det argumenterats för att drogtester på hår är bättre än urin, förutom att argumenten varit att droger kan spåras längre tillbaka i tiden så har det setts som mindre integritetskränkande än urinprov. Och det är klart att det är smidigare att lämna ett hårstrå än att pissa framför en representant för förbudssamhället.

Fortsätt läsa Drogtest av hår ger osäkra resultat för cannabis

Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

Varje år genomförs mängder av drogtester i Sverige. Det handlar till exempel om drogtester i arbetslivet (30 000 varje år i Sverige), drogtester i samband med behandlingar, drogtester av barn i skolorna, drogtester i samband med rättsväsendet (inte minst i samband med alla som misstänks för ”ringa narkotikabrott”, vilka har ökat med 10 300 fällda individer de senaste 10 åren).

Konsekvenserna kan vara stora, allt från förlust av anställning till att en ungdoms framtid slås i spillror. Detta förutom utpekandet som en ”problematisk individ” i samhällets ögon med tillhörande påförande av stigma.

Det här är ett problem, och jag har skrivit om det tidigare. Det jag inte skrivit så mycket om  är detaljer kring hur illa det kan vara med testförfarandet (även om jag nämnt det).

Fortsätt läsa Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

Drogtester och avstängningar fungerar inte mot narkotika

granskningDet finns nog ingen som vill att skolbarn ska knarka. Men det inträffar, såväl rekreationellt som problematiskt. Samhället har länge arbetat på olika sätt med att bekämpa detta problem.

En hel del av det arbetet har utgått från en tro på vad som fungerar, och en hel del av det arbetet har varit likartat det som Sverige har ägnat sig åt på det övergripande planet – ett restriktivt och repressivt angreppssätt och ibland t o m baserat på så kallad ”skrämselpropaganda” för att få skolbarnen att verkligen förstå att ”knark är bajs”. Detta trots att det finns en hel del forskning som motsäger att det är bästa vägen att agera.

Fortsätt läsa Drogtester och avstängningar fungerar inte mot narkotika

Onyttan med drogtest

I veckan har det varit en del uppmärksamhet kring SVT:s användning av drogtester bland anställda. Först framkom det att SVT känt sig tvungna att använda drogtest efter att en tittare agerat moralismens väktare och ringt in en ”orosanmälan. Sedan framkom det att SVT begärde drogtest av en anställd som sökte hjälp för psykisk ohälsa utifrån en fördom att alla som har psykisk ohälsa självmedicinerar med droger.

Jag vet inte vilken grund SVT har för att använda sig av drogtest, kanske handlar det om en rädsla att deras medarbetare i direktsändning ska börja bete sig konstigt eller börja filma taket i stället för det som händer framför kameran, eller så handlar det om ren och skär moralism och kontroll av anställda.

Fortsätt läsa Onyttan med drogtest

Varför är det så svårt?

granskningVi har sedan en tid ett allt mer växande drogproblem i landet. Det är inte bara det att användningen av narkotika ökar bland hela befolkningen och bland ungdomar. Till exempel presenterade CAN i Almedalen siffror som visade på ökning det senaste året, och i media finns numera varje vecka rapporter om ökade problem, och så sent som idag kommer Sveriges Radio Studio ett i eftermiddag prata om den ökande användningen av nätdroger. Det handlar också om att dödsfallen ökar och antalet individer med problematiskt bruk ökar också.

I inlägget om hur problemet ökar i hela befolkningen efterfrågade jag samtal i Almedalen om problematiken, det blev inte så mycket av det. Men något enstaka seminarium fanns det, t ex anordnade Uppsala Universitet ett seminarium om ”Legalisering av narkotika – Fokus: cannabis” (se det längst ner i detta inlägg). Vad det seminariet inte uttalade, men som jag hävdar, är att just detta seminarium visar på en (av flera) anledningar till vår nuvarande allt större problematik inom området.

Fortsätt läsa Varför är det så svårt?

Den dubbelfalska tryggheten i Avesta

Avesta kommun har beslutat att införa drogtester bland elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. Testerna ska ske 2-3 gånger per läsår. Testet måste vara frivilligt för att Skolverket ska godkänna förfarandet, och den som tackar nej i Avesta får inte köra fordonen som övriga elever kör under utbildningen, vilket med andra ord är det samma som att testerna är obligatoriska.

Eleverna själva sägs vara positiva till dessa tester (AT), och en av politikerna bakom, Mikael Westberg, socialdemokratisk politiker i Avesta, förklarar att drogtesterna införs med att det görs av ”säkerhetsskäl” (DD). Att det förmodligen finns alkolås på skolans fordon är ju en självklarhet, likväl som det borde finnas alkolås på alla tunga fordon oavsett var de ”hör hemma”, i skolan eller i arbetslivet. Och vem är inte för säkerhet i trafiken… det är nog ingen som tycker att det är bra att det åker omkring påverkade förare. Men det är där som Avesta kommuns agerande och Westbergs tänkande går fel.

Fortsätt läsa Den dubbelfalska tryggheten i Avesta

Om narkotikadebatten utifrån situationen i Östersund

Jag brukar klaga på att den narkotikapolitiska debatten i Sverige är rätt obefintlig, det är sällan vi ser någon debatt om narkotikapolitiken även om moralismen ibland protesterar mot att vården försöker införa mer vetenskapliga metoder som underhållsbehandling vid opiatberoende och sprututbyte vid narkotikaberoende. Det är sorgligt att debatten är så utarmad, vilket jag förklarar med att vi har ett etablissemang av politiker från alla partier, media och offentlig förvaltning som bestämt sig för att den politik som provades på 1970-talet är rätt och allsmäktig (trots uselt resultat) och nåde den som hävdar annorlunda.

Det kan poppa upp någon lokal debatt någon gång då och då, ofta rör det någon liten fråga i stället för en övergripande debatt, då och då kan någon ledare indignerat behandla narkotikaproblemet (ofta utifrån strikt osaklig och moralisk grund), men någon reell debatt blir det sällan. Dock börjar kanske fler och fler att vakna till liv eftersom det finns en ökande narkotikaanvändning, vilket åtminstone tull, polis och skolor märkt av (dock inte riktigt CAN som gör undermåliga undersökningar av frågan i skolor).

Ett område som noterat denna ökning är Jämtland, och i länshuvudstaden Östersund där det just nu pågår en lokal konferens om narkotikaområdet utifrån projektet ”Mobilisering mot droger” (och där man i dagarna tillsatt en ”narkotikakommission”), och de senaste dagarna har det skrivits en del artiklar om problematiken i lokaltidningen. Och beträffande områdets debatt så  kommenterar lokaltidningen även det hela på ledarplats idag.

Fortsätt läsa Om narkotikadebatten utifrån situationen i Östersund

Politisk debatt (KD) om nätdroger

Tre riksdagsledamöter från Kristdemokraterna, Caroline Szyber, Otto von Arnold och Tuve Skånberg, gick i mellandagarna ut i en debattartikel i Kristianstadsbladet och kräver att ”kampen mot nätdrogerna måste eskalera”, kanske hade de tagit intryck av riksdagshearingen (som jag skrev om här) som tog upp det ökande problemet med nätdrogerna eller så är de bara väldigt insatta i området (fast då borde de ju ha reflekterat över problemet med den bristfälliga kvaliteten på informationen i riksdagen).

Inte desto mindre är riksdagsledamöternas debattartikel välkommen, det är extremt ovanligt att riksdagsledamöter engagerar sig i drogområdet.

Fortsätt läsa Politisk debatt (KD) om nätdroger

Viljan att veta via drogtest

Det finns de som hävdar att vi lever i ett kontrollsamhälle, inte som Orwells 1984 utan mer i linje med Foucaults Viljan att veta, och ett samhälle som blir allt mer elitistiskt och individualistiskt, där det senare innebär att samhället dras isär och skapar allt mer skiktade grupperingar. Som Foucault menar handlar viljan att veta så mycket som möjligt, att kontrollera individer, om ett sätt att utöva makt, t ex en maktutövning över våra ideal och värderingar.

Tänk dig frågeställningen ”Vad är en duglig samhällsmedborgare?”, med andra ord vilka får vara med och agera i vårt samhälle som på flera olika sätt tenderar att dras allt mer isär mellan ”vi” och ”dem”, där vi är dem som har och dem de som inte har. Ett jobb t ex, en plats i samhällssamtalet t ex, och kanske i förlängningen rätt till sjukvård, skola osv med saker och ting som åtminstone tidigare varit rätt självklara för alla.

Det här är en olycklig samhällsutveckling, det blir aldrig ett bra samhälle med elittänkande (det har flera regimer testat på, det tydligaste exemplet är nazi-Tyskland), men det räcker med att gå till modern tid och vissa socialt utsatta områden/städer/länder med kravaller, våld och brottslighet som präglar de fall då det finns en mer eller mindre tydlig känsla av ”vi” och ”dem”.

Fortsätt läsa Viljan att veta via drogtest