Etikettarkiv: drogfritt

F(u/e)lfakta inom drogområdet

granskningJag skriver ofta om olika missförhållanden eller felaktig information inom drogområdet, anledningen är att jag anser att det är ett allvarligt problemområde som kostar många liv i antingen förtidig död eller ”begränsat liv” och jag tror att bästa tillgängliga kunskap är en del av lösningen på problematiken.

Ett stort problem inom drogområdet är att det finns en hel del aktörer som har anledning att inte sprida bästa kunskap (för att befästa makt eller ekonomiska intressen), eller som bara helt enkelt inte har förmågan att hitta/presentera/förstå det. Som jag ser det bidrar dessa aktörer till att förvärra problemet. Därför blir det ännu ett inlägg om ett par av dessa aktörer.

Fortsätt läsa F(u/e)lfakta inom drogområdet

Det är inte drogerna som är problemet

Journalisterna Kristina, Katarina och Lotta vid Sundsvalls Tidning skriver idag att ”Vi kan inte blunda för för era signaler”, och så nämner de att de från många håll fått signaler om hur narkotikamissbruk bland unga ökar. De skriver att ST därför inleder #drogkampen och ST vill ”sätta fokus på problemet och möjliga lösningar”, först ut är dagens en, två, tre, fyra, fem, sex artiklar om föräldrar som förlorat sina barn till följd av missbruk, vilket de tre journalisterna kommenterar med ”Om de orkar fortsätta kämpa mot drogerna så måste vi andra också kunna bidra med vårt engagemang”. STs chefredaktör Anders Ingvarsson skriver om satsningen och förhoppningen att ”fler öppnar ögonen”, frågan är bara vilken ögonöppning ST eftersträvar.

Initiativet att ”ta kampen mot drogerna” är vare sig unikt eller nytt. Kampen mot drogerna, the war on drugs, har pågått i över 40 år, i Sverige under parollen ”Ett drogfritt Sverige/samhälle”, och det finns goda skäl att anta att denna kamp orsakat mer lidande än den förhindrat. Ofta följer det t.ex i kölvattnet av dessa kamper en negativ inställning till skadelindrande åtgärder, de ses ofta av aktivisterna i kamperna som en acceptans av droger, eller t.o.m som en möjliggörare av fortsatt missbruk. Och det går att visa på att en hel av dessa kamper orsakar ännu mer inlåsning i fortsatt missbruk/beroende för de individer som ”trillat dit”.

Fortsätt läsa Det är inte drogerna som är problemet