• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv DN

Smygande elitism

DNs huvudledare är väldigt bra idag, det kan knappast ha varit Hanne Kjöller som skrivit den. Ledaren handlar om den smygande elitism som breder ut sig allt mer. DN skriver om att det handlar om moralism, möjligtvis förklätt till ekonomism, och det är så klart en del av det. Samhällets ökande intresse för moralism har vi sett tidigare, t ex kring de osmakliga dreven som gick kring alliansens ministrar 2006 och deras teve-avgifter.

Kjöller – hellre dum än fet?

En bok som betytt rätt mycket i utvecklandet av min syn på den professionella yrkesrollen inom missbrukarvården, dvs före jag insåg att diskursen är att man som f.d. missbrukare inte ska arbeta inom missbrukarvården, är ”Människan är en berättelse”. Jag skulle vilja omformulera det till att människan är sin berättelse. Med det menar jag att vi är och blir de erfarenheter vi har, de val vi gör och de händelser vi råkar ut för. Genom att lyssna till denna berättelse går det att förstå en hel del.

Hanne Kjöller och hjärtinfarkten

Kanske är det inte Wolodarski utan Hanne Kjöller som står bakom DNs människosyn att inte alla människor har lika värde. I en komplettering till deras märkliga ledare från igår intervjuar DN Hanne Kjöller och i inslaget säger hon som argument emot en vårdgaranti:

Att en vårdgaranti riskerar att urholka det självbestämmande som det är viktigt att socialtjänsten ska ha

Det hon menar är alltså att det är viktigt att socialsekreterare får makten att bestämma vilka som ska ha rätt till livräddande åtgärder. Att allas liv är inte värda att rädda har jag förstått är DNs (liberala) politik. Men att hon lägger över det beslutet på socialsekreterare ställer frågan, vilken komptens har socialsekreterarna att besluta om vem livs som går att rädda och vems liv som är meningslöst att försöka rädda. Frågan till DNs Hanne Kjöller blir alltså, anser du att socialsekreterare har den kompetensen och om inte, vad ska göras åt det.

DNs människovärde

DN skriver idag på deras huvudledare och riktar kritik mot en ev vårdgaranti för missbrukare. DNs människosyn bygger på att ett lidande och en humanitär misär inte ska förhindras och botas så långt det bara går. För, för DN är inte alla människor människor, alla har inte samma rättigheter som andra.

Missbruk är ofta en psykosocial problematik, men när den yttrar sig på annat sätt antar jag att DN anser att man ska få vård. Jag har inte sett att DN agerat emot t ex de som lider av depression och deras rätt till vård. Detta säger allt om DNs människosyn. En missbrukare är inte särskilt mycket värd för DN.