Etikettarkiv: CAN

Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Jag har i bloggen och i sociala media de senaste åren flera gånger påtalat att svenskt beroendeområde enligt min åsikt är i katastrofläge. Det har handlat om att det finns flera källor, såväl ”officiella” som KI/STAD-studien som mer inofficiella som nyhetsmedias olika nivåer av ”nedslag”/reportage, till att antalet individer med problematisk användning av droger ökar.

Det har handlat om att svensk beroendevård inte fungerar eller ens har en aning om det som görs har någon effekt på några års sikt. Det har handlat om bristfälliga kunskaper. Och det har handlat om förebyggande insatser och kampanjer som inte har fungerat eller ens haft en god kvalitet. Och det har handlat om alla dessa dödsfall.

Varianterna på temat katastrofläge har varit många. Och jag har känt mig relativt ensam i att presentera denna bild som står i kontrast mot den mer vedertagna bilden från etablissemanget om att allt är bra, en bild som börjat rämna även officiellt på grund av dödsfallssiffrorna.

Fortsätt läsa Svensk beroendevård och SVT i katastrofläge

Regeringens utredning om nätdroger når inte målet

sounpsStrax före jul lämnades utredningen med förslag till åtgärder mot nätdroger/nya aktiva substanser (NPS) över till regeringen.

Utredningen startade i slutet av 2015 och den ansvarige ministern Gabriel Wikström (S) hoppades i en pressrelease att den skulle resultera i att ”vi snabbare kan komma till rätta med den skada som de här nya drogerna leder till”.  Uttalandet visar sig vara i linje med att det sedan Gabriel Wikström tillträdde ministerposten blivit allt tydligare att han saknar såväl egen kompetens för uppdraget som kunniga rådgivare på departementet.

Fortsätt läsa Regeringens utredning om nätdroger når inte målet

Almedalen 2016 – en repris igen med ”bortklippta scener”

almedalenDet är dags för Almedalsveckan igen. Och som vanligt finns det en hel del seminarier kring drogområdet. Jag har kikat närmare på merparten av dessa och valt ut några ”höjdpunkter” som jag vill tipsa om. Eller kanske mest som jag vill belysa hur illa det står till med samtalsklimatet när politiker och beslutsfattare (tjänstmän och annat) tror sig få en bra bild av opinions- och kunskapsläget.

Fokus i år inom narkotikaområdet är dels som vanligt den läkemedelsassisterade behandlingen vid opioidberoende, lite narkotikapolitik och lite cannabis. Som de flesta år alltså, med den skillnaden att det är betydligt fler seminarier som går åt till att begråta KRIS och tolvstegarnas feltolkningar kring varför drogfri behandling kommit på en form av ”undantag”. Hade jag varit där hade jag så klart förklarat det för dem, och argumenterat emot påståenden. 😉

Här presenterar fö KRIS årets satsning. Jag är mest förvånad över att inte KRIS har mer att säga om beroendevårdens problem än tugget om läkemedel.

Fortsätt läsa Almedalen 2016 — en repris igen med ”bortklippta scener”

Drogfokus stigmatiserar och borde ställa in seminarium

drogfokustext

Idag öppnar den stora konferens om Sveriges drogområde som äger rum i Norrköping. Där samlas större delen av de anställda inom området, åtminstone de inom offentlig verksamhet. Arrangörer är ett antal statliga myndigheter inom området, tillsammans med CAN. CAN bjöd på uppdrag av arrangörsgruppen in Erik Leijonmarck att hålla föredrag i morgon, med ovanstående budskap. Varför ägnar sig våra myndigheter åt denna skuldbeläggning och stigmatisering? Det som räknas upp kan till stor del lika gärna ses som ett resultat av kriget mot droger. Bl a om detta skriver jag en debattartikel i en av Norrköpings lokaltidningar idag.

Texten i programmet är aningen annorlunda jämfört med i den skrift (se bilden) i ämnet som Erik Leijonmarck och Walter Kegö skrev, och som IDSP gav ut. Denna skrift finansierades av Socialstyrelsen och används av IOGT-NTO:s studieförbund NBV som utbildningsmaterial. Materialet sprids f ö i dagarna även av Göteborgs kommun.

Fortsätt läsa Drogfokus stigmatiserar och borde ställa in seminarium

F(u/e)lfakta inom drogområdet

granskningJag skriver ofta om olika missförhållanden eller felaktig information inom drogområdet, anledningen är att jag anser att det är ett allvarligt problemområde som kostar många liv i antingen förtidig död eller ”begränsat liv” och jag tror att bästa tillgängliga kunskap är en del av lösningen på problematiken.

Ett stort problem inom drogområdet är att det finns en hel del aktörer som har anledning att inte sprida bästa kunskap (för att befästa makt eller ekonomiska intressen), eller som bara helt enkelt inte har förmågan att hitta/presentera/förstå det. Som jag ser det bidrar dessa aktörer till att förvärra problemet. Därför blir det ännu ett inlägg om ett par av dessa aktörer.

Fortsätt läsa F(u/e)lfakta inom drogområdet

Om nätdroger och den sanna glädjen (?)

granskningDen senaste tiden har det förkommit en hel del tidningsartiklar om nätdroger, dels är det olika media som beskrivit drogsituationen i närområdet och dels är det nationella artiklar. På det lokala området handlar det mestadels om spice, dels för att spice-användningen är ett utbrett problem och dels för att det saknas kunskap att prata om alla andra nätdroger som används.

På det nationella planet är det ofta enskilda tragiska fall som uppmärksammas, eller braskande rubriker om nya skräckdroger (exempelvis AB idag, vad AB inte verkar känna till är att det finns flera likartade droger, men det är nog inte så konstigt eftersom de kallar den aktuella drogen MT-45, som funnits sedan 1970-talet, för ny i artikeln). Gemensamt drag är att kunskapsnivån är låg.

När Norrtelje Tidning ska beskriva drogproblematiken i Norrtälje görs det bl a med hjälp av två missbruksbehandlare från kommunens öppenvård. Av någon märklig anledning trodde kommunens ”missbruksexperter” att ”spicevågen” skulle ”svepa förbi”, men så kan det ju lätt bli när det saknas kunskap eller om man lyssnar på fel experter (CANs experter gick länge ut med att nätdroger knappt fanns, t ex så sent som september 2013, vilket jag tror beror på felaktig metodik och bristfälliga kunskaper).

Och inte heller verkar behandlarna vid Minimaria förstå det avgörande skälet till varför ungdomar använder spice i stället för cannabis trots större och okända skaderisker, nämligen att så länge inte spice-varianten inte är narkotikaklassad kan deras framtid inte förstöras av att de blir påkomna. Eller så vill de inte erkänna det, oavsett vad är det en olycklig brist i behandlingsarbetet.

Karaktäristiskt för den kommunala missbruksvården är också att när Norrtälje kommuns missbruksexperter vid Minimaria talar om cannabis kallar man påståenden om att ”cannabis är mindre farligt än alkohol, fungerar som medicin och är avkriminaliserat i vissa länder” för ”nonsens”, vilket är märkligt eftersom flertalet vetenskapliga rapporter talar just om att cannabis är såväl på samhälleligt som individuellt plan mindre farligt än alkohol, samt att cannabis aktiva substanser (cannabinoider) är ingredienser i godkända läkemedel samt avkriminaliserat både för användning och personligt innehav i vissa länder. Hur någon individ som uppsöker Minimaria i Norrtälje för att få hjälp kan ha förtroende för behandlare som saknar grundläggande kompetens om droger är svårt att förstå, nästan lika svårt att förstå som att Norrtelje Tidning vägrade att föra in min kommentar där jag påtalade faktafelen i artikeln. Fast svårast att förstå är kanske varför tidningens journalister inte ställer några kritiska följdfrågor.

Fortsätt läsa Om nätdroger och den sanna glädjen (?)

RNS manipulerar bort CAN

granskningI veckan skrev jag ett blogginlägg om ett projekt som Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) har varit huvudman för, det handlar om ett projekt inom nätdroger. För det har RNS kvitterat ut 614 000 kr från skattebetalarna, men som jag kunde visa har kunskapskvaliteten varit väldigt dålig i projektet. En del av projektet har den organisation som utåt sett står för hög kunskapsnivå inom svenskt drogområde, namnet förpliktigar och ger en känsla av trovärdighet: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN).

När jag först fick kännedom om skriften ”Droger i gråzonen” och upptäckte att kvaliteten och kunskapsnivån var lite väl låg, särskilt om man fått över 600 000 kr för att skaffa sig kunskap och sprida den, inledde jag en mailkonversation med CAN och frågade lite om vilken av deras experter som stod bakom skriften.

Fortsätt läsa RNS manipulerar bort CAN

CAN kan inte

granskningSom jag skrev om i mitt förra inlägg så publicerade Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) nyligen en rapport om cannabisanvändningen bland unga (hemsida). Bland annat handlade slutsatserna om att det inte är lättare idag för unga att få tag på cannabis än alkohol, att Sverige inte är självförsörjande på vare sig cannabis i stort eller marijuana i synnerhet samt att den uppgång i cannabisanvändningen som är omskriven inte inneburit att unga ersätter alkohol med cannabis.

Rapporten tog också upp att CAN inte ser den konsumtionsökning av cannabis bland unga som media rapporterar om. Men kanske handlar det om sättet som CAN genomför dessa undersökningar på, i klassrummen, med ett stort bortfall, något som CAN själva skriver om i aktuell rapport. Jag har tagit upp det tidigare, det är onekligen ett problem när vi baserar väldigt mycket av omdömet om vår narkotikapolitik på CANs ungdomsundersökningar. För vilka är det som ingår i det 20%-iga bortfallet? Ja, det är med största sannolikhet inte skötsamma UNF-medlemmen Stina i alla fall. Men om det problemet talas det inte i Sveriges drogområde.

Fortsätt läsa CAN kan inte

Sveriges Kommuner & Landstings fabulerande

Jag sitter och skriver på två längre blogginlägg när mitt öga hamnar i inkorgen. Bland alla olästa mail från fredagen låg ett nyhetsbrev från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, närmare bestämt från deras projekt ”Kunskap till praktik”. Som vanligt skummar jag igenom mailet för att se om det fanns något intressant, vilket det sällan gör… Men denna gång fanns det något som band samman ett av de blogginlägg jag skriver på, om CANs kompetens, med nyhetsbrevets påstående om cannabissituationen i landet.

Fortsätt läsa Sveriges Kommuner & Landstings fabulerande

Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Så är det dags igen. Maria Larsson skriver ännu en debattartikel inom narkotikaområdet. Budskapen är desamma som tidigare; narkotikaanvändningen, och i synnerhet cannabis, ökar bland unga, vi gör en hel del åtgärder och vi har experter som hjälper oss. Sammanfattat i en mening säger Maria Larsson, ”allt är egentligen bra och med våra insatser kommer det snart bli mycket bättre”. Tyvärr är det inte sant, och givet vad som görs är det mycket tveksamt vilken kompetens de s k experterna egentligen sitter inne med.

Ta bara den professor som Maria Larsson lyfter fram i debattartikeln, Fred Nyberg. Nyberg är professor i Biologisk beroendeforskning, och även om detta medikaliserade perspektiv har sin plats i samtalet om droger så är det långt ifrån ett gyllene perspektiv för att förstå och eventuellt komma tillrätta med ett narkotikaproblem. Ett biologiskt perspektiv tenderar att förenkla missbruksproblemet och fokusera på substansen i sig, och då är det nästan givet att man hamnar fel när man pratar om problemet och ev åtgärder.

Fortsätt läsa Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Ökning av nätdrogen Spice bland 12-åringar

Igår rapporterade Tv4-nyheterna att nätdrogen ”Spice” (och dess kusiner får man anta även om inslaget uteslutande talar om Spice) ökar bland ungdomar (inslaget nedan handlar om Stockholm, samma nyhet rapporterades nyligen från t ex Umeå, och från Norrtälje idag), och att det är vanligt att 12-åringar använder ”Spice”.

Fortsätt läsa Ökning av nätdrogen Spice bland 12-åringar

Nej, vart femte barn far inte illa

granskningDet finns många saker som förvånar mig inom missbruksområdet. En av dessa saker är att det finns många aktörer som anstränger sig för att inte hålla sig till fakta/bästa kunskap/bästa forskning, en annan av de sakerna är att det är märkligt att så många anstränger sig för att sprida en negativ bild av de individer som har alkohol- eller narkotikaproblem. Särskilt tråkigt är det när dessa två sammanfallet, som nu denna vecka då det är ”uppmärksamhetsvecka” kring ”Vart femte barn”.

25

Det är bl a Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), IOGT-NTO, IOGT-NTOs ungdomsförbund UNF, IOGT-NTOs ”barnförbund” Junis, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor (KSAN) och Rädda Barnens Ungdomsförbund som står bakom kampanjen.

Fortsätt läsa Nej, vart femte barn far inte illa

Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det (sök på IQ eller Dunedin). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Fortsätt läsa Igen om cannabis och IQ-nivå

Drogundersökningar, t ex CAN:s skolundersökningar

Som tillägg till DNs artikel om att 51% av danskarna är för en legalisering av cannabis finns en webbfråga till DNs läsare om samma sak i Sverige (just nu har 12 115 röstat och 60% är för en legalisering, 12% är för en legalisering för medicinskt bruk och 28% är emot).

Denna undersökning diskuteras just nu i Facebook-gruppen ”Centrum för Narkotikavetenskap”, och i diskussionsfältet framkommer något intressant som har koppling till den kritik som jag tidigare riktat mot de undersökningar som är mest förekommande citerade i den svenska narkotikadebatten, de s k skolundersökningarna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Fortsätt läsa Drogundersökningar, t ex CAN:s skolundersökningar

Är det statens uppgift att hänga ut enskilda?

Jag tycker att det är lite märkligt att statligt delfinansierade (finansieras av Folkhälsoinstitutet, Statens Institutionsstyrelse i samverkan med bl a Stockholm stad och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning samt IOGT-NTOs NBV och Föräldraföreningen mot Narkotika) Drogportalen på Twitter hänger ut en enskild individ, VD för ett svenskt företag, för att ha blivit dömd för rattfylleri.

Fortsätt läsa Är det statens uppgift att hänga ut enskilda?