Etikettarkiv: Björn Fries

Vad är Harmreduction.nu ?

När jag började på RFHL som organisationssekreterare 2015 träffade jag en person som precis hade börjat dels som kanslichef och dels som vice förbundsordförande för RFHL. Han heter Antonny Illes, och jag förvånades först av hur han kunde ha hamnat på de posterna med tanke på hur dålig kunskap om RFHL:s verksamhetsområden han hade.

Före anställningen vid RFHL hade Antonny Illes bedrivit ett företag som precis gått i konkurs, ett företag verksamt inom kosttillskott- och byggindustrin. Så det gav inte intryck av stora kunskaper inom det sociala området och beroendeområdet. Det framkom dock snart att han hamnat där han hamnat på RFHL till följd av den personstrid som pågick under 2014-2015 inom RFHL, där resultatet av bland annat avsteg från god föreningsdemokrati ledde till att Inger Forsgren behöll ordförandeposten. Däremot är jag tacksam för att Illes lärde mig mer om hur utbrett läckaget från LARO är, så alltid något.

När jag i senvåras på nytt började intressera mig för svenskt drogområde efter en svacka träffade jag igen på Antonny Illes namn. Denna gång i samband med ett kommande seminarium i Almedalen, och en förening som deltar som arrangör av detta seminarium.

Fortsätt läsa Vad är Harmreduction.nu ?

Tips inför Almedalen 2017

Så är det åter igen dags för politikeventet Almedalen, och som vanligt pratas det en hel del beroendeproblematik samt narkotika och -politik.

Här listar jag de seminarier jag skulle ha gått på om jag varit i Almedalen, samt de seminarier jag ska försöka se om de sänds på webben.

Fortsätt läsa Tips inför Almedalen 2017

Om en aktuell film om vår narkotikapolitik

granskningI vissa delar av sociala media sprids just nu en film till Williams Petzälls minne om svensk narkotikapolitik där artisten Alexander Bard, professor Ted Goldberg och politikern Björn Fries medverkar.

Filmen är ett angrepp på vår narkotikapolitik, och den tål ju att diskuteras och kritiseras. Samtidigt är narkotikaområdet ett så allvarligt område att vi, som jag brukar hävda, måste närma oss området på ett seriöst sätt med fakta och vetenskaplighet. Det gör inte den film som nu sprids, och området förtjänar inte en oseriös hantering så därför är spridningen av den aktuella filmen olycklig.

Bard inleder i filmen med att hävda att ministrarna Beatrice Ask och Maria Larsson inte har koll på narkotikaområdet och att vi måste sluta ljuga om narkotika i Sverige. Därefter påstås att

”rehabilitering [av individer med ett problematiskt bruk av narkotika] innebär enligt den svenska modellen endast en enda sak, total drogfrihet. För att få tillgång till vård och behandling finns på så sätt ett ovillkorligt krav, upphör med att bruka narkotika, oavsett om bruket är problematiskt eller inte…”.

Fortsätt läsa Om en aktuell film om vår narkotikapolitik

Narkotikapolitik i Almedalen – del 2

Del 2 av min sammanfattning och mina kommentarer till SBF/CNVs seminarium i Almedalen 2013. Del 1 hittar du här!

Den andra delen av seminariet inleddes med ett anförande av Björn Fries, socialdemokrat från Blekinge och fd Regeringens narkotikasamordnare 2002-2008. Björn inledde med en rekapitulation av 90-talet där dels alla siffror pekade åt fel håll (det har de ständigt gjort vad det gäller narkotikan, med några små variationer för CANs tvivelaktiga ungdomsundersökningar och små variationer i dödstalssiffrorna förutom att det tillfälligt synts ett visst genomslag för utökningen av underhållsbehandlingen för opiatberoende, min kommentar) och ett fokus på rättspolitiska aspekter inom området. Enligt Björn Fries fanns det under 90-talet ingen socialpolitisk diskussion eller diskussion kring vettiga behandlingsformer, och Björn hävdade att under de åren han arbetade med frågorna fanns det en positiv utveckling.

Fortsätt läsa Narkotikapolitik i Almedalen — del 2

Narkotikasituationen i Örebro

Jag rök ihop med politikern Björn Fries på torsdagkvällen. Det handlade om att han inte gillade att jag generaliserade kring politiker med texten att politiker är ”Experter på att tala osanning/ge dubbla budskap/nonchalera väljare osv”.

Så ser min bild av en generaliserad politiker ut, jag skulle kunna lägga till ansvariga för att vi i Sverige har 3 000 årliga dödsfall pga missbruk och ansvariga för att inte tillräckligt görs för att minska problemen kring missbruk och  möjligheterna att bryta ett missbruk, inkl omfattande stigmatisering och diskriminering. Jag gillar helt enkelt inte dagens politiker, och jag gillar inte det samhälle de har byggt. Hur Björn Fries är som politiker har jag ingen uppfattning om, varför jag inte adresserade honom direkt, han är säkert inte som denne generaliserade politiker.

Läs hela inlägget>>

Allt är bra

I måndags skrev politikern Björn Fries och läkaren Johan Kakko en debattartikel i Expressen som i stort sett var en kritik mot regeringens bristande förmåga att bygga ut underhållsbehandlingen för heroinberoende, där man hävdade tesen att det inte var i linje med vetenskap. Den kritiken kan jag hålla med om, vår underhållsbehandling är allt för dåligt utbyggd.

Sedan har jag många synpunkter på den, t ex att den är allt för läkarstyrd och där det framstår som att läkare har svårt att se att det även finns en viss problematik med en medikaliserad vård som underhållsbehandling. Men det senare är en annan fråga, om än ännu mer ouppmärksammad än de flesta.

Fortsätt läsa Allt är bra

Drogfrihet

Igår hade jag två ”konfrontationer” kring drogfrihet. Det är ett intressant ämne. För mig är det ett eftersträvansvärt mål att tillföra så lite konstruerade objekt som möjligt, oavsett om vi pratar lagliga mediciner eller olagliga droger eller för den delen andra droger i form av destruktiva beteenden. Jag tror att man mår bäst så. Den synen delas inte av alla debattörer inom missbrukområdet. Som sagt, igår stötte jag på två situationer.

Den första var en debatt över twitter där en narkotikadebattör uttryckte ilska mot att det var så mycket ideologi i den svenska missbrukarvården. Vi försökte på twitters begränsade sätt föra ett samtal kring detta med ideologi och kom så klart in på att det var drogfrihetssträvandet där skon klämde, och närmare bestämt så handlade det om läkemedelsassisterad behandling. Så passande eftersom jag just nu läser en kurs i ämnet. Min motdebattör menade att drogfrihet var felaktigt mål eftersom det handlade om ideologi och att det var bättre om användarna själva fick bestämma hur deras behandling skulle se ut.

Fortsätt läsa Drogfrihet

Kommentarer till drogdebatt i AB

Trevligt nog finns det lite socialpolitik i valrörelsen, t o m narkotikapolitik. Lite undanskymt debatterar justitieminister Ask tillsammans med folkhälsominister Larsson med riksdagskandidaten Fries och forskaren Johnson.

Kärnfrågan i den debatten är lagen om förbud mot att vara påverkad av narkotika, den s k kriminaliseringen av eget bruk. Fries och Johnson menade i en första debattartikel (som var svar på Asks försök att debattera mot V i frågan om vad hon kallade legaliseringspolitik, V svarade till slut på Asks artikel nu i veckan) att lagen inte var utvärderad och att den inte användes för sitt syfte, att minska narkotikaproblemet.

Fortsätt läsa Kommentarer till drogdebatt i AB

Det politiska sveket mot missbrukarna

Vi har läst det förut. Vi kommer att läsa det igen. Vi kommer inte bry oss nästa gång heller. Idag kan vi läsa (SvD, SvT) om en ung missbrukande tjej i Mönsterås. Enligt skolan var hon skärpt och duktig trots att hon var frånvarande en del. Missbruk antar jag. Skolan slog larm till kommunens socialtjänst år 2004.

Förra året beskrev en läkare tjejen ”Hon missbrukade läkemedel och droger, misskötte sin kost, uttryckte dödsönskan och var allmänt uppgiven och kraftlös” . Hon ville bort från sin hemmiljö. Men Socialtjänsten tyckte att hon skulle bo kvar hemma, och en gång i månaden fick hon stödsamtal hos en socialsekreterare. Enligt de anhöriga fanns det inte pengar till annan vård.

Fortsätt läsa Det politiska sveket mot missbrukarna

Samhället och missbrukarvården

Under årtionden, ja sedan 60-talet åtminstone, har det funnits en debatt om vad som är god missbrukarvård. Förlåt, det heter inte missbrukarvård längre, det har Socialstyrelsen slagit fast. Det heter missbruksvård. Den skillnaden är inte oväsentlig, för när man dehumaniserar begreppet blir det också enklare att dehumanisera vården. Och det är en väldigt stor skillnad på om man anser sig vårda människan missbrukaren eller fenomenet missbruket.

Det är en väldigt stor skillnad på om människan är närvarande eller inte. Isobel Hadley-Kamptz skriver om detta i en utmärkt ledare i Expressen idag. År efter år har vi haft höga dödstal, i runda tal 3 000 individer dör i Sverige varje år till följd av missbruk (CAN). Oavsett vad som sägs från den dominerande tolvstegsrörelsen så är inte missbruk en obotlig sjukdom, och det är definitivt behandlingsbart.

Fortsätt läsa Samhället och missbrukarvården

Debatt om substitutionsbehandling

Forskaren Björn Johnson och politikern Björn Fries riktar kritik mot Socialstyrelsens inte helt obefogade reservationsförhållningssätt mot underhållsbehandling, LAB, läkemedelsassisterad behandling, eller med andra ord behandling av heroinmissbruk med ersättningspreparat sub (subutex, subuxone) och metadon.

DN Debatt går Björnarna till attack mot Socialstyrelsen och deras riktlinjer för LAB och kallar dessa ovetenskapliga och moraliserande. Bland annat är de upprörda över att de som illegalt missbrukar subutex inte kan få det via recept och att de som trots LAB-behandlingen vidmakthåller sitt missbruk av narkotika kan skrivas ut från LAB-behandlingen.

Fortsätt läsa Debatt om substitutionsbehandling