• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv avkriminalisering

Om Norges narkotikapolitiska reform. Vad är sant?

Ett stort problem inom drogområdet är att fakta inte präglar vare sig debatt eller praktik. Jag har tidigare fokuserat en hel del på det, men inser att det är meningslöst och något som ska nedprioriteras från min sida framöver. Detta till trots så kommer detta inlägg handla om fakta och kategoriseras under ”Bättre fakta”.

I mina tidigare texter på temat ”bristfällig eller ohederlig fakta” har jag fokuserat på försvarare av nuvarande politik/förespråkare av restriktiv/repressiv narkotikapolitik samt offentliga lokala, regionala och statliga myndigheter, och låtit en hel del från ”den andra sidan” passera. Så tänker jag inte göra längre. Det är dock inte helt enkelt att granska och kommentera de båda sidorna eftersom båda sidor har tagit till åtgärder för att minska min insyn (som t ex blockning o dyl från deras Facebook-sidor).

Det har väl i veckan knappast undgått någon som är intresserad av drogområdet att något håller på att hända i Norge beträffande deras narkotikapolitik. Många aktiva i debatten har gått bananer på sociala medier och annorstädes. Särskilt inom sidan som kritiserar dagens narkotikapolitik har det jublats, t ex på det forum där skärmdumpen kommer från med ett av de inlägg om Norge som möter jubel.

Ledartröjan i detta jubel har nog fd folkpartipolitikern Adam Cwejman, nuvarande ledarskribent hos Göteborgs-Posten, ryckt åt sig genom ledaren ”Norge visar vägen i narkotikapolitiken”. Den är ungefär lika saklig som en del av Adams tidigare inspel i drogområdet har varit (enligt min minnesbild). Det är alltså inte särskilt hög kvalitet på den texten. Men det är ju som det brukar när många tyckare, särskilt politiker och ledarskribenter, tar sig an drogområdet, de slåss om ledartröjan i att vara osaklig.

Om konsumtionsförbudet mot narkotika och lagstiftningen om ”ringa narkotikabrott”

Då och då poppar det upp någon debattartikel där avkriminalisering av narkotikaanvändning berörs. Dvs att avskaffa den del av narkotikabrottslagen som avser ett personligt bruk (2 §).

Jag har själv argumenterat för det i några olika sammanhang. Dels i någon vanlig debattartikel om vad som behöver förändras inom narkotikapolitiken, och dels i någon debattartikel om hur vi kan minska problemen som omger de nya psykoaktiva substanserna (NPS, tidigare kallat nätdroger). Ibland har jag ersatt den argumentationen med förslag på att vi måste utreda om ”ringalagen” verkligen åstadkommer den den syftat till att åstadkomma – en lägre narkotikaproblematik.

Senast jag såg förslag på avkriminalisering av den egna användningen var i en debattartikel författad av debattörerna, och fd tjänstemännen inom narkotikaområdet, Björn Fries (även tidigare politiker för S och V) och Christina Gynnå Oguz. De skriver:

”Vi är mot legalisering av narkotika och för avkriminalisering av eget bruk. Vi vill betona att avkriminalisering inte är samma sak som att tillåta användning av narkotika. En avkriminalisering av eget bruk skulle innebära att det inte längre vore en straffbar gärning att ha använt narkotika.”

De föreslår i stället tvångsvård för den som använder narkotika (som det måste förstås; oavsett om denne har en problematisk användning eller inte).

Beror fulspel i narkotikadebatten på att förbudsförespråkare är trängda?

Sorry you have no rights to view this entry!

Uppdatering om situationen i Portugal efter avkriminaliseringen

Sorry you have no rights to view this entry!

EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Sorry you have no rights to view this entry!

Troende ledare i Småland

Sorry you have no rights to view this entry!

3 militärer och avkriminalisering

I UNT kunde man tidigare i veckan läsa om tre militärer som fått sparken, och lämnats över till polisen för vidare hantering av rättssystemet. Deras brott? Spioneri? Brott mot rikets säkerhet? Nej, de hade ertappats med att ha använt narkotika. Det framkommer inte närmare omständigheter, men man kan anta att militärerna ertappats via drogtester och i linje med det anklagas för missbruk, då all användning av narkotika är kriminaliserat och juridiskt kallas missbruk enligt lagen om (ringa) narkotikabrott.

Även socialt, i samhället, har vi bestämt oss för att kalla all användning av narkotika för missbruk, narkotika ”går inte” att bruka på det sätt som andra rusmedel, som t ex alkohol, går att bruka. Som tur är finns det tendenser att detta synsätt håller på att förändras, det ser vi inte minst genom alla rapporter om ökad användning. Inte minst hos ungdomar. Det är en bra utveckling.

Den inhumana svenska narkotikapolitiken

Jag skulle kunna skriva väldigt mycket om den inhumana svenska narkotikapolitiken, och hur den skadar mer än den skyddar, samt hur märkligt det är att det råder ”politiskt konsensus” om att så ska vara fallet. Och det kommer jag att fortsätta att göra.

Idag exemplifieras den repressiva narkotikapolitiken från Gotland (vilket passar bra så här i Almedalstider där förbudsivrarna mobiliserat med många föredrag, och i linje med den svenska politiska censuren och indoktrineringen som jag bl a berörde igår finns det så klart ingen organisation på plats i Almedalen med föredrag som visar på effekterna av vår narkotikapolitik).

New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

Sorry you have no rights to view this entry!

WFAD: ”Avkriminalisering fungerar inte”

Sorry you have no rights to view this entry!

En utvärdering av legalisering

Sorry you have no rights to view this entry!

The Lancet fokuserar på missbruk

Den förnämliga tidskriften The Lancet skriver då och då om missbruk och här om dagen hade man ett specialnummer om narkotikamissbruksproblematiken, uppdelad på tre vetenskapliga artiklar. Artiklarna är som i de flesta fallen i The Lancet mycket välskrivna med gedigna vetenskapliga referenser för de olika konstateranden som görs, vilket gör materialet till tung med mycket intressant läsning.

Den första artikeln handlade om problematikens utbredning, antalet användare av narkotika och skadorna samt faktorer som leder till/ökar risken för missbruk.

Kriminalisering och avkriminalisering

Jag har en förmåga att inte flyta med strömmen och inte inta en åsikt enbart för att det skulle vara lönande. Jag försöker i stället utgå från dels mina egna erfarenheter och dels det jag lyckas ta till mig/hitta av vetenskap (svåra balansgånger för båda aspekterna). Kombinationen av dessa två meningar inom missbruksområdet är inte helt enkel.

Ett tag har jag brottats med en frågeställning som är mer komplex än den kan verka, frågeställningen om kriminalisering av det egna bruket, vilket rör såväl svensk lag om att man inte får ha narkotiska substanser i kroppen  utan legitim läkarordination som innehav av liten mängd illegal narkotika för personligt bruk. Jag har pendlat mellan å ena sidan åsikten att det finns ett preventivt värde i lagstiftningen, likväl som det möjliggör så kallat ”tidigt ingripande” och å andra sidan åsikten att det är inhumant att straffa individer som har ett kemiskt och psykiskt beroende samt att lagföring kan få onödigt försvårande konsekvenser för individer med denna problematik att ”återinträda” i samhället/behålla samhällspositionen.

Legalisering eller avkriminalisering?

En sak som är såväl intressant som slående i den svenska socialpolitiska/kriminalpolitiska debatten, den om cannabis, den som ingen etablerad politiker vågar eller inser vikten av att delta i, är att många svänger sig med ordet legalisering när de i själva verket menar avkriminalisering.

En sådan individ är Viktor som DN intervjuar i torsdagens tidning. Viktor fick en psykos (vad är det för läkare som tutat i honom att han inte fick en psykos, någon som inte känner till de olika psykosvarianterna?) och är efter det förespråkare för legalisering eftersom han menar att då kan folk ”våga söka hjälp” och så lägger han i uppgivenhetens tecken och i avsaknad av reflektion kring i vilken utsträckning: ”Unga röker ju ändå”.

Narkotikadebatt i SvT

Gårdagens utspel från Jakop Dalunde ledde till att det blev en debatt i SVTs Godmorgonsoffa. Jakop Dalunde (MP) mötte där Roland Utbult (KD). Det som kom att diskuteras var det som jag enbart kommenterade med ”gott så” igår, dvs att Dalunde sällar sig till de av oss som anser att narkomanerna måste avkriminaliseras.