Etikettarkiv: avkriminalisering

Beror fulspel i narkotikadebatten på att förbudsförespråkare är trängda?

Det är inte direkt första gången som jag skriver ett inlägg om det dåliga och begränsade samtals-/debattklimatet beträffande narkotika och narkotikaproblematik. Det märks i allt från Facebook-grupper till debattartiklar och däremellan allt övrigt samtal om området.

Särskilt bekymmersamt tycker jag att två fenomen är. Det första handlar om användningen av stigmatiserande uttryck och benämningar på allt från problematik till individer, inte minst de negativt värdeladdade orden ”missbruk” och ”missbrukare” används allt för flitigt när det finns sätt att undvika dessa ord även om det ibland krävs ett eller två extra ord. Det andra handlar om benägenheten att tilldela negativt laddade benämningar på de av oss som skiljer på bruk och bruk som orsakar problem samt har uppfattningen att dagens politik och praktik (vård mm) har brister och lämnar en hel del i övrigt att önska.

Fortsätt läsa Beror fulspel i narkotikadebatten på att förbudsförespråkare är trängda?

Uppdatering om situationen i Portugal efter avkriminaliseringen

Portugal är som alla vet ett intressant fall sedan de förändrade sin narkotikapolitik från restriktivrepressiv (som Sverige fortfarande tillämpar) till att fokusera på hälsofrämjande skadelindrande politik.

Förändringen skedde för Portugals vidkommande år 2001. Jag har tidigare skrivit ett par inlägg om situationen i Portugal (se förmodligen under relaterade inlägg nedan). I korthet och aningen förenklat innebar förändringen en avkriminalisering av droganvändning och en utbyggnad av vård och harm reduction-åtgärder.

Så vad har hänt sedan dess enligt den senaste statistiken från EMCDDA?

Fortsätt läsa Uppdatering om situationen i Portugal efter avkriminaliseringen

EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Eu-kommissionen gör då och då en undersökning av de 28 EU-ländernas ungdomar och deras åsikter om och erfarenheter av narkotika, årets har precis publicerats (den förra gjordes 2011). Totalt har under juni månad 13 128 (vanligen 500 per medlemsland, förutom i de små länderna) individer mellan 15 och 24 år intervjuats. Och resultatet är rätt så intressant, och innehåller några (för mig) sköna ”vad var det jag sa”.

Några resultat som är värda att lyftas fram är dessa:

Fortsätt läsa EU:s ungdomar om droganvändning och åtgärder

Troende ledare i Småland

Det är få områden som i så hög grad är utsatt för trosföreställningar som missbruksområdet. Många tror att det är si eller så eller kommer bli si eller så, eller att det och det gör att det blir si eller så. Vetande och faktisk kunskap står inte särskilt högt i kurs inom missbruksområdet, vare sig i politiken eller praktiken. Tyvärr. Ett exempel på tro och tyckande kommer idag från ledarredaktionen på Barometern (M), en ledare som har rubriken ”Försvara nolltoleransen mot narkotika”.

Det märks redan i första meningen att ledarskribenten inte är särskilt insatt i frågorna, denne skriver ”Svensk narkotika­politik är långtifrån perfekt, men framstår i vart fall inte i ett internationellt sammanhang som misslyckad.”. Detta påstående är lite märkligt då Sverige då och då förekommer som ett exempel på misslyckad politik i internationella sammanhang, men som bevis för sitt påstående för ledaren fram att ”Europeiska jämförelser (Espad) visar att en lägre andel svenska ungdomar provar droger än i genomsnittet.”.

Fortsätt läsa Troende ledare i Småland

3 militärer och avkriminalisering

I UNT kunde man tidigare i veckan läsa om tre militärer som fått sparken, och lämnats över till polisen för vidare hantering av rättssystemet. Deras brott? Spioneri? Brott mot rikets säkerhet? Nej, de hade ertappats med att ha använt narkotika. Det framkommer inte närmare omständigheter, men man kan anta att militärerna ertappats via drogtester och i linje med det anklagas för missbruk, då all användning av narkotika är kriminaliserat och juridiskt kallas missbruk enligt lagen om (ringa) narkotikabrott.

Även socialt, i samhället, har vi bestämt oss för att kalla all användning av narkotika för missbruk, narkotika ”går inte” att bruka på det sätt som andra rusmedel, som t ex alkohol, går att bruka. Som tur är finns det tendenser att detta synsätt håller på att förändras, det ser vi inte minst genom alla rapporter om ökad användning. Inte minst hos ungdomar. Det är en bra utveckling.

Fortsätt läsa 3 militärer och avkriminalisering

Den inhumana svenska narkotikapolitiken

Jag skulle kunna skriva väldigt mycket om den inhumana svenska narkotikapolitiken, och hur den skadar mer än den skyddar, samt hur märkligt det är att det råder ”politiskt konsensus” om att så ska vara fallet. Och det kommer jag att fortsätta att göra.

Idag exemplifieras den repressiva narkotikapolitiken från Gotland (vilket passar bra så här i Almedalstider där förbudsivrarna mobiliserat med många föredrag, och i linje med den svenska politiska censuren och indoktrineringen som jag bl a berörde igår finns det så klart ingen organisation på plats i Almedalen med föredrag som visar på effekterna av vår narkotikapolitik).

Fortsätt läsa Den inhumana svenska narkotikapolitiken

New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

Det rör på sig i kriget mot narkotikan, allt fler inser att den hårda och repressiva politiken mot särskilt cannabis är en felaktig väg att gå. New Yorks guvernör Andrew Cuomo har lagt fram ett förslag som skulle mildra de hårda amerikanska straffen vid innehav för eget bruk.

Fortsätt läsa New York-politiker: Avkriminalisera litet innehav av cannabis

WFAD: ”Avkriminalisering fungerar inte”

Jag läser en tweet från organisationen WFAD (en organisation kopplad till bl a IOGT och RNS som stöttas av Drottning Silvia) där de twittrar ut:

”Social acceptans ledde inte till större mognad bland användare, det uppmuntrade omogna användare att använda mer.

Det låter ju som en intressant forskningsstudie som visar på att avkriminalisering mm inte skulle fungera.

Fortsätt läsa WFAD: ”Avkriminalisering fungerar inte”

En utvärdering av legalisering

Hur skulle det bli om all narkotika legaliserades? Eller hur skulle det bli om enbart viss narkotika legaliserades? Det är intressanta frågeställningar eftersom vi ständigt möts av exempel på all negativa konsekvenser av att narkotika är illegalt att använda, till skillnad från den mer skadliga drogen alkohol som är legal att använda men utsatt för vissa restriktioner av varierande grad i olika länder.

Det har varit väldigt tyst om det i media, men faktum är att svenska IOGT-rörelsens och svenska RNS-rörelsens organ WFAD är delaktig i att ha tagit fram en rapport om detta, en rapport kallad ”Drug Legalisation: An Evaluation of the Impacts on Global Society”. Det låter väl förtroendeingivande, de har gjort en utvärdering!

Fortsätt läsa En utvärdering av legalisering

Kriminalisering och avkriminalisering

Jag har en förmåga att inte flyta med strömmen och inte inta en åsikt enbart för att det skulle vara lönande. Jag försöker i stället utgå från dels mina egna erfarenheter och dels det jag lyckas ta till mig/hitta av vetenskap (svåra balansgånger för båda aspekterna). Kombinationen av dessa två meningar inom missbruksområdet är inte helt enkel.

Ett tag har jag brottats med en frågeställning som är mer komplex än den kan verka, frågeställningen om kriminalisering av det egna bruket, vilket rör såväl svensk lag om att man inte får ha narkotiska substanser i kroppen  utan legitim läkarordination som innehav av liten mängd illegal narkotika för personligt bruk. Jag har pendlat mellan å ena sidan åsikten att det finns ett preventivt värde i lagstiftningen, likväl som det möjliggör så kallat ”tidigt ingripande” och å andra sidan åsikten att det är inhumant att straffa individer som har ett kemiskt och psykiskt beroende samt att lagföring kan få onödigt försvårande konsekvenser för individer med denna problematik att ”återinträda” i samhället/behålla samhällspositionen.

Fortsätt läsa Kriminalisering och avkriminalisering

Veckans ledare om RNS och avkriminalisering

På en av mina sajter, Drogkompetens, publicerar jag ledarkrönikor med mer eller mindre jämna mellanrum. För närvarande har jag blivit av med admin-rättigheterna till den sajten (mycket skumt), varför jag publicerar kommande veckans ledare här. Den är en kritik av RNS åsikter.

RNS har en fördomsfull agenda i debatten om avkriminalisering

I Drugnews (Riksförbundets för Narkotikafritt Samhälle och IOGTs officiella propagandakanal) går än en gång en företrädare för en av organisationerna bakom ut i en debatt och vilar åsikterna på en tvivelaktig tolkning av vetenskaplig forskning och begrepp. Denna gång är det RNS generalsekreterare Per Johansson som debatterar mot ett antal vänsterpartister i Blekinge kring frågan om avkriminalisering.

Fortsätt läsa Veckans ledare om RNS och avkriminalisering

FN kritiserar Sverige på drogkonferens

Paraplyorganisationen The World Federation Against Drugs (med koppling till RNS och IOGT) håller just nu en konferens i Stockholm med flera intressanta programpunkter. Konferensen har besökts av folkhälsominister Maria Larsson (KD) som bland annat höll ett tal.

Talet innehöll det vanliga talet om motstånd mot narkotika, hur narkotika förstör och avslutar liv, vikten av prevention, och  så den senaste trenden att prata om ”evidensbaserade insatser”. Allt låter så bra, och det är ”rätt ord”.

Fortsätt läsa FN kritiserar Sverige på drogkonferens

Nerikes Allehanda och kunskapen

Liberala Nerikes Allehandas ledarblogg (eller blogg och blogg egentligen med dess begränsade kommentarsmöjligheter och pingbackfunktion, inte ens twingly… rädslan för dialog är uppenbarligen stor i Örebro) skriver om ett förslag på Vänsterns kongress om att återgå till att inte kräva avkriminalisering av eget  bruk. Idag är detta, dvs ringa narkotikabrott, straffbart och leder till såväl en notering i belastningsregistret samt böter. Främst det förra skapar stora problem för re-socialisationen av en missbrukare då allt fler arbetsgivare både begär utdrag som leds av fördomsfulla individer.

Fortsätt läsa Nerikes Allehanda och kunskapen