Etikettarkiv: ANDT

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet – del 3/3

granskningHittills har jag visat att Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete/utbildning av personal som kommer i kontakt med skolelever dels för fram osaklig information om effekter och skadeverkningar av i synnerhet cannabis som dessutom bygger på fördomar och stigmatisering/smutskastning av individer som använder droger.

Delen som kallas ”preparatkunskap” hålls av en polis i Västerås, han presenterar sig genom en bild som jag har korrigerat med röd text:

pel1

Det är rätt ofta som olika aktörer inom RNS figurerar i media och liknande offentliga sammanhang där företrädarna glömmer att redovisa sina dubbla roller/att de sitter på två stolar. Det gäller i detta fall under Västerås kommuns utbildning, men även nyligen i Läkartidningen där en profilerad RNS-medlem som synts i media under hösten kommenterandes narkotikapolitik under enbart läkartiteln ånyo glömmer bort att redovisa dubbla stolar när denne RNS-medlem recenserar RNS-medlemmen Pelle Olssons senaste bok utgiven av RNS bokförlag (Läkartidningen nämner ingen av de 3 RNS-stolarna, vilket säger en del om Läkartidningens saklighet/kvalitet).

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande verksamhet — del 3/3

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete – del 2

granskningI del 1 av denna granskning redovisade jag dels hur kommunen inte varit helt smidiga när jag begärde ut det undervisningsmaterial som kommunen använder sig av när de sprider ANDT-information. Jag redovisade även en del av de bilder de använder sig av inom ”preparatkunskap”, och mina kommentarer till kvaliteten i det som sprids från Västerås kommun.

Jag gör dessa granskningar för att jag med stöd i vetenskap vet att det krävs en bra kvalitet på budskapen inom ANDT-området för att orsaka så liten skada som möjligt för de medborgare, unga som gamla, som påverkas av vad som lärs ut. Allt för ofta får jag påpeka att kvaliteten är dålig, mer av skrämselpropaganda än saklig och effektiv information, vilket orsakar skada på olika sätt.

Inledningen på granskningen av Västerås material gav inget positivt intryck. Tyvärr blir det värre, och riktigt anmärkningsvärt anser jag.

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete — del 2

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Nej, droger är (oftast) inte onda

En central del av vår, och stora delar av världens, narkotikapolitik bygger på att peka ut droger som ”onda”. Och i ”onda” ingår allt från ”de kommer förstöra ditt liv om de inte dödar dig” till att de inte har något positivt att erbjuda. De som är insatta vet att inget av de två påståendena är korrekt.  Ändå gillar de flesta samhällen och deras företrädare skräckkampanjer för att få folk att inte använda droger. Trots att det sedan länge i praktiken och i vetenskapen är bevisat att dessa skräckkampanjer inte fungerar. Men det känns bra (för många) att de bedrivs.

Ett tillhörande fenomen till ”droger är onda” är ”War on drugs”, kriget mot drogerna, som förs med allt från polisinsatser till militärinsatser. Även detta har samhällen fortsatt med trots att drogerna är mer tillgängliga än tidigare, billigare och mer potenta.  War on drugs är sålunda misslyckat, ändå fortsätter man med detta krig. Förmodligen för att det känns bra även med denna del.

Fortsätt läsa Nej, droger är (oftast) inte onda

Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Det händer onekligen en hel del på det narkotikapolitiska området just nu. Dels pågår en intensiv debatt om den svenska narkotikapolitiken (där jag får möjligheten genom mitt jobb på RFHL att bidra till debatten på olika sätt).

Det hörs hela tiden allt fler kritiska röster mot dagens politik vilket möts att små försök från etablissemanget att antingen försöka debattera emot eller låtsas som att allt är under ”klok hantering”. Gabriel Wikströms debattartikel i Aftonbladet där han på tre olika sätt försökte maskera att kejsaren är naken genom att formulera ordet utredning på tre sätt är ju ett bra exempel på det senare (här är ett bra svar på det) .

Fortsätt läsa Narkotikapolitisk tid och ”onödigt arbete mot knark”

Debattartiklar, och Kristianstads inkompetens

I veckan som gått har jag haft en debattartikel införd på Nyheter 24. Den berör hur situationen ser ut i skolorna avseende dels ANDT-informationen och dels hur skolor arbetar ovetenskapligt med t. ex. avstängningar.  Det är intressant hur en del debattredaktioner sätter rubriker, men jag tror att de flesta som läser debattartikeln sammanfattar den på ett annat sätt än vad Nyheter 24 gjorde.

Beträffande debattartiklar har jag även skrivit två debattartiklar i tjänsten under augusti, placerade på Dagens Samhälle.

Fortsätt läsa Debattartiklar, och Kristianstads inkompetens

Kommuners ANDT-information – del 3 ex Kristianstad

granskningKristianstads kommun gick ut med en pressrelease om att personal inom vården, skolan, socialtjänsten och polisen hade för lite kunskap om cannabis och spice så därför bjöd man i slutet av april in till en konferens med ”två av landets ledande experter på området” som föreläsare för dessa grupper.

Det gick tokigt redan i pressreleasen och värre skulle det bli när de ”ledande experterna” rockade loss.

krist0

Kanske handlar det om att kommunens avsändare av pressreleasen, informationsavdelningen, inte är så bra på svenska eller enbart inte kan området så bra, men cannabis är inte en syntetisk cannabinoid utan består av ett antal naturliga örtcannabinoider. I spice däremot förekommer det syntetiska cannabinoider, men ”Spice” stavas inte ”Spice” om man inte syftar på varumärket Spice som slutade säljas i Sverige omkring 2010.

Nåväl, det är lite bagatellartat men eftersom en av arrangörerna bakom konferensen är drog- och brottsförebyggande samordnare i kommunen är det kanske lite oroväckande att denne inte kontrollerar, eller kan, dessa basala delarna.

krist

De två ”ledande experterna” var docent Kai Knudsen och docent Thomas Lundqvist, två ofta anlitade experter inom det svenska drogområdet. Jag har begärt ut det material som kommunen distribuerade i samband med sin konferens, allt utifrån lagarna om ”offentlighetsprincipen”. Nedan följer mina kommentarer till delar av föreläsningarna.

Fortsätt läsa Kommuners ANDT-information — del 3 ex Kristianstad

Dags för Harm reduction i skolorna?

Under flera år, åtminstone sedan jag försökte driva ett kompetensutvecklingsföretag inom drogområdet år 2010-2011, har jag haft synpunkter på (bland annat) det svenska förebyggande arbetet, t ex skolornas ANDT-information. Jag skrev redan på företagets tid ett inlägg om problem med det skolmaterial som spreds då. Och så har jag många gångar påtalat problemen med den skrämselpropaganda som kännetecknar svenskt preventionsarbete, t ex att  forskning visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv. Men som min pågående skolgranskning visar så envisas svenska myndigheter/kommuner med en naiv tro på skrämsel i vår nolltolerans-anda.

Min syn har varit att forskningen ger bäst stöd för en ärlig, objektiv och neutral ANDT-information, och så finns det en hel del forskning om hur man gör det bäst, t ex genom att involvera elever. Nyligen publicerades intressant forskning i Journal of Drug Education kring effekten av ”harm reduction” i skolornas preventionsarbete utifrån ett försök i Australien. Låt mig gissa att det är forskning som vårt svenska etablissemang kommer välja att inte tro på, för er andra finns det några intressanta resultat att notera.

Fortsätt läsa Dags för Harm reduction i skolorna?

Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

När jag en gång i tiden försökte mig på att skriva en C-uppsats om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroendevården fann jag vad man kan kalla en medikaliserad diskurs. Det handlar inte så mycket om att det finns en vilja att behandla substansberoende med mediciner, även om det för alla substanser finns sådana yttringar inom forskningen.

Det mer intressanta ur en sociologisk vinkel var fokuseringen oavsett behandlingsmetod på begreppet ”evidens”, vilket var kopplat till så kallade RCT-studier (kontrollerade och slumpmässiga försök) som är vanligt i medicin-studier. En annan del som jag tyckte mig finna var en ”individualisering”, även det som en del i medikaliseringen, med ett underliggande budskap att individen är själv ansvarig för sin problemsituation och själv ansvarig för att ta sig ur den (dvs ”osynliggörande” av samhällets roll i problemsituationen likväl som behandlarens roll i vägen ut). En tredje del i medikaliseringen är fokus på substans, i fallet med riktlinjerna så sorteras behandlingsmetoder utifrån substans i stället för alternativa synsätt som är kopplade till individens unika situation etc.

Fortsätt läsa Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer – del 2

granskningDrogers olika effekter på individer är ett komplext ämne på många sätt. Det är inte bara det att olika individer är olika känsliga utifrån genetiska förutsättningar, det handlar även om dos och frekvens, likväl som det handlar om att vissa droger har kemisk sammansättning som varierar även om drogen går under ett namn (gäller t ex cannabis) och inte minst handlar det om att kunskapskällan, forskning, kan utföras på många olika sätt och med varierande kvalitet (vilket leder till att forskningsresultat kan vara motsägelsefulla).

Ibland verkar t o m forskarna som utfört forskningsstudierna inte kunna skilja på korrelation (samband) och kausalitet (orsakssamband), och ibland är studierna dåligt kontrollerade för andra komponenter som kan påverka resultatet. Och vad det gäller cannabis är en hel del forskning ny, inte minst vad det gäller de positiva effekterna av cannabis då fokus hittills varit på skador. Komplexiteten är stor. Givet denna komplexitet gäller det att manövrera sig fram i den snårskog som förståelse av drogers positiva och negativa effekter kan vara.

Det är en sak om man som ”intresserad individ” försöker förstå drogers effekter och i det arbetet ibland hamnar fel när man ska tolka komplexiteten, det är en helt annan sak när myndigheter gör det. Jag har många gånger påtalat att saker och ting kanske inte alltid är som de verkar när myndigheter kommenterar droger, att det kan röra sig om förenklingar eller i vissa fall medvetna vantolkningar av fakta/studier. Det är allvarligt, även i de fallen då det handlar om en tro på att det tjänar ett högre syfte – att motverka skador och ”skrämma” bort användning.

Problemet med denna ”goda intention” är att det finns forskning som visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv och orsaka mer problem alternativt mer användning. Det är som med all kommunikation, trovärdighet är grundläggande för effektiv kommunikation, och inte minst genom internet är det enkelt att kontrollera saklighet och därigenom trovärdighet. Tyvärr verkar det som att samhällets drogkampanjer inte känner till det. Det har verkat så när jag studerat kampanjer de senaste åren, och den senaste tiden har dessa kampanjer (”informationsmöten” etc) förekommit i rätt riklig mängd. Jag skrev nyligen om Örebro kommuns skolkampanj, och under våren har jag tagit del av ett antal kommuners kampanjer. De rör främst cannabis och spice, och de skrämmer mig.

Fortsätt läsa Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer — del 2

Pelle Olsson: 8 myter om cannabis

granskningFör ett tag sedan var Pelle Olsson och föreläste för ett antal föräldrar i Kungsbacka kommun. Jag begärde ut vad kommunen spred och blev hänvisad till Pelle Olssons hemsida där föreläsningen ”8 myter om cannabis” finns utlagd (öppna länken på ”föreläsningssidan” eller testa denna direktlänk till PDF). Så jag har studerat den föreläsningen och har följande kommentarer:

I länken till lokalradio-inslaget om föreläsningen säger Pelle Olsson att det på nätet förekommer väldigt mycket desinformation. Jag skulle vilja lägga till att i föreläsningssammanhang förekommer det väldigt mycket desinformation. Det gäller att kunna göra källkritik och ha ett hyfsat hum om forskningsläget samt hur man söker efter forskning om man ska bilda sig en någorlunda korrekt uppfattning. Forskningen om cannabis olika effekter går ständigt framåt, ändå inleder Pelle Olsson sin föreläsning med att hänvisa till två forskare vars budskap är att ”vi vet allt och är överens (om skadeverkan)”.

Som kontrast till det driver en av Sveriges profiler inom cannabisdebatten, Fred Nyberg, en linje att vi inte vet allt och att tidigare forskning inte tagit hänsyn till dos-aspekten. Frågan är vem man ska tro på. De forskare Pelle Olsson hänvisar till verkar ha missat att den forskning som har gjorts hittills ibland har en del brister vad det gäller kausalitet (orsakssamband) och inverkande faktorer. Fred Nybergs invändning bygger på att såväl användare som forskare har struntat i att berusningsdoser spelar roll för ev. skadeverkan, vilket självfallet inte stämmer. Detta med forskning är onekligen komplicerat, även om Pelle Olsson inte verkar tro det.

Så vilka är de 8 myterna?

Fortsätt läsa Pelle Olsson: 8 myter om cannabis

Regeringens motsägelsefulla narkotikapolitik

I regeringens ANDT-strategi för 2015 (PDF) skriver man (s 42):

Det är av betydelse att bedriva en narkotikapolitik som baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet

Här om dagen publicerades en studie av forskarna van Amsterdam, Nutt, Phillips och van den Brink. Studien handlar om en rangordning av olika drogers skadeverkningar. Jag har tidigare skrivit om såväl Nutts som van Amsterdams tidigare skaderankingar, bl a i detta inlägg som innehåller länk till tre tidigare rankingstudier.

Fortsätt läsa Regeringens motsägelsefulla narkotikapolitik

Regeringens ANDT-strategi 2015

reg2015Lite obemärkt för de av oss som inte har möjlighet att punktbevaka politiken beslutade regeringen den 26 mars om ett åtgärdsprogram för Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobakspolitiken under 2015. Den 22 april lades det ut på regeringens hemsida, vilket tacksamt nog en av bloggens läsare uppmärksammade mig på dagen efter (dock var jag på ”psykiatriutbildning” då vilket i kombination med en dator som skriver ett tecken i minuten när den är på det humöret gör att inlägget kommer först nu). Beträffande hela strategiperioden 2011-2015 skrev jag f ö om Statskontorets utvärdering i förra veckan.

Det här är regeringens första ”egna” strategi-dokument, så det är ju extra intressant att se vad regeringen har prioriterat för i år.

Fortsätt läsa Regeringens ANDT-strategi 2015

Om Statskontorets utvärdering av ANDT-strategin

granskningI veckan noterade jag en tweet på Twitter från en offentliganställd inom ”drogområdet”. Den handlade om Statskontorets utvärdering av regeringens strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Och när jag läste Statskontorets presentation av rapporten satte jag kaffet i vrångstrupen. Statskontoret skriver:

statskontoret

Regeringens strategi har alltså varit ”ändamålsenlig” för att nå målen om att komma tillrätta med problemen inom ANDT-området. Det kan ju låta som att allting är bra, vi har rätt politisk strategi, vi gör rätt saker och vi är nära att ha löst alla problem på drogområdet. Det är inte vad jag brukar skriva. Dock har jag sedan flera år tillbaka påtalat att ett stort problem är att politiker och tjänstemän inom drogområdet är måna om att kommunicera att ”allt är bra” inom drogområdet. Det har förargat mig eftersom jag ser hur problemen ökar, hur människor inte får vård, hur de som kommer in i vård får dålig vård, hur individer med problematisk droganvändning står utanför samhället, diskrimineras och inte kommer till sin fulla rätt och inte minst hur allt fler avlider i förtid. Jag har tyckt, och tycker, att regering och riksdag gör fel saker och inte satsar för att lösa problemen.

På olika sätt har jag försökt väcka opinion om detta, bland annat genom bloggen. Men det är som att spotta i motvind, och priset är rätt högt, och då och då tvivlar jag, inte minst då det är få röster som i det offentliga samtalet påtalar samma saker. Så kanske är det så att politiker och tjänstemän har rätt, allt är bra och samhället gör rätt saker – typ ”lite svinn får man räkna med beträffande dödsfall och förminskade liv”. Fast jag tror ju inte det, så frågan är vad Statskontorets rapport egentligen säger.

Fortsätt läsa Om Statskontorets utvärdering av ANDT-strategin