Etikettarkiv: Alvesta

Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer – del 2

granskningDrogers olika effekter på individer är ett komplext ämne på många sätt. Det är inte bara det att olika individer är olika känsliga utifrån genetiska förutsättningar, det handlar även om dos och frekvens, likväl som det handlar om att vissa droger har kemisk sammansättning som varierar även om drogen går under ett namn (gäller t ex cannabis) och inte minst handlar det om att kunskapskällan, forskning, kan utföras på många olika sätt och med varierande kvalitet (vilket leder till att forskningsresultat kan vara motsägelsefulla).

Ibland verkar t o m forskarna som utfört forskningsstudierna inte kunna skilja på korrelation (samband) och kausalitet (orsakssamband), och ibland är studierna dåligt kontrollerade för andra komponenter som kan påverka resultatet. Och vad det gäller cannabis är en hel del forskning ny, inte minst vad det gäller de positiva effekterna av cannabis då fokus hittills varit på skador. Komplexiteten är stor. Givet denna komplexitet gäller det att manövrera sig fram i den snårskog som förståelse av drogers positiva och negativa effekter kan vara.

Det är en sak om man som ”intresserad individ” försöker förstå drogers effekter och i det arbetet ibland hamnar fel när man ska tolka komplexiteten, det är en helt annan sak när myndigheter gör det. Jag har många gånger påtalat att saker och ting kanske inte alltid är som de verkar när myndigheter kommenterar droger, att det kan röra sig om förenklingar eller i vissa fall medvetna vantolkningar av fakta/studier. Det är allvarligt, även i de fallen då det handlar om en tro på att det tjänar ett högre syfte – att motverka skador och ”skrämma” bort användning.

Problemet med denna ”goda intention” är att det finns forskning som visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv och orsaka mer problem alternativt mer användning. Det är som med all kommunikation, trovärdighet är grundläggande för effektiv kommunikation, och inte minst genom internet är det enkelt att kontrollera saklighet och därigenom trovärdighet. Tyvärr verkar det som att samhällets drogkampanjer inte känner till det. Det har verkat så när jag studerat kampanjer de senaste åren, och den senaste tiden har dessa kampanjer (”informationsmöten” etc) förekommit i rätt riklig mängd. Jag skrev nyligen om Örebro kommuns skolkampanj, och under våren har jag tagit del av ett antal kommuners kampanjer. De rör främst cannabis och spice, och de skrämmer mig.

Fortsätt läsa Kommuners cannabis-kampanjer skrämmer — del 2