Etikettarkiv: alliansen

Inför nolltolerans mot okunniga politiker

Det är nästan lite ironiskt att dagen efter jag publicerade en debattartikel om att narkotikaområdet behöver mer fakta och vetenskap så publicerar två allianskandidater en osaklig och ovetenskaplig debattartikel om cannabis i GP. Men så kan det ju lätt gå om man utgår från populism i stället för kunskap.

Det är Folkpartiets riksdagskandidat Sivert Aronsson och KDs kommunfullmäktigekandidat Kalle Bäck som argumenterar för utopin nolltolerans utifrån moralism och att det handlar om socialt ansvar. Vi har haft denna nolltolerans som ledstjärna under drygt 40 år, och det har fört Sverige till skyhöga siffror för såväl dödsfall som individer med ett problematiskt användande (EU-term, även kallat beroende). Ett riktigt, och ärligt, socialt ansvarstagande handlar i stället om att minska skadeverkningarna utifrån hur verkligheten ser ut. Och det gör man effektivast genom att utgå från fakta och vetenskap.

Fortsätt läsa Inför nolltolerans mot okunniga politiker

Bra men otillräckligt alliansförslag om narkotikan

Det är ingen hemlighet att jag är alliansvän, även om jag av olika skäl inte har hittat ett parti som jag känner att jag kan ställa mig bakom. Däremot tror jag mer på den individbejakande ideologi som ligger i grunden för allianspartierna, ideologin tillsammans med alliansens brukarmaktsfrämjande vårdpolitik tror jag dessutom är till fördel för individer med en missbruksproblematik, aktuell eller bakom sig.

Tyvärr är det bland individer som är aktiva inom narkotikaområdet snarare en regel än undantag att tillhöra den rödgröna sidan, vilket försvårar tillvaron en del för någon som mig, och inte blir det lättare av att samtliga allianspartier har en tradition av dåliga utspel inom narkotikaområdet för att inte nämna alliansregeringens haveri inom missbruksområdet signerat minister Maria Larsson (KD).

Fortsätt läsa Bra men otillräckligt alliansförslag om narkotikan

Modigt men fegt, Tove Lifvendahl!

Tove Lifvendahl skriver en krönika på ledarplats i dagens SvD där hon tar upp ”Ansvaret för missbrukaren”. Hon gör det utifrån problemet med alkoholism, ett fenomen som varje år skördar ca 4 500 liv i Sverige, förminskar 300 000 människors liv i ett missbruk, påverkar anhöriga och brottsoffer och kostar samhället totalt 150 miljarder. Årligen. Av någon anledning glömmer Tove bort narkotikamissbrukaren, det är ytterligare minst 500 liv, 55 000 individer som får sina liv beskurna och ytterligare tusentals anhöriga och brottsoffer. Årligen.

Först och främst hedrar det en person i den maktställning som en politisk chefredaktör har att hon vågar ta upp detta område, det är sällsynt och därför modigt. Det är också modigt eftersom det är politiskt ointressant område som berör svåra frågor. Det är också modigt eftersom SvD politiskt ligger nära alliansen, och missbruksområdet tillhör ett av alliansens största misslyckanden då området misskötts kraftigt och samtliga siffror gått åt fel håll under minister Maria Larssons (KD) ledning. Äntligen lyfter någon dessa frågor! Men det finns några brister i Tove Lifvendahls resonemang som jag tänkte lyfta fram.

Tove listar tre ansvarsnivåer och påstår att ”alla är lika viktiga”. Det är ett tankefel enligt mitt synsätt, men också ett tidens tecken.

Fortsätt läsa Modigt men fegt, Tove Lifvendahl!

Om kompetens och de senaste nätdrogsnyheterna i TV4

De senaste veckorna har det talats relativt mycket i media om nätdroger, och det är framför allt Tv4 som är aktiva i bevakningen. Tyvärr saknas det såväl analys som källkritik i mediafloran. I stort sett handlar det mesta om den kraftiga ökning som skett av nätdrogsanvändningen (se t ex en sökning i google för detta), Och det är kanske mest allvarligt att den ansvariga ministern kommer lätt undan. Maria Larsson intervjuas i Tv4-nyheterna den 15/4:

http://www.tv4play.se/iframe/video/2595388?width=480&height=270&starttime=0
Fortsätt läsa Om kompetens och de senaste nätdrogsnyheterna i TV4

Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

Tv 4:s program Kalla fakta (KF) beskriver sig så här:

”Sveriges vassaste program för undersökande journalistik. Har sedan 1991 granskat och kartlagt makt och samhällsfenomen.”

Igår söndag 16/3 tog man sig an den utveckling som media rapporterat om då och då på olika sätt under de senaste åren, ökningen av cannabisanvändningen bland unga (ökningen är nog märkbar inom alla ålderskategorier men det är sällan ämnet för media). Avsnittet som kallades ”Generation cannabis” inleddes med hur ”cannabisvågen” sveper över landet,  och det var en av få fakta som man lyckades få rätt. Särskilt faktaspäckat var dock inte programmet, trots tal om att KF beskriver sig som vassast, undersökande, granskande och kartläggande. Och självfallet saknades all analys. Mer fanns dock av slaget etablissemangspolitiker kommenterar och förfasas och deras lydvasaller bjöd plikttroget på oseriös skrämselpropaganda.

Fortsätt läsa Kalla fakta eller varm skräckpropaganda?

Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Så är det dags igen. Maria Larsson skriver ännu en debattartikel inom narkotikaområdet. Budskapen är desamma som tidigare; narkotikaanvändningen, och i synnerhet cannabis, ökar bland unga, vi gör en hel del åtgärder och vi har experter som hjälper oss. Sammanfattat i en mening säger Maria Larsson, ”allt är egentligen bra och med våra insatser kommer det snart bli mycket bättre”. Tyvärr är det inte sant, och givet vad som görs är det mycket tveksamt vilken kompetens de s k experterna egentligen sitter inne med.

Ta bara den professor som Maria Larsson lyfter fram i debattartikeln, Fred Nyberg. Nyberg är professor i Biologisk beroendeforskning, och även om detta medikaliserade perspektiv har sin plats i samtalet om droger så är det långt ifrån ett gyllene perspektiv för att förstå och eventuellt komma tillrätta med ett narkotikaproblem. Ett biologiskt perspektiv tenderar att förenkla missbruksproblemet och fokusera på substansen i sig, och då är det nästan givet att man hamnar fel när man pratar om problemet och ev åtgärder.

Fortsätt läsa Maria Larsson (KD) famlar i mörkret

Om regeringens proposition om missbrukarvården

Om en månad är det fem (5) år sedan minister Maria Larsson initierade det som kom att kallas Missbruksutredningen. Hon gjorde det i DN med orden, först problemformulering; ”den enskilde missbrukaren får idag kämpa för att få det stöd och den rehabilitering som behövs. Och när missbruksvård väl ges är den inte sällan fragmentarisk och utan fungerande vårdkedjor. Ibland avgör bostadsorten möjligheterna att få den hjälp som behövs. Så kan det inte få fortsätta. (…) Kvalitén på vården är av allt att döma mycket varierande.” och sedan lösning; ”En ny utredning tillsätts som ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren bör även överväga eventuella behov av förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver.

I debattartikeln nämns fyra andra punkter, utöver utredningen. De var:

1. Ny strategi, med målen; Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda.

2. Överenskommelse, mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om gemensamma insatser.

3. Förstärkt och samordnad tillsyn. Socialstyrelsen och länsstyrelserna fick i uppdrag att gemensamt genomföra en fördjupad tillsyn av missbruks- och beroendevården i hela landet.

4. Ökad valfrihet även inom missbruks- och beroendevården. Regeringen ville öka individens möjligheter att själv kunna välja utförare av tjänster utifrån vad som är bäst för just honom eller henne.

Fortsätt läsa Om regeringens proposition om missbrukarvården

Minister Maria Larsson och ointresset

Minister Maria Larsson skriver idag på SvD Brännpunkt ett svar på den kritik som hon fick häromdagen från beroendeläkare/psykologer beträffande att det inte blev så mycket av den stora missbruksutredningen. Rubriken är lite komiskt ”Därför förändrar vi inte missbruksvården” eftersom Maria Larsson i texten hävdar att regeringen gör och gjort så mycket förändringar/förbättringar. Det skulle kunna ses som en del av det som jag brukar anklaga Maria Larsson för, att påstå att ”Allt är bra”, men så är inte direkt fallet denna gång för redan i första meningen konstaterar Maria Larsson att det finns brister.

Kanske är det så att Maria Larsson testar en annan strategi nu, för att förekomma oss kritiker, men det hjälper inte mycket för i texten finns det ändå en anda av att ovanstående till trots så fungerar det rätt så bra inom missbruksområdet. Det som dock är allra mest intressant med denna debattartikel är vad Maria Larsson säger indirekt.

Fortsätt läsa Minister Maria Larsson och ointresset

Missbruksutredningen: Det bidde inte ens en tummetott

Så kom den då till slut, presskonferensen med ansvariga ministern Maria Larsson som presenterar vilka propositioner som kommer att komma utifrån den omtalade och omfattande Missbruksutredningen med sina 70-talet förslag (SvD). Framför en handfull journalister presenterade Maria Larsson alla förslag som regeringen har för avsikt att lägga fram för riksdagen, och de var i stort sett inga alls för att sammanfatta, och inte ens Maria Larsson kunde på en direkt fråga svara på hur många av dessa förslag som kommer att genomföras…

Gerhard Larssons gedigna arbete med Missbruksutredningen, vilket jag ansåg vara alldeles för otillräckligt i sig men ändå en bra start på den omdaning av missbrukarvården som skulle behövas för att verkligen göra något åt det ökande och allvarliga missbruksproblem som vi ser framför oss, blev alltså i stort sett avfärdat, även om Maria Larsson tackade för att utredningen lärt henne att det finns något som kallas läkemedelsberoende och att ca 65 000 individer berörs av detta delproblem. Alltid något.

Fortsätt läsa Missbruksutredningen: Det bidde inte ens en tummetott

Näktergalen sjunger falskt

granskningMed Expressen (Kvp m fl) tidningar har i veckan en bilaga om ”Beroende och Missbruk” distribuerats. Det är en tidning som är producerad av företaget Mediaplanet, tyvärr ett av alla oseriösa företag inom annonsförsäljningsbranschen eftersom affärsidén med ovan nämnda publikation verkar vara att profitera på området genom att sälja annonser och därtill sprida osaklig information inom missbruksområdet. Det är olyckligt, och det drabbar alla individer som har ett bruk, missbruk eller beroende.

Jag ska skriva om denna bilaga i några inlägg, först ut är ett inlägg om en minister.

Läs vidare

Nej, Maria Larsson förstår verkligen inte missbruk

Gång på gång visar Maria Larsson att hon förstår inte, och hon kan inte, missbruksområdet och den problematik som både är missbruk/beroende och som omger missbruk/beroende. Idag har hon skrivit ett debattinlägg på Aftonbladet debatt där hon åter igen visar detta. Det går åt skogen redan i första meningen:

”Det ska inte behöva finnas en motsättning mellan en restriktiv politik och omsorg om de tyngsta missbrukarna.”

Maria Larsson menar väl, hon är en trevlig människa och hon vill med all säkerhet göra gott, men hon förstår inte vad ”restriktiv politik” innebär och vilka effekter det får för oss med en beroendeproblematik. Hon och hennes medarbetare har inte kompetensen inom socialpsykologin för att förstå hur människor drabbas av den restriktiva politiken.

Fortsätt läsa Nej, Maria Larsson förstår verkligen inte missbruk

Vad har politikerna och KRIS ihop egentligen?

Det har stormat mycket kring KRIS i Örebro, och av någon/några anledningar blev föreningen uteslutna ur Riks-KRIS. Örebro-KRIS har dock varit väldigt duktiga på att dra in pengar, utan att ha särskilt många anställda (de som arbetar har helst finansierats via lönebidrag). Men pengarna har trillat in från staten (FHI, Kriminalvården mm), och från Örebro kommun (vårdplatser, boende, föreningsbidrag).

En del av pengarna har gått till lyxbilar och t ex inredning av gym i en ur ledningens privata bostad (vilken har hyrts förmånligt från kommunen dessutom). Det har varit resor hit och dit mm mm. Och det verkar som om spenderbyxorna till slut fick Riks-KRIS att dra öronen åt sig. Örebro-KRIS gav dock inte upp och nyss föddes fågel Fenix 019. Samma verksamhet, nytt namn.

Fortsätt läsa Vad har politikerna och KRIS ihop egentligen?

Narkotikadebatt i riksdagen

I torsdags såg jag en debatt i Sveriges riksdag kring narkotikapolitiken. Det var Socialdemokraternas Hillevi Larsson som hade ställt tre frågor till ansvariga ministern Maria Larsson (KD).

Frågorna var:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska den narkotikarelaterade dödligheten?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka narkotikamissbrukares tillgång till vård och behandling, oavsett var de bor i landet?

3. Kan statsrådet tänka sig att förstatliga finansieringen av missbrukarvården för att jämna ut de regionala skillnaderna i tillgång till vård och behandling?

Fortsätt läsa Narkotikadebatt i riksdagen

KD struntar i vetenskap om sprututbyte

Here we go again. Kristdemokraterna är ute och agerar för att fler människor ska dö i missbruket. Det händer några gånger per år att KD-politiker debatterar för detta. Denna gång är det David Lega och Hampus Hagman i Göteborg som debatterar i GP. Att de är KD-politiker syns som vanligt på att de inte håller sig till vetenskap och fakta och förankrar sina åsikter i dessa, de gillar mer att tro. Och tro kan ju vara trevligt för en del, men när vi pratar om människors liv och hälsa är det bättre att veta.

Debattartikeln kännetecknas förutom av kunskapsfrånvändhet av fördomar. T ex skriver dem:

”Allt för ofta har missbruket en dödlig utgång, genom överdosering och ibland genom den farliga miljö en missbrukande människa vistas i.”

Fortsätt läsa KD struntar i vetenskap om sprututbyte

Allt är bra, eller bs. Sociala insatsgrupper i Örebro.

Att ”Allt är bra” inom det sociala området, att ”vi gör rätt….”, att allt har ”evidens”, och att det inte finns mycket till problem, är välkända mantran inom det sociala området, och då särskilt missbruksanknutna områden. Det är främst politiker som upprepar dessa mantran, och så olika tjänstemän beroende på vilken frågan är. Och ve den som vågar hävda annat (som undertecknad t ex).

I Örebro, likväl som i ett antal andra kommuner, pågår från mars 2011 till oktober 2012 ett projekt kallat ”Sociala insatsgrupper” (ska ge tankar åt stormtrupper förmodligen). Det är regeringen (Beatrice Ask och Maria Larsson) som gett Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta för att minska ungdomars kriminella livsstil, SKL beskriver projektet så här, och syftet presenteras som att man ska minska kriminaliteten genom att stärka det sociala nätverket. Projektet bygger alltså på någon tro att ökad samverkan mellan Socialtjänst och Polismyndighet skulle åstadkomma syftet och därmed leda till färre problem, vad man inte verkar ha insett är att formeln ”skit in = skit ut” gäller även här.

Fortsätt läsa Allt är bra, eller bs. Sociala insatsgrupper i Örebro.