Etikettarkiv: alkohol

Tips inför Almedalen 2017

Så är det åter igen dags för politikeventet Almedalen, och som vanligt pratas det en hel del beroendeproblematik samt narkotika och -politik.

Här listar jag de seminarier jag skulle ha gått på om jag varit i Almedalen, samt de seminarier jag ska försöka se om de sänds på webben.

Fortsätt läsa Tips inför Almedalen 2017

Skål IOGT-are – men sluta stigmatisera!

stigmaAv någon anledning hamnade jag på IOGT-NTO:s podd i helgen. Väl där fastnade jag på ett inlägg som heter ”Skålen”. Det var något som så intressant som problematisering av skålandet. Jag kan förstå att det för IOGT-are är något intressant att filosofera över.

Det jag inte kan förstå är varför IOGT-are är så angelägna, visserligen under ”god tankes flagg”, att stigmatisera de som tidigare har haft ett drogberoende, i detta fall alkoholberoende. Det var något som den aktuella podden innehöll en del av,  förmodligen omedvetet och förmodligen på grund av bristande kunskap. Mer om det nedan, men först detta med att skåla!

Fortsätt läsa Skål IOGT-are — men sluta stigmatisera!

Förstärk inte myterna och stigmat, Camilla Kuylenstierna!

Camilla Kuylenstierna och jag har några likheter. Vi har båda haft en karriär i svenskt näringsliv, och båda förlorat den position vi en gång hade pga missbruk (i mitt fall var det mer än så men ”i princip”). Vi har båda haft ett problematiskt bruk av alkohol, som vi båda lämnat, jag för drygt 7 år sedan och Camilla för drygt 8 år sedan. Vi har båda skrivit en självbiografisk bok, båda med syftet att minska stigmat, jag med lite bredare syfte än Camilla som enbart relaterar till alkoholproblematiken och Camilla med större framgång. Vi har båda dessutom erfarenheter av tolvstegsrörelsen, men med skillnaden att jag lämnat den bl a utifrån mitt intresse för vetenskap snarare än myter och anekdoter.

På lördagen publicerade Camilla en debattartikel som svar på alkoholläkaren Sven Andréassons konstaterande att det går att gå från ett problematiskt alkoholbruk till ett ”normalt alkoholbruk”, något som stöds av forskning till skillnad från vad några forskare i Göteborg påstår. Andréassons konstaterande, och egna studier, går på tvärs mot den lösning som Camilla valt för sin nykterhet, tolvstegsrörelsens påstående och myt om alkoholmissbruk som en livslång, progressiv sjukdom i sig med kontrollförlust som ett kännetecken.

Fortsätt läsa Förstärk inte myterna och stigmat, Camilla Kuylenstierna!

Uppgivenhetens missbrukarvård

Åter igen är kampen om definitionerna aktuell. Det handlar om vad är missbruk och vad är missbrukarvård. I dagens DN uttalar sig två ”experter” om huruvida en alkoholist kan dricka igen eller inte.

Experterna är FHI:s expert Sven Andreasson som även arbetar på Stockholms landstings ”Livsstilsmottagningen”,  och så tolvstegsprästen Olle Carlsson. Budskapet i artikeln är att dricker en fd alkoholist en snaps till midsommarsillen idag är risken stor att fastna i nytt missbruk. Men frågan är hur väl deras uttalanden stämmer…

Fortsätt läsa Uppgivenhetens missbrukarvård

Förenkling av beroende är att svika

Jag blir lite uppgiven och rätt besviken på debatten om de sociala problemen, oavsett om det är förortsproblem eller missbruksproblem som diskuteras. Visst, sociala problem är ofta mångfasetterade och man behöver såväl ett helikopterperspektiv som analysförmåga som en bred kunskapsnivå för att se längre än till ytan. Att se ytskiktet är bra men för att verkligt kunna göra något krävs mer än så.

Ta detta med alkoholproblematiken. Visst är det så att det svenska samhällets syn på alkohol som ”socialt smörjmedel” är ett problem, det måste adresseras och vi behöver arbeta med de värderingar som ligger bakom alkoholnormen. Men att rikta in sig på enbart detta, som UNFs ordförande Vidar Aronsson gjorde i gårdagens debattartikel, och som IOGT allt för ofta gör, är att studera problematiken allt för ytligt.

Fortsätt läsa Förenkling av beroende är att svika

IOGT och missbruk

IOGT-rörelsen har då och då utmärkt sig genom att visa att den inte förstår missbruk. Dock gör man ett gott arbete som motståndare mot främst alkohol, och man börjar väl så smått vakna för att det finns andra droger. En dag kanske man vaknar kring spelmissbruk också, och hittar andra vägar att finansiera sin verksamhet än genom ”mellanölsförsäljning”, för att tala IOGT-språk.

I dagens Aftonbladet skriver ungdomsförbundets ordförande (UNF) en debattartikel ang den undersökning som FHI presenterat och som jag kommenterat i annat inlägg. UNF slår fast att det inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem och att problemet är den alkoholnorm som finns i samhället. Det är nog delvis sant, men det är också delvis en felaktig och begränsad bild. Det blir även ett osynliggörande av de ungdomar som har problem med droger, en andel som ökar och det gäller främst just unga män.

Fortsätt läsa IOGT och missbruk

Feltänk om alkohol?

Även DN och AB skriver om den problematiska alkoholutvecklingen bland unga män som SvD rapporterade om tidigt i natt. IOGT däremot verkar inte tycka att det är ett problem, eller vad man nu menar med sitt blogginlägg.

Denna forskning är som vanligt en del av bilden och kastar sitt ljus på en aspekt av ett större sammanhang. Och den trenden är tydlig, missbruket ökar de senaste åren. I det sammanhanget är det viktigt att peka på tidigare forskning, t ex om prisnivåerna och tillgänglighetens betydelse för den ökning av den totala alkoholkonsumtionen, dvs för alla åldersgrupper, som skett sedan Sveriges EU-inträde. Och i det perspektivet är det märkligt att läsa dagens debattinlägg från Systembolagets VD på DN Debatt. Debattinlägget handlar om den planerade gårdförsäljningen och att den skulle kunna ske i Systembolagets regi där man planerar vad man kallar e-beställningstjänst.

Fortsätt läsa Feltänk om alkohol?

Allvarligt nytt om alkohol

SvD skriver idag om en ny rapport från Folkhälsoinstitutet om hur alkoholsituationen för främst unga män drastiskt har förändrats till det sämre med nära en fördubbling de senaste fyra åren av andelen unga män som riskerar alkoholberoende till följd av konsumtionen. Även alkoholskadorna ökar kraftigt. Orsaken är utbudsökningen.

Detta visar återigen att olika kampanjer för att minska efterfrågan inte är särskilt verkningsfulla, och att det är en olycklig politik att öka antalet utskänkningstillstånd och dylikt. Att i det läget propagera för t ex gårdsförsäljning som Expressen, och kanske särskilt editionen Kvällsposten, ägnar sig åt är helt i strid med den utveckling som behövs inom det sociala området och alkoholpolitiken. Men det krävs mer politiskt än att enbart försvara den restriktiva politik som Sverige tidigare, relativt sett, framgångsrikt fört.

Fortsätt läsa Allvarligt nytt om alkohol

Alkohol och en cl genus

CAN har igår överlämnat en rapport till EU-mötet i Jönköping, i vilken det framgår att alkoholkonsumtionen, det särskilt farliga berusningsdrickandet, bland unga ökar (SvD). Och det gäller främst länderna söderut eftersom vi i Norden ligger högt sedan länge av tradition.

Samma trend som vi sett i Sverige är tydlig även för övriga Europa. Det är bland de unga tjejerna som ökningen är särskilt markant. Sakta men säkert närmar sig kvinnorna dryckesmönster som männen haft. Antingen tycker man att det är sunt utifrån en jämställdhetsperspektiv och att det visar på att bilden av ”fina flickan” håller på att raderas ut. Det skulle vara en sund utveckling. Eller så tycker man att det är olyckligt att något driver även (de unga) kvinnorna till ett mer destruktivt förhållande till alkoholen.

Fortsätt läsa Alkohol och en cl genus

Cynisk SvD-ledare

Det förslag som KD lade fram igår för begränsning av alkohol mötte på stort motstånd från de flesta håll, alternativt tystnad från de rödgröna. Idag riktas kritik mot KD från SvDs ledarsida. Tvärtemot vad den forskning som jag redovisade i gårdagens inlägg anger för möjlig väg för att stoppa problematiken, så propagerar SvD för sänkta priser och färre regleringar.

SvD menar att det handlar om kampen mot svartspriten. Så, vilket problem har svartspriten varit? Inte särskilt stort, och den ökar t o m trots de lägre priserna som vi fått sedan EU-inträdet. Det visar följande bild över alkoholkonsumtionen i Sverige:

Fortsätt läsa Cynisk SvD-ledare

Ett klokt KD om alkohol

Alkohol, och främst alkoholmissbruk, har kraftigt negativa hälsoeffekter. Det är inget nytt, och det har igen visats nyligen genom en mycket stor forskningsstudie som följt nära 6000 män under 35 år, som jag skrev om häromdagen. Därför ligger det i samhällets intresse att minska alkoholkonsumtionen.

Tyvärr har trenden i Sverige de senaste åren gått i motsatt riktning, och vi dricker mer och mer, det framgår bl a i en artikel i SvD idag, en artikel som också visar på att i Europa dör 10% av befolkningen i alkoholrelaterade sjukdomar, jmft med världssnittet på 3,8%.

Fortsätt läsa Ett klokt KD om alkohol

Alkoholmedier

Det är rätt intressant. Titt som tätt dyker det upp mer eller mindre stort uppslagna artiklar i de stora tidningarna, främst Aftonbladet, Expressen, DN och SvD, kring hur hälsosamt det är med ett par glas vin om dagen etc. Ofta är det vetenskapligt svaga studier, små urval, korta studier, inga kontrollgrupper, undersökningar betalda av producentintressen etc. Ändå skrivs det om dem.

Fortsätt läsa Alkoholmedier

Alliansens alkoholpolitik?

Nyliberalen Mattias Svensson, redaktör för nyliberala Neo, och den moderate politikern Johnny Munkhammar går i en debattartikel i Aftonbladet ut och propagerar för att släppa alkoholen fri med argument som att regleringarna är löjliga. De påstår att trots den konsumtionsökning av alkohol som skett sedan EU-inträdet så har inte alkoholskadorna ökat som befarat. Som vanligt med nyliberaler är det ett påstående som stöd för argumenten som inte har med sanningen att göra.

Fortsätt läsa Alliansens alkoholpolitik?

Svar till Expressen

I Sverige dör drygt 2 000 människor varje år av alkoholrelaterade skador. Omkring 400 000 människor har en konsumtion som är problematisk och leder till konsekvenser för dem och deras anhöriga, inte minst de barn som växer upp i dessa förhållanden. Det lidande som alkoholen skapar är kanske svårt för dem som inte levt nära den att förstå. Det är den enda förklaring jag kan hitta till varför liberala Expressen allt oftare driver en inhuman politik på deras ledarsida.

Fortsätt läsa Svar till Expressen

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik är som det mesta inom missbruksområdet intressant att studera och debattera. Jag läser hos Isprinsessan en kommentar till hennes välskrivna inlägg ”Sverige älskar sina alkoholister” (läs gärna regelbundet Isprinsessans blogg, den innehåller mycket tänkvärt på både ett sakplan som ett personligt plan). Kommentaren är skriven av en av författarna, Waldemar Ingdahl, till den omtalade boken Isprinsessan tar upp. Hos Isprinsessan säger han:

Fortsätt läsa Svensk alkoholpolitik