• magnus.callmyr@gmail.com

Etikettarkiv alkohol

Tips inför Almedalen 2017

Sorry you have no rights to view this entry!

Skål IOGT-are – men sluta stigmatisera!

Sorry you have no rights to view this entry!

Förstärk inte myterna och stigmat, Camilla Kuylenstierna!

Sorry you have no rights to view this entry!

Uppgivenhetens missbrukarvård

Sorry you have no rights to view this entry!

Förenkling av beroende är att svika

Jag blir lite uppgiven och rätt besviken på debatten om de sociala problemen, oavsett om det är förortsproblem eller missbruksproblem som diskuteras. Visst, sociala problem är ofta mångfasetterade och man behöver såväl ett helikopterperspektiv som analysförmåga som en bred kunskapsnivå för att se längre än till ytan. Att se ytskiktet är bra men för att verkligt kunna göra något krävs mer än så.

Ta detta med alkoholproblematiken. Visst är det så att det svenska samhällets syn på alkohol som ”socialt smörjmedel” är ett problem, det måste adresseras och vi behöver arbeta med de värderingar som ligger bakom alkoholnormen. Men att rikta in sig på enbart detta, som UNFs ordförande Vidar Aronsson gjorde i gårdagens debattartikel, och som IOGT allt för ofta gör, är att studera problematiken allt för ytligt.

IOGT och missbruk

IOGT-rörelsen har då och då utmärkt sig genom att visa att den inte förstår missbruk. Dock gör man ett gott arbete som motståndare mot främst alkohol, och man börjar väl så smått vakna för att det finns andra droger. En dag kanske man vaknar kring spelmissbruk också, och hittar andra vägar att finansiera sin verksamhet än genom ”mellanölsförsäljning”, för att tala IOGT-språk.

I dagens Aftonbladet skriver ungdomsförbundets ordförande (UNF) en debattartikel ang den undersökning som FHI presenterat och som jag kommenterat i annat inlägg. UNF slår fast att det inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem och att problemet är den alkoholnorm som finns i samhället. Det är nog delvis sant, men det är också delvis en felaktig och begränsad bild. Det blir även ett osynliggörande av de ungdomar som har problem med droger, en andel som ökar och det gäller främst just unga män.

Allvarligt nytt om alkohol

SvD skriver idag om en ny rapport från Folkhälsoinstitutet om hur alkoholsituationen för främst unga män drastiskt har förändrats till det sämre med nära en fördubbling de senaste fyra åren av andelen unga män som riskerar alkoholberoende till följd av konsumtionen. Även alkoholskadorna ökar kraftigt. Orsaken är utbudsökningen.

Detta visar återigen att olika kampanjer för att minska efterfrågan inte är särskilt verkningsfulla, och att det är en olycklig politik att öka antalet utskänkningstillstånd och dylikt. Att i det läget propagera för t ex gårdsförsäljning som Expressen, och kanske särskilt editionen Kvällsposten, ägnar sig åt är helt i strid med den utveckling som behövs inom det sociala området och alkoholpolitiken. Men det krävs mer politiskt än att enbart försvara den restriktiva politik som Sverige tidigare, relativt sett, framgångsrikt fört.

Alkohol och en cl genus

CAN har igår överlämnat en rapport till EU-mötet i Jönköping, i vilken det framgår att alkoholkonsumtionen, det särskilt farliga berusningsdrickandet, bland unga ökar (SvD). Och det gäller främst länderna söderut eftersom vi i Norden ligger högt sedan länge av tradition.

Samma trend som vi sett i Sverige är tydlig även för övriga Europa. Det är bland de unga tjejerna som ökningen är särskilt markant. Sakta men säkert närmar sig kvinnorna dryckesmönster som männen haft. Antingen tycker man att det är sunt utifrån en jämställdhetsperspektiv och att det visar på att bilden av ”fina flickan” håller på att raderas ut. Det skulle vara en sund utveckling. Eller så tycker man att det är olyckligt att något driver även (de unga) kvinnorna till ett mer destruktivt förhållande till alkoholen.

Cynisk SvD-ledare

Det förslag som KD lade fram igår för begränsning av alkohol mötte på stort motstånd från de flesta håll, alternativt tystnad från de rödgröna. Idag riktas kritik mot KD från SvDs ledarsida. Tvärtemot vad den forskning som jag redovisade i gårdagens inlägg anger för möjlig väg för att stoppa problematiken, så propagerar SvD för sänkta priser och färre regleringar.

SvD menar att det handlar om kampen mot svartspriten. Så, vilket problem har svartspriten varit? Inte särskilt stort, och den ökar t o m trots de lägre priserna som vi fått sedan EU-inträdet. Det visar följande bild över alkoholkonsumtionen i Sverige:

Ett klokt KD om alkohol

Alkohol, och främst alkoholmissbruk, har kraftigt negativa hälsoeffekter. Det är inget nytt, och det har igen visats nyligen genom en mycket stor forskningsstudie som följt nära 6000 män under 35 år, som jag skrev om häromdagen. Därför ligger det i samhällets intresse att minska alkoholkonsumtionen.

Tyvärr har trenden i Sverige de senaste åren gått i motsatt riktning, och vi dricker mer och mer, det framgår bl a i en artikel i SvD idag, en artikel som också visar på att i Europa dör 10% av befolkningen i alkoholrelaterade sjukdomar, jmft med världssnittet på 3,8%.

Alkoholmedier

Det är rätt intressant. Titt som tätt dyker det upp mer eller mindre stort uppslagna artiklar i de stora tidningarna, främst Aftonbladet, Expressen, DN och SvD, kring hur hälsosamt det är med ett par glas vin om dagen etc. Ofta är det vetenskapligt svaga studier, små urval, korta studier, inga kontrollgrupper, undersökningar betalda av producentintressen etc. Ändå skrivs det om dem.

Alliansens alkoholpolitik?

Nyliberalen Mattias Svensson, redaktör för nyliberala Neo, och den moderate politikern Johnny Munkhammar går i en debattartikel i Aftonbladet ut och propagerar för att släppa alkoholen fri med argument som att regleringarna är löjliga. De påstår att trots den konsumtionsökning av alkohol som skett sedan EU-inträdet så har inte alkoholskadorna ökat som befarat. Som vanligt med nyliberaler är det ett påstående som stöd för argumenten som inte har med sanningen att göra.

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik är som det mesta inom missbruksområdet intressant att studera och debattera. Jag läser hos Isprinsessan en kommentar till hennes välskrivna inlägg ”Sverige älskar sina alkoholister” (läs gärna regelbundet Isprinsessans blogg, den innehåller mycket tänkvärt på både ett sakplan som ett personligt plan). Kommentaren är skriven av en av författarna, Waldemar Ingdahl, till den omtalade boken Isprinsessan tar upp. Hos Isprinsessan säger han: